Lindegren, Agi  (1858 – 1927)

Person

KategoriPerson (släkt, samlare)
Alternativa namn
Lindegren, August
ReferenskodSE/ULA/10231
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/j4pXLQ6N6qwbmRW0Jm06k2
ExtraID10231


Arkivbeskrivning
Ritning till reparation [reparation överstruket och ändrat till uppmätning] af Iulita kyrka [fasad]
Ingår i: Julita kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[del av kyrkans långfasad]
Ingår i: Julita kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sockelritning till Erkebiskopsgården i Upsala. [Fasad och sektion]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Anordning af orgelläktaren Julita kyrka. [översiktsbild framifrån]
Ingår i: Julita kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till kyrkobänkar för Malma kyrka
Ingår i: Malma kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Anordning af orgelläktaren Julita kyrka. [långsida med trappa till höger]
Ingår i: Julita kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till reparation af Bromma kyrka. Längdsektion.
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Bromma kyrka [plan och fasad].
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Erkebiskopsgården i Upsala. Detaljfasad åt gården.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ändringsritning å fasad till Erkebiskopsgården.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till reparation av Erkebiskopsgården i Upsala. Bottenplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Gymnastikhus i Söderhamn.
Ingår i: Högre allmänna läroverket i Strängnäs
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till reparation af Julita kyrka [sektion mot öster resp väster]
Ingår i: Julita kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till dekorering af koret i Enköpings kyrka. [Södra sidan; norra sidan].
Ingår i: Enköpings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till reparation af Julita kyrka. Längdsektion.
Ingår i: Julita kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till balkong. Erkebiskopsgården i Upsala. [Fasad. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ups. Domkyrka, dopfunt af silfver.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Skiss till dekorering av mittskeppets väggfält.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till reparation av Erkebiskopsgården i Upsala. Kopia 1937 [Sektion och fasad]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till reparering af Erkebiskopsgården i Upsala. Öfre vån. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till reparering af Malma kyrka [Fasad]
Ingår i: Malma kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kolsva kyrka. [Skärning av tornet]
Ingår i: Kolsva kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till reparering af Malma kyrka [Skärning]
Ingår i: Malma kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kolsva kyrka. Plan af kyrkan.
Ingår i: Kolsva kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till reparering af Erkebiskopsgården i Upsala. Bottenplan. Tillhör balkberäkning.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kolsva kyrka. Källarplan.
Ingår i: Kolsva kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
GÅSINGE KYRKA
Ingår i: Gåsinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till bekröning af kupolen å Kung Karls kyrka vid Kungsör.
Ingår i: Kung Karls kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering af Alsike kyrka. [Längdsektion och tvärsektion.]
Ingår i: Cederströmska arkivet från Krusenberg
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till reparation av Erkebiskopsgården i Upsala. [Fasad och sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Erkebiskopsgården i Upsala. Detalj å Bakfasaden. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Skiss till dekorering av mittskeppets väggfält.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till reparation af Erkebiskopsgården i Upsala. [Fasad och sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till reparation af Bromma kyrka [plan].
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Eskiss till dekorering för Bälinge kyrka i Upland.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Reparation af Bogsta Kyrka. [sektioner; plan]
Ingår i: Bogsta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Detaljer efter uppmätning, alternativ 1
Ingår i: Katarina kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Kolsva kyrka. Längdsektion.
Ingår i: Kolsva kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Forslag till reparation af Julita kyrka.
Ingår i: Julita kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Gymnastikhus i Söderhamn.
Ingår i: Högre allmänna läroverket i Strängnäs
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till reparation af Julita kyrka. Fasad mot vester.
Ingår i: Julita kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till reparering af Malma Kyrka [Fasad]
Ingår i: Malma kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till reparation af Erkebiskopsgården i Upsala. 2 vån. plan..
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till reparation av Erkebiskopsgården i Upsala. Översta vån. plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till dekorering af Tumbo Kyrka.
Ingår i: Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till altarskrank Julita kyrka.
Ingår i: Julita kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering af Alsike kyrka. [Korvägg inifrån med målningar samt altare.]
Ingår i: Cederströmska arkivet från Krusenberg
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kolsva kyrka. Fasad mot söder.
Ingår i: Kolsva kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till reparation af Julita kyrka. Plan.
Ingår i: Julita kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bromma kyrka anordning af kontrefor samt ingång till sakristian och värmekällaren.
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Kolsva kyrka. Fasad mot vester.
Ingår i: Kolsva kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till reparation af Bromma kyrka. Tvärsektion.
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Anordning af orgelläktaren Julita kyrka. Obs! de med gult angifna linjerna visa nytt.
Ingår i: Julita kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering af Alsike kyrka. Sektion i A-B. Plan af värmekammaren under jorden. Plan af kyrkan.
Ingår i: Cederströmska arkivet från Krusenberg
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Erkebiskopsgården i Upsala. Lilla Trappan. [Sektioner, planer]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till reparering af Malma kyrka [Skärning]
Ingår i: Malma kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till reparation af Julita kyrka. Längdfasad.
Ingår i: Julita kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Erkebiskopsgården i Upsala. Lilla trappan. [Sektioner, planer]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Arbetsbeskrivning och kostnadsförslag till restaurering af Alsike kyrka 1898.
Ingår i: Cederströmska arkivet från Krusenberg
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Erkebiskopsgården i Upsala. Hufvudtrappan. [Sektioner, planer]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Detalj till Altare för Götlunda Kyrka
Ingår i: Götlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till reparation af Julita kyrka. Plan.
Ingår i: Julita kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ritning av del av Bogsta kyrkas sydfasad]
Ingår i: Bogsta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till nya bänkar för Götlunda kyrka
Ingår i: Götlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering af Alsike kyrka. [Plan av kyrkan.] Plan af orgelläktare. Sektion i A-B.
Ingår i: Cederströmska arkivet från Krusenberg
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till reparation af Bromma kyrka. Värmeledning.
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Ritning till Restaurering af Götlunda Kyrka, Fasader
Ingår i: Götlunda kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till gymnastikhus i Söderhamn.
Ingår i: Högre allmänna läroverket i Strängnäs
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till terass. Erkebiskopsgården i Upsala. [Fasad. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till reparation av Erkebiskopsgården i Upsala. Mellanvåning plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bromma kyrka [fasad och sektion].
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Ritning till reparering och förändring af Irsta kyrka.
Ingår i: Irsta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kolsva kyrka. Fasad mot öster. Sektion genom koret. Nedgång till varmkammaren.
Ingår i: Kolsva kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till reparation af Julita kyrka. Bänkar.
Ingår i: Julita kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till reparation af Bromma kyrka. Bänkar.
Ingår i: Bromma kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Se fotografin ! Bildernas storlek längd bredd höjd. [Katarina Jagellonicas gravmonument. Fasader. Sektion. Plan. Angivelser om materialen i monumentets olika delar. Storleksangivelser på monumentets dekorationer.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till reparation af Julita kyrka. Sektion af Gimmersta kyrkan [som är en del av Julita kyrka] [planer]
Ingår i: Julita kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till reparation af Julita kyrka. [sektioner]
Ingår i: Julita kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till reparering af Malma kyrka [Plan. Sektion]
Ingår i: Malma kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Katarina kyrka] måttplan
Ingår i: Katarina kyrkoarkiv
(Stockholms stadsarkiv)
 
Anordning af orgelläktaren julita kyrka. [översikt ovanifrån]
Ingår i: Julita kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Eskiss till takdekorering för Bälinge kyrka i Upland.
Ingår i: Bälinge kyrkoarkiv (C-län)
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till reparation [reparation överstruket och ändrat till uppmätning] af Iulita kyrka [fasad]
Ingår i: Julita kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kolsva kyrka. Plan af läktaren.
Ingår i: Kolsva kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till reparation av Erkebiskopsgården i Upsala. Kopia 1937 [Fasad]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till reparation af Julita kyrka. Bänkar.
Ingår i: Julita kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sockelritning till Erkebiskopsgården i Upsala. [Fasad och sektion]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till ny predikstolstrappa för Kristianstads kyrka [interiör, plan]
Ingår i: Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Förslag till restaurering af Alsike kyrka. [Långhusvägg från insidan med målningar.]
Ingår i: Cederströmska arkivet från Krusenberg
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till reparering och förändring af Irsta kyrka.
Ingår i: Irsta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till restaurering af Alsike kyrka. [Fasader mot öster och söder.]
Ingår i: Cederströmska arkivet från Krusenberg
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till reparation af Erkebiskopsgården I Upsala. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kolsva kyrka. Tvärsektion.
Ingår i: Kolsva kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kolsva kyrka. Sektion genom sakristian ö varmkammaren. Fasad mot norr.
Ingår i: Kolsva kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. Förslag till sammanbindningsgång. Längdsektion. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till reparering af Malma kyrka [Fasad]
Ingår i: Malma kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till reparering och förändring af Irsta kyrka.
Ingår i: Irsta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))