Söderberg, Johan (Arkitekt)  (1900-tal – )

Person

KategoriPerson (släkt, samlare)
ReferenskodSE/ULA/11155
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/IW6n7HyhMATMTmD2500Pa3
ExtraID11155


Arkivbeskrivning
Pelare och kapitäl i mittskeppet. [Fasader. Planer.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Mennanders gravkor, uppmätning.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fönster. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ansgarskapellet altare, uppmätning. Fasad från sidan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Kleristoriefönster. Typ A. Fasad inåt.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kormodell. Pelare A. [Pelarsockel. Fasad. Plansektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Monter för brevfynd. Plan. Framifrån. Från sidan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Bielkes gravkor, uppmätning. [Fasad. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tornplaner. Plan 2.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra kaviteten ovan fläktkam.valv. Uppm. Plan. [Sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Oxenstierna. Rum 20, fasad mot väster. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kororgel. Uppmätning. Fasader. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svinnegarns kyrka. [Längdsektion befintlig; tvärsektion befintligt; bänkar, befintliga plan, sektion; restaureringsförslag plan, längdsektion resp. tvärsektion].
Ingår i: Enköpings kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ritning till skyltar. Principdetaljer.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av Zettervalls ritn. år 1874-75. Orig. i librariet. Plan vid västra fasaden.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tornplaner.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domkyrkan, norra rosfönstret. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Bokkammaren, evakuering. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Mennanders gravkor. Fönster. Fasad (insida).
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ansgarskapellet altare. Uppmätning. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ritning till klädskåp på muskläktaren [sic!] för gosskören. Fasad. Plan. Sektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra tornet. Plan 5. Uppmätning.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ritning till utvändiga skyltar.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Pelare mm. Litterering. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra tornet. Uppmätning genom lodning av kavitetens läge i plan. Plan 4. Läktarplan. Huvudplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svinnegarn kyrka. [Plan; sektion].
Ingår i: Enköpings kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Mitra. Skänkt av Gustav III. Uppmätning.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Gammal korbänksdetalj. Uppmätning. Finnes på ärkebisk.stallvind. [Fasad. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Donas gravkor. [Uppmätningsskiss, fönster.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Banérs epitafium. [Uppmätning, fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Komplettering av rum nr. 9 nuvarande silverkammare med befintlig inredning. [Plan. Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Oxenstiernas. Sektion mot söder. Orienteringsplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kororgel, uppm. [Fasader. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Predikstol. Fasader. Plan ovan ljudtak. Plan. Ljudtak nedre del. Korgens insida vid 1.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sköld vid västra portalen. [Fasad]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra fasaden, höjder. Höjder enl. B.S. och modellen. Rätta höjder. Taket neddraget.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra tornet. Uppmätning. Planer och sektion ovan valv.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fönster 103. [Uppmätning. Fasad, insida.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Sektion, uppmätning.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kormodell. Kapitäl över alla. Pelare C. [Pelarsockel. Fasad. Plansektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kleristoriefönster. [Typ A, B, C, D. Fasad inåt. Fasad utåt. Utvändig profil. Måttangivelser.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Modell, korskrank, uppställningsritning.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korsarmen. Rum 08. Sektion mot norr. Orienteringsplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Skisser och mallar till diverse skyltar i domkyrkan. (Öppettider i olika delar osv.)]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra tornet. Uppmätning genom lodning av kavitetens läge i plan. Plan 4. Läktarplan. Huvudplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Bielkeska gravkoret fönster. Fasad. (insida).
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra tornet. Plan 5. Uppmätning. Ändrad 13.10.71 (Lodlina.)
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ritning till skyltar. Plan. [Placeringen av skyltar i domkyrkan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Övergrans kyrka. Förslag till ombyggnad och inredning av sakristian. Detalj, plan, sektioner. Detalj till skåp för skrudar och antependier. Detalj till radiatorgaller av kvister i furu för lasyr, foder och golvsockel, dörrknopp av matt mässing]
Ingår i: Övergrans kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kormodell. Pelare B. [Pelarsockel. Fasad. Plansektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korsarmen mot norr. [Interiör. Vy av tvärskeppet mot norr med norra rosfönstret och vindfång. Restaureringsförslag.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ritning till rampbelysning i inre skrudkammaren. Plan. Fasad. Sektion. Detaljer.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra tornet. Planer vid förmodad kavitet. Ovan valv. Läktarplan. Vestibulplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Högaltare. Uppmätning. [Fasader. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ritning till utvändig skylt.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Pelare och kapitäl. Pelartyp A, D, F1, H, H1. Pelare A, A1, B, B9, C8, C9, D, E, F, G, H, H1. Pelare och kapitäl i mittskeppet. Fasader. Planer. Plansektioner. Profiler ovan kapitäl.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra fasaden, höjder. Höjder enl. B.S. och modellen. Rätta höjder. Taket neddraget.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sänder med även dessa som jag fått från Sören H-n. Jag tycker dom är "toppen" eller hur? J. [Handskriven lapp som följer med tre stycken svartvita fotografier; 11631:0263:00008-00010.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Donas gravkor. Fönster. [Uppmätning. Fasad, insida.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Oxenstiernas gravkor. [Fönster, fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppm. av mur på vinden. [Skiss.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra tornet. Plan 4. Uppmätning. Ändrad 13.10.71 (Lodlina.)
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Pelare och kapitäl. Pelartyp A. Höjder. Fasad mot V. Fasad mot S. [Plansektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra tornet. Plan 6. Uppmätning. Ändrad 13.10.71 (Lodlina.)
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra tornet. Planer vid förmodad kavitet.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ritning till invändig skylt.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domkyrkan. Ritning till skyddstak vid norra ingången. Plan. Fasad. [Sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra tornet. Plan 4. Uppmätning.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Relationsritning. Västra fasaden. Ang. tornens utsmyckning med vimplar. [För firandet av ärkestiftets 800-årsjubileum 1964.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ritning till skyltar. Principdetaljer.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Oxenstiernas gravkor. Mittfönster [Uppmätningsskiss.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Västra fasaden. [Uppmätning.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Murklack på vinden. Uppm. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Oxenstiernas. Sektion mot norr. Orienteringsplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Mennanders och Bielkes gravkor. Ribbprofiler.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ritning till utvändig skylt.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Oxenstiernska gravkoret, mittfönstret. Uppmätning.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ansgarskapellet altare. Uppmätning. Fasad framifrån.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Banérs gravkor, uppmätning. [Fasad. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra tornet, uppmätning. Planer och sektion ovan valv.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra tornet. Plan 6. Uppmätning.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Rapport över undersökningar av kaviteter i tornens västra vägg. Kopia av Zettervalls ritn. år 1874-75. Orig. i librariet. Plan vid västra porten. Södra tornet. Planer vid förmodad kavitet. Ovan valv. Läktarplan. Vestibulplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Kräkla. Uppmätning.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fönster. [Uppmätning. Fasad, insida.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S. Andreas kor. Fönster. [Uppmätning. Fasad, insida.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Predikstol, korgen. [Fasader. Planer. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra tornet. Uppmätning genom kavitetens läge i plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tillinge kyrka. [Längdsektion mot norr; tvärsektion mot öster och väster, kyrkogårdsplan].
Ingår i: Enköpings kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Pelare H. [Sockel. Fasad. Plansektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Pelare. Profiler. [Plansektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sakristia. Ändring för upphängning av skrudar mm. Plan. [Sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Pelare mm. Litterering. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Uppmätningsskiss, fönster.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Mennanders gravkor. Uppmätning. Fasader. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Predikstolens stödpelare. [Uppmätningsskiss.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ritning till skyltar. Uppställning. [Fasader.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ritning till två stycken minnestavlor av kalksten vid ingången till Oxenstiernska gravkapellet. Fasad mot öster. fasad mot väster. Schematisk plan över domkyrkan. Detalj vid A.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra tornet. Plan ovan valv. [Uppmätningsskiss.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Modell. Korskrank. Plan. [Bänkuppställning i högkoret.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Kyrkogårdsplan].
Ingår i: Enköpings kyrkliga samfällighet
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Rum 101 ö 131. Grundundersökning. Plan. Orienteringsplan. [Sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ritning till två st. minnestavlor av kalksten vid ingången till Oxenstiernska gravkapellet. [Fasader. Sektion. Orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))