bild
Arkiv

Löfstads säteris arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/VALA/02249
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/lvVvyavqQWZTuu1eMvyUeB
Omfång
10 Hyllmeter 
Datering
1540 – 1944  (Tidsomfång)
Sökmedel
Brevskrivarregister (pdf)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Vadstena (depå: Slottet)
Arkivbildare/upphov
Löfstads säteri. Kimstads socken (1650t)
Kategori: Gård

Innehåll

Inledning (äldre form)Löfstadarkivet

Löfstads gods ligger i Kimstads socken, Memmings härad i Östergötland. Godset var under 15- och 1600-talen förknippat med ätten Lillie. Den sista ägaren av Löfstad med namnet Lillie var Hedvig Catharina Lillie,som bortgiftes 1711 med Magnus Julius de la Gardie. På kvinnolinjen har sedan godset genom arv gått från ätten Lillie till de la Gardie och von Fersen och slutligen Piper. Efter Eva Sopie Piper, f von Fersen, död 1816, var godset i Piperska ättens ägo, tills det 1940 genom testamente tillföll Svenska riddarhuset. Inventarierna och därmed också arkivet gick till Östergötlands museum.

Löfstads slott uppfördes på 1650-talet. År 1750 härjades det av eld. Endast södra flygeln räddades. Slottet återuppbyggdes under 1750-talet. Det är en mycket obetydlig del av arkivet, som är från tiden före branden.

Löfstadarkivet kan närmast karaktäriserats som arkivdepå. Det har en rad av arkivbildare med eller utan direkt anknytning till Löfstad. Det har varit naturligt att vid ordnandet indela arkivet i stora huvudavdelningar, nämligen A Släkt- och arvshandlingar, B Personarkiv, C Gårdsarkiv med undantag för räkenskaper, D Gårdsräkenskaper, E Arkiv- och inventarieförteckningar, F Ritningar och kartor. Principerna för ordnandet framgår av inledningarna till varje avdelning. Personarkivet domineras av breven till Eva Sophie Piper, f von Fersen. Mest omtalade är de handlingar, som tillhört Axel von Fersen d y och anförtrotts honom av drottning Marie Antoinette av Frankrike. Gårdsarkivet belyser främst senare delen av 1700-talet, d v s den tid, då Axel von Fersen d ä stod för ledningen av godset, samt tiden från det morderna jordbrukets genombrott på senare delen av 1800-talet fram till 1925. Skälet till att gårdsräkenskaperna avskilts från det övriga godsarkivet, är rent förteckningsteknisk. Underavdelningarna under godsarkivet skulle i annat fall ha blivit för många.

Som bilagor till arkivet finns förteckningar över de största brevsamlingarna. Dessa anger brevskrivare, årtal för breven och antal brev. Däremot har ej någon detaljerad datering angivits. Vissa volymer har tidigare varit föremål för ordnande. Det gäller främst Axel von Fersens handlingar och brevsamlingar tillhöriga Eva Sopie Piper, f von Fersen, vilka ordnats av Erland Nordenfalk, samt Evert Taubes brev, som förtecknats av överste Stålhane. I stort sett har dessa volymer behållits oförändrade, men deras volymbeteckningar har ändrats. Volymer med tidigare signering har till sitt huvudsakliga innehåll angivits i särskild bilaga, där också hänvisning ges till volymer med nytt signum.


Bilagor. Finns i manuell förteckning på landsarkivet i Vadstena.

1. Förteckning över brev till Marie Antoinette och Ludvig XVI, samt handlingar rörande franska revolutionen.
2. Förteckning över Marie Antoinettes och Barnaves korrespondens.
3. Förteckning över brev till Carl Fredrik Piper.
4. Förteckning över brev till Charles Emil Piper.

Vadstena i landsarkivet den 19 december 1968

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Hans Axel von Fersens samling (SE/RA/720807/02/6)

Kontroll

Skapad1995-09-06 00:00:00
Senast ändrad2023-03-24 07:51:36