bild
Serie

Räkenskaper

Topografiska kåren / Fältmätningskåren / Ingenjörskåren

Volym 7 - 22. Sammanförda i en pärm.

 Volymer (48 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11805Redogörelse för Fältmätnings Corpsens medel för div. inköp. 
21806 – 1807Redogörelse för Fältmätnings Corpsens medel för div. inköp.

Protokoll, räkningar och sammandrag inbundna i ett band.
 
31807, 1808* 1807
Räkning med Kongl. Krigsarkivets Cassa.
Häfte och bunt.

* 1808
Redogörelse för Fältmätnings Corpsens medel.
Redovisning för Krigsarkivets Casse.
Band.

* Sammanförda i en bunt.
 
41808Redogörelse för 1808 års Triangelmedel vid Fältmätnings Corpsen.

Protokoll, räkningar och sammandrag inbundna i ett band.
 
51810Fältmätnings Corpsens expensmedel.

Protokoll, räkningar och sammandrag inbundna i ett band.
 
61811Häfte. Redogörelse för Fältmätnings Corpsens medel för div. inköp. 
71812Oinbundet. Redogörelse för Rekognoseringar och Triangelmätningar i Skåne år 1812. 
81811 – 1830Häfte. Oinbundet. Redogörelse för Kongl. Krigsarkivets kassamedel 
91812Oinbundet .Redovisnning för de till Triangelmätningen upburne Medel år 1812. 
101812Oinbundet . Redovisning för emottagne penningar till Förskott å resekostnaderne och Tractamenten för Lönlöse Officerare vid Kongl Fältmätningsbrigaden etc. Skåne år 1812. 
111815Oinbundet . Redovisning för rekognoseringarne år 1815. 
121816Oinbundet . Redovisning för år 1816. 
131817Oinbundet . Redovisning för år 1817 upburne medel till Brigadens Sommararbeten. 
141818Oinbundet . Redovisning för Triangelmätningen och Rekognoseringen år 1818. 
151819Oinbundet . Redovisning för år 1819. 
161820Oinbundet . Redovisning för år 1820. 
171821Oinbundet . Redovisning för år 1821. 
181822Oinbundet . Redovisning för år 1822. 
191823Oinbundet . Redovisning för år 1823. 
201824Oinbundet . Redovisning för år 1824. 
211825Oinbundet . Redovisning för år 1825. 
221826Oinbundet . Redovisning för år 1826. 
231827Bunt. Redovisning för år 1827 Krigsarkivet 1.ns expenser. 
241828 – 1830Bunt .Diverse räkenskaper 
251831Inbundet. Topografiska Corpsens räkenskaper. 
261832Inbundet. Topografiska Corpsens räkenskaper. 
271833Inbundet. Topografiska Corpsens räkenskaper. 
281834Inbundet. Topografiska Corpsens räkenskaper. 
291835Inbundet. Topografiska Corpsens räkenskaper. 
301836Inbundet. Topografiska Corpsens räkenskaper. 
311837Inbundet. Topografiska Corpsens räkenskaper. 
321838Inbundet. Topografiska Corpsens räkenskaper. 
331839Inbundet. Topografiska Corpsens räkenskaper. 
341840Inbundet. Topografiska Corpsens räkenskaper. 
351841Inbundet. Topografiska Corpsens räkenskaper. 
361842Inbundet. Topografiska Corpsens räkenskaper. 
371843Inbundet. Topografiska Corpsens räkenskaper. 
381844Inbundet. Topografiska Corpsens räkenskaper. 
391845Inbundet. Topografiska Corpsens räkenskaper. 
401846Inbundet. Topografiska Corpsens räkenskaper. 
411847Inbundet. Topografiska Corpsens räkenskaper. 
421848Inbundet. Topografiska Corpsens räkenskaper. 
431849Inbundet. Topografiska Corpsens räkenskaper. 
441833Inbundet. Redovisning för de till förrättande av astronomiska observationer m. m. i sammanhang med en rysk Chronometer mätning år 1833 anslagna medel. 
451836 – 1873,* 1836 - 1873 Diverse räkenskaper (Krigsarkivets räkningar)

* 1831 - 1836 Annotationer rörande inköp

* Sammanförda i 1 bunt.
 
461857 – 1862Krigsarkivets kassabok. 
471863 – 1866Krigsarkivets kassabok. 
481867 – 1872Krigsarkivets kassabok.