Grundström, Claes Axel Amos  (1844 – 1925)

Person

KategoriPerson (släkt, samlare)
Alternativa namn
Grundström, C
HistorikProfessor vid Konstakademien 1883-1912
ReferenskodSE/ULA/10796
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/6iVleflvVKQdsx1Ju37DP1
ExtraID10796


Arkivbeskrivning
Upsala domkyrka. Norra fasaden.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. Norra fasaden. Copia.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. Plan. [De olika gravkoren samt gravhällar inritade med blyerts.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till återställande af Upsala domkyrka. Koncept. Södra facaden. Diagram af spiran.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. [Sektioner av långhus och tvärskepp.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. [Uppmätningar av fönster.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Orienteringsplan för tvärsektioner A-B, C-D, E-F, G-H, J-K.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätningsritning. Sektion A-B. Skärning genom kapell, sido- och mittskepp mellan A2-A3 enl. Grundströmska planen.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. Copia. BL 13. Fig. 1. Fragment funnet i södra tornrummet. Fig 2. Baldakin i koromgången. Fig. 3. Detaljparti af Braheska grafkoret.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. Längdsektion VI-VI enl. Grundström kop o kompl 1935.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till orgelfasad för Gagnefs kyrka i Dalarna
Ingår i: Gagnefs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. Pelare i koret. Korskyrkans pelare. Koromgångens kolonnknippen. [Fasader. Planer.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Plan, efter Grundström. Måttsatt och med pelarna numrerade.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Plan. [Gravkarta].
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Plan enl. Grundström. Kop. och först. 1934. Blåa linjer betecknar bef. rörledningskulvertar i golv. Inritades den 21 sept 1949.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Plan utvisande provborrhål i murverk samt valvtjocklekar.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. Copia. Vestra fasaden. Östra fasaden.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. Vestra fasaden. Östra fasaden.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. [Sektioner av långhus och tvärskepp.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. Fig 1. Pelarebas i koromgången. Fig 2. Pelarebas i koromgången. Fig 3. Pelarebas i norra transeptet. Fig 4. Pelarebas i högkoret. Fig 5. vid vestra väggen. [Plansektioner och fasader.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. Detaljer. [Kolonnkapitäl, kapitäl och konsoler i kyrkan. Fasader, sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till återställande af Upsala domkyrka. Koncept. Vestra facaden. Tvärsektion af långhuset (mot vester). Längdsektion mot norr. Utv. taklist (midtskeppet). (sidoskeppen).
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Kopia av] Ritning till orgelfasad för Gagnefs kyrka i Dalarna
Ingår i: Gagnefs kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. Södra fasaden.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. Plan af hufvudskeppet, tornen o korskyrkan ofvanom sidoskeppens tak.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. Vestra fasaden. Östra fasaden.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. Södra fasaden. Copia.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. Fragment funnet i södra tornrummet. Baldakin i koromgången. Detaljparti af Braheska grafkoret. "Troll" inuti södra porthvalfvet.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. Södra fasaden.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. [Sektioner av tvärskepp och långhus.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. Norra fasaden.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. [Sektioner av långhus och tvärskepp.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrka. Pelare i koromgången. Pelarebas i koromgången. Pelarbes i norra transeptet. Pelarbas i högkoret Pelarbas vid vestra väggen. [Fasader. Planer.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))