bild
Arkiv

Kommerskollegium


 Arkiv (32 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
1Huvudarkivet1651 – 1973
 
3Kammarkontoret1668 – 1907Samlingsförteckning (Bd 2). Inventeringslistor över serierna finns (pärm hos LH) 
4Kamrerarekontoret1652 – 1680 
5Manufakturdiskontkontoret1756 – 1878 
6Sjöpassexpeditionen1832 – 1891
 
7Bergsavdelningen1857 – 1920t 
8Patentbyrån1885 – 1891 
9Statistiska avdelningen1892 – 1902
 
10Avdelningen för arbetsstatistik1903 – 1912 
11Avdelningen för näringsstatistik1903 – 1919
 
12Statistiska byrån
 
13Bergsbyrån
 
14Industribyrån 
15Statens instruktör för linberedning1920 – 1924 
16Statens instruktör i hemslöjd1921 – 1954 
17Förste hemslöjdskonsulenten1952 – 1974 
18Sekretariatet för teko- och glasexport1970 – 1976 
19Elektriska byrån 
20Sjöfartsbyrån 
21Statens isbrytardirektör1925 – 1956 
22Fartygsinspektionsbyrån1915 – 1955Dossierplan och register ingår i förteckningen 
23Sjöfartssociala avdelningen1915 – 1963 
24Fraktfartslicensavdelningen1916 – 1921 
25Allmänna byrån1896 – 1973Huvudarkivet (ev. heml. ärenden) 
26Upplysningssektionen1920 – 1943 
27Näringsrättsliga byrån1956 – 1992 
28Monopolutredningsbyrån1946 – 1957Statens pris- och kartellnämnd; Konkurrensverket 
29Utrikes- och utredningsavdelningen1956 – 1973 
30KommissionerSe resp. kommission. 
31Kommerskollegium. Handlingar från företag och enskilda
 
32Kommerskollegium. Oordnade handlingar