Cronstedt, Carl Johan   (1709 – 1777)

Person

KategoriPerson (släkt, samlare). Övriga ej yrkesklassificerade personer (Överintend.,presid.i kammarkol)
ReferenskodSE/RA/5907
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/v0uUA8hDrH646m3GjpvwY3
Arkivbeskrivning
Situationsplan, Tre Kronor 1, Nikolai
Ingår i: Gamla ritningssamlingen, GS
(Stockholms stadsarkiv)
 
[Planer av Örebro slott.] Carl J. Cronstedt. 2 blad, papper, uppf. på papp, ritade, 35 x 44, 36 x 45.]
Upvist i rådet d. 29 junii 1757 och approberad. ex. Prot. Jacob L. Arrhenius. - 1757 i kongl. camarcokkegio.

Ingår i: Utan känd proveniens (kartor och ritningar)
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
[Åbo Finland: Landshövdingeresidens. Karta. C J Cronstedt, odaterad.]
Ingår i: Överintendentsämbetet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
[Skeppsholmen Amiralitetshuset: Fasad och "Första botten" + alternativ. Stockholm. Carl J. Cronstedt 1700-talet ?.]
Ingår i: Överintendentsämbetet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
[Ritning till manbyggnad vid Johannisbergs kungsgård, 1764. Planritning.] N1. Öfra Wåningen. Nedre Wåningen.
Ingår i: Länsstyrelsen i Västmanlands län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Riddarholmsbron, Riddarholmsbron (auk), Nikolai
Ingår i: Gamla ritningssamlingen, GS
(Stockholms stadsarkiv)
 
[Nyqvarn Bro: Nyqvarns Bro, approberad 1751-02-12. Adolph Friedrich (fasad, plan), Upsala län. Carl Cronstedt 1751.]
Ingår i: Överintendentsämbetet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
[Partille kyrka. Projekt till ny kyrka, Göteborgs stift, Göteborgs och Bohus län. Carl J. Cronstedt 1766.]
Ingår i: Överintendentsämbetet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
[Ritning till stallbyggnad vid Linköpings slott? Carl Cronstedt1765.]
Ingår i: Kartor och ritningar i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Project till Öfversta Wåningen På Archibiskops Husets Reparation ock Tillbyggnad. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Project till öfversta Wåningen På ArchiBiskops Husets Reparation och Tillbyggnad.
Ingår i: Uppsala domkapitel
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Stockholms stad. Humlegården, inkörsport. 1763.]
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Ortshistoria
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Barnhus, Barnhuset, Adolf Fredrik
Ingår i: Gamla ritningssamlingen, GS
(Stockholms stadsarkiv)
 
["Extract af conceptritningen öfwer Jönköpings fångehus". (Carl Cronstedt 1753).]
Ingår i: Kammarkollegiet
Kansliet och kontorsarkiv
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Södra Stadshuset, Stadsgården 1, Katarina
Ingår i: Gamla ritningssamlingen, GS
(Stockholms stadsarkiv)
 
[Falkenberg Bro: Projekt till en Sten Bro Byggnad öfver Falkenbergs Åå,
Hallands län. (Plan, fasad, sektion.) C J Cronstedt 1754.]

Ingår i: Överintendentsämbetet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
[Typritningar: Gästgivargårdar. Planritningar. C.J Cronstedt. 1760-01-16.]
Ingår i: Överintendentsämbetet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
["Project till gambla archivi husets inrättning till magazin på Skiepsholmen 1756. Carl I. Cronstedt" (5 blad).]
Ingår i: Kartor och ritningar i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
[Karlstad Gamla Gymnasiet: Kopior av äldre ritningar till Gymnasium uppmätt av J.E Carlberg, 1815 Bengt Brausell, C.J Cronstedt, Värmlands län.]
Ingår i: Överintendentsämbetet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
[Riddarholmen Wrangelska palatset: Project till Arest Rumens indelning. Stockholm. Planer. Carl Cronstedt.]
Ingår i: Överintendentsämbetet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
["Projekt till Öhrsunds brobygnad af sten i Uplands höfdinge- döme. Carl Cronstedt 1760". (2 blad).]
Ingår i: Kammarkollegiet
Kansliet och kontorsarkiv
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
[Skeppsholmen Amiralitetshuset: Stockholm. Fasad ("Casserade"). Carl J. Cronstedt 1700-talet ?.]
Ingår i: Överintendentsämbetet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
[Birgittas sjukhus, f.d. Vadstena hosp.] "Ritning till Dårhus uti Wadstena".[Fotstatkopia från 1900-talet av ritning från 1756.]
Ingår i: Medicinalstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
"Project till 9 stycken arest rum i nedra våningen, uti gambla corps de gards flygelen" (blad 1), Project till landscanzelie rum i öfversta våningen uti gambla corps de guards flygelen på kungshuset" (blad 2) och "Facade på tillbyggnaden af det projecterade lantzcancelie rummen öfver gambla corps de gardes flygelen vid kungshuset. - Carl J. Cronstedt 1758". Kvarteret Kungshuset i Stockholm.
Ingår i: Utan känd proveniens (kartor och ritningar)
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
[Helgeandsholmen Hovstallet: Senare project till Cron-Prinsens stall. Stockholm. Carl.J. Cronstedt 1767.]
Ingår i: Överintendentsämbetet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
[Typritningar: Gästgivargårdar. Sektion- och fasadritning Litt A. C.J Cronstedt. odaterat]
Ingår i: Överintendentsämbetet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Grundritning af hufvudvåhningen uti Kongl. Myntet. - Grundritning af våhningen 2 trappor upp ... [(bl 1-2) -] Project till nedersta plan af Kungl. Myntet. - Project till mellanvåningen ... der Kungl. Bergs Collegium sitter och behöfver til des flera divisioner. Carl J Cronstedt 1758. [(bl 3-4)]
Ingår i: Kommerskollegium
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Barnhus, Barnhuset, Adolf Fredrik
Ingår i: Gamla ritningssamlingen, GS
(Stockholms stadsarkiv)
 
Project till bodar vid Nya bron bron i Upsala. [Fasad. Planer.]
Ingår i: Uppsala rådhusrätt och magistrat
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Project Til Tornbygnaden wid Schefvie Kÿrkja i Dalarne.
Ingår i: Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
No 1. Nytt torns byggnad till Barkarö kiörka i Wessmanland.
Ingår i: Västerås-Barkarö kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Oxenstiernska huset Prästgatan 1: Plan af Öfversta Wåningen. Stockholm. Carl Cronstedt 1740-talet.]
Ingår i: Överintendentsämbetet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Ornamenterne till Orgelverket i Upsala domkyrkiörka. [Fasad till orgeln.]
Ingår i: Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra Stadshuset, Stadsgården 1, Katarina
Ingår i: Gamla ritningssamlingen, GS
(Stockholms stadsarkiv)
 
Barnhus, Barnhuset, Adolf Fredrik
Ingår i: Gamla ritningssamlingen, GS
(Stockholms stadsarkiv)
 
[Ritning till manbyggnad vid Johannisbergs kungsgård, 1764.]. N3.
Ingår i: Länsstyrelsen i Västmanlands län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Riddarholmsbron, Riddarholmsbron (auk), Nikolai
Ingår i: Gamla ritningssamlingen, GS
(Stockholms stadsarkiv)
 
"Een dehl af Kungsträdgården vid S:t Jacob med den projecterade dehlen till försälgning. - Carl I. Cronstedt 1762".
Ingår i: Utan känd proveniens (kartor och ritningar)
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Projektet till Qwistrums bro af sten, - Plan, fasad och genomskärning,- Carl Cronstedt 1764.
[Papper, ritad, 36 x 101,5.]

Ingår i: Utan känd proveniens (kartor och ritningar)
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
[Helgeandsholmen Hovstallet: Project till stall för Cron-Prinsens hästar. Stockholm. Carl.J. Cronstedt 1766.]
Ingår i: Överintendentsämbetet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
[Stockholms stad. Förslag till auktionshus, mätare- och våghus, spruthus m.m. Planer, fasad. 1767.]
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Ortshistoria
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
[Ritning till manbyggnad vid Johannisbergs kungsgård, 1764.] N2. Project till Johannesbergs Kungs-gård.
Ingår i: Länsstyrelsen i Västmanlands län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Del av orgelläktaren. Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Typritningar Gästgivargårdar. Planritning litt A. C.J Cronstedt. 1760-01-16.]
Ingår i: Överintendentsämbetet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Barnhus, Barnhuset, Adolf Fredrik
Ingår i: Gamla ritningssamlingen, GS
(Stockholms stadsarkiv)
 
[Östermalm Artillerigården: Fasade af Tyghuset åt artillerigården. Stockholm. Carl J. Cronstedt 1763.]
Ingår i: Överintendentsämbetet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
[Typritningar: Gästgivargårdar. Sektion- och fasadritningar. C.J Cronstedt. odaterat.]
Ingår i: Överintendentsämbetet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Situationsplan, Stenkista, Nikolai
Ingår i: Gamla ritningssamlingen, GS
(Stockholms stadsarkiv)
 
[Rännelanda kyrka. Ritning till fasad, plan och profil, Karlstads stift, Älvsborgs län. C.J Cronstedt 1760.]
Ingår i: Överintendentsämbetet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Börsen, Rådhus, Gamla -, Stortorget, Rådstugan 1, Nikolai
Ingår i: Gamla ritningssamlingen, GS
(Stockholms stadsarkiv)