Kommerskollegium  (1651 – )

Myndighet (upphörd)

KategoriStatlig myndighet. Centrala civila myndigheter
Alternativa namn
Kungl. Kommerskollegium
Historik


UnderordnadHandelsprocedurrådet SWEPRO (1993)
ReferenskodSE/RA/131
Om postens upprättandeKälla till information i Historik: Riksarkivets beståndsöversikt, del 5, 1999


Arkivbeskrivning
Kommerskollegium (Riksarkivet)
 
Huvudarkivet
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Advokatfiskalskontoret
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kammarkontoret
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Manufakturdiskontkontoret
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Bergsbyrån. Huvudarkivet
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Sjöfartsbyrån. Skeppsmätningsöverkontrollören
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Sjöpassexpeditionen
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Bergsavdelningen
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Bergsbyrån. Statens torvingenjör
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Sjöfartsbyrån. Navigationsskoleinspektören
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Bergsbyrån. Gruvkartekontoret
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Patentbyrån
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Bergsbyrån. Mertainens gruvaktiebolag
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Statistiska avdelningen
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kamrerarekontoret
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Allmänna byrån
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Sjöfartsbyrån. Fartygsregistreringssektionen
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Bergsbyrån. Statsmossinventeringen
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Avdelningen för arbetsstatistik
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Avdelningen för näringsstatistik
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Elektriska byrån. Huvudarkivet
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Bergsbyrån. Ruotivare gruvaktiebolag
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Sjöfartsbyrån. Sjötekniske konsulenten
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Industribyrån. Tekniska konsulenten
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Sjöfartsbyrån. Administrativa sektionen
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fartygsinspektionsbyrån
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Sjöfartssociala avdelningen
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fraktfartslicensavdelningen
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Statistiska byrån (1924-1962)
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Statistiska byrån (1920-1923)
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Statens instruktör för linberedning
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Upplysningssektionen
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Statens instruktör i hemslöjd
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Statens isbrytardirektör
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Företagsräkningen 1931
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Industribyrån. Lånehandlingar
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Industribyrån. Garantilånesektionen
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Industribyrån. Huvudarkivet
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Monopolutredningsbyrån
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Förste hemslöjdskonsulenten
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Elektriska byrån. Avdelningen för elektrifieringsbidrag
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Sekretariatet för teko- och glasexport
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Industribyrån. Sektionen för strukturstöd
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Dahlgrenska samlingen
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Företagsräkningen 1951
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
1672 års kommission angående tullen i Göteborg m.fl. orter
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
1711 års kommission i Halmstad angående tobak och vin, som olovligen införts på ett holländskt fartyg
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
1713 års kommissorialrätt i Marstrand angående en tvist mellan magistraten i Göteborg och rådmannen i Marstrand Olof Arvidsson
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommerskollegium. Oordnade handlingar
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommerskollegium. Handlingar från företag och enskilda
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Näringsrättsliga byrån
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Utrikes- och utredningsavdelningen
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))