Wahlman, Lars Israel  (1870 – 1952)

Person

KategoriPerson (släkt, samlare)
ReferenskodSE/ULA/10007
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/UCmy1Qwysr0dG1jNNHdy1G
HuvudkällaNationalencyklopedin
ExtraID10007


Arkivbeskrivning
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Bottenplan. Bänkinredning
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Maria kyrka i Helsingborg. Snitt genom tornet, fasad mot väster
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Stora Skedvi Kyrka. Nyckelplan till restaurering. Se resp. ritningar n:o 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ingår i: Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Maria kyrka i Helsingborg. Fasad mot väster
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Studie till Altaruppställning i Uppsala domkyrkas norra tvärskepp. Sektion A-A.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid södra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg [Detaljritning]
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid södra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Uppsala domkyrka. Läktarportik i norra tvärskeppet. Läktarplan. "Hörnfasad". Sektion D-D.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid södra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Ny sångläktare i Uppsala domkyrka. Baldakin och fondvägg av ek samt uppsättning av kamflänsrör. [Sektion, plan, fasad]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ändring af Garpenbergs kyrka. Vestra läktaren. Bjälkkonstruktion
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid södra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Ny sångläktare i Uppsala domkyrka. Fasad.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Studie till altaruppställning i Uppsala domkyrkas norra tvärskeppet. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid södra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria kyrka i Helsingborg. Förslag till planering av gravvårdar [Planritning]
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid norra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg [Detaljritning]
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Bromma kyrka: Skissförslag till ny altarring.
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Uppsala domkyrka. Förslag till placering av altartavla i Jagellonska gravkoret. Plan. Sektion. Ritning till häll över nedgången till drottning Katharina Jagellonicas gravvalv. Uppifrån. Sektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bromma kyrka: skissförslag till ny altarring.
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
G. Dillners gravplats på begravningsplatsen i Säter.
Ingår i: Säters kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till utbyggnad av huvudorgelläktaren. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till restaurering av fial (utan strävbåge). Alt 1. Sektion A-A. Sidofasad. Framfasad. Sektion B-B. Sektion C-C.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny sångläktare i Uppsala domkyrka. Sektion C-C, sedd mot entrén. Sedd E-E.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Norra tvärskeppet. Detaljer till plintar, kalksten mm. [Planer. Sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ny läktarportik i norra tvärskeppet. Bil. C. [Plan]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Västra Entreen Grängesbergs Kyrkogård.
Ingår i: Grängesbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ändring af Garpenbergs kyrka. Tillbyggnad för varmluftsledning.
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg [Detaljritning]
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Ritning till begravningskapell för Grängesberg. Längdsektion.
Ingår i: Grängesbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg [Detaljritning]
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Ritning till Begravningskapell för Grängesberg [Plan; Längdsektion]. Kop. från Prof. L. I. Wahlman.
Ingår i: Grängesbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ändring af Garpenbergs kyrka. [Gavel]
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Bottenplan
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Förslag till ändring af Garpenbergs kyrka. Trapporna till vestra läktaren och tornet.
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Studie till altaruppställning i Uppsala domkyrkas norra tvärskepp. Sektion B-B.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid södra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Förslag till ändring af Garpenbergs kyrka. Längdsektion
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till häll över nedgången till drottning Katharina Jagellonicas gravvalv. Fris och uppläggning. [Plan och sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Grindpartier i norra tvärskeppet. [Fasad och plan]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ändring af Garpenbegs kyrka. [Längdskärning]
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ny läktarportik i norra tvärskeppet. Vestibulen mm. Sektion C-C. Sektion B-B.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Bänkar i mittskeppet
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Uppsala domkyrka. Förslag till restaurering av fial. (utan strävbåge). Alt 2. Bakfasad. Sektion A-A. Sidofasad. Framfasad. Sektion B-B. Sektion C-C.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Bottenplan
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Bänkar i mittskeppet
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Bromma kyrka. Förslag till fast bänk.
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid södra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Uppsala domkyrka. Ny läktarportik i norra tvärskeppet. [Plan]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ändring af Garpenbergs kyrka. Plan af öfre delen.
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid södra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Ny sångläktare i Uppsala domkyrka. Bottenplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg [Detaljritning]
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Maria kyrka i Helsingborg [Planritning]
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Maria kyrka i Helsingborg [Planritning]
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Ny sångläktare. Wahlmans ritn. orig. i librariet.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria kyrka i Helsingborg. Förslag till planering av gravvårdar [Planritning]
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid södra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Plan av de nya bänkkvarteren
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid södra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Stora Skedvi Kyrka. Ritning till förändring av huvudentrén.
Ingår i: Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid södra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Uppsala domkyrka. Uppmätningsritning till kontrefort. Sektion E-E. Fasad B. Fasad C. Fasad D.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid södra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Stora Skedvi Kyrka. Ändringsritning av bänkarna.
Ingår i: Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Begravningskapell för Grängesberg [Fasad mot väster; Fasad mot söder, Fasad mot norr]. Kop. från Prof. L. I. Wahlman.
Ingår i: Grängesbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Altarring
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Lyktstolpar framför portalerna
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Nummertavlor
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Förslag till ändring af Garpenbergs kyrka. Vestra läktaren. Bjälklagskonstruktion
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förlag till restaurering av fial (med strävbåge). Alt 1. Sektion B-B. Sidofasad. Framfasad. Sektion C-C. Sektion D-D.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bottenplan. Wahlmans ritning, orig. i librariet.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ny läktarportik i norra tvärskeppet. [Plan]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Detalj i naturlig storlek av tympanonfältets dekoration
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Uppsala domkyrka. Förslag till restaurering av fial (utan strävbåge). alt 1. Bakfasad. Framfasad. Sidofasad. Sektioner.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid norra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Ritning till begravningskapell för Grängesberg. Takstolsplan.
Ingår i: Grängesbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätningsritning till kontrefort. [Fasader. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Detaljer till mittskeppets bänkar
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Uppsala domkyrka. Förslag till restaurering av fial (med strävbåge) alt. 1. [sektioner, fasader]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Planskiss till kapitelhus å Ärkebiskopsgården. Upsala. I huvudsak ha samtliga befintliga murar bibehållits av den nuvarande längans.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Bottenplan. Bänkinredning
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Upsala domkyrka. Altare i norra tvärskeppet. Fasad av framsidan. Fasad av kortsida. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till begravningskapell för Grängesberg [Sektion A-A, sektion D-D, sektion B-B, sektion C-C; Entréfasad, fasad mot norr].
Ingår i: Grängesbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Arbetsritning till gravkapell St. Skedvi [fasad, plan; sektioner; sektion, grundplan; fasader].
Ingår i: Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till utbyggande av huvudorgelläktaren samt till ny orgelfasad. Bottenplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till utbyggande av huvudorgelläktaren samt till ny orgelfasad. Läktarplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Maria kyrka i Helsingborg. Längdsnitt genom tornet och södra sidoskeppet
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Detaljer till lyktstolpar
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Bromma kyrka: Förslag till ny altarring.
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Uppsala domkyrka. Ändringsritning- och kompletteringsritning till läktarportik i norra tvärskeppet. Fondväggen A-A. Skärning genom vestibulen.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ändring af Garpenbergs kyrka. Fasad af vestra läktaren. Fasad af orgel och altare.
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätningsritning till kontrefort. Plansektion A-A av kontreforter med mellanliggande murparti. Sektion E-E. Fasad B. Fasad C. Fasad D.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till restaurering av fial (med strävbåge). Alt 2. Sektion A-A. Sektion B-B. Sidofasad. Framfasad. Sektion C-C. Sektion D-D.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bromma kyrka: Förslag på sittplatser i koret.
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Uppsala domkyrka. Uppmätningsritning till kontreforter. Sektion E-E. Fasad B. Fasad C. Fasad D. Sektion C-C.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stora Skedvi Kyrka. Spis i Sakristian murad av tegel och putsad.
Ingår i: Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Altarring
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid södra entrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
G. Dillners gravplats, Säter [plan; sektioner; fasad].
Ingår i: Säters kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ändring af Garpenbergs kyrka
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till nedgången till Drottning Katharina Jagellonicas gravvalv. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid norra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Bromma kyrka: Vertikalsektion genom norra delen av sakristian och Hjärneska gravkoret enligt uppmätning på platsen den 17 november 1938.
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Förslag till ändring af Garpenbergs kyrka. Vestra läktaren. Dörrar.
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Bänkar i mittskeppet
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Stora Skedvi Kyrka. Ritning till vindfång och dörrar.
Ingår i: Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Nummertavlor
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Ritning till elektriska amplar domkyrkan. Skiss till lampor under södra läktaren i Upsala domkyrka.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Maria kyrka i Helsingborg. Tvärsnitt mot väster d-d, tvärsnitt mot öster e-e
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg [Detaljritning]
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg [Detaljritning]
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Uppsala domkyrka. Läktarportik i norra tvärskeppet. Läktarplan. "Hörnplan". Sektion D-D.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till restaurering av fial (med strävbåge) alt. 2. [sektioner, fasader]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid södra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Förslag till ändring af Garpenbergs kyrka. Plan af öfre delen.
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid södra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Skiss Till Begravnings-kapell i Stora Skedvi.
Ingår i: Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bromma kyrka. Skissförslag till ny altarring.
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Uppsala domkyrka. Kalkstensgolv i norra tvärskeppet. [Plan och sektion]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till restaurering av fial (med strävbåge). alt.1 [Fasader. Sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg [Detaljritning]
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg [Detaljritning]
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Detaljer till mittskeppets bänkar
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Stora Skedvi Kyrka. Ritning till förändrin[g] av huvudentrén.
Ingår i: Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Utkast till en ny sångläktare och orgelfasad i Upsala domkyrka.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ny läktarportik i norra tvärskeppet. [Plan]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Detalj i naturlig storlek av tympanonfältets dekoration
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Uppsala domkyrka. Altaret i norra tvärskeppet. Dess placering enligt domkapitlets beslut.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bromma kyrka: Skissförslag till nya bänkar i koret.
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Uppsala domkyrka. Ny läktarportik i norra tvärskeppet. Vestibulen mm. Sektion C-C. Sektion B-B.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ändring af Garpenbergs kyrka. Trappor till vestra läktaren och tornet.
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ny läktarportik i norra tvärskeppet. Fasad mot kyrkan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ändring af Garpenbergs kyrka. [Fasad av västra läktaren. Fasad av orgel och altare.]
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Studie till altaruppställning i Uppsala domkyrkas norra tvärskepp. Sektion B-B.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ändring af Garpenbergs kyrka. Plan af nedre delen.
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ny läktarportik i norra tvärskeppet. Fasad mot kyrkan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ny läktarportik i norra tvärskeppet. [Plan]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till begravningskapell för Grängesberg. Fasad mot väster.
Ingår i: Grängesbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid södra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg [Detaljritning]
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Ritning till ny Begravningsplats för Stora Skedvi Församling. Uppgjord år 1917 av L. I. Wahlman.
Ingår i: Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny sångläktare i Uppsala domkyrka. Läktarplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny sångläktare i Uppsala domkyrka. Sektioner.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ändring af Garpenbergs kyrka. Plan af öfre delen.
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Bottenplan
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Nya sångläktare i Uppsala domkyrka. Vahlmans [sic!] ritn. orig i librariet. [Fasad]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bromma kyrka: Skissförslag till ny altarring.
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Lyktstolpar framför portalerna
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Stora Skedvi Kyrka. Ändringsritning av bänkarna.
Ingår i: Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ändring af Garpenbergs kyrka. Plan af nedre delen.
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Begravningskapell för Grängesberg. Sektion A-A, Sektion D-D, Sektion B-B, Sektion C-C. Kop. från Prof. L. I. Wahlman.
Ingår i: Grängesbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Bottenplan
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Förslag till ändring af Garpenbegs kyrka. Vestra läktaren. Dörrar
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny sångläktare i Uppsala domkyrka. Ändringsritning till gradinerna och placering av bänkarna.
Ingår i: Uppsala domkapitel
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till restaurering av fial (med strävbåge) alt 1. [Sektioner och fasader.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. Del av norra tvärskeppet med förminskad ambon. [Fasad, plan]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ändring af Garpenbergs kyrka. Plan af nedre delen.
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid norra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Uppsala domkyrka. Ny läktarportik i norra tvärskeppet. Fasad mot kyrkan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skiss till St: Skedvi Nya Kyrkogård.
Ingår i: Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till begravningskapell för Grängesberg. Plan.
Ingår i: Grängesbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Detaljer till lyktstolpar
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg [Detaljritning]
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Stora Skedvi Kyrka. Interiör av sakristian.
Ingår i: Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid norra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Uppsala domkyrka förslag till utbyggnad av huvudorgelläktaren. Alt 1. [Fasad. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Maria kyrka i Helsingborg. Längdsnitt genom norra sidoskeppet c-c
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Altarring
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid norra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg [Detaljritning]
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Ritning till häll över nedgången till Drottning Katharina Jagellonicas gravvalv. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bromma kyrka: förslag till ny inredning av sakristian [plan och detaljer]. Ritning nr 1-5 [sista numret dubblerat].
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Uppsala domkyrka. Ny läktarportik i norra tvärskeppet. Sektion A-A.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid norra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Bromma kyrka: skissförslag till ny altarring.
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Altarring
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Uppsala domkyrka. Förslag till utbyggande av huvudorgelläktaren samt till ny orgelfasad. Fasad mot kyrkan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Inredning av toilett i norra tvärskeppet. Plan. Sektion A-A. Sektion B-B. Fasad med tvättställ och spegel.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ny läktarportik i norra tvärskeppet. [Plan]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätningsritning till kontrefort. [Fasader. Sektion. Plansektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till restaurering av fial (med strävbåge) alt. 2. [sektioner, fasader]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ny läktarportik i norra tvärskeppet. Fasad mot kyrkan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid norra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid södra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Uppsala domkyrka. Ny läktarportik i norra tvärskeppet. Bil. B. [Plan]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Nummertavlor
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid södra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Uppsala domkyrka. Förslag till restaurering av fial (utan strävbåge). alt 2. Framfasad. Bakfasad. Sidofasad. Sektioner.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka förslag till utbyggnad av huvudorgelläktaren. Alt 2. [Fasad. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid norra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg [Detaljritning]
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Ny sångläktare i Uppsala domkyrka. Sektion A-A.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ändring av lyktstolparnas gjutjärnsornament
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Stora Skedvi Kyrka. Interiör av sakristian.
Ingår i: Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ny läktarportik i norra tvärskeppet. Sektion A-A.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Kalkstensgolv i norra tvärskeppet. [Plan och sektioner]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ändring af Garpenbegs kyrka. Tillbyggnad för varmluftsledning.
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stora Skedvi K[yrka]. Spis i sakristian murad av tegel och putsad.
Ingår i: Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ändring af Garpenbergs kyrka. Vestra läktaren. Dörrar.
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ny läktarportik i norra tvärskeppet. Fasad mot kyrkan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till restaurering av fial (med strävbåge) alt 2. [Sektioner och fasader.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Ny port vid norra sidoentrén
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Ny sångläktare i Uppsala domkyrka. Sektion D-D, sedd mot kyrkan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stora Skedvi Kyrka. Ändringsritning av bänkarna.
Ingår i: Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ändring af Garpenbergs kyrka. Tillbyggnad för varmluftledning
Ingår i: Garpenbergs kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ny Kyrkogård i Grängesberg.
Ingår i: Grängesbergs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ordnande av sittplatser i främre delen av Uppsala domkyrka. Högkoret. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S:ta Maria Kyrka Hälsingborg. Bottenplan
Ingår i: Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Uppsala domkyrka. Förslag till utbyggnad av huvudorgelläktaren. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))