bild
Karta/ritning

Bottenplan. Wahlmans ritning, orig. i librariet.

Uppsala domkyrka

Kopia klistrad på papper.