bild
Serie

Alfabetiskt ordnade kopior/excerpter

Kopiesamlingen III

 Volymer (74 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
23AdlercreutzKopior rörande Adlercreutz och von Paykull. 
24BrokindssamlingenKopior av handlingar i volym 29 av Brokindssamlingen (numera å Kulla Gunnarstorp): Avskrifter av historiska och politiska handlingar från 1600-talet. Även på mikrofilm.
 
25BKopia av brev undertecknat Johan Banér, Magdeburg 19 juli 1635. Originalet sålt på auktion 1995.

Kopia av anteckningsbok efter Carl Axel Björkqvist. Dryckesrecept, notiser m.m. 1836-

Kopior av 6 st brev till förre riksarkivarien R.M. Bovallius från A.G. Oxenstierna u.å., A. Wachtmeister 1847,
Fa. Fröman 1866, J.W. Forsgren 1844, C. Bergfalk 1863 samt oläsligt namn 1867. Originalbreven sålda på Kihlströms auktion 15-17 april 1977.

Översten Bertil Buréns militära minnen 1895-1943. Kopia överlämnad av arvingarna genom major Ivar Scheffer 1981.

Anteckningar av bagaren i Karlskrona Anton Buth 1758-1774. Kopian överlämnad av Dag Lychou, Täby.
 
26Bonnesen, StenSten Bonnesens excerpter. Avskrifter från Bonnesens resor till europeiska arkiv ca 1914 för avhandlingen om och forskningar i August den starkes utrikespolitik på 1710-talet. Till RA 1995.
- främst excerpter ur arkiv i RA
 
27Bonnesen, StenSten Bonnesens excerpter. Avskrifter från Bonnesens resor till europeiska arkiv ca 1914 för avhandlingen om och forskningar i August den starkes utrikespolitik på 1710-talet. Till RA 1995.
Excerpter bl.a. ur:
- G. S. von Nostitz relationer från London 1715 samt order och brev till Nostitz.
- Burchard von Suhms relationer från Paris 1715
- E. F. von Ebersteins relationer 1714-1715
 
28Bonnesen, StenSten Bonnesens excerpter. Avskrifter från Bonnesens resor till europeiska arkiv ca 1914 för avhandlingen om och forskningar i August den starkes utrikespolitik på 1710-talet. Till RA 1995.
Excerpter bl.a. ur:
- traktater och konventioner
- kungliga brev till och skrivelser från kejsaren 1714-1715
- kungliga order åt Nostitz 1714-1715
- diverse kungliga skrivelser
- August den starkes och tsar Peters brevväxling 1714-1715
- Fredrik Wilhelm I:s och administratorns av Holstein-Gottorps brevväxling
- August II:s och Georg I:s brevväxling
- Konung Augusts och dresden-regeringens brevväxling
 
29B - CArnold Bratt. Excerpter ur handlingar från 1690-talet gjorda av fil.lic. Arnold Bratt för hans akademiska avhandling 1905. Till RA 1990.

Kopia av översten B. W. Carlbergs (1696-1778) "Berättelse hvad sig tildrog åren 1718 och 1719 efter konung Carl XII död, wid och under Arméens Retraite utur Norige", daterad Götheborg d. 19 september 1775.

Kopia av inlaga till Svea hovrätt 1756 av Carl Wilhelm Cederhielm (1705-1769). Handlingen ägd juni 1978 av professor Olof Selling.
 
30ChristineholmKopior av :
- brev från Carl Piper till Christina Piper, S:t Petersburg 7 april 1715
- brev från And. Sundström, Forsby 12 februari 1791
- vers nedtecknad av Carl Gustaf Tessin, 1767
- verser av Olof von Dalin 1752-1763
- brev från Gustav III till Nils Bielke 1764-1771
- brev från Gustav III till grevinnan Bielke 1762-1782
- plan för kronprinsens, sedermera Gustav III:s undervisning i religion (ofullständig)
 
31D"Bruks-Patronen Adolp Ludvig Levins levnad, på Stockholms Nations Landskap framställd af Levinske Stipendiaten J.S. Drysén". Kopia efter handskrift hos avddir. Lars G. Björkman, Norrviken, 1979.

Magnus Dyrssens dagbok nov 1939-mars 1940. Kopia efter original, genom RA-beslut överfört till Krigsarkivet 1983.
 
32EBrev från Bengt Christoffersson Lilliehöök (1612-1665) till Christoffer Johansson Ekeblad (1592-1664) samt till denne från Margareta och Anna Ekeblad, i sammanfattning och bearbetning av Gustaf W:son Lilliehöök.

Augustine Ehrensvärd (1862-1944): dagbok 1914. Kopia av avskrift gjord av författarinnan Anna Sparre.

Brev av G. Ehrensvärd daterat Stockholm 7/6 1777. Kopia av original sålt på auktion 1977.

Kopia av fastebrev 1589 från Ekeflo, Virserum.
 
33Evangeliska brödraförsamlingens arkivUr Evangeliska brödraförsamlingens arkiv:
- Kopia av Lars Platins (1738-1808) självbiografi.
- Kopia av Sam. Rumstedts (1770-) självbiografi m. m.

 
34FKopia och avskrift av Ludvig Fabritius (1648-1729) berättelse om resorna till Persien 1679, 1683, 1697, inlämnad till Kanslikollegium 1725.

Falkenberg, ätten. Kopior av lagfartshandlingar 1598, 1602, 1612. Från Falkenbergska släktföreningen 1979.

Fotokopior av brev skrivna av Johannes Felldin/Felldihni (1844-1886) till släktingar i Sverige från olika platser i nordafrika, 1874-1879. Felldihni tjänstgjorde under denna tid i franska främlingslegionen.
 
35FKopior av brev skrivna av Axel von Fersen d.ä. (1719-1794) till utomäktenskaplige sonen Johan Jakob Forslund 1770-1780. Originalbreven i Svenska akademiens arkiv. 
35 aFernstrom, Carl HenningKopior av 25 fotografier tagna av Carl Henning Fernstrom från byggandet av Virginian Railroad, USA, ca 1906-1912. Med kopia av artikeln "The Deepwater and Tidewater Railways" i The Engineering Record, vol. 54, No. 24-26 (December 1906). 
35 bFoy, MatildaMathilda Foys journal i avskrift och sammandrag åren 1825-1833, 1834-1836. Originaldagboken förvaras i Stockholms stadsarkiv. Se även Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv årsberättelse 1953, s. 43, 59-63. 
35 cFoy, MatildaMathilda Foys journal i avskrift och sammandrag åren 1837-1838, 1839-1842. 
35 dFoy, MatildaMathilda Foys journal i avskrift och sammandrag åren 1844-1849, 1850-1854. 
36Frötuna gårdFrötuna gård, Fellingsbro socken, Närke. Kopior av äldre gårdshandlingar och räkenskaper från 1600-talet. Efter original i gårdens arkiv, till RA 1981. 
37GGinnanbo, Sörbo by, Söderbärke. Kopior av gårdshandlingar 1819-1901avseende gården Ginnanbo. Kopierat juni 1984.

Gumhems gård, Horns socken, Östergötland. Kopior av gårdshandlingar m.m. 1757-1916

Gustav II Adolf. Kopia av brev 9/19 september 1626 till svågern Georg Wilhelm, Markgraf von Brandenburg. Originalbrevet sålt på auktion 1971.

Gustav III. Kopia av brev 12 april 1785 till Marc-Antoine Rochon de Chabannes.

Gustav, prinsen av Vasa. Kopior av tre dokument 1865, 1877 avseende denne efter original hos tysk ägare 1982.

 
38Gottlundska kopiebokenGottlundska kopieboken/Acta historica i Finlands statsarkiv 1-2. Avskrifter av handlingar i RA angående Finland 1592-1601 gjorda av Arnold Johan Messenius, förvärvade och försedda med register m.m. av den finske historikern och etnologen Carl Axel Gottlund (1796-1875). 
39Gottlundska kopiebokenGottlundska kopieboken/Acta historica i Finlands statsarkiv 3-4. 
40Gottlundska kopiebokenGottlundska kopieboken/Act a historica i Finlands statsarkiv 5-6. 
41Gottlundska kopiebokenGottlundska kopieboken/Acta historica i Finlands statsarkiv 7. 
42Gottlundska kopiebokenGottlundska kopieboken/Acta historica i Finlands statsarkiv. 
43 aGyllenhaalKopior ur L. Gyllenhaals donation i Skara Stifts- och landsbibliotek. Till RA 2007. 
43 bHHaij, släkten. Kopior av äldre släkthistoriska dokument (1600-tal) och anteckningar från Curt Haij.

Herschind, P., svensk-norsk vicekonsul i Århus, Danmark. Mottagna brev m.m. 1838-1854 kopierade i samband med försäljning.
 
44Hedin, SvenKopior av brev från Sven Hedin till Bernhard Huklenbroich 1944, 1949-51 (9 st.). Originalbreven förvaras i Sozialarchiv Bistum Essen, Tyskland. 
45Handlingar ang. "Karl XI:s syn" 1697.Kopior av samt korrespondens, pressklipp och annat tryck angående den politiska skrift, som är känd som "Karl XI:s syn". 
46Hellstenius, Johan August Constantin (statistiker, fil.dr, 1834-1888)Reseberättelser 1861, 1864. Kopior av original i Uppsala universitetsbibliotek. 
47Kraft, Claes HermanKopia av Claes Herman Krafts (1851-1922) minnesanteckningar samt dikter. Kraft var bl.a. knekt, polis, kolportör m.m. 
48Karlsson, FredrikStenhuggaren och bergsprängaren Fredrik Karlsson (1862-1937): levnadsminnen, dikterade för sonen sedan han blivit blind av en olycka. 
49Drottning KristinaBrev från Christina Alexandra till kardinal Millini 1676-1689. Kopior ur Sir Thomas Phillipps samling, förmedlade av H.P. Kraus Rare Books & Manuscripts 1979.

"Dialog": politisk skrift om drottning Kristina mellan Pasquino och Marforio. Kopia av original i Sächsisches Landesbibliothek, Dresden.

Kopior av brev av drottning Kristina ur Rudolf Nydahls samling, sålda på bokauktion 1979. Bl.a. till Pierre Bayle 1686, Pierre Bourdelot 1675, 1679, 1681, markisen Lavardin 1687?, Hugues Terlon 1686. Med ett exemplar av auktionskatalogen.

Kopior av tre brev av drottning Kristina 1645, 1646, u.å.
 
50Drottning KristinaKopior av handlingar i Molinos-processen 1687 m.m. Originalen i Biblioteca Vallicellina, Vatikanbiblioteket m.fl. Gåva av Sven Stolpe 1974. 
51Landberg, CarloBrev från Oscar II 1886-1907 till Carlo Landberg (orientalist, kammarherre 1848-1924). Kopior av original i familjen ägo. 
52Larsson, GustafFörvaltaren och hembygdsforskaren Gustaf Larssons memoarer "Sådant blev mitt liv" och "Vargjägarens dagbok II". (Ytterligare material efter Gustaf Larsson i mikrofilmsamlingen 035-113.) 
53Leijonhufvud, LouiseKopior av Louise Leijonhufvuds översättningar till svenska av drottning Hedvig Elisabet Charlottas brev till hovfröken Jana von Stockenström (1754-1809). Originalbreven på franska i Rålambska stiftelsens arkiv, RA.
I: 1782-1789
 
54Leijonhufvud, LouiseKopior av Louise Leijonhufvuds översättningar till svenska av drottning Hedvig Elisabet Charlottas brev till hovfröken Jana von Stockenström (1754-1809).
II: 1789-1791.
 
55Leijonhufvud, LouiseKopior av Louise Leijonhufvuds översättningar till svenska av drottning Hedvig Elisabet Charlottas brev till hovfröken Jana von Stockenström (1754-1809).
III: 1791-1806.
 
56LErnst Lander (missionär 1866-1941). Almanacksanteckningar från samemissionen 1908-1909.

Ernst Wilhelm Lewin (grosshandlare, ägare av Utö gruvor, 1846-1914). Kopia av dennes levnadsminnen (1911).
 
57Ljungström, Claes JohanKyrkoherden Claes Johan Ljungström (1819-1882). Brev, biografica m.m. Kopior av original i familjen ägo. 
58LychouCasten Nilsson Lychous stamträd upprättat av C.G. Lychou.

Anton Fredrik Lychou: kopia av utgiftsbok 1839, 1841 m.m.

Kopia av sedermera hovbagaren Nils Lychous dagboksanteckningar 1744- , fortsatta av sonen, åldermannen i Bryggareämbetet Gustaf Lychou.

Kopior av valda biografiska handlingar ur kommerserådet Dag Lychous familjearkiv (Lychouska släktarkivet, RA).

Kopia av stamtavla över Lychouska och Djurbergska släkten.
 
59LLillgården, Näs socken Upplands bro. Köpebrev 1748.

Carl von Linné. Kopior av brev m.m. 1747-1763 från en privat samlare i Skottland.

Carl Fredrik Löfvenskjöld (hovmarskalk, 1769-1853): Levnadsbeskrivning. Kopia efter original i Nissafors bruksarkiv, Jönköpings läns museum.
 
60München-samlingenHenrik Slagheck (dansk ståthållare i Stockholm). Rapport april 1522. Kopia ur München-samlingen nr 3963. 
61MKopior av brev till den tyske matematikern Herman Müntz (1884-1956):
- tre brev från Martin Buber daterade Zehlensdorf bei Berlin 4/8 1915, Heppenheim a.d. Bergstrasse 13/5 1916, Heppenheim a.d. Bergstrasse 15/5 1916
- ett brev från Albert Einstein daterat 20/11 1929
Med kopia av ett oljeporträtt av Herman Müntz samt artikeln "Herman Müntz: A Mathematician's Odyssey" av Eduardo L. Ortiz and Allan Pinkus.

Georg Murray (direktör 1844-1911): Manuskript med titeln "Tändsticksfabriks Aktiebolaget Vulcan", skrivet 1911. Kopia av original i Svenska Tändsticks Aktiebolagets arkiv.
 
62Nauckhoff, WilhelmWilhelm Nauckhoff (kapten, stadsingenjör i Enköping, 1839-1925): Manuskript till Gysinge bruks historia. Kopia från Stora Ensos arkiv, Falun.
 
63Noring, släktenSven Gustaf Noring: Kopia av skriften "Noring - en västgötasläkt", 1984. 
64Nycander, OscarOscar Nycander (1857-1932): "Hågkomster från mitt förflutna liv. Anteckningar om händelser från tiden 1857-1927" samt "Komplement till Hågkomster från mitt förflutna lif". Kopia. 
65Nycander, PerPer Nycander (son till Oscar Nycander): "Flydda dagar, del I-III", nedskrivet 1981. Kopia efter original i privat ägo. 
66Nyman, JohannesJohannes Nyman (folkskollärare på Nuckö, f. 1859): Dagbok 1889-1907 från hans verksamhet som klockare och folkskollärare i Estland. Kopia av original hos docent Elmar Nyman. 
67OlivehultKopia av stambok efter Jonas Petri Linnerius (prost i Härnösand, 1588-1641). Från Olivehults gårdsarkiv.

Kopia av biskop Jonas Linnerius (1653-1734) självbiografi samt genealogiska anteckningar av Gustaf Fredric Linnerhielm (1757-1819). Från Olivehults gårdsarkiv.
 
68OxenstiernaBrev av Axel Oxenstierna till Georg Friedrich zu Hohenlohe 25/11 1632. Kopia av original hos privatperson i Bern, Schweiz.

Brev av Axel Oxenstierna till Melchior von Falckenbergh 25/8 1634. Kopia av original sålt på auktion 1977 (tryckt i AOSB förra avd band 12 s. 306).

Skiftesbrev 1616 angående tomter i Stockholm, Norrköping, Uppsala m.fl. städer mellan barnen till Erik Gabrielsson Oxenstierna (död 1594). Kopia av privat original sålt 1986 på Bukowskis.
 
69RCarl Fredrik Ridderstad (tidningsman, författare, 1807-1886): "Anmärkningar vid en senare tids politiska historia". Kopia ur C. F. Ridderstads historiska handskriftssamling, av medarvingarne inköpt år 1901 av Anton Ridderstad.

Folke Rudelius (1879-1960): Kopia av "Vandringar i släktminnenas nejder". Anteckningar om ätten von Krusenstjerna och några med denna befryndade familjer".

Vapenmålning för ätten von Rüdinger 1695. Kopia efter original i Cronholmska bibllioteket i Gränna.
 
70SchimmelpfengLöjtnant Schimmelpfeng: Orderbok för Nordarmén 1813. Kopia efter original, numera i Krigsarkivet. 
71Svensson, HildingHilding Svensson (tjänsteman i Riksarkivet, d. 1972):
- Utskrifter och tolkningar av Johan Svanhielms stenografiska rådsprotokoll i Kanslikollegium 1670-1674.
- Utskrifter av L. Wallenstedts protokoll över sekreta utskottets förhandlingar vid 1682-1683 års riksdag (- 31 oktober 1682).
 
72Svensson, HildingHilding Svensson (tjänsteman i Riksarkivet, d. 1972):
- Utskrifter av L. Wallenstedts protokoll över sekreta utskottets förhandlingar vid 1682-1683 års riksdag (från 5 december 1682).
 
73SS:t Barthélemy. Kopior av brev 1833-1865, till Carl Ulrich, S:t Barthélemy, och Arvid E. Ulrich, Norrköping.

Kopia av två brev 1924 från missionsstationen Hallong Osso, Mongoliet, till Maja Skallsjö, Göteborg, från brodern Sven.

Kopior av brev från personer i Steninge socken (Halland) till släktingar i USA 1833, 1908-1937. Originalen i släktarkiv i Kalifornien, USA.

Katarina Stenbock (1535-1621). Kopia av skrivelse till Lars Bengtsson angående tullfri införsel av fem läster Rostockeröl till sitt behov, daterad Strömsholm den 6 december 1619. Originalhandlingen ingick tidigare i Henryk Bukowskis handskriftssamling och såldes på auktion 1901. Nu i Birger Pihls samling, Riksarkivet.
 
74StafsundKopia av historiska handlingar ur Stafsunds arkiv, Ekerö:
- Johan III (och Sigismund). Skrivelser 20/10 1571 Kalmar, 27/5 1580 Linköping, 10/10 1580 Svartsjö, 23/6 1584 Västerås, 27/4 1575 Stockholm, 12/3 1575 Stockholm, 2/11 1574 Stockholm, 25/6 1575 Stockholms slott, 28/2 1575 Stockholms slott, 28/6 1589 Stockholms slott, 3/1 1588 Kalmar, 17/5 1580 Stockholms slott, 3/7 1581 Stockholms slott, 19/11 1569, 1/4 1583 Reval.
- Nicolaus Hermannis kanonisationsprocess
- Gustav II Adolf, Skrivelse 24/2 1617 Örebro
m.m.
Kopiorna gjorda år 1932.
 
75SäbySäby (Aspö socken, Södermanland). Kopior av äldre dokument i arkiv efter ätten Wrangel. 
76T
Kopior av brev till olika medlemmar av familjen Tersmeden 1778-1831, sålda på auktion 1984.

Kopior av krigsakter 1645 i Österreichishes Staatsarchiv. Huvudsakligen brev till Lennart Torstensson.

Kopior av brev 1434-1612 ur von Brinkmanska samlingen på Trolle-Ljungby.
 
77Trolleholm Trolleholm. Kopior ur Banérska arkivet vol. 2. Svenska kungliga och furstliga brev 1537-1614; förmyndarregeringens brev 16/2 1636. 
78UKopior av fyra kungliga brev, som lär ha tillhört släkten Horn: (blivande) Karl IX 1582, Karl XII u.å., Ulrica Eleonora 1735, Gustaf III 1766.

Leonard Magnus Uggla (bruksägare, Dalsland, 1722-1794). Kopia av dennes självbiografi, "Auto Biographie", som tillhört Lotten Dahlgren. Kopia av kopia i Waernska släktarkivet i Göteborgs landsarkiv.
 
79Westinska samlingenKopior av pergamentsbrev 1504-1556 i Westinska samlingen, Uppsala universitetsbibliotek, med proveniens ur Kammararkivet. 
80V - ÖSven Vatz (kyrkoherde i Bollnäs 1670-1694). Avskrifter och anteckningar angående riksdagen 1675. Kopior av original i privat ägo.

Anders Johan Zell (handelsman i Halmstadstrakten, f. 1849). Självbiografi till 1924. Renskrift, kopia av exemplar i privat ägo.

Erick Öhrbien (brukstjänsteman, 1750-talet). Korta anteckningar med dikter, recept. Kopia efter original i privat ägo.

Carl Fredrik Östman (prost i Lohärads och Malsta socknar, 1789-1875). Familjeminnen. Kopia efter original i privat ägo.
 
81Åkerman, FredrikKopia av Fredrik Åkermans (1800-1877) dagbok 1841-1865. 
82 aArfvidsson, FredrikFredrik Arfvidsson (lektor, 1891-1990). Underlag för avhandling om försvaret av de svenska Östersjöprovinserna 1708-1710 med excerpter och kopior ur svenska och baltiska arkiv gjorda på 1930-talet. 
82 bArfvidsson, FredrikFredrik Arfvidsson (lektor, 1891-1990). Underlag för avhandling om försvaret av de svenska Östersjöprovinserna 1708-1710 med excerpter ur svenska och baltiska arkiv gjorda på 1930-talet. 
82 cArfvidsson, FredrikFredrik Arfvidsson (lektor, 1891-1990). Underlag för avhandling om försvaret av de svenska Östersjöprovinserna 1708-1710 med excerpter ur svenska och baltiska arkiv gjorda på 1930-talet.
- Defensionskommissionen
 
82 dArfvidsson, FredrikFredrik Arfvidsson (lektor, 1891-1990). Underlag för avhandling om försvaret av de svenska Östersjöprovinserna 1708-1710 med excerpter ur svenska och baltiska arkiv gjorda på 1930-talet.
- Militaria, Biographica m.fl.
 
82 eArfvidsson, FredrikFredrik Arfvidsson (lektor, 1891-1990). Underlag för avhandling om försvaret av de svenska Östersjöprovinserna 1708-1710 med excerpter ur svenska och baltiska arkiv gjorda på 1930-talet.
- Statskontoret
 
82 fArfvidsson, FredrikFredrik Arfvidsson (lektor, 1891-1990). Underlag för avhandling om försvaret av de svenska Östersjöprovinserna 1708-1710 med excerpter ur svenska och baltiska arkiv gjorda på 1930-talet.
- Ur baltiska arkiv
 
83 aSvenska Frimurare Ordens arkivKopior av Gustaf Adolf Reuterholms handlingar, 121:1-45 (vissa nummer saknas). Förteckning, se Kjell Lekeby: "Gustaf Adolf Reuterholms hemliga arkiv från 1780-talet" (2011). 
83 bSvenska Frimurare Ordens arkivKopior av Gustaf Adolf Reuterholms handlingar, 121:47-99 (vissa nummer saknas). 
83 cSvenska Frimurare Ordens arkivKopior av Gustaf Adolf Reuterholms handlingar, 121:100-139 (vissa nummer saknas). 
83 dSvenska Frimurare Ordens arkivKopior av Gustaf Adolf Reuterholms brevsamling, 121:141.1-4. Med kopior av J.G. Oxenstiernas handlingar i magi o.dyl., 32.3.2-