Karlskrona kustartilleriregemente  (1902 – 2000)

Myndighet (upphörd)

KategoriStatlig myndighet
Alternativa namn
KA 2
HistorikVid tillkomsten av kustartilleriet skapades Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2) 1/1 1902, genom en utvidgning av Karlskrona artillerikår samt delar av det fasta minförsvaret (1. minörkompaniet). KA 2 fick även ett detachement i Göteborg, Älvsborgs kustartilleridetachement. Genom 1925 års försvarsbeslut lade Älsvborgs kustartillerikår ned (skapad 1915 ur KA 2:s detachement) och 1/11 1926-30/8 1939 bemannades Älvsborgs fästning av en detacherad avdelning ur KA 2. I 1926 års organisation bestod KA 2 av artillerienheter (spärr-, svårt, lv- och rörligt sjöartilleri), 2 minkompanier och ett yrkeskompani (totalt 8 kompanier). I 1939 års organisation förändrades ett av minkompanierna till signal- och minkompani. Genom 1942 års försvarsbeslut blev detachementet i Göteborg (KA 4) en egen myndighet. I 1949 års organisation minskades KA 2 med ett kompani. 1/7 1980 upphörde KA 2 som egen myndighet och uppgick i Blekinge Kustartilleriförsvar och Karlskrona försvarsområde med Karlskrona kustartilleriregemente. Denna myndighet bildade 1/7
1990, tillsammans med Sydkustens örlogsbas, Sydkustens marinkommando.
ReferenskodSE/KrA/2378