bild
Arkiv

Huvudarkivet

Kommerskollegium

 Serier (359 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar 
APROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR 
A IProtokoll 
A I aKollegiets protokoll 
A I aaKollegiets protokoll, serie 1651-1752Fortsätter i serie A I ab och
A I ac Serien inbunden utom vol 1, 4 och 31. Register i vol 15-18, 30, 34, 36-38, 100-112, 115 och 125.

Utgörs före 1712 av i huvudsak koncept- och memorialprotokoll, därefter av renskrivna protokoll med ett fåtal konceptartade inslag. Innehåller före 1680 även domar, resolutioner och protokollsutdrag med originalunderskrifter samt strödda inkomna handlingar.
 
A I abProtokoll i handels- och manufakturärendenSerien inbunden. Register i vol 18-27 och 29.

Renskrivna protokoll med konceptinslag.
 
A I acProtokoll i ekonomi- och justitieärendenSerien inbunden.

Renskrivna protokoll med register i vol 9-14 och 16-28 (ofullständiga i vol 16 och 20-22). Ryggtitel: Ordinarie protokoll
 
A I adProtokoll i sekreta ärendenSerien i buntar.

Renskrifter och koncept
 
A I bHandelsdivisionens protokoll 
A I baHandelsdivisionens handelsprotokollSerien inbunden utom vol 4. Register i varje band utom vol 4.

Renskrivna protokoll med undantag av vol 2-3. Vol 1 och 7-11 innehåller även justitieprotokoll
 
A I bbHandelsdivisionens justitieprotokollSerien inbunden utom vol 3.

Renskrivna protokoll med register i varje band utom vol 3
 
A I cManufakturdivisionens protokoll 
A I caManufakturdivisionens manufakturprotokollSerien inbunden. Renskrivna protokoll med register i varje band 
A I cbManufakturdivisionens justitieprotokollSerien inbunden. Renskrivna protokoll med register i varje band 
A I ccManufakturdivisionens diskontprotokollSerien inbunden. Renskrivna protokoll med bilagda föredragningslistor 
A I dS.k. nya manufakturdivisionens protokoll 
A I daS.k. nya manufakturdivisionens manufakturprotokollSerien inbunden. Renskrivna protokoll med register i varje band 
A I dbS.k. nya manufakturdivisionens justitieprotokollSerien inbunden. Renskrivna protokoll med register i varje band 
A I dcS.k. nya manufakturdivisionens diskontprotokollSerien inbunden. Renskrivna protokoll med register i varje band utom vol 5.

Vol 1-3 innehåller även föredragningslistor
 
A I eJustitiedivisionens protokollSerien inbunden. Register i varje band.

Renskrivna protokoll med ett fåtal inslag av konceptkaraktär
 
A I fHandels- och manufakturdivisionens protokoll 
A I faHandels- och manufakturdivisionens handels- och manufakturprotokollSerien inbunden. Register i varje band.

Renskrivna protokoll med delvis starkt konceptartade inslag
 
A I fbHandels- och manufakturdivisionens diskontprotokollSerien inbunden utom vol 1-7 som är buntade. Register till 1777-1788 års protokoll.

Renskrifter med bilagda föredragningslistor i vol 8-32
 
A I gKollegiets protokoll 
A I gaKollegiets protokoll, huvudserieSerien inbunden. Register i vol 1-3; till vol 15-23 särskilt register i vol 61.

Vol 7-48 innehåller även föredragningslistor över diskontärenden
 
A I gbDiskontprotokollSerien inbunden utom vol 5. Innehåller även föredragningslistor utom vol 5 
A I gcProtokoll i karantänsärendenSerien i buntar 
A I hDiverse protokollSerien i buntar. Utgörs av koncept- och memorialprotokoll samt ett fåtal renskrivna protokoll. Supplerar delvis övriga protokollsserier. Innehåller även vota och diktamina till protokollet 
A I iÄldste ledamotens protokollSerien inbunden om ej annat anges.

Protokoll i ärenden rörande organisation, personal m.m.
 
A I jUtrikesbyråns protokollSerien inbunden 
A I kInrikesbyråns protokoll 
A I lBergs- och industribyråns protokollSerien inbunden 
A I mProtokoll vid yrkesinspektörernas gemensamma sammanträdenSerien inbunden om ej annat anges 
A I nProtokollsutdrag i personalärenden m.m.Fortsätter i allmänna byrån, serie A 1 A Serien inbunden om ej annat anges.

Protokollsutdrag rörande ärenden om organisation, personal m.m. Till 1929 handlades ärendena av "Äldste ledamoten", dvs. handläggningen av ärendena flyttades mellan de olika byråerna efter kollegiets beslut. Fr.o.m. 1/9 1929 handlades de av handels- och administrativa byrån.

Originalprotokollen återfinns i serie F I aa
 
A IIFöredragningslistor 
A II aKollegiets föredragningslistor 
A II aaKollegiets föredragningslistor över handels- och manufakturärendenSerien inbunden. Vol 2-4 innehåller även böteslistor 
A II abKollegiets föredragningslistor över ekonomi- och justitieärendenSerien inbunden 
A II bHandelsdivisionens föredragningslistorSerien inbunden. Vol 1-2 och 5 innehåller även böteslistor 
A II cManufakturdivisionens föredragningslistor 
A II caManufakturdivisionens föredragningslistor över manufakturärendenSerien inbunden. Innehåller även böteslistor 
A II cbManufakturdivisionens föredragningslistor över diskontärenden 
A II dS.k. nya manufakturdivisionens föredragningslistor 
A II daS.k. nya manufakturdivisionens föredragningslistor över manufakturärendenSerien inbunden. Innehåller även böteslistor 
A II dbS.k. nya manufakturdivisionens föredragningslistor över diskontärenden 
A II eJustitiedivisionens föredragningslistorSerien inbunden. Vol 5-9 och 11-22 innehåller även böteslistor och 15-18 dessutom också semesterlistor 
A II fHandels- och manufakturdivisionens föredragningslistor 
A II faHandels- och manufakturdivisionens föredragningslistor över handels- och manufakturärendenSerien inbunden. Vol 1-25, 28-34, 39-42, 47-49 och 51-54 innehåller även böteslistor 
A II fbHandels- och manufakturdivisionens föredragningslistor över diskontärenden 
A II gKollegiets föredragningslistor 
A II gaKollegiets föredragningslistor, huvudserieSerien inbunden. Vol 1 och 3 innehåller även böteslistor 
A II gbKollegiets föredragningslistor över diskontärenden 
A II hÄldste ledamotens föredragningslistor 
A II haÄldste ledamotens föredragningslistor, pleniärendenSerien i kartonger om ej annat anges 
A II hbÄldste ledamotens föredragningslistor, generaldirektörsärendenSerien i buntar om ej annat anges 
A II iUtrikesbyråns föredragningslistor 
A II iaUtrikesbyråns föredragningslistor, pleniärendenSerien i buntar om ej annat anges.

Fr.o.m. 1907 även föredragningslistor för gemensamma sammanträden med andra myndigheter.
 
A II ibUtrikesbyråns föredragningslistor, generaldirektörsärendenSerien inbunden om ej annat anges 
A II jInrikesbyråns föredragningslistor 
A II jaInrikesbyråns föredragningslistor, pleniärendenSerien i buntar om ej annat anges 
A II jbInrikesbyråns föredragningslistor, generaldirektörsärendenSerien i buntar om ej annat anges 
A II kBergs- och industribyråns föredragningslistor 
A II kaBergs- och industribyråns föredragningslistor, pleniärendenSerien inbunden om ej annat anges 
A II kbBergs- och industribyråns föredragningslistor, generaldirektörsärendenSerien inbunden om ej annat anges 
BARKIVEXEMPLAR AV UTGÅENDE HANDLINGAR 
B IRegistratur 
B I aRegistratur, huvudserieSerien inbunden. Register över fribrev i vol 37; vol 37-40, 42-45 och 62-63 har särskilt registratur över fribrev i slutet av vol. 
B I bRegistratur i sekreta ärenden 
B I cRiksdagsrelationerSerien inbunden. Register i varje band utom vol 4.

Ingår i övrigt i serie B I a vol 102, 112 och 120.

Jfr även serie B II a vol 13-17
 
B I dRegistratur i utrikes expeditionerSerien inbunden. Register i varje band 
B I eS.k. nya manufakturdivisionens registraturSerien inbunden 
B I fRegistratur över sammansatta kollegiers skrivelserSerien inbunden 
B IIKoncept 
B II aKoncept, huvudserieSerien inbunden utom vol 1-11, 13-17, 21, 37, 57, 83, 93 och 134 som är buntade. Register i vol 46-51 och 91 (även för 92) samt för tiden 1886-1891 i vol 273 
B II bKoncept till sjöpassSerien i buntar. Se även B II a. 
B II cKoncept till fribrevSerien i buntar. Se även B II a. 
B II dKoncept i karantänsärendenSerien inbunden.

Inkomna skrivelser i karantänsärenden, se serie F IX
 
B II eS.k. nya manufakturdivisionens konceptSerien inbunden 
B II fPatentbrev 
B II faKoncept till patentbrevSerien inbunden. Patentbrev m.m. Ingår före 1881 i serie B II a. 
B II fbPatentbrev kungjorda i Post- och inrikes tidningarSerien inbunden. Urklipp.

I nummerordning.
 
B II gKoncept till yttranden över patentansökningarSerien inbunden om ej annat anges. Anteckningar och yttranden av tekniska biträdet. 
B II hÄldste ledamotens konceptIngår fr.o.m. 1908 i serie F I aa Serien inbunden 
B II iUtrikesbyråns konceptIngår fr.o.m. 1908 i serie F I aa Serien inbunden 
B II jInrikesbyråns konceptIngår fr.o.m. 1908 i serie F I aa Serien inbunden.

Innehåller även inrikesbyråns protokoll (serie A I k) 1892-1907.
 
B II kBergs- och industribyråns konceptIngår fr.o.m. 1908 i serie F I aa Serien inbunden. 
B IIIDomar, utslag, resolutioner och protokollsutdrag 
B III aKollegiets domar, utslag, resolutioner och protokollsutdrag 
B III aaKollegiets domarSerien inbunden utom vol 6 och 7. Register i vol 7 och 9-11.

Utgörs av domar med originalunderskrifter. Före 1680 ingår dessa i serie A I aa. Avskrifter ingår i serie B I a. Innehåller även ett fåtal resolutioner och utslag. Jfr serie B III ab.
 
B III abKollegiets utslag och resolutionerSerien inbunden. Register i vol 5 och 6.

1681-1683 deputerades över kommersesakerna resolutioner. Utgörs av utslag och resolutioner med originalunderskrifter. Före 1680 ingår dessa i serie A I aa. Avskrifter ingår i serie B I a. Innehåller även ett fåtal domar. Jfr serie B III aa.
 
B III acKollegiets domar, utslag och resolutionerSerien inbunden. Register i varje band. 
B III adKollegiets protokollsutdragSerien inbunden. Register i varje band utom vol 1-9, 13-14 och 16 
B III bHandelsdivisionens domar, utslag, resolutioner och protokollsutdrag 
B III baHandelsdivisionens domar, utslag och resolutionerSerien inbunden. Register i varje band. Vol 1-3 innehåller även manufakturdivisionens och vol 3-8 justitiedivisionens domar, utslag och resolutioner. 
B III bbHandelsdivisionens protokollsutdragSerien inbunden. Register i varje band. Vol 1-5 innehåller även manufakturdivisionens och vol 5-8 justitiedivisionens protokollsutdrag. 
B III cManufakturdivisionens domar, utslag, resolutioner och protokollsutdrag 
B III dS.k. nya manufakturdivisionens domar, utslag och protokollsutdrag 
B III daS.k. nya manufakturdivisionens domar och utslagSerien inbunden. Register i varje band. 
B III dbS.k. nya manufakturdivisionens protokollsutdragSerien inbunden. Register i varje band. 
B III eJustitiedivisionens domar, utslag, resolutioner och protokollsutdrag 
B III eaJustitiedivisionens domar, utslag och resolutionerSerien inbunden. Register i varje band. 
B III ebJustitiedivisionens protokollsutdragSerien inbunden. Register i varje band. 
B III ecJustitiedivisionens domar, utslag, resolutioner och protokollsutdragSerien inbunden. Register i varje band. 
B III fHandels- och manufakturdivisionens utslag, resolutioner och protokollsutdrag 
B III faHandels- och manufakturdivisionens utslag och resolutionerSerien inbunden. Register i varje band. 
B III fbHandels- och manufakturdivisionens protokollsutdragSerien inbunden. Register i varje band. 
B III fcHandels- och manufakturdivisionens utslag, resolutioner och protokollsutdragSerien inbunden. Register i varje band. 
B III gKollegiets utslag, resolutioner och protokollsutdragSerien inbunden. Register i varje band. 
B III hDiverse domar, utslag, resolutioner och protokollsutdragSerien i buntar. Utgörs av koncept, dupletter och icke inlösta expeditioner. Protokollsutdrag i personalärenden m.m. 1918-1943, se serie A I n 
CDIARIER 
C IIngående diarier 
C I aIngående diarier, huvudserie med register 
C I aaIngående diarier, huvudserieSerien inbunden utom vol 3 i bunt.
Vol 1-2 är alfabetiskt ordnade, därefter rent kronologiskt. Register finns i volymerna för åren 1744-1906, därefter 1907-1931 i separata band,
C I ab.
Vol 10-151 innehåller även notarielistor, benämnes fr.o.m. 1820 registratorsdiarier.

Vol 168-204 imperialfolio
 
C I abRegister till ingående diarier, huvudserienSerien inbunden 
C I acSakregister till ingående diarier, huvudserien 
C I bIngående diarier och register över kungl. brev och remisser 
C I baIngående diarier över kungl. remisser på enskilda riksdagsbesvärSerien inbunden.

Register i varje band.
 
C I bbRegister över kungl. brev och remisser 
C I cIngående diarier över patentSerien inbunden.

Personregister i varje volym.

Efter 7/4 1885 se patentbyråns arkiv
 
C I dIngående diarier över konsulsmålSerien inbunden.

Register i varje band.

Konsulsmålen ingår före 1892 i huvudserien C I aa, där de fr.o.m. 1831 är upptagna under särskild avdelning.
 
C I eIngående diarier över sekretessbelagda handlingar 
C I eaIngående diarier över sekretessbelagda handlingarSerien inbunden 
C I ebIngående byrådiarier över sekretessbelagda handlingarSerien inbunden 
C I fIngående diarier över smittosamma sjukdomarSerien inbunden 
C IIUtgående diarier 
C II aUtgående diarier, huvudserier 
C II aaUtgående diarier, huvudserieSerien inbunden utom vol 1-6 i bunt.

Serien är alfabetiskt upplagd efter adressaternas namn i vol 1-206, i vol 207-208 (1908-1910) är ordningen rent kronologisk och slutligen i vol 209-241 (1911-1946) är skrivelserna lagda kronologiskt för varje byrå.

Vol 207-241 imperialfolio.
 
C II abUtgående diarier, huvudserie. Koncept och dubbletterSerien inbunden 
C II bSjöpassdiarierSerien inbunden.

Alfabetiskt register i varje band.

Sjöpasshandlingar - se serie
F II a
 
C II cFribrevsdiarierSerien inbunden.

Alfabetiskt register i varje band.

Fribrevshandlingar - se serie
F II b
 
C II dS.k. nya manufakturdivisionens diarierSerien inbunden.

Alfabetiskt upplagd.
 
C II eUtgående diarier över skrivelser i karantänsärendenSerien i bunt 
C IIIIngående roteldiarier 
C III aIngående roteldiarier före 1892 års omorganisation 
C III aaBalansdiarier över justitieärendenVol 1 inbunden, vol 2 i bunt 
C III abJustitiedivisionens roteldiarierSerien inbunden 
C III acS.k. nya manufakturdivisionens roteldiarierSerien inbunden.

Register i varje band.
 
C III adRoteldiarier gemensamma för samtliga kollegiets föredragande ledamöterSerien inbunden 
C III aeStrödda roteldiarierSerien i bunt.

Innehåller annotationsbok 1749 och roteldiarier förda av Julius Silfverskiöld 1757, Magnus Adlerstam (Valtinsson) 1771-1773, Carl David Gyllenborg 1772-1781, Carl Vilhelm Stråle 1800, Johan Adolf Hertzman 1835-1836
 
C III afAdolf Peter von Sydows roteldiarierSerien i bunt.

Von Sydow handlade ärenden rörande inrikeshandeln, kontrollverket, sjömanshusen, skeppsmätningarna och enskilda mål från Stockholms stad och län, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.
 
C III agJohn Adolf Leijonmarcks roteldiarierSerien i bunt.

Leijonmarck handlade ärenden rörande spinnerierna, linodlingen, linnetillverkningen, förvaltningen av manufakturdiskont-, licent- och lästavgiftsfonderna, Eskilstuna fristad, hemförskaffandet av svenskt sjöfolk samt enskilda mål från Västmanlands, Kopparbergs, Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län.
 
C III ahElias Vilhelm Brandels roteldiarierSerien i bunt.

Brandel handlade ärenden rörande hantverket, bondeseglationen, skeppsdokumenten, saltimporten, patent, förvaltningen av kollegiets fonder till manufakturernas stöd samt enskilda mål från Uppsala, Södermanlands och Jämtlands län
 
C III aiOlof Erik Bergius roteldiarierSerien i bunt.

Bergius handlade ärenden rörande konsulatväsendet, ost- och västindiska handeln, nederlagsfriheten, tullen, kaperierna och karantänsinrättningarna.
 
C III ajBernhard Emanuel Rosenblads roteldiarierSerien i bunt.

Rosenblad handlade ärenden rörande konsulatväsendet, utrikeshandeln och sjöfarten samt fyrväsendet.
 
C III akJohan Niklas Borelius roteldiarierSerien i bunt.

Borelius handlade ärenden rörande hemförskaffandet av svenskt sjöfolk, lån ur och förvaltningen av kollegiets fonder, linodlingen m.m. och efter 1850 dessutom frågor ang. fabrikerna och manufakturerna, stämpelverket m.m.
 
C III alAlfred Brändströms roteldiarierSerien i bunt.

Brändström handlade ärenden rörande inrikeshandeln och sjöfarten samt patentmål.
 
C III amTheodor Willerdings roteldiarierSerien i bunt.

Willerding handlade ärenden rörande konsulatväsendet samt utrikeshandeln och sjöfarten.
 
C III anCarl Ferdinand af Ströms roteldiarierSerien inbunden utom vol 1-3 i bunt.

Af Ström handlade ärenden rörande konsulatväsendet samt utrikeshandeln och sjöfarten.
 
C III aoJohan Sjöbergs roteldiarierSerien inbunden utom vol 1 och 2 i bunt.

Sjöberg handlade ärenden rörande ersättning till konsulerna för utlägg till svenska sjömän, fabrikerna, hantverket, sjömanshusens kollektmedel, reseunderstöd och lån ur manufakturlånefonden.
 
C III apJonas Ulrik Grönlunds roteldiarierSerien inbunden utom vol 1 i bunt.

Grönlund handlade ärenden rörande inrikeshandeln och sjöfarten samt t.o.m. 1866 patentfrågor.
 
C III aqSten Johan Stenbergs roteldiarierSerien inbunden.

Stenberg handlade bergs- och patentärenden, frågor rörande tekniska och slöjdskolorna samt fr.o.m. 1887 även ärenden ang. fabrikerna, hantverket, reseunderstöd och lån ur manufakturlånefonden.
 
C III arFredrik Cederschiölds roteldiarier 
C III araFredrik Cederschiölds roteldiarier över allmänna målSerien inbunden.

Cederschiöld handlade ärenden rörande konsulatsväsendet, utrikeshandeln och sjöfarten samt fr.o.m. 1887 även frågor ang. ersättningar till konsulerna för understöd åt svenska sjömän.
 
C III arbFredrik Cederschiölds roteldiarier över konsulsmålSerien inbunden. 
C III asHugo Rehbinders roteldiarierSerien inbunden.

Rehbinder handlade ärenden rörande inrikeshandeln och sjöfarten samt fr.o.m. 1887 även frågor ang. sjömanshusens kollektmedel och bötesandelar.
 
C III atCarl Fredrik Nordströms roteldiarierSerien inbunden.

Nordström handlade fabriks-, bergs- och hantverksärenden samt frågor rörande reseunderstöd och lån ur manufakturlånefonder.
 
C III bIngående roteldiarier efter 1892 års omorganisation 
C III baIngående roteldiarier för äldste ledamotenSerien inbunden.

Äldste ledamoten, dvs. äldsta kommerserådet, sysslade med personalärenden.
 
C III bbIngående roteldiarier för utrikesbyrån 
C III bbaIngående roteldiarier för utrikesbyrån. Allmänna målSerien inbunden 
C III bbbIngående roteldiarier för utrikesbyrån. KonsulsmålSerien inbunden 
C III bcIngående roteldiarier för inrikesbyrånSerien inbunden 
C III bdIngående roteldiarier för bergs- och industribyrånSerien inbunden.

Under perioden 1916-1919 är serien för varje år delad i två volymer, varav den ena kallades "extra föredraganden", i vilken huvudsakligen ärenden, som tillhörde grupp 14, resestipendier, och (fr.o.m. 1917) grupp 44, elektriska anläggningar, ingick.
 
C III beIngående roteldiarier för industribyrån. Allmänna målSerien inbunden.

I serien finns enstaka nummer från 1913-1919.
 
C III bfIngående roteldiarier för sjöfartsbyrån 
C III bfaIngående roteldiarier för sjöfartsbyrån. Allmänna ärendenFortsätter i sjöfartsbyrån, administrativa sektionens arkiv
C I a Serien inbunden.

Diarierna omfattar ärenden, som handlades på sjöfartsbyråns administrativa sektion (ang. sjöfartsbyråns fartygsregistreringssektion,
navigationsskoleinspektören och skeppsmätningsöverkontrollören se särskilda arkivförteckningar). Sjöolycksärenden diariefördes å sjöfartsbyrån t.o.m. 1930 i roteldiariet, fr.o.m. 1931 endast på ett kortregister (se
C III bfb).
 
C III bfbIngående roteldiarier för sjöfartsbyrån. SjöolycksärendenSerien i kortlådor.

Fr.o.m. 1931 diariefördes sjöolyckor å sjöfartsbyråns administrativa sektion endast på ett kortregister, som var alfabetiskt upplagt efter fartygsnamn. Före 1931 se
C III bfa.
 
C III bfcRegister till ingående roteldiarier för sjöfartsbyrån. SjöolycksärendenSerien i kortlådor.

Alfabetiskt ordnad efter fartygets namn. Registret hänvisar även till sjötekniske konsulentens diarier.
 
C III bgIngående roteldiarier för handelsbyrån 
C III bgaIngående roteldiarier för handelsbyrånSerien inbunden.

I volymerna finns enstaka äldre nummer än ryggtiteln anger.
 
C III bgbIngående roteldiarier för handels- och administrativa byrånSerien i kortlådor i litet skåp.

Roteldiarier förda på kort, ordnade alfabetiskt i sakordning.
 
C III bgcIngående roteldiarier för handels- och administrativa byrån, ärenden rörande hamntaxor och grundpenningarSerien i kortlåda.

Roteldiarier förda på kort, ordnade länsvis.
 
C IVUtgående roteldiarier 
C IV aUtgående roteldiarier för äldste ledamotenSerien inbunden.

Äldste ledamoten, dvs. äldsta kommerserådet, sysslade med personalärenden.
 
C IV bUtgående roteldiarier för utrikesbyrånSerien inbunden 
C IV cUtgående roteldiarier för inrikesbyrånSerien inbunden 
C IV dUtgående roteldiarier för bergs- och industribyrånSerien inbunden.

Under perioden 1916-1919 är serien för varje år delad i två volymer, varav den ena kallades "extra föredraganden", i vilken huvudsakligen ärenden, som tillhörde grupp 14, resestipendier, och (fr.o.m. 1917) grupp 44, elektriska anläggningar, ingick.
 
C IV eUtgående roteldiarier för sjöfartsbyrånFortsätter i sjöfartsbyrån, administrativa sektionens arkiv
C II Serien inbunden
 
C IV fUtgående roteldiarier för handelsbyrånSerien i kartonger 
DREGISTER OCH LIGGARE 
D ITjänstemäns och andras eder samt inskrivningsböckerSerien i bunt utom vol 6 och 7 inbundna 
D IIRealregisterVol 1-16 och 24 band i kartonger, 17-23 inbundna.

Vol 1-16 innehåller uppgifter från medeltiden i allmänhet fram till 1720, med vissa senare anteckningar; upplagda på 1690-talet.
 
D IIIExpeditionsböcker 
D III aHandelsdivisionens expeditionsböckerSerien inbunden 
D III bHandels- och manufakturdivisionens expeditionsböckerSerien inbunden 
D III cJustitiedivisionens expeditionsböckerSerien inbunden 
D III dKollegiets expeditionsböckerSerien inbunden 
D III eExpeditionsbok i fribrevs-, patent- och bergsärendenSerien inbunden 
D IVKommunikationsböcker 
D IV aHandels- och manufakturdivisionens kommunikationsböckerSerien i bunt 
D IV bJustitiedivisionens kommunikationsböckerSerien inbunden 
D IV cKollegiets kommunikationsböckerSerien inbunden 
D IXArkivförteckningar, kataloger och liggare över utlånade handlingar och leveranser 
D IX aArkivförteckningar och bibliotekskatalogerVol 1 och 2 i bunt, vol 3 inb.

Se även stora dossierserien
F I aa:17-23
 
D IX bLiggare över utlånade handlingar m.m.Serien i bunt 
D IX cHandlingar till leveranser av arkivalier till ämbetsverkSerien i bunt 
D VJustitiedivisionens bötesböckerSerien inbunden 
D VIJustitiedivisionens anslagsböckerSerien inbunden 
D VIIFörteckningar och register över privilegia exclusiva och patent samt tillståndsbrevSerien i bunt utom vol 5, 6 och 7 inbundna.

Ursprunget till patentväsendet i Sverige kan sökas i privilegia exclusiva, som regeringen beviljade i äldre tid. Någon rätt för uppfinningsskydd fanns dock inte. Den 28 april 1819 utfärdades en förordning, som är den första patentförordningen i Sverige och innebar ett skydd för uppfinningar. Den 13 december 1834 kom en ny författning där bl.a. begreppet privilegium utbyttes mot ordet patent. Från 1885 fanns en särskild patentbyrå i kollegiet som hade hand om patenten.
 
D VIIIRegister, förteckningar och liggare för olika näringsgrenar 
D VIII aFörteckningar över utfärdade fabriksprivilegierSerien i bunt 
D VIII bRegister över resolutioner och författningar ang. fiskerierSerien i bunt 
D VIII cLiggare över skepp och mindre farkoster i StockholmSerien inbunden 
D VIII dRegister över kamullsspinnerierSerien inbunden 
D VIII eLiggare över dykerierSerien i bunt 
D VIII fFörteckningar över marknader (marknadsregleringar)Serien i bunt 
D VIII gLiggare över schäferierSerien inbunden 
D VIII hFörteckningar över stipendiaterLiggare över arbetare m.fl. i kronologisk ordning 1877-1911 och över arbetare, tekniker, verkmästare och yrkesidkare i alfabetisk ordning 1877-1914, se industribyrån, tekniske konsulenten, serie D I 
D VIII iRegister över rederiföretagKortregister 
D VIII kRegister över lotterierKortregister 
D XLiggare över kollegiets hus och inventarier 
D XIOlika liggare, register och förteckningarVol 1-3 i buntar, 4 och 5 inbundna samt 6 i kartong 
EINKOMNA HANDLINGAR 
E IKungliga brev och remisser 
E I aKungliga brev och remisser, huvudserieSerien inbunden utom vol 2. Register i varje band. Innehåller även kungl. remisser 1651-1715. Jfr serie E I ea. 
E I bKungliga brev och remisser, supplementserieSerien inbunden. Register i varje band. 
E I cKungliga brev i manufakturärendenSerien inbunden. Register i varje band. 
E I dKungliga brev ang. fondernaSerien inbunden 
E I eKungliga remisser 
E I eaKungliga remisser, huvudserieSerien i buntar. Ingår för tiden 1651-1715 huvudsakligen i serie
E I a, vol 1-34. Utgörs av strödda remisser. Huvuddelen av serien, som omfattat ett band per år 1716-1731 och följande år en bunt årligen, har gått förlorad.
 
E I ebVid riksdagar remitterade enskilda besvärSerien i buntar.

Serien ordnad efter ingående diarier över kungl. remisser på enskilda riksdagsbesvär, serie
C I ba. Jfr serie E II.
 
E I fAvskrifter av kungliga brevAvskriftsamlingar av kungliga brev m.m. samt diverse andra avskrifter.

Ett band med kungl. brev ang. lotsinrättningen samt fyrar och båkar 1710-1786 ingår i Riksarkivets ämnessamling Lots- och fyrväsendet vol 2.
 
E IIRemisser från riksdagarSerien i buntar. Utgörs av ståndens allmänna besvär, deputationers och utskotts protokollsextrakt samt enskildas ansökningar. Jfr serie E I eb. 
E IIIInkomna skrivelser 
E III aInkomna skrivelser, äldre serieSerien i buntar om ej annat anges.

Innehåller även ansökningar om sjöpass, attester till fribrev och processakter; jfr serierna
E III b, E III c och E XVIII.
 
E III bAttester till sjöpassSerien i buntar. Från stapelstädernas magistrater. Se även E III a, däri enskildas ansökningar om sjöpass m.m. ang. handelsfartygen ingår. 
E III cAttester till fribrevSerien i buntar. Från stapelstädernas magistrater. Se även E III a. 
E IVSkrivelser från svenska och norska regeringarna samt statsexpeditioner och -departementSerien i buntar. 
E IXSkrivelser från sjömanshusdirektioner 
E IX aSkrivelser från sjömanshusdirektioner, huvudserieSerien i buntar 
E IX bFrån sjömanshusdirektioner insända hyres- och tonuppgifterSerien i buntar. Topografiskt ordnad.

Vol 1-10 hyresavgifter, 11-12 tonavgifter. Jfr avdelningen för näringsstatistik, serie H III ad.
 
E VSkrivelser från centralmyndigheterSerien i buntar.

Innehåller skrivelser från kollegier, hovrätter, centrala verk och styrelser, riksdagen och dess verk, till statsdepartementen hörande stater och kårer, akademier, direktioner, allmänna stiftelser, kommissioner, kommittéer samt föreningar och sällskap.

Jfr serie E III a
 
E VISkrivelser från konsuler och ministrar 
E VI aSkrivelser från svenska (svensk-norska) konsuler 
E VI aaSkrivelser från svenska (svensk-norska) konsuler, huvudserieSerien i buntar.

Innehåller även skeppslistor inkomna före den 2 mars 1817 (se härom kollegiets beslut 2 mars 1818, A I fa:63) samt före år 1842 årsberättelser; därefter se kammarkontorets arkiv.

Häri även strödda priskuranter; i övrigt se serie F VIII b.

Supplementserie - se serie
E VI ab.
 
E VI abSkrivelser från svenska (svensk-norska) konsuler, supplementserieSerien i kartonger.

Alfabetiskt ordnad.

Innehåller bl.a. konsulernas årsberättelser.
Jfr huvudserien, E VI aa.
 
E VI bSkrivelser från svenska (svensk-norska) vicekonsulerSerien i buntar.

Skrivelser från vicekonsuler, stationerade å samma ort som konsul, ingår i E VI aa och
E VI ab
 
E VI cSkrivelser från svenska (svensk-norska) ministrarSerien i buntar 
E VI dAnsökningar från utländska sändebud om tullfri införselSerien i buntar 
E VI eSkrivelser från utländska legationer och konsulatSerien i bunt 
E VIISkrivelser från landshövdingar och överståthållare 
E VII aSkrivelser från landshövdingar och överståthållare, huvudserieSerien i buntar. Jfr serierna
E VII b, F IV, F VI b och F VI c

I vol 4-5 årsväxtberättelser 1773-1778 i särskilda konvolut.
 
E VII bSkrivelser från landshövdingar ang. marknadsregleringarSerien i buntar.

Ingår före 1825 i huvudserien
E VII a. Tidsuppgifterna avser regleringsåret.
 
E VIIISkrivelser från magistrater och underrätterSerien i buntar utom vol 21 och 22.

1725 i vol E XVII da:1.
 
E XSkrivelser från navigationsskoleinspektören och navigationsskoledirektionerna 
E X aSkrivelser från navigationsskoleinspektören 
E X bSkrivelser från navigationsskoledirektionerSerien i buntar. Innehåller även såsom bilagor navigationsskolornas årsberättelser 1842-1846, 1851-1876. Jfr E XV bb:1. 
E XISkrivelser från tekniska skolors direktionerSerien i buntar 
E XIISkrivelser och årsberättelser från yrkesinspektörer m.fl. 
E XII aSkrivelser och årsberättelser från yrkesinspektörer 
E XII aaSkrivelser från yrkesinspektörerSerien i buntar. Jfr vol A I m:5 
E XII abÅrsberättelser från yrkesinspektörerSerien i buntar. Innehåller även inspektörens över sprängämnesfabrikerna
årsberättelser 1895-1907.

Ingår 1908-1911 i stora dossierserien F I aa, vol 122-124
 
E XII bSkrivelser och årsberättelser från inspektören över sprängämnesfabrikerna 
E XII cSkrivelser från inspektörerna för passagerareångfartygSerien i kartong 
E XIIISkrivelser från bergmästarna 
E XIII aSkrivelser från bergmästarna, huvudserieSerien i buntar.

Ingår fr.o.m. 1908 i stora dossierserien F I aa.
 
E XIII bBergmästarrelationerSerien inbunden.

Forts. från bergsavdelningens arkiv. Forts. i bergsbyråns huvudarkiv
 
E XIVSkrivelser från Norrköpings ullkontorFr.o.m. 1868 från Ullmagasinet i Norrköping. 
E XIXKommunikationsbevisSerien i kartonger.

Vol 1-4 justitiedivisionens kommunikationer.
 
E XVMemorial m.m. från kollegiets olika kontor 
E XV aMemorial från advokatfiskalen (juridiska biträdet)Serien i buntar.

Efter den 1 juli 1876 memorial från juridiska biträdet sedan advokatfiskalsämbetet dragits in.
 
E XV bMemorial från kamreraren 
E XV baMemorial från kamreraren, huvudserieSerien i buntar 
E XV bbMemorial från kamreraren ang. navigationsskolorna 
E XV cMemorial och redogörelser från manufakturdiskontkontoret 
E XV caMemorial från manufakturdiskontkontoretSerien i buntar 
E XV cbDiskontfondernas balansextraktSerien i buntar.

Diskontfondernas balansextrakt med uppgifter om förfallna fordringar.
 
E XV ccDiskontfondernas anmaningslistorSerien i buntar.

Diskontfondernas anmaningslistor - uppgifter om förfallande fordringar.
 
E XV dMemorial från diverse expeditioner 
E XVISkrivelser från Board of Trade, LondonSerien i buntar. Innehåller bl.a. protokoll från sjöförhör ang. svenska fartygs förolyckande 
E XVIISkrivelser från enskilda korporationer och personer 
E XVII aSkrivelser från kompanidirektioner 
E XVII aaSkrivelser från Ostindiska kompanietFrån Ostindiska kompaniet insända försäljningsböcker m.m. - se Handlingar från företag och enskilda: Ostindiska kompaniet 
E XVII abSkrivelser från Levantiska kompaniet 
E XVII acSkrivelser från Kanariska kompaniet 
E XVII bSkrivelser från Svenska slöjdföreningens direktion 
E XVII cSkrivelser från Stockholms grosshandelssocietet 
E XVII dActa privatorumSerierna i buntar 
E XVII daActa privatorum, serie 1725-1799Serien i buntar.

Skrivelser från enskilda.

Serien har varit föremål för gallring.
 
E XVII dbActa privatorum, serie 1800-1890Serien i buntar.

Skrivelser från enskilda.

Serien alfabetiskt ordnad. För tiden 1800-1844 är handlingarna inom varje bokstav lagda i nummerföljd efter aktförteckning - vid bokstavs delning på flera volymer återfinns aktförteckningen i den första volymen. För tiden 1845-1890 är handlingarna inom varje bokstav ordnade efter diarienummer.
 
E XVII dcActa privatorum, serie 1891-1907Serien i buntar.

Skrivelser från enskilda.

Serien ordnad efter diarienummer
 
E XVII ePatenthandlingar 
E XVII eaPatentansökningarFortsätter i patentbyråns arkiv Serien i buntar.

Ansökningar ordnade efter årtalet för patentet samt alfabetiskt inom året. Ansökningar om privilegia exclusiva (före 1835), avslagna patentansökningar och besvär över patentresolutioner ingår i E XVII db. För tiden efter april 1885 se patentbyrån.

Register över patent - se serie
D VII.
 
E XVII ebPatentritningarSerien inbunden. För tiden före 1852 ingår ritningar i
E XVII ea:1-18
 
E XVII ecPatentbevisFortsätter i patentbyråns arkiv Serien i buntar. Inkomna bevis som styrker att patent utövas. 
E XVII fAnsökningar om reseunderstödForts. i industribyrån, tekniske konsulentens arkiv. Serien i buntar 
E XVII gAnsökningar till konsulatSerien i buntar 
E XVII hPrivata skrivelser till kollegiets tjänstemänBunt 
E XVIIIProcessakterSerien i buntar och kartonger om ej annat anges.

Domböcker - se B III. Kollegiets domsrätt indrogs den 1 augusti 1828.

Jfr serie E III a.
 
E XXJuridiska biträdets korrespondensSerien i kartonger.

Tjänsten som juridiskt biträde tillkom efter den 1 juli 1876 då advokatfiskalsämbetet drogs in.
 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F IKollegiets dossierserier 
F I aKollegiets stora dossierserie med register 
F I aaStora dossierserienSerien till största delen lagd i kartong och en mindre del i bunt.

Dossierplanen - se bilaga 1.
 
F I abStora dossierserien, supplementserieSerien i kartonger

Grupp 8 H Från sjömanshusen insända uppgifter om hyresavgifter. Utgör fortsättning från serie E IX b

Jfr Stora dossierserien,
F I aa:642-654
 
F I acRegister till stora dossierserien 
F I acaSystematiskt register till stora dossierserienSerien inbunden 
F I acbSakregister till stora dossierserienKortregister. Alfabetiskt ordnade. 
F I bHemliga dossierserier 
F I baSekretessbelagda dossierserien rörande andra ämnen än sjöfartSerien i kartonger om ej annat anges. Vol 67-90 (huvudsakligen tiden 1944-1973) uppdelade efter byråerna.

Dossierplanen - se bilaga 1.
 
F I bbSekretessbelagda dossierserien rörande sjöfartSerien i kartonger. Alla handlingar ej diarieförda. 
F IIFartygshandlingar 
F II aSjöpasshandlingarSerien avslutad. Fortsätter med sjöpassexpeditionens arkiv E IV. Serien i pappband, lagda i buntar.

För tiden 1665-1712 se serierna
B II b, E III a och E III b. Handlingarna före 1800 är i övrigt gallrade. Koncept till sjöpass finns dock i serie
B II a. Jfr sjöpassdiarierna, serie C II b.
 
F II bFribrevshandlingarSerien avslutad. Fortsätter med sjöpassexpeditionens arkiv E V a. Serien inbunden i pappband, lagda i buntar.

För tiden 1666-1710 se serierna
B II c, E III a och E III c. Handlingarna före 1775 är i övrigt gallrade. Koncept till fribrev finns dock i serie
B II a. Jfr fribrevsdiarierna, serie C II c.
 
F II cSkrivelser rörande pass- och fribrevshandlingarSerien avslutad. Fortsätter med sjöpassexpeditionens arkiv
E III a 1 och E III a 2. Serien i buntar.
 
F IIIHandlingar angående sjöolyckor 
F III aHandlingar ang. sjöolyckor 1892-1907Serien avslutad. Fortsätter med serie F III b. Serien i buntar.

Ang. handlingarnas diarieföring, registrering och handläggning se inledning till sjötekniske konsulentens arkiv.

Skepps- och maskindagböcker, vilka ibland insändes i original som bilaga till sjöförklaring resp. undersökningsprotokoll, finns i F III d.
 
F III bHandlingar ang. sjöolyckor 1908-1931Fartyg under A Serien i kartonger.

Handlingar ang. sjöolyckor före 1908 se F III a.

Serien utbruten ur Kommerskollegiets stora dossierserie F I aa, omfattar dossierer till grupp 17: Sjöolyckor. Sekretessbelagda dossierer ang. sjöolyckor ingår i volym F I bb:21-34b, skepps- och maskindagböcker i F III d.

Ang. handläggning av sjöolycksärenden se inledning till sjötekniske konsulentens arkiv.

Dossierer alfabetiskt ordnade efter fartygens namn, för varje år i viss nummerordning. Fr.o.m. 1920 ingår dossierregister ("gula listor") i volymerna.
 
F III cHandlingar ang. sjöolyckor 1932-1943Serien avslutad. Fortsätter med sjöfartsbyrån, administrativa sektionens arkiv F II a. Serien i kartonger.

Handlingar ang. sjöolyckor före 1932 se F III a och F III b. Serien utbruten ur Kommerskollegiets stora dossierserie F I aa, omfattar dossierer till grupp 17: Sjöolyckor. Sekretessbelagda dossierer se F I bb: 21-32, skepps- och maskindagböcker se
F III d.

Ang. handläggning av sjöolycksärenden se inledning till sjötekniske konsulentens arkiv.

Dossierer upplagda och alfabetiskt ordnade efter fartyg, för varje bokstav med dossierregister (gula listor).
 
F III dSkepps- och maskindagböckerSerien avslutad. Fortsätter med sjöfartsbyrån, administrativa sektionens arkiv F II b. Serien i buntar utom vol 37 (i kartong).

Dagböcker eller utdrag ur dessa insändes till Kommerskollegium enligt 321 paragrafen i 1891 års sjölag vid undersökning av svårare sjöolyckor. Utdragen ingår i sjöolycksdossiererna i serie F III a, F III b och
F III c.

SK = Skeppsdagbok.
M = Maskindagbok.
 
F IVSärskilda utredningar och berättelserSerien i buntar och kartonger om ej annat anges.

Se separat specialförteckning över innehållet i vol 1-57.

Serien uppdelad på fyra ämnesområden:

a) Näringslivet i allmänhet samt åtskilliga ärenden vol 1-18, 74-79

b) Handel, sjöfart och fiske vol 19-38, 81-88

c) Lanthushållning och industri vol 39-62, 80, 89

d) Städerna och deras förvaltning vol 63-73
 
F IXSkrivelser i karantänsärendenSerien i buntar och kartonger.

Jfr serie B II d.
 
F VHandlingar rörande sjöfart 
F V aHandlingar rörande sjöfartsbestämmelser m.m.Serien i kartonger om ej annat anges. 
F V bHandlingar rörande konvojeringSerien i buntar.

Amiralitetskollegiets och officerares rapporter om konvojering.
 
F VIHandlingar rörande övriga näringsgrenar 
F VI aHandlingar rörande fiskeSerien i kartonger.

Huvudsakligen skrivelser från inspektörer; i övrigt inordnade bland kollegiets E-serier.
 
F VI bHandlingar rörande schäferierSerien i buntar.

Länsvis ordnad.
 
F VI cHandlingar rörande skråordningar och hantverkerierSerien i kartonger om ej annat anges.

Vol 1-3 innehåller svar på kollegiets rundskrivelser den 8 april och 22 juli 1717 om hantverk i länen. Bl.a. inkrävdes skråordningar. Volymerna ordnade geografiskt. I vol 1 finns även bl.a. kollegiets koncept till allmän skråordning 1718 och till särskilda skråordningar för vissa ämbeten 1668, som senare använts som förlagor vid utfärdandet av andra dylika.

Om samlingen i vol 1-3 och närmare specifikation av innehållet se Bertil Boëthius, Samlingen av handlingar rörande skrån och hantverkerier 1717-18 i kommerskollegiets arkiv. MRA NF Ser 1 bd 4 (1916) s. 335-356.
 
F VIIHandlingar rörande städer 
F VII aStädernas privilegierSerien i buntar.

Skrivelser från städerna med anteckningar och avskrifter.

Infordrade från magistraterna 2/4 1695, 24/10 1701 och 9/10 1728.
 
F VII bStädernas beskrivningSerien inbunden.

Sammandrag av städernas privilegier, verkställt för handels- och ekonomikommissionens räkning av Johan Elers efter kanslikollegiets beslut 20/10 1757. Arbetet slutfört i febr. 1769.
 
F VII cHandlingar rörande Eskilstuna fristadSerien i kartong.

Andra handlingar rörande städer - se F IV:63-73.
 
F VIIIPriskuranter och taxor 
F VIII aStädernas priskuranterSerien i buntar.

Med luckor.
 
F VIII bUtländska priskuranterSerien i buntar om ej annat anges.

Innehåller priskuranter, sammandrag ur priskuranter och sammandrag över medelpriser på utländska varor.
 
F VIII cÖvriga priskuranterSerien i kartonger. 
F VIII dHandlingar rörande spannmålspriserSerien i buntar.

Konsulernas uppgifter om spannmålspriserna i Östersjöhamnarna.
 
F VIII eHamntaxorSerien i kartonger.

Länsvis ordnad.

Tryckta och otryckta hamntaxor.
 
F VIII fMarkegångstaxorSerien i kartonger. 
F VIII gHandlingar rörande tullarSerien i kartonger. 
F XHandlingar rörande kontrollverketSerien i kartong. 
F XIUtländska författningarSerien i kartonger.

Tryckta och otryckta författningar.
 
F XIIHandlingar rörande kollegiets organisation och förvaltningSerien i kartonger.

Serien utgörs till stor del av avskrifter och koncept.
 
F XIIIPolitiska, ekonomiska och historiska skrifterSerien i kartonger.

Vol 1-15 "Sådant land, sådan lag" av Anders Nordencrantz. Del IX, XI och XII saknas.
 
F XIVTjänstemäns handlingarSerien i kartonger.

Tjänstemäns efterlämnade handlingar finns också i flera byråarkiv (motsv.).
 
GRÄKENSKAPER 
G IHuvudböckerSerien inbunden.

Vol 1-38 och 40-42 med register.
 
G IIKassaböckerSerien inbunden 
G IIIInkomst- och utgiftsjournaler 
G III aInkomstjournalerSerien inbunden 
G III bUtgiftsjournalerSerien inbunden 
G IVInkomst- och utgiftsböcker 
G IV aInkomstböcker 
G IV aaInkomstböcker, huvudserieSerien inbunden.

Med register.

Utgör fortsättning på serie G II.
 
G IV abInkomstböcker, gasgeneratorlånefondenSerien inbunden 
G IV bUtgiftsböckerSerien inbunden.

Med register.

Utgör fortsättning på serie G II.
 
G IXRedovisningar för sjömansrullemedlenFortsätter i serie G VI a Serien i kartonger. 
G VArvsmedelsliggareBand i kartonger.

Liggare över sjömäns arvsmedel. Jfr sjöpassexpeditionens arkiv, vol D II:1, förteckning över avlidna sjömän utan kvarlåtenskap 1883-1906.
 
G VIVerifikationer 
G VI aVerifikationer till statsmedelsräkenskapernaSerien inbunden t.o.m. vol 104, därefter i pärmar.

Innehåller verifikationer för bl.a. avlöningar, arvoden, expenser, handels- och sjöfartsfonden. Register i vol 25-95.

Serien utgör fortsättning på flera serier kollegiets egna räkenskaper i kammarkontorets arkiv.

Fr.o.m. 1907 omfattar serien även verifikationerna över kollegiets egna medel.

Serien är fr.o.m. 1918 utgallrad med undantag för var 10:e årgång. År 1920 är dock endast utgiftsverifikationer bevarade.
 
G VI bVerifikationer till räkenskaper över kollegiets egna medelSerien avslutad. Fortsätter i serie G VI a. Serien i kartonger vol 1-3, därefter inbunden.

Omfattar sjömansinvisningsmedel, arvsmedel, det forna Bergskollegiets medel m.m. Inkomstverifikationerna finns i band märkta A och utgiftsverifikationerna i band märkta B.
 
G VIINavigationsskolornas räkenskaper 
G VII aNavigationsskolornas insända kvartalsredogörelser, kassarapporter m.m. 
G VII bNavigationsskolornas verifikationer m.m.Serien i pärm, utom vol 1-7 inb.

Uppgifter rörande skolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Härnösand om annat ej anges.

Fr.o.m. vol 9 ingår inkomst- och utgiftsböcker, kassaböcker och rapporter samt elevförteckningar.

Fr.o.m. 1 juli 1923 budgetårsvis.
 
G VIIIRäkningar med Riksbanken över speciella medelSerien inbunden.

Utgör fortsättning på serie i kammarkontorets arkiv.
 
G XÖvriga specialräkenskaper 
ÖÖVRIGA HANDLINGAR 
Ö IOordnade handlingarHandlingarna i kartonger, provisoriskt redovisade.