bild
Arkiv

Sveriges Riksidrottsförbund


 Arkiv (4 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
1Sveriges Riksidrottsförbund Del 11884 – 1972Söktips:

Idrottsföreningar
För att hitta uppgifter om en idrottsförenings grundande samt vilka föreningar som var verksamma ett visst år leta i:
Sveriges riksidrottsförbunds arkiv, del 1:
serie DI, Register över föreningar (1909-1936)
serie DII, Medlemsmatriklar/Föreningsregister (1905-1963)
serierna EXa-EXd, inträdesansökningar till Riksidrottsförbundet (1930-tal-1960-tal)

Sveriges riksidrottsförbunds arkiv, del 2:
serie D1aa, Register över föreningar - äldre serie (1933-1962)
Se även övriga serier D1a-D1e rörande föreningar
serie B5, bilagor till verksamhetsberättelserna (förteckning årsvis över föreningar tillhörande Riksidrottsförbundet 1904-1930)
serie L1, Tidningen Svensk Idrott (förteckning över idrottsföreningar tillhörande Riksidrottsförbundet fr.o.m. 1929 finns i mars-nummer varje år)

Specialidrottsförbundens arkiv kan även innehålla föreningsregister samt uppgifter om inträden för föreningarna.


Idrottsfotografier
Om man letar idrottsfotografier och inte hittar de fotografier man söker kan man vända sig till Idrottsmuseet i Malmö där Centralföreningen föreningen för idrottens främjande har deponerat en stor samling idrottsfotografier. Oregistrerade fotografier finns.
 
2Sveriges Riksidrottsförbund Del 21888 – 2003Volymerna E3:200, akt 84; E3:220, akt 84; E3:223, akt 05; E3:248, akt 05; E3:274, akt 05; E3:320; E3:321; E3:354, akt 572; E3:360; E3:383; E3:384; E3424, akt 57 och E3:445, akt 57 är återtagna av Riksidrottsförbundet. 2010-06-07 M Almström Blom

Söktips:

Idrottsföreningar
För att hitta uppgifter om en idrottsförenings grundande samt vilka föreningar som var verksamma ett visst år leta i:
Sveriges riksidrottsförbunds arkiv, del 1:
serie DI, Register över föreningar (1909-1936)
serie DII, Medlemsmatriklar/Föreningsregister (1905-1963)
serierna EXa-EXd, inträdesansökningar till Riksidrottsförbundet (1930-tal-1960-tal)

Sveriges riksidrottsförbunds arkiv, del 2:
serie D1aa, Register över föreningar - äldre serie (1933-1962)
Se även övriga serier D1a-D1e rörande föreningar
serie B5, bilagor till verksamhetsberättelserna (förteckning årsvis över föreningar tillhörande Riksidrottsförbundet 1904-1930)
serie L1, Tidningen Svensk Idrott (förteckning över idrottsföreningar tillhörande Riksidrottsförbundet fr.o.m. 1929 finns i mars-nummer varje år)

Specialidrottsförbundens arkiv kan även innehålla föreningsregister samt uppgifter om inträden för föreningarna.


Idrottsfotografier
Om man letar idrottsfotografier och inte hittar de fotografier man söker kan man vända sig till Idrottsmuseet i Malmö där Centralföreningen föreningen för idrottens främjande har deponerat en stor samling idrottsfotografier.

Oregistrerade fotografier finns.
 
3Sveriges Riksidrottsförbund Del 31966 – 2013Serie F18 AA innehåller allmänna handlingar.

Volymerna E1:20; E1:73; E1:74; E1:98, akt 57; E1:99; E1: 100; E1:118, akt 57; E1:127; E1:128; E1:144, akt 57; E1:147 och E1:148, akt 570 är återtagna. /2010-06-07 M Almström Blom

Söktips:

Idrottsföreningar
För att hitta uppgifter om en idrottsförenings grundande samt vilka föreningar somvar verksamma ett visst år under 1900-talets början leta i:
Sveriges riksidrottsförbunds arkiv, del 1: serie DI, volymerna DII:1-2, serierna EXa-EXb
Sveriges riksidrottsförbunds arkiv, del 2: serie D1aa, bilagor till verksamhetsberättelserna i serie B5 (förteckning årsvis över föreningar tillhörande Riksidrottsförbundet 1904-1930) samt i Tidningen Svensk Idrott i serie L1 (förteckning över idrottsföreningar tillhörande Riksidrottsförbundet fr.o.m. 1929 finns i mars-nummer varje år)


Idrottsfotografier
Om man letar idrottsfotografier och inte hittar de fotografier man söker kan man vända sig till Idrottsmuseet i Malmö där Centralföreningen föreningen för idrottens främjande har deponerat en stor samling idrottsfotografier.

Oregistrerade fotografier finns.
 
4Sveriges Riksidrottsförbund Del 4 Riksidrottsmuseet1992 – 1999OBS! Vissa volymer är kvar på Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus. De volymer som förvaras på Idrottens hus har en volymanmärkning:
Förvaras på Idrottens hus.