Lundberg, Einar (Arkitekt)  (1900-tal – )

Person

KategoriPerson (släkt, samlare)
ReferenskodSE/ULA/10616
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/Mz3A0seVgAN8vB0OUjIVP2
ExtraID10616


Arkivbeskrivning
Ö. Klagstorps kyrka. Restaureringsförslag. Västra fasaden.
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Stora Tuna Kyrka. Ben till skåp. Sida. Front. Plan sektion A-A.
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Knista kyrka. Bänkinredning. bänkplan.
Ingår i: Knista kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ö. Klagstorps kyrka. Restaureringsförslag. Södra fasaden.
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Stora Tuna Kyrka. Sakristian. Förslag. [Fasad. Plan. Södra väggen. Östra väggen. Norra väggen. Västra väggen.]
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. Orgelläktaren. Föreslaget utseende [Bottenplan; Läktarplan; Fasad].
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. Restaureringsförslag. Fönster i sakristian.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. Orgelläktaren. Nuvarande utseende [Bottenplan; Läktarplan].
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. Restaureringsförslag. fasad mot söder.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. Uppmätning. fasad mot väster.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stora Tuna Kyrka. [Sakristian. Plan. Sektion. Alt 1 och 2.]
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Knista kyrka. Bottenplan.
Ingår i: Knista kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrka. Restaurering av kor och sakristia. Dopfunt [sektion, fasad]
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. 128. R. 3. koppartäckning å pinakel. [Fasad. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. Uppmätning av taklister.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stora Tuna Kyrka. Sakristians kapprum. Förslag. Ytterdörr.
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tillberga kyrka. Restaureringsförslag. Bänkar (I).
Ingår i: Tillberga kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stora Tuna Kyrka. Sakristian. Förlsag. Plan.
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrka [Blandade ritningar]
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Knista kyrka. Bänkinredning. Bänkplan.
Ingår i: Knista kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tillberga kyrka. Uppmätningsritning [Plan; Sektion vid koret; Fasad mot söder; Fasad mot öster; Fasad mot väster; Fasad mot norr].
Ingår i: Tillberga kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Munktorps Kyrka. Restaureringsförslag. Sakristiingång
Ingår i: Munktorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Väster Tuna Kapell. Klockstapel. [Takslagsplan. Skärning A-A. Skärning B-B. Sidofasad. Framfasad.]
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bårhus i Källstorp.[Fasad åt söder och planritning]
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Uppsala domkyrka. 128. R.2. koppartäckning å fial emellan strävbågar. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stora Tuna Kyrka. Sakristian. Uppmätning. Plan.
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stora Tuna Kyrka. Sakristibyggnaden. Fasad åt väster. Förslag.
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ö. Klagstorps kyrka. Restaureringsförslag. Norra fasaden, alt. A.
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Tillberga kyrka. Uppmätningsritning [Horisontalsektion genom tornet; Vertikalsektion genom tornet].
Ingår i: Tillberga kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrka. Restaurering av kor och sakristia.
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrka. Restaurering av kor och sakristia. Detalj till baldakin.
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ö. Klagstorps kyrka. Restaureringsförslag. Bottenplan och orgelläktaren, alt. A.
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Munktorps Kyrka, Restaurering, Fönster åt öster i södra sidoskeppet
Ingår i: Munktorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stora Tuna Kyrka. Front. Plan. Plan sektion. Front sektion. Sida sektion A-A. Sida sektion B-B.
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. transformering av arkivritning i skala 50 fot=94 mm. fasad mot söder.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Knista kyrka. Bänkinredning [Bänkplan; Plan, fasad, sektion; Bänkfronter; Bänkfronter vid kor; Detaljer].
Ingår i: Knista kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bårhus i Källstorp. Fönster och altare.
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Stora Tuna Kyrka. Sakristians kalkstensgolv. Förslag. Plan.
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ö. Klagstorps kyrka. Nuvarande utseende. Tvärskärning åt öster.
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Ö. Klagstorps kyrka. Nuvarande utseende. Västra och östra fasaderna.
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Stora Tuna Kyrka. Sakristian. Förslag. Plan.
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. Restaureringsförslag. tvärskärning mot koret.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ängsö kyrka. Restaureringsförslag [vapenhuset, södra tvärskeppet, piperska gravkoret, sakristian].
Ingår i: Ängsö kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. Orgelläktaren. Föreslaget utseende. Fasad.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrka. Bänkindelning.
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrka. Restaurering av kor och sakristia. Detaljer till predikstol.
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tillberga kyrka. Restaureringsförslag [Fasad mot söder; Längdsektion; Läktarplan].
Ingår i: Tillberga kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stora Tuna Kyrka. Front sektion. Sida sektion.
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrka. Restaurering av kor och sakristia. Detaljer till baldakin.
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Munktorps Kyrka. Restaurering. Altare i sakristian.
Ingår i: Munktorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrka. Piscina
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrka. Restaurering av kor och sakristia [Detaljer till altare och skåp]
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stora Tuna Kyrka. Trycken av järn för dörr mellan sakristia och kapprum.
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Munktorps Kyrka. Restaurering. Skåp för elektrisk armatur.
Ingår i: Munktorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bårhus i Källstorp. [Sektion och fasad åt väster]
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Knista kyrka. Nya fönstersnickerier.
Ingår i: Knista kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. skiss till restaurering. plan.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ö. Klagstorps kyrka. Restaureringsförslag. Tvärskärning åt öster.
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Hidinge kyrka. Restaureringsförslag. fasad mot väster.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. Skiss till inredning av norra tvärskeppet.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stora Tuna Kyrka. Front. Sida sektion. Plan sektion. Front sektion.
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. Restaureringsförslag. Fönster.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ö. Klagstorps kyrka. Nuvarande utseende. Bottenplan.
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Hidinge kyrka [Dragen taklist; Dragen list å gavlar].
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. skiss till restaurering. fasad mot söder.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. Uppmätning. tvärskärning mot koret.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi Kyrka, Förändringar i koret
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bårhus i Källstorp. Ingången.
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Svedvi kyrka. Piscina
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Beskrivning rörande ritningar till klockstapel till Väster Tuna kapell.]
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. Restaureringsförslag [plan; läktarplan].
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ö. Klagstorps kyrka. Restaureringsförslag. Längdskärning åt norr.
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Hidinge kyrka. transformering av arkivritning i skala 50 fot=94 mm [plan; tvärskärning mot koret].
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Planer och sektion av sakristian].
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Knista kyrka. Altarring. Detaljer.
Ingår i: Knista kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tillberga kyrka. Restaureringsförslag. Fönster.
Ingår i: Tillberga kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Torstuna Prästgård. Tillbyggnad för arkiv. [Skärning A-A. Plan. Södra fasaden. Västra gaveln.]
Ingår i: Torstuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ö. Klagstorps kyrka. Restaureringsförslag. Bottenplan.
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Knista kyrka. Altarring. Plan, sektion, fasad.
Ingår i: Knista kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Knista kyrka. Utvidgning av orgelläktaren.
Ingår i: Knista kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. Restaureringsförslag- läktarplan.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Knista kyrka. Altarring. Plan, sektion, fasader.
Ingår i: Knista kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. Uppmätning. tvärskärning mot koret.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ö. Klagstorps kyrka. Restaureringsförslag. Koret.
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Uppsala domkyrka. 128. R. 1. koppartäckning å fial över strävpelare. [Fasader.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. Restaureringsförslag. tvärskärning mot koret.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Knista kyrka. Dopfat av mässing.
Ingår i: Knista kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stora Tuna Kyrka. [Sakristians källare. Uppmätning. Sakristians kapprum. Förslag.]
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tillberga kyrka. Restaureringsförslag. Bänkar (II).
Ingår i: Tillberga kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. Restaureringsförslag. plan.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Munktorps kyrka. Restaurering. Dörr mellan stora kyrkan och Davidskyrkan.
Ingår i: Munktorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrka. Restaurering av kor och sakristia. Detaljer till D1.
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Munktorps Kyrka. Restaurering. Koret.
Ingår i: Munktorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Brev ang. Stora Tuna kyrka och sakristians ytterdörr från Einar Lundberg till Erik Peters snickerifabrik.]
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stora Tuna Kyrka. Plan sektion. Front. Sida sektion. Plan över hörn.
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Munktorps Kyrka. Restaurering. Trycke av brons å sakristidörren.
Ingår i: Munktorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. Uppmätning. fasad mot söder.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ö. Klagstorps kyrka. Restaureringsförslag. Tvärskärning åt väster.
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Hidinge kyrka. Orgelläktaren. Nuvarande utseende [Bottenplan; Läktarplan].
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tillberga kyrka. Uppmätning [Plan; Läktarplan; Tvärsektion].
Ingår i: Tillberga kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Munktorps församling. Ekonomibyggnad [Situationsplan. Plan. Skärning. Fasader]
Ingår i: Munktorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Munktorps Kyrka. Restaurering. Podium.
Ingår i: Munktorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Munktorps församling. Ekonomibyggnad.
Ingår i: Munktorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Knista kyrka. Utvidgning av orgelläktaren.
Ingår i: Knista kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. transformering av arkivritning i skala 50 fot=94 mm. fasad mot väster.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stora Tuna Kyrka. Sakristian. [Monter vid södra väggen för gammal kåpa. Skåp vid östra väggen. Skåp vid norra väggen. Skåp vid västra väggen.]
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Munktorps kyrka. Restaureringsförslag. Bänkar.
Ingår i: Munktorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Knista kyrka. Bänkinredning. Detaljer.
Ingår i: Knista kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tillberga kyrka. Restaureringsförslag [Dörrar; Altarbord; Altarring].
Ingår i: Tillberga kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Munktorps Kyrka. Restaureringsförslag. Bottenplan.
Ingår i: Munktorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. 128. R.4. plåttäckning å fial emellan strävbågar. [Fasader. Sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Munktorps Kyrka. Restaurering Altarskåpets placering i södra sidoskeppet.
Ingår i: Munktorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. Uppmätning. fasad mot väster.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svedvi kyrka. Restaurering av kor och sakristia.
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Munktorps kyrka. Inventarier i Davidskyrkan.
Ingår i: Munktorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. Restaureringsförslag. fasad mot söder.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Munktorps Kyrka. Restaurering. Hängare för mässhakar (principritning).
Ingår i: Munktorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ö. Klagstorps kyrka. Nuvarande utseende. Norra fasaden.
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Hidinge kyrka. Restaureringsförslag. fasad mot väster.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hidinge kyrka. skiss till utvidgning av läktaren och placering av orgelverket.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stora Tuna Kyrka. Nya skåp i sakristian.
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Munktorps Kyrka. Restaurering. Detaljer till knäfallspall i sakristian.
Ingår i: Munktorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bårhus i Källstorp. Situationsplan.
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Svedvi kyrka. Restaurering, skärning genom bänk.
Ingår i: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ö. Klagstorps kyrka. Restaureringsförslag. Plan av orgelläktare och värmeledningskällare.
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Knista kyrka. Bänkinredning [Plan, fasad, sektion; Bänkfronter; Bänkfronter vid kor; Detaljer].
Ingår i: Knista kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ö. Klagstorps kyrka. Nuvarande utseende. Längdskärning åt söder.
Ingår i: Källstorps kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Lund)
 
Hidinge kyrka. Orgelläktaren. föreslaget utseende. Bottenplan.
Ingår i: Hidinge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))