bild
Karta/ritning

Project till frimurare barnhus vid Christineberg. Nr 4. Andra wåningen.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Akvarell med tusch. Lagad.