Bjerking Ingenjörsbyrå AB  (1957 – )

Organisation (upphörd)

KategoriFöretag
Hänvisningar till orter
Uppsala kommun (Odefinierat värde)
ReferenskodSE/NAR/7819
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/iYC62BzH0wHFpbYb0V08t2
HuvudkällaInventeringsrapport)
Källår1988
Om postens upprättandeSE ENKÄT 1988 TILL RIKSARKIVETS NATIONALREGISTER ÖVER ENSKILDA ARKIV (SAF)


Arkivbeskrivning
BJERKING INGENJÖRSBYRÅ AB (Privat förvaring)
OBS! Privat förvaring. Kontakta Riksarkivet, NAD-funktionen för ytterligare information.
Arkivbeskrivning
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 5V-24-V. S19.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Besiktning. Mittskeppsvinden anslutn. mellan mur och valv. Fack 59, södra sidan. [Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Teda kyrka, Uppsala län. Grundundersökning, borrsektioner.
Ingår i: Teda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Avesta Kyrka, Kopparbergs län. Takfotslist vid s. långhusfasad. [Uppmätning]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Tänkbar lösning av strävsystem för valv över mittskepp. [Sektion. Orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Besiktning. Mittskeppsvinden anslutn. mellan mur och valv. Fack 60, södra sidan. [Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Besiktning. Mittskeppsvinden anslutn. mellan mur och valv. Fack 65, södra sidan. [Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Björklinge församlingshem [Situationsplan, stolbelysning, motorvärmare, kablar i mark. Kabelrör under platta. Sektion A-A, B-B, C-C, D-D,E-E, F-F enl A-ritn. Övervåning. Elvärme. Bottenplan, belysning mm. Övervåning, belysning mm.Fläktrum, vind,belysning mm. Bottenvåning, kraft-telesignal. Övervåning, kraft-telesignal. Fläktrum vind, kraft-telesignal. Huvudledningsschema]
Ingår i: Björklinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 8V-21V. S24.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Husby-Rekarne kyrka, Södermanl. län. Rossvikskoret: murarnas lutning, valvets form samt +höjder.
Ingår i: Husby-Rekarne kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 28N-16NV. S46.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Avesta kyrka. Restaurering av skadad mur vid långhusets sydvästra del.
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 6V-23V. S21.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 2Ö-27Ö. S14.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 1S-15V. S39.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Besiktning. Mittskeppsvinden, anslutn. mellan mur och valv, fack 59, norra sidan. [Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 13NV-16SV. S35.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Besiktning. Mittskeppsvinden anslutn. mellan mur och valv fack 66-67, norra sidan. [Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Björklinge kyrka. Inmätning / avvägning. [Höjder, plan. Träd, plan. Gravar, plan] [Odaterade]
Ingår i: Björklinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Husby-Rekarne kyrka, Södermanl. län. [KS 1. Rossvikskoret: valv, väggar, fasader. Sprickor och andra skador; KS 3. Valv över Rossvikskoret. Trycklinje i diagonalbåge; K1. Valv över Rossvikskoret. Förstärkning. Plan och sektion; K2. Valv över Rossvikskoret. Förstärkning. Plan och detalj]
Ingår i: Husby-Rekarne kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Översiktsplan, hänvisning till tidigare ritningsunderlag. S1.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Norra tornet. Avvägningar. Plan. Sektioner. [Inre fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Teda kyrka, Uppsala län. Orienterande besiktning den 8 juli 1969.
Ingår i: Teda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till byggnadsplan för del av fastigheterna Marma 1:2, 2:1 m.fl. i Alunda, Östhammars kommun, Uppsala län. Grundkarta upprättad 1974-11-25 av Bjerking ingenjörsbyrå AB, Uppsala Sven-Erik Lundin ingenjör Jan Kollstedt ingenjör. Byggnadsplanekarta upprättad 1975-02-10.
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 31N-44Ö. S40.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sparrsätra prästgård. Bjälklag över källare.
Ingår i: Sparrsätra kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Besiktning. Mittskeppsvinden, anslutn. mellan mur och valv fack 65, norra sidan. [Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 3Ö-26Ö. S16.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 1Ö-28Ö. S12.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 1N-14NÖ. S38.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 15S(V)-15N(V). S37.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 6Ö-23Ö. S22.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alsike kyrkogård, Uppsala kommun, utvidgning av kyrkogård, grundundersökning. Planritning.
Ingår i: Alsike kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Plan, utvisande sektionernas placering. S2.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Teda kyrka, Uppsala län. [Valvplan; innervägg; norra väggens insida; södra väggens insida; innerväggar; invändiga väggytor; beräkning av valv: tvärbåge sektion a-a, diagonalbåge sektion b-b, valvkappor].
Ingår i: Teda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Avesta kyrka. Långhus. [Plan och sektioner för takstol, plan och sektioner för ny takstol]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 12V-17V. S33.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Norra tornet, avvägningar. [Plan. Sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 4Ö-25Ö. S18.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Avesta kyrka. Långhus. [Sektion och detaljer för ny takstol]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 9V-20V. S27.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 4V-25V. S17.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skäfthammars kyrka (KA) [Fasader, kyrka, Åtgärder i princip, fasader, Skador och åtgärder mm, planer, Uppmätningsskiss, stomsektioner]
Ingår i: Skäfthammars kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 12Ö-17Ö. S34.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Tillämpade strävsystem, schematiska böjningslinjer för kleristoriemurarna. [Tidigare strävsystem och nuvarande. Sektioner. Orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Besiktning, mittskeppsvinden anslutn. mellan mur och valv, fack 60, norra sidan. [Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Avesta Kyrka. [Uppmätning och avvägning av plan, avvägning av plan över valvens undersida samt uppmätning av takstol över pelare.]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hällby skogskyrkogård. Eskilstuna kommun. Avvägning.
Ingår i: Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Besiktning. Mittskeppsvinden, anslutn. mellan mur och valv. Fack 59, södra sidan. [Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alsike kyrkogård. Inmätning och avvägning. Plan.
Ingår i: Alsike kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Avesta kyrka. Långhus. [Ombyggnad av takfot.]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 13SÖ-16NÖ. S36.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Teda kyrka, Uppsala län. [Takstolsplan; omläggning av yttertakbeklädnad; spåntäckning av tak, principdetaljer].
Ingår i: Teda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 30S-67Ö. S43.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 7V-22V. S23
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 10Ö-19Ö. S30.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vallby kyrka, Uppsala län. [Fasad mot öster och väster, fasad mot söder, fasad mot norr.]
Ingår i: Vallby kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Avesta kyrka [Plan över valven]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 29S-45SÖ. S45.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svinnegarns kyrka, Uppsala län. [Orienterande besiktning den 8 juli 1969; princip f. takkonstruktion och upphängning av innertak, sprickor; provgropar för undersökning av grund].
Ingår i: Svinnegarns kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Besiktning av grunden vid norra tornet. [Plan. Sektioner. Orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Frustuna kyrkogård. Ekonomibyggnad. [K 1. Grundplan; K 2. Väggar, takplan; K 3-5. Detaljer till grund, väggar; K 6. Detaljer till tak]
Ingår i: Frustuna-Kattnäs (Frustuna nya) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Avesta kyrka [Fasader]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård, Uppsala k:n. Grundundersökning. Inmätningsplan.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 1V-28V. S11.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbeskrivning, Skyttes gravkor. [Plan. Väggar. Orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 30N-67Ö. S42.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 10V-19V. S29.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Grundundersökningsresultat tidigare utfört, samt förslag till utökad grundförstärkning. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Besiktning av norra tvärskeppets ytterfasad.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Almunge kyrka. Ekonomibyggnad. Grundplatta.
Ingår i: Almunge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Gravkammare under vasakoret, kontrollräkning under valv. Plan. [Sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domkyrkan, Uppsala. Situationsplan, sammanställningar av iakttagna förändringar norr och öster om kyrkan. Situationsplan. [Sprickbildningar.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Avesta kyrka [Sektioner]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hällefors bruk 1:71 [Hälleforsnäs. Stomförslag. redskapsbod]
Ingår i: Mellösa kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätning av valv i fack 58. [Sektioner. Orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Teda kyrka, Uppsala län. [Sprickor i fasader; provgropar för undersökning av grund].
Ingår i: Teda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vallby kyrka, Uppsala län. Stiglucka.
Ingår i: Vallby kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tensta kyrkogård. Ekonomibyggnad. [50:1. Värme och sanitet; 50:2. Sanitet, ventilation; 57:1. Ventilation]
Ingår i: Tensta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård, Uppsala k:n. Grundundersökning. Geoplan.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Teda kyrka, Uppsala län. Glasparti mellan stureska gravkoret och långhuset.
Ingår i: Teda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alsike kyrkogård, Uppsala kommun. Utvidgning av kyrkogård, grundundersökning. Sektionsritning.
Ingår i: Alsike kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 31S-44V. S41.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Vindsplan utvisande byggn. hist. det. S5.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Teda kyrka Uppsala län. Takkonstruktion.
Ingår i: Teda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Gravkammare under vasakoret. Längdsektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Kraftlinjer i valv i fack 66. [Sektioner. Orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Kraftlinjer i valv i fack 58. [Sektioner. Orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Besiktning av norra tvärskeppets ytterfasad. Skiss av kontreforternas insidor. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 5Ö-24-Ö. S20.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Gravkammare under Sturekoret. Plan. Sektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Valven från undersidan. S3.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domkyrkan, Uppsala. Avskärmningsväggar. [Sektioner. Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Minnesanteckningar från sammanträde 3 september 1986 angående takarbeten på Vallby kyrka.]
Ingår i: Vallby kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Teda kyrka, Uppsala län.[Takstol över långhus, uppmätning; takstol över sakristia, uppmätning].
Ingår i: Teda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 2V-27V. S13.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alsike kyrkogård. Inmätning och avvägning för utvidgning. Plan.
Ingår i: Alsike kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Avvägningsdubbar, 88 st. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tensta kyrkogård, U-a. Begravningsplats, grundundersökning. [M-1. Inmätningsplan; G-1. Avvägnings-, geoplan; G-2. Borrsektioner]
Ingår i: Tensta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Gravkammare under Sturekoret, längdsektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Teda kyrka, Uppsala län. Golv i stureska gravkoret.
Ingår i: Teda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 29N-45NV. S44.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Björklinge församlingsgård. Tillbyggnad. Situationsplan. VVS.
Ingår i: Björklinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 8V-21V. S25.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Avesta kyrka [Provgropar]
Ingår i: Avesta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 3V-26V. S15.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 28S-14Ö. S47.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 11V-18V. S31.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Oxelösunds kyrkogård. Inmätning avvägning. Plan.
Ingår i: Oxelösunds kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Derome Såg AB. Varbergshus/Forssjökvarn/[Takstol av Typ A och Typ B]/Katrineholms kn [elevation; knutdetaljer, kaplista].
Ingår i: Stora Malms kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hällby kyrkogård. Gravkapell. [0. Dräneringsplan; 1. Bjälklag över källare, grundplan för tillbyggnad; 2. Takplan - tillbyggnad; 3-4. Detaljer till grund; 6. Detaljer till källartrappa; 7-8. Detaljer till väggar och tak; 9. Detaljer]
Ingår i: Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bälinge kyrkogård, U-a k-n. Grundundersökning borrsektioner.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 11Ö-18Ö. S32.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Teda kyrka, Uppsala län. Golv i Stureska gravkoret.
Ingår i: Teda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Vindsplan, valven från översidan. S4.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Frustuna kyrka, Nyköpings k:n. Inmätning/avvägning. [av kyrkogården]
Ingår i: Frustuna-Kattnäs (Frustuna nya) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka, uppmätning av valv i fack 66. [Sektioner. Orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 9Ö-20Ö. S28.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sprickbesiktning. Sektion 8Ö-21Ö. S26.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))