Byggnadsstyrelsen  (1918 – 1993)

Myndighet (upphörd)

KategoriStatlig myndighet. Centrala civila myndigheter
Alternativa namn
Kungl. Byggnadsstyrelsen  (1918 – 1974)
KBS
Historik


ReferenskodSE/RA/10378
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/eiHMEflDrH646m3GjpvwY3
Om postens upprättandeRiksarkivets beståndsöversikt (1999), del 5:1, ss.148-175


Arkivbeskrivning
Byggnadsstyrelsen, Kungl.
Intendentsbyråns Stockholmsavdelning
Forskning och utredningar

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen, Kungl.
Utredningsbyrån
Stockholmsutredningen 1938

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen, Kungliga (Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byggnadsstyrelsen
Styrelsen

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
PBS/Verkssekretariatet

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Internrevisionsenheten

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Administrativa byrån 1918-1967

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Administrativa byrån 1967-1983

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Administrativa byrån 1983-1993

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byggnadsstyrelsen, Kungliga
A-säk I. Administrativa byrån/Säkerhetschefens arkiv

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Ekonomibyrån 1967-1982

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Personaladministrativa enheten

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Byggnadsbyrån 1918-1967

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byggnadsstyrelsen
Byggnadsbyrån 1967-1978

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Byggnadsbyrån 1978-1989

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Intendentsbyrån

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Fastighetssektionen/Fastighetsbyrån/Fastighetsenheten

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byggnadsstyrelsen
Första projekteringsbyrån (gamla) 1962-07-01--1967-06-30

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Första projekteringsbyrån (nya) 1967-09-19--1978-12-30

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byggnadsstyrelsen
Andra projekteringsbyrån

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Tredje projekteringsbyrån

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Fjärde projekteringsbyrån

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Projekteringsbyrån

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byggnadsstyrelsen
Byggproduktionsstaben

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Lokalförsörjningsstaben

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Fastighetsförvaltningsstaben

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Utredningsbyrån 1925-1962

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byggnadsstyrelsen
Utredningsbyrån 1963-1989

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byggnadsstyrelsen
Värmetekniska avdelningen (VTA)

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byggnadsstyrelsen
Utvecklingsbyrån

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Inredningssektionen/Inredningsenheten

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byggnadsstyrelsen
Tekniska byrån

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Tekniska enheten

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Marksektionen

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Stadsplanebyrån (Planbyrån)

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byggnadsstyrelsen
Nordisk kontakt om statsbyggeri

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommitté

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byggnadsstyrelsen
Helgo Zettervalls fond

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
von Rothsteins donationsfond

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Södra regionen

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Mellansvenska regionen (KBS-M)

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byggnadsstyrelsen
Västra regionen (KBS-V)

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Östra regionen (KBS-Ö)

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byggnadsstyrelsen
Norra regionen

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen
Utrikesbyrån/KBS-U

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byggnadsstyrelsen
Avvecklingsorganisationen (KBS-AV)

Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byggnadsstyrelsen Verksgemensamma ritningsarkivet
Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byggnadsstyrelsen Verksgemensamma bildsamlingen
Ingår i: Byggnadsstyrelsen, Kungliga
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
Arkivbeskrivning
Uppsala domkyrka. Relationsritning. Sektion. Längdsektion mot norr.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Relationsritning. Sektioner. [Tvärsektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tensta kyrka. Förslag till elvärmeanläggning.
Ingår i: Tensta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gagnefs Kyrka i Stora Kopparbergs län. Förstärkning av valv.
Ingår i: Gagnefs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Relationsritning. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Relationsritning. Södra fasaden.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Relationsritning. Östra fasaden.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Relationsritning. Sektion. Kleristoriefönster. Längdsektion mot söder. Fönstertyper.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Relationsritning. Norra fasaden.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppm.sekt. Uppsala domkyrka. Relationsritning.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Relationsritning. Sektion. [Längdsektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Relationsritning. Västra fasaden.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stenkvista Kyrkogård. Skiss till kvartersindelning.
Ingår i: Stenkvista kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Ordnande av Bettna Nya Kyrkogård.
Ingår i: Bettna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gagnefs Kyrka i Stora-Kopparbergs län. Förstärkning av valv.
Ingår i: Gagnefs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Konsistoriebyggnaden i Strängnäs. Utredningsförslag till vindsinredning.
Ingår i: Strängnäs domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Relationsritning. Västra fasaden. Ang. tornens utsmyckning med vimplar. [För firandet av ärkestiftets 800-årsjubileum 1964.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Relationsritning. Uppm. Sekt. [Kopia av blåkopia från 1943]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Värmeanläggning. Relationsritning. [Planritning.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Relationsritning. Utvändiga mått. [Ritning från 1943, kompletterad med uppmätningsmått på 1960-talet.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Relationsritning. Sektion. [Genom tvärskeppet.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Rättviks polishus [plan 1-4].
Ingår i: Polismyndigheten i Rättvik
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till placering av altarskiva i Jagellonska gravkoret i Uppsala domkyrka. [Plan. Sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Relationsritning. Sektion. Kleristoriefönster. Längdsektion mot norr. Fönstertyper.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))