Lindgren, Gustaf  (1863 – 1930)

Person

KategoriPerson (släkt, samlare)
ReferenskodSE/ULA/10432
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/CqWu51FdD4zPxSV3VNdZO1
ExtraID10432


Arkivbeskrivning
Sköldinge kyrka. Södermanland. Förslag till förändring af predikstolen [plan, sektions- och fasadritning].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Åkers kyrka (Södermanland). Restaureringsförslag
Ingår i: Åkers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Restaureringsförslag [fasadritning kortsida].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ändring och reparation af Dalby kyrka i Upsala stift. [Plan-, fasad- och sektionsritningar].
Ingår i: Dalby kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Ritning till läktaren.
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till skåp i Upsala domkyrka. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alternativt förslag till uppställning af predikstolen i Upsala domkyrka. Sektion A-B.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till uppställning af S:t Eriks skrin i Uppsala domkyrka. [Fasad]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till sarkofag för Emanuel Swedenborg. Plan af koret.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Det till inskription å överstyckets baksida [arbetsritning].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alternativt förslag till uppställning av predikstolen i Upsala domkyrka. [Sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till uppställning af S:t Eriks skrin i Uppsala domkyrka. Till vännen N.J. Söderberg vänskapsfullt af G. Lindgren. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alternativt förslag till uppställning af predikstolen i Upsala domkyrka. [Fasader.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Snickeriritning [dörrar].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Ritn till förändrad inskription å överstycket till predikstolsdörren [namnskylt på kyrkans funktionärer vid tillfället].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Stenbocksmonumentet i Oxenstiernska grafkoret: Upsala domkyrka. [Fasad från sidan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka, Södermanland. Uppmätningsritning [fasadritning långsida].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Stenbocksmonumentet i Oxenstiernska grafkoret: Upsala domkyrka. [Fasad framifrån.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till uppställning af S:t Eriks skrin i Uppsala domkyrka. [Fasad]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till uppställning af S:t Eriks skrin i Uppsala domkyrka. Inre järngaller. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till sarkofag för Emanuel Swedenborg [fasader, sektioner, plan].
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Södermanland. Uppmätningsritning [planritning].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Snickeriritning [dörrar].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alternativt förslag till uppställning av predikstolen i Upsala domkyrka. [Fasader.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Åkers kyrka (Södermanland). Restaureringsförslag
Ingår i: Åkers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alternativt förslag till uppställning af predikstolen i Upsala domkyrka. Framfasad.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka, Södermanland. Restaureringsförslag [fasadritning långsida].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Normal-Ritning til Observationsstol för Cellfängelser i Riket.
Ingår i: Kriminalvårdsanstalten i Falun
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Stenbocksmonumentet i Oxenstiernska grafkoret: Upsala domkyrka. [Fasad framifrån.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alternativt förslag till uppställning af predikstolen i Uppsala domkyrka. Sektioner i A-B C-D E-F G-H.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Södermanland. Restaureringsförslag [sektionsritning C-D].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dalby kyrka. Ritning till bänkar med användande af gamla bänkdörrar till bänkgaflar.
Ingår i: Dalby kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alternativt förslag till uppställning af predikstolen i Upsala domkyrka. Plan på 5 mtrs höjd. Plan under predikstolen.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppmätningsritning öfver predikstolen i Upsala domkyrka. [Fasader.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Förslag till Rådhus vid Riddarhuset av G. Lindgren 1905.]
Ingår i: Stadshusnämnden
(Stockholms stadsarkiv)
 
Sköldinge kyrka [förslag till socklar för medeltida skulpturer].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till skåp i Uppsala domkyrka. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppmätningsritning öfver predikstolen i Upsala domkyrka. [Fasader.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dalby kyrka. [Ritning till altarprydnad; Predikstolen restaurerad].
Ingår i: Dalby kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Stenbocksmonumentet i Oxenstiernska grafkoret: Upsala domkyrka. [Fasad framifrån.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Kyrkbänkar till Lerbo kyrka.
Ingår i: Lerbo kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Stenbocksmonument i Oxenstiernska grafkoret Upsala domkyrka. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till förändring af Lerbo kyrka i Södermanlands län och Strengnäs stift. [fasader och sektion]
Ingår i: Lerbo kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alternativt förslag till uppställande af predikstolen i Upsala domkyrka. [Fasader.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Alternativt förslag till uppställning af predikstolen i Upsala domkyrka. Bakfasad. Sidofasad.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Södermanland. Förslag till förändring af predikstolen [plan, sektions- och fasadritning].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Stenbocksmonument i Oxenstiernska grafkoret Upsala domkyrka. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Stenbocksmonumentet i Oxenstiernska grafkoret: Upsala domkyrka. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ändring och reparation af Dalby kyrka i Upsala stift. [Fasader. Längdsektion. Tvärsektion. Planer.] Takplan i kyrkan. Takhvalfvet utbredt. Taken i förstugan och vapenhuset. Trappan till läktaren, sektion i I-K. Lister till taken.
Ingår i: Hagunda häradsrätt
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge. Södermanland. Restaurang [sektionsritning C-D].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Skiss till S:t Eriks skrin. Plan. Inre järngaller.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Södermanland. Uppmätningsritning [sektionsritning valv långsida].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Åkers kyrka (Södermanland). Restaureringsförslag
Ingår i: Åkers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Södermanland. Restaureringsförslag [sektionsritning valv långsida].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Lerbo. Taket utlagdt i papperets plan [kyrkomålningsförslag]
Ingår i: Lerbo kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till Uppställning af predikstolen i Upsala domkyrka. [Planer, Fasader.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Södermanland. Uppmätningsritning [sektionsritning].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Södermanland. Restaureringsförslag [sektionsritning].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Södermanland. Restaureringsförslag [sektionsritning].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till uppställning af S:t Eriks skrin i Upsala domkyrka. Inre järngaller. Plan. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Södermanland. Uppmätningsritning [sektionsritning].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Förslag?] till inredning af vaktmästarebostad uti tvätthuset vid Länsfängelset i Falun.
Ingår i: Kriminalvårdsanstalten i Falun
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ändring och reparation af Dalby kyrka i Upsala stift. [Fasad-, plan- och sektionsritningar].
Ingår i: Dalby kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Södermanland. Uppmatningsritning [sic] [fasadritning långsida].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till uppställning af predikstolen i Upsala domkyrka. [Fasader. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Snickeriritning.
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Restaureringsförslag [fasadritning kortsida].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka, Södermanland. Restaureringsförslag [fasadritning långsida].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Planer över tvättstuga och vaktmästarbostad]
Ingår i: Kriminalvårdsanstalten i Falun
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Södermanland. Uppmätningsritning [fasadritning].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till restauration af Westerliungs kyrka
Ingår i: Västerljungs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till uppställning af S:t Eriks skrin Uppsala domkyrka. Inre järngaller. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Snickeriritning [sektionsritningar].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Åkers kyrka (Södermanland) Uppmätningsritning
Ingår i: Åkers kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ändring och reparation af Dalby kyrka i Upsala stift. [Fasad-, plan- och sektionsritningar].
Ingår i: Dalby kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Södermanland. Restaureringsförslag [sektionsritning A-B].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Södermanland. Restaureringsförslag [sektionsritning A-B].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till förändrad altarprydnad i Lerbo kyrka af Strengnäs stift.
Ingår i: Lerbo kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Södermanland. Restaureringsförslag [sektionsritning valv långsida].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Uppmätningsritning [fasadritning kortsida].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldinge kyrka. Södermanland. Restaureringsförslag [planritning].
Ingår i: Sköldinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))