bild
Serie

Kartor och ritningar

Uppsala domkyrka

 Kartor / ritningar (3577 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0000:00001Charta öfwer Gryteryds Utjord til Hinsnäs, Uti Jönkiöpings Lähn, Westbo Härad och Gryteryds Sockn. Uprättad Åhr 1761 i September af Nils Jacob Liedbeck.1761-09Kartan inbunden i volym 10. 
0001:00001Uppsala domkyrka. Ritning till två st. minnestavlor av kalksten vid ingången till Oxenstiernska gravkapellet. [Fasader. Sektion. Orienteringsplan.]196- 
0001:00002Uppsala domkyrka. Mitra. Skänkt av Gustav III. Uppmätning.1963-10 
0001:00003Uppsala domkyrka. Sköld vid västra portalen. [Fasad]1963-10 
0001:00004[Ritning till två stycken minnestavlor med Uppsalas ärkebiskopar och domprostar och kyrkoherdar. Fasader.]196- 
0001:00005Uppsala domkyrka. Kräkla. Uppmätning.1963-10 
0001:00006[Ändring av textrad på minnestavla]196- 
0001:00007[Textrad på minnestavla.]196- 
0001:00008Västportalen. Skärning mot norr. [Sektion. Orienteringsplan.]1965-09-16 
0001:00009Södra sidoskeppet, delfasad mot söder. [samt sektioner och orienteringsplan.]1965-07 
0001:00010Mennanders kor, fasad mot Ö.S.V. [samt sektioner och orienteringsplan.]1965-07-13 
0001:00011Modell. Korskrank. Plan. [Bänkuppställning i högkoret.]1965-07 
0001:00012Sektioner av södra tornet ovan valven. Sections de la tour méridionale.19-- 
0001:00013Korsarmen. Fasad mot öster. [samt orienteringsplan.]1964-05 
0001:00014Södra tornet. Planer vid förmodad kavitet.1965-03 
0001:00015Uppsala domkyrka. Förslag till iordningställande av omgivande mark. [Situationsplan.]1975-06-13 
0001:00016Västra fasaden. Sektion insida.1965-07-07 
0001:00017-00018Gustavianska gravkoret. [Fasad fönster.]196-Konserveringsbehov. 
0001:00019Uppsala domkyrka. Fönster i gamla skrudkammaren. [Fasad. Sektion.]1975-04-18 
0001:00020Fönster. [Fasad.]1963-11 
0001:00021[Vy av västra portalen och platsen framför med omgivning.]196- 
0001:00022[Sektion tornen.]196- 
0001:00023Uppsala. Konsthistoriska Institutionen, plan av bottenvåningen. Plan. Vägg A. Vägg B.1963-02 
0001:00024Konsthistoriska institutionen. [Uppmätningskiss till planritning av bottenvåningen]1965-02 
0001:00025Rapport över undersökningar av kaviteter i tornens västra vägg. Kopia av Zettervalls ritn. år 1874-75. Orig. i librariet. Plan vid västra porten. Södra tornet. Planer vid förmodad kavitet. Ovan valv. Läktarplan. Vestibulplan.1965-03Posten består av tre dokument; en skriftlig undersökningsrapport från 1965, en kopia av ritning från 1870-talet samt planritning från 1965. 
0001:00026[Södra tornet. Sektion. Skiss till gluggarna, uppmätning.]196- 
0001:00027[Södra tornet. Sektion. Skiss till gluggarna, uppmätning.]196- 
0001:00028Uppsala domkyrka. Södra tornet. Schakt med marmor.196- 
0001:00029Sköldar.196- 
0001:00030[Text till en minnestavla.]196- 
0001:00031-00032Södra tornet. [Uppmätningsskiss. Plan. Sektion.]196- 
0001:00033Södra tornet. [Uppmätningsskiss. Sektion.]196- 
0001:00034Södra tornet. Betongbotten. [Uppmätningsskiss. Plan.]1971-08-29 
0001:00035Södra tornet. Kavitet ovan valv. [Uppmätningsskiss, sektion.]1965-02 
0001:00036Södra tornet. Kavitet ovan valv. [Uppmätningsskiss.]1965-02 
0001:00037Södra tornet. [Uppmätningsskiss.]196- 
0001:00038S. tornet. [Uppmätningsskiss. Plan.] [Södra tornet. Plan.]196-Posten består av två dokument; en uppmätningskiss i blyerts och en vitkopia av ritning. 
0001:00039Slutsten i korvalvet (mittskeppet 1.).18-- 
0001:00040Norra sidoskeppet 1 (bredvid koret). [Dekorerad sten.]18-- 
0001:00041Klockor och klockspel. [Konstruktionsritning till kyrkans klockspel.]1964-06-10 
0002:00001Uppsala domkyrka. Skyttes gravkor. Skyddsstämp. [Plan. Sektion.]1965-11-15 
0002:00002Uppsala domkyrka. Banérs gravkor, uppmätning. [Fasad. Plan.]1965-03 
0002:00003Uppsala domkyrka. Bielkes gravkor, uppmätning. [Fasad. Plan.]1965-03 
0002:00004Armatur till modell. Kapell för förbön. [Plan. Sektion.]1967-01 
0002:00005Uppsala domkyrka. Kor 22. [Plan.]196- 
0002:00006Uppsala domkyrka. Komplement till varmluftsinblåsning etc. i södra tvärskeppsarmen. [Sektioner.]1974-05-20 
0002:00007Uppsala domkyrka. Oxenstiernska gravkoret, mittfönstret. Uppmätning.1963-10 
0002:00008Uppsala domkyrka. Kor nr 51, fasad mot söder. [samt orienteringsplan.]1966-03-23 
0002:00009Uppsala domkyrka. Kor nr 22, fasad mot söder. [samt orienteringsplan.]1966-03-21 
0002:00010Korsarmen. Rum 21, sektion mot söder. Orienterinsplan. Plan vid port. Fasad.1964-12-10 
0002:00011Uppsala domkyrka. Kor nr 22. Fasad mot norr. [samt orienteringsplan.]1966-03-21 
0002:00012Uppsala domkyrka. Kor nr 22, fasad mot öster. [samt orienteringsplan.]1966-03-23 
0002:00013Södra sidoskeppet, delfasad mot söder.1964-07 
0002:00014Södra sidoskeppet, fasad mot söder. [samt orienteringsplan.]1965-02-18 
0002:00015Uppsala domkyrka. Ritning till rampbelysning i inre skrudkammaren. Plan. Fasad. Sektion. Detaljer.1967-09 
0002:00016Skrudkammaren. Tvärsektion. Plan.1964-12-18 
0002:00017Uppsala domkyrka. Orgelfasad.196- 
0002:00018Uppsala domkyrka. Predikstol. Fasader. Plan ovan ljudtak. Plan. Ljudtak nedre del. Korgens insida vid 1.1963-08 
0002:00019Stenbocks epitafium. [Fasad.]196- 
0002:00020Uppsala domkyrka. Sektion genom högkoret. Plan. Uppmätning.1975-11-12 
0002:00021Rum 101 ö 131. Grundundersökning. Plan. Orienteringsplan. [Sektioner.]1965-03-17 
0002:00022[Uppmätning, fönster.]1965-09-14 
0002:00023[Uppmätning rosettfönster]196- 
0002:00024Till minne av fältmarskalken och guvernören greve Magnus Stenbock...[---] [Magnus Stenbocks minnestavla.]196- 
0002:00025Uppsala domkyrka. Mennanders och Bielkes gravkor. Ribbprofiler.1963-03 
0002:00026Uppsala domkyrka. Mennanders gravkor, uppmätning.1963-02 
0002:00027Bielkes betr. mått. [Uppmätning. Fasader.]196- 
0002:00028Kompl. orgel, orgelläktare. Norra tvärskeppet. Sektion läktare. Fasad läktare o vindfång. Plan läktare. Plan vindfång.1966-06-01 
0002:00029Korsarmen. Rum 08. Sektion mot norr. Orienteringsplan.1964-12-16 
0002:00030Domkyrkan, norra rosfönstret. [Fasad.]1963-12 
0002:00031[Orgelfasad, skiss]196- 
0002:00032Gustavianska gravkoret. [Fönster, uppmätningar.]196-Posten består av fem ritningar av Gustavianska gravkorets olika fönster. 
0002:00033Högkor. Placering, gravstenar. [Plan.]1967-02 
0002:00034Södra fasaden. Hylanders underlag efter fotogram. uppm. [Troligen del av ett restaureringsförslag av Åke Porne från 1967.]196- 
0002:00035Södra fasaden. [Restaureringsförslag, troligen del av Åke Pornes material från 1967.]196- 
0003:00001Uppsala domkyrka. Rosfönster mot väster. Uppmätning.1964 
0003:00002Gosskörläktare. [Plan. Sektion.]1966-03-29 
0003:00003Gosskörläktare. [Planskiss.]1966-03-29 
0003:00004Domkyrkan. Grindar vid södra ingången. Fasad utifrån.1964-05-27 
0003:00005Banérs epitafium. [Uppmätning, fasad.]1963-04 
0003:00006Banérs epitafium. [Fasad.]196- 
0003:00007Oxenstiernas [gravkor. Fasad, uppmätning.]196- 
0003:00008Uppsala domkyrka. Kor nr 22. Plan. [samt orienteringsplan.]1966-03-23 
0003:00009[Uppsala domkyrka. Kort beskrivning och historik över Skytteska gravkoret. Troligen till informationsskylt.]196- 
0003:00010Skyttes gravkor. [Plan, uppmätning.]196- 
0003:00011Skyttes gravkor. [Plan.]196- 
0003:00012Skyttes gravkor. Uppm. [Sektion.]1965-10-12 
0003:00013Skyttes gravkor. [Sektion.]196- 
0003:00014Skyttes gravkor. [Sektion.]196- 
0003:00015Skyttes gravkor. [Sektion.]196- 
0003:00016Skyttes gravkor. [Plan.]196- 
0003:00017Skyttes gravkor, uppm. Huvudplan. Sektion B-B.1965-10-12 
0003:00018Skyttes gravkor, uppm. Källarplan.1955-10-12 
0003:00019Skyttes gravkor, uppm. [Sektion.]1965-10-11 
0003:00020Skyttes gravkor, uppm. [Sektion.]1965-10-12 
0003:00021[Skyttes gravkor, uppmätning. Fasad.]196- 
0003:00022Uppsala domkyrka. Korsarmen. Södra fönstret. [Fasad.]1964 
0003:00023Uppsala domkyrka. Bielkeska gravkoret fönster. Fasad. (insida).1962-02-26 
0003:00024Fönster 122. [Fasad, insida.]196- 
0003:00025[Fönster.]196- 
0003:00026Oxenstiernas gravkor. [Fönster, fasad.]1963-10 
0003:00027Bielkes gravkor. Plan.196- 
0003:00028Bielkes fönster [Fasad. Uppmätningsskiss.]196- 
0003:00029Uppsala domkyrka. Ritning till klädskåp på muskläktaren [sic!] för gosskören. Fasad. Plan. Sektion.1964-02 
0003:00030Tornplaner. Plan 2.1965-09-17 
0003:00031Orgelläktaren, uppmätning. [Plan.]1965-08 
0003:00032Uppsala domkyrka. Rosfönster mot väster. Uppmätning. [Fasad.]1964 
0003:00033Snitt i korgolv.196- 
0003:00034Podie för S. Eriks skrin, uppmätning. Rumsnr 167. Fasad. Från sidan. Plan A-A.1972-04 
0003:00035Högaltare. Uppmätning. [Fasader. Plan.]1972-03-19 
0003:00036Korskrank, uppm. [Fasad.]1971-09-22 
0003:00037Predikstol 162. [Fasader.]196- 
0003:00038Predikstol sedd från väster. [Fasad.]1966-01 
0003:00039Murklack på vinden. Uppm. [Plan.]1964-02 
0003:00040Predikstol, korgen. [Fasader. Planer. Sektion.]1966-02-02 
0004:00001Uppsala domkyrka. Mennanders gravkor. Fönster. Fasad (insida).1963-02-18 
0004:00002Fönster mot väster. [Fasad.]1965-10-08 
0004:00003Uppsala domkyrka. Ritning till ändring av disk i vestibulen. Uppställningsritning. Sektion. Fasad. Plan. Gavel.1964-01 
0004:00004Uppsala domkyrka. Försäljningsdisk i vestibulen. Sektion. Fasad. Plan. Gavel.1964-04 
0004:00005Svenssons, betr siffror och ändringar. Fasad (insida). [Fönster.]196- 
0004:00006Södra sidoskeppet nr 29. Fasad mot söder. Uppmätning av glugg.1966-03-02 
0004:00007Västra portalens insida. Uppmätning. [Fasad.]1965-02-02 
0004:00008Västra portalens insida. Uppmätning. [Fasad.]1965-02-02 
0004:00009Vapenhuset, förslag till nytt stengolv. [Plan.]1972-08-15 
0004:00010Oxenstiernas. Sektion mot norr. Orienteringsplan.1964-12-29 
0004:00011Oxenstiernas. Sektion mot söder. Orienteringsplan.1964-12-29 
0004:00012Gustavianska gravkoret. [Uppmätning, fönster. Plan.]196- 
0004:00013Gustavianska gravkoret. [Uppmätning, fönster. Plan.]196- 
0004:00014Gustavianska gravkoret. [Uppmätning, fönster. Fasad, insida.]196- 
0004:00015Gustavianska gravkoret. [Uppmätning, fönster. Fasad, insida.]196- 
0004:00016Gustavianska gravkoret. [Uppmätning, fönster. Fasad, insida.]196- 
0004:00017Gustavianska gravkoret. [Uppmätning, fönster. Fasad, insida.]196- 
0004:00018Komplettering av rum nr. 9 nuvarande silverkammare med befintlig inredning. [Plan. Fasad.]1969-06 
0004:00019Uppsala domkyrka. Norra tvärskeppet, uppmätning av stengolv. [Plan.]1974-05-09 
0004:00020Uppsala domkyrka. Ansgarskapellet altare. Uppmätning. Plan.1963-09 
0004:00021Uppsala domkyrka. Ansgarskapellet altare, uppmätning. Fasad från sidan.1963-09 
0004:00022Uppsala domkyrka. Ansgarskapellet altare. Uppmätning. Fasad framifrån.1963-09 
0004:00023-00024Ansgarskap. uppm. [Fasad, detalj.]1963-09-04 – 1963-09-14 
0004:00025Förslag till norra tvärskeppsarmens utformning. [Plan.]196- 
0005:00001Uppsala domkyrka. Sakristia. Ändring för upphängning av skrudar mm. Plan. [Sektioner.]1966-02-14 
0005:00002Masenbach. [Uppmätning, fönster. Fasad, insida.] 
0005:00003S. Andreas kor. Fönster. [Uppmätning. Fasad, insida.]1963-08 
0005:00004Uppsala domkyrka. Bokkammaren, evakuering. [Plan.]1963-10 
0005:00005Fönster 103. [Uppmätning. Fasad, insida.]1964-02 
0005:00006Donas gravkor. Fönster. [Uppmätning. Fasad, insida.]1963-08 
0005:00007[Uppmätningsritning, fönster. Fasad, insida.]196- 
0005:00008Fönster. [Uppmätning. Fasad, insida.]1963-10 
0005:00009Uppsala domkyrka. Skiss till kapell i norra tvärskeppsarmen. Fasad.1973-02 
0005:00010Banér. Linnés kor. Fasad mot v.n.ö. [samt orienteringsplan.]1965-08-10 
0005:00011S. Andreas. Wernstedts kor. Fasad mot v.n.ö. [samt orienteringsplan.]1965-08-06 
0005:00012[Placering av gravstenar. Plan.]196- 
0005:00013Kororgel, uppm. [Fasader. Plan.]1969-10 
0005:00014De Geers kor. Fasad mot söder. [samt orienteringsplan.]1965-04-02 
0005:00015De Geers kor, fasad mot väster. [samt orienteringsplan.]1965-03-31 
0005:00016Vasa koret, fasad mot norr. [samt orienteringsplan.]1965-04-15 
0005:00017Horns kor. Fasad mot söder. [samt orienteringsplan.]1965-04-06 
0005:00018De Geers kor. Fasad mot öster. [samt orienteringsplan.]1965-04-05 
0005:00019Västra fasaden. Hylanders underlag efter fotogram, uppm. [Hör troligen till Åke Pornes restaureringsförslag från 1967.]196- 
0005:00020Masenbach kor, fasad mot v.n.ö. [samt orienteringsplan.]1965-08-04 
0005:00021Svenssons kor, fasad mot ö.s.v. [samt orienteringsplan.]1965-07-23 
0005:00022Jagellonska, fasad mot söder. [samt orienteringsplan.]1965-04-29 
0005:00023Skyttes kor, fasad mot ö.s.v. [samt orienteringsplan.]1965-07-19 
0005:00024Bielkes kor, fasad mot ö.s.v. [samt orienteringsplan.]1965-07-15 
0005:00025Mennanders kor, fasad mot ö.s.v. [samt orienteringsplan.]1965-07-13 
0005:00026Kor nr. 28, fasad mot ö.s.v. [samt orienteringsplan.]1965-09-24 
0005:00027Nr 23. Svensson. [Fasad, insida.]196- 
0005:00028Dona. [Fasad, insida.]196- 
0005:00029Kor nr 1. [Fasad, insida.]196- 
0005:00030Gyllenborgs kor, nr 6. [Fasad, insida.]196- 
0005:00031S. Andreas. Wernstedt. [Fasad, insida.]196- 
0005:00032Banér. Linné. [Fasad, insida.]196- 
0005:00033Masenbach. [Fasad, insida.]196- 
0005:00034Mot väster. [Sektion av långhuset.]196- 
0005:00035Uppsala domkyrka, rumsnummer. [Plan av domkyrkan.]196- 
0005:00036Mot öster. [Sektion av långhuset]196- 
0005:00037Uppmätning, sektion. [långhuset mot norr.]196- 
0006:00001-00008[Skiss till silverljusstake.]196- 
0006:00009Sturekoret, fasad mot norr. [samt orienteringsplan.]1965-04-21 
0006:00010Sturekoret, fasad mot norr. [samt orienteringsplan.]1965-04-22 
0006:00011Koromgången, fasad mot norr. Rumsnr. 45. [samt orienteringsplan.]1965-02-25 
0006:00012Koromgången, fasad mot söder. Rumsnr. 43. [samt orienteringsplan.]1965-02-24 
0006:00013Koromgången. Fasad mot öster. Rumsnr. 42. [samt orienteringsplan.]1965-03-17 
0006:00014Koromgången, fasad mot norr. Rumsnr. 44. [samt orienteringsplan.]1965-03-16 
0006:00015Koromgången, fasad mot norr. Rumsnr. 45. [samt orienteringsplan.]1965-03-15 
0006:00016Koromgången, fasad mot söder. Rumsnr. 43. [samt orienteringsplan.]1965-03-16 
0006:00017Koromgången, fasad mot väster. Rumsnr. 45. [samt orienteringsplan.]1965-03-10 
0006:00018Södra sidoskeppet, fasad mot öster. Rumsnr. 48. [samt orienteringsplan.]1965-03-03 
0006:00019Koromgången, fasad mot väster. Rumsnr. 46. [samt orienteringsplan.]1965-03-08 
0006:00020Donas kor, fasad mot mot v.n.ö. [samt orienteringsplan.]1965-08-11 
0006:00021Gyllenborgs kor, fasad mot v.n.ö. [samt orienteringsplan.]1965-10-09 
0006:00022Jagellonska, fasad mot norr. [samt orienteringsplan.]1965-04-27 
0006:00023-00024Norra sidoskeppet, fasad mot öster. Rum nr. 41. [samt orienteringsplan.]1965-03-19 – 1965-03-22 
0006:00025Koromgången, fasad mot väster. Rum nr. 42. [samt orienteringsplan.]1965-03-19 
0006:00026Koromgången, fasad mot öster. Rum nr. 46. [samt orienteringsplan.]1965-03-09 
0006:00027Koromgången, fasad mot söder. Rum nr. 44. [samt orienteringsplan.]1965-03-15 
0006:00028Östra sidoskeppet, fasad mot öster. Rum nr. 44. [samt orienteringsplan.]1965-02-09 
0006:00029Koromgången, fasad mot väster. Rum nr. 43. [samt orienteringsplan.]1965-03-17 
0006:00030Norra sidoskeppet, sektion mot söder. [samt orienteringsplan.]1965-02-03 
0006:00031Södra sidoskeppet, fasad mot öster. Rum nr. 47. [samt orienteringsplan.]1965-03-05 
0006:00032Norra sidoskeppet, fasad mot väster. Rum nr. 41. [samt orienteringsplan.]1965-03-22 
0006:00033Södra sidoskeppet, fasad mot väster. Rum nr. 47. [samt orienteringsplan.]1965-03-04 
0006:00034Korsarmen, rum 21. Sektion av valv. Plan. Rum 21. [samt orienteringsplan.]1964-12-01 
0006:00035Norra sidoskeppet, sektion mot söder. [samt orienteringsplan.]1965-01-30 
0006:00036Korsarmen, rum 8, sektion av valv. Rum 8. [samt orienteringsplan.]1964-11-30 
0006:00037Kor nr 101, fasad mot v.n.ö. Rum nr. 101. [samt orienteringsplan.]1965-09-23 
0006:00038Fasad och plan av kragsten.1965-03-18 
0007:00001-00005[Sektion mot öst, uppmätning.]196- 
0007:00006-00007[Sektion mot öster, uppmätning.]196- 
0007:00008-00011[Sektion, uppmätning.]1963-09 
0007:00012-00013Tornplaner.1965-09-17 
0007:00014Takryttaren. Uppmätning.1965-12 
0007:00015Fasad mot väster, genombrutet räcke vid utsiktsaltan. Norra tornet. Södra tornet. Sektion. [Hör troligen till Åke Pornes första restaureringsförslag från 1967.]1966-08-17 
0007:00016Tornen, plan 31 m ovan sockel.1965-06 
0007:00017Tornplaner.1965-09-17 
0007:00018-00021Restaureringsförslag. Tornplan.1965-10 
0007:00022Restaureringsförslag. Tornplan.1966-03-24 
0007:00023Södra fasaden, höjder. Höjder enl. B.S. och modellen. Rätta höjder. Taket neddraget.1964-08 
0007:00024Södra tornet, uppmätning. Planer och sektion ovan valv.1965-01 
0007:00025Domkyrkan. Norra och södra tornen. Uppmätning av höjder, nivådjup och lister. Uppmätning från brandkårens Magirusstege. [Fasad.]1964-10-04Monterad på papp. 
0007:00026Uppmätning av höjder och nivådjup. Norra tornet. Norra fasaden.1964-10-04Monterad på papp. 
0007:00027Uppmätning av höjder och nivådjup. Södra tornet. Västra fasaden.1964-10-04Monterad på papp. 
0007:00028Södra sidoskeppet. Fasad mot söder.1965-05-17 
0007:00029Uppm.sekt. Uppsala domkyrka. Relationsritning.1943-01-01 
0007:00030[Uppmätning längdsektion. Långhuset mot norr.]194- 
0007:00031Längdsektion mot söder. Långhuset.194- 
0007:00032Uppsala domkyrka. Bottnar och öppningar i tornen.194-Monterad på papp. Transparent papper framför med uppmätningsmått i blyerts. 
0007:00033[--]utförd från Brandkårens Magirusstege. Södra tornet. Södra fasaden. [Uppmätning av höjder nivådjup och lister.]194-Monterad på papp. 
0007:00034[Södra tornet. Fasad. Uppmätning och sektion.]194-Monterad på papp. 
0007:00035[Västra fasaden. Sektion. Uppmätning.]194-Monterad på papp. 
0007:00036-00037Södra fasaden, höjder. Höjder enl. B.S. och modellen. Rätta höjder. Taket neddraget.1964-08 
0008:00001Restaureringsförslag. Plan vid bokkammare.1966-03-15 
0008:00002Kopia av Zettervalls ritn. år 1874-75. Orig. i librariet. Plan vid västra fasaden.1965-02 
0008:00003Tornen. Plan fönsterhöjd.1965-08 
0008:00004Tornen. Uppmätning 21 m ovan sockel.1965-09 
0008:00005Tornen. Uppmätning 40 m. ovan sockel.1965-09 
0008:00006Tornförbindning. Uppmätning. [Plan.]1965-04 
0008:00007Tornen, uppmätning 30 m. ovan sockel. [Plan.]1965-09 
0008:00008Tornen, plan genom sockel.1965-08 
0008:00009Tornen. Plan 49,5 m ovan tornen.1965-06 
0008:00010Tornen. Plan 20 m ovan sockel.1965-07 
0008:00011Restaureringsförslag. Tornplan.1966-03-15 
0008:00012Tornen, uppmätning 21 m ovan sockel. [Plan.]1965-09 
0008:00013Orgelläktaren, uppmätning. [Plan.]1965-08 
0008:00014[Planritning, delplan av mittskeppet.]196- 
0008:00015Uppsala domkyrka. Relationsritning. Uppm. Sekt. [Kopia av blåkopia från 1943]1943-01-01 
0008:00016[Uppsala domkyrkas grundplan. Uppmätning]196- 
0008:00017Uppsala domkyrka. Relationsritning. Sektion. Längdsektion mot norr.1943-01-01 
0008:00018Västra och östra fasaderna efter J.A. Hawerman och C. Grundström. Facades occidentale et orientale avant la restauration.19-- 
0008:00019[Planritning, långskeppets nordvästra del. Uppmätning.]196- 
0008:00020[Planritning, långskeppets sydöstra del. Uppmätning]196- 
0008:00021[Planritning, långskeppets sydvästra del. Uppmätning.]196- 
0008:00022Uppmätning vindar. [Planritning.]196- 
0008:00023Uppmätning vind. Läktarplan. [Planritning.]196- 
0008:00024Uppsala domkyrka. Pelare mm. Litterering. Plan.1963-06-25 
0008:00025-00026[Planritning, uppmätning. Domkyrkans huvudplan.]196- 
0008:00027Norra sidoskeppet fasad mot söder. [Interiör. Samt orienteringsplan.]1965-02-23 
0008:00028Södra sidoskeppet, fasad mot norr. [Interiör. Samt orienteringsplan.]1965-03-02 
0008:00029Uppsala domkyrka. Kor nr 22, fasad mot väster.1966-03-21 
0008:00030Norra sidoskeppet, delfasad mot norr. [Interiör. Samt orienteringsplan.]1965-02-18 
0008:00031Orgelläktare, plan, norra tvärskeppet.1966-06-01 
0008:00032Orgelläktare, vindfång, sektion, norra tvärskeppet.1966-06-01 
0008:00033Södra fasaden, Hylanders underlag efter fotogram uppmätning. [Troligen del av Åke Pornes restaureringsförslag från 1967.]196- 
0008:00034Orgelläktare. Fasad norra tvärskeppet.1966-06-01 
0009:00001Uppställning av gravstenar i högkoret, dopkapell och ekumeniska kapellet.1967-02 
0009:00002Uppsala domkyrka. Sydfasad av restaureringsutkast belysande de antikvariska synpunkter som framkommit inom restaureringssakkunniga.1953-04-28 
0009:00003[Norra tornet, södra fasaden. Kvarvarande tegelblinderingar från före Zettervalls restaurering utritade.]195- 
0009:00004[Norra tornet, östra fasaden. Kvarvarande tegelblinderingar från före Zettervalls restaurering utritade.]195- 
0009:00005[Södra tornet, norra fasaden. Kvarvarande tegelblinderingar från före Zettervalls restaurering utritade.]195- 
0009:00006[Norra tornet, norra fasaden. Kvarvarande tegelblinderingar från före Zettervalls restaurering utritade.]195- 
0009:00007[Södra tornet, östra fasaden. Kvarvarande tegelblinderingar från före Zettervalls restaurering utritade.]195- 
0009:00008[Södra tornet, västra fasaden. Kvarvarande tegelblinderingar från före Zettervalls restaurering utritade.]195- 
0009:00009[Södra tornet, södra fasaden. Kvarvarande tegelblinderingar från före Zettervlls restaurering utritade.]195- 
0009:00010[Norra tornet, norra fasaden efter Grundströms uppmätningsritningar.]195- 
0009:00011[Södra tornet, södra fasaden, efter Grundströms uppmätningsritningar.]195- 
0009:00012[Norra tornet, västra fasaden, efter Grundströms uppmätningsritningar.]195- 
0009:00013[Västra fasaden med uppmätning.]195- 
0009:00014Södra tornet, västra fasaden, sektion.1964-11-24 
0009:00015Norra tornet, västra fasaden, sektion.1964-12-01 
0009:00016Norra fasaden, norra tornet, sektion.1964-11-27 
0009:00017Södra tornet, norra fasaden, sektion.1964-12-02 
0009:00018Norra tornet, östra fasaden, sektion.1964-12-01 
0009:00019Södra tornet, östra fasaden, sektion.1964-12-02 
0010:00001Högkor, placering gravstenar. [Plan.]1967-02 
0010:00002Ändr. hissar, trappa vapenhus o. kapell. [Plan.]1967-01 
0010:00003Orgelläktare, vindfång, plan norra tvärskeppet.1966-06-01 
0010:00004Korsarmen, fasad mot öster. [Samt orienteringsplan.]1964-05 
0010:00005Långhuset, sektion mot väster. [Samt orienteringsplan.]1965-09-09 
0010:00006Uppsala domkyrka. Kor nr. 12 fasad mot s. väst. [Samt orienteringsplan.]1966-08-18 
0010:00007Södra sidoskeppet, fasad mot söder. [Samt orienteringsplan.]1965-07-17 
0010:00008Norra sidoskeppet, fasad mot söder. [Samt orienteringsplan.]1965-06-01 
0010:00009Södra sidoskeppet, fasad mot norr. [Samt orienteringsplan.]1965-06-23 
0010:00010Mittskeppet mot norr. [Samt orienteringsplan.]1965-01-23 
0010:00011Norra sidoskeppet, fasad mot norr. [Samt orienteringsplan.]1965-06-09 
0010:00012Uppsala domkyrka. Kor nr 12, fasad mot öster. [Samt orienteringsplan.]1966-08-15 
0010:00013Uppsala domkyrka. Kor nr 12. Fasad mot söder. [Samt orienteringsplan.]1966-08-16 
0010:00014Västfasaden mot väster. [Samt orienteringsplan.]1965-09-22 
0010:00015Uppsala domkyrka. Kor nr 12, fasad mot väster. [Samt orienteringsplan.]1965-08-15 
0010:00016Mittskeppet, fasad mot öster. [Samt orienteringsplan.]1965-03-29 
0010:00017Mot öster. Sektion av tvärskeppet.]196- 
0010:00018Uppm. sekt. [Sektion av långhuset mot koret.]196- 
0010:00019Mot väster. [Sektion av långhuset.]196- 
0010:00020Kompl. gravstenar. Kompl. gravstenar. Korsmitt, altare, korskrank, bänkar. [Plan.]1967-01 
0010:00021Ändr. altare mått 1.2.67. golvparti högaltare möblering sturekoret. [Plan.]1967-01 
0010:00022Plan över Uppsala domkyrka. [Uppmätning.]196- 
0010:00023Kapell, möblering. [Plan.]1967-01 
0010:00024Uppsala domkyrka. Plan enl. Grundström. Kop. och först. 1934. [Kompletterad 1942 och 1949, samt med uppmätningar från 1960-talet.]1934 
0010:00025Uppsala domkyrka. Plandetalj i skala 1:50 för tuschprovning.196- 
0011:00001Gustavianska gravkoret. [Fönster, fasad, insida.]196- 
0011:00002[Längdsektion, uppmätning.]196- 
0011:00003Uppsala domkyrka. [Längdsektion uppmätning.]196- 
0011:00004Uppsala domkyrka. Relationsritning. Utvändiga mått. [Ritning från 1943, kompletterad med uppmätningsmått på 1960-talet.]196- 
0011:00005[Norra sidoskeppet, delfasad mot norr. Orienteringsplan.]196- 
0011:00006Koret. Sektion mot väster. Orienteringsplan.196- 
0011:00007Västra fasadens insida.196- 
0011:00008Mittskeppet, fasad mot norr. [Samt orienteringsplan.]1965-05-25 
0011:00009Uppsala domkyrka. Kor nr 12. Fasad mot s. öst. [Samt orienteringsplan.]1966-08-17 
0011:00010Mittskeppet, korsarmen mot norr. [Fasad.]1964-06-15 
0011:00011Västra fasaden. [Uppmätning.]1966-08Ljuskopia med uppmätning och planindelning i blyerts och färgkrita. 
0011:00012Uppsala domkyrka. Södra tornet, ö:a fasaden.1952-03-05 
0011:00013Uppsala domkyrka. Södra tornet, v:a fasaden.1952-03-05 
0011:00014Uppsala domkyrka. Södra tornet, s:a fasaden.1952-03-05 
0011:00015[Södra fasaden.]195- 
0011:00016Uppsala domkyrka. Norrfasad av restaureringsutkast belysande de antikvariska synpunkter som framkommit inom restaureringssakkunniga.1953-06-01 
0012:00001Vasa koret. Fasad mot söder. [Samt Orienteringsplan.]1965-04-09 
0012:00002Finsta koret, fasad mot norr. [Orienteringsplan.]1965-04-15 
0012:00003Orgel, fasad.1966-12-20 
0012:00004Vasa koret, fasad mot öster. [Samt orienteringsplan.]1965-05-07 
0012:00005[Planritning koret, placering av gravstenar.]196- 
0012:00006Jagellonska, fasad mot väster. [Samt orienteringsplan.]1965-05-03 
0012:00007Vasa koret, fasad mot öster. [Samt orienteringsplan.]1965-04-13 
0012:00008Modell, korskrank, uppställningsritning.1969-07 
0012:00009Södra sidoskeppet, fasad mot söder. [Samt orienteringsplan.]1965-02-08 
0012:00010Norra sidoskeppet, fasad mot öster. [Samt orienteringsplan.]1965-02-03 
0012:00011Horns kor, fasad mot öster. [Samt orienteringsplan.]1965-04-07 
0012:00012Klockspel. [Sektion.]196- 
0012:00013Uppmätning av glugg, södra sidoskeppet, fasad mot söder.196- 
0012:00014Norra tornet, södra fasaden, sektion.1964-11-27 
0012:00015Oxenstierna. Rum 20, fasad mot väster. [Samt orienteringsplan.]1964-10-21 
0012:00016Rum 50, valv. [Plan. Sektion. Orienteringsplan.]1964-10-17 
0012:00017Korsarmen, sektion. [Plan. Orienteringsplan.]1964-08 
0012:00018Västportalen, skärning mot norr. [Samt orienteringsplan.]1965-08 
0012:00019Domkyrkoplan, uppmätning. [Situationsplan.]1965-10-18 
0013:00001Uppsala domkyrka. Sprickbeskrivning, Skyttes gravkor. [Plan. Väggar. Orienteringsplan.]1965-11-19 
0013:00002Uppsala domkyrka. Avvägningsdubbar, 88 st. [Plan.]1965-10-22 
0013:00003Uppsala domkyrka. Besiktning av grunden vid norra tornet. [Plan. Sektioner. Orienteringsplan.]1965-03-17 
0013:00004Uppsala domkyrka. Grundundersökningsresultat tidigare utfört, samt förslag till utökad grundförstärkning. [Plan.]1967-03-07 
0013:00005Domkyrkan, Uppsala. Situationsplan, sammanställningar av iakttagna förändringar norr och öster om kyrkan. Situationsplan. [Sprickbildningar.]1966-10-14 
0013:00006Domkyrkan, Uppsala. Avskärmningsväggar. [Sektioner. Fasad.]1972-04-05 
0013:00007Uppsala domkyrka. Tillämpade strävsystem, schematiska böjningslinjer för kleristoriemurarna. [Tidigare strävsystem och nuvarande. Sektioner. Orienteringsplan.]1965-02-16 
0013:00008Uppsala domkyrka. Tänkbar lösning av strävsystem för valv över mittskepp. [Sektion. Orienteringsplan.]1965-02-16 
0013:00009Uppsala domkyrka. Uppmätning av valv i fack 58. [Sektioner. Orienteringsplan.]1965-02-16 
0013:00010Uppsala domkyrka, uppmätning av valv i fack 66. [Sektioner. Orienteringsplan.]1965-02-16 
0013:00011Uppsala domkyrka. Kraftlinjer i valv i fack 58. [Sektioner. Orienteringsplan.]1965-02-16 
0013:00012Uppsala domkyrka. Kraftlinjer i valv i fack 66. [Sektioner. Orienteringsplan.]1965-02-16 
0013:00013Södra tornet, södra fasaden, sektion.1964-11-26 
0013:00014Norra tornet, norra fasaden, sektion.1964-11-27 
0013:00015Södra tornet, västra fasaden, sektion.1964-11-24 
0014:00001Uppsala domkyrka, restaureringsförslag. Situationsplan.1967-03 
0014:00002Sektion D-D. [Sektion tornen, Troligen Åke Pornes restaureringsförslag från 1967.]196- 
0014:00003Uppsala domkyrka, restaureringsförslag. Huvudplan.1967-03 
0014:00004[Källarplan. Troligen tillhörande Åke Pornes restaureringsförslag från 1967.]196- 
0014:00005Uppsala domkyrka, restaureringsförslag. Sektion B-B.1967-03 
0014:00006Uppsala domkyrka, restaureringsförslag. Sektion A-A.1967-03 
0014:00007[Tvärsektion mot väster. Ritningen tillhör Åke Pornes restaureringsförslag från 1967.]196- 
0014:00008Uppsala domkyrka, restaureringsplan. Tornplan 3-12.1967-03 
0014:00009Uppsala domkyrka, restaureringsförslag, läktarplan.1967-03 
0014:00010Uppsala domkyrka. [Tvärsektion. Tillhör Åke Pornes restaureringsförslag från 1967.]196- 
0014:00011Uppsala domkyrka, restaureringsförslag, situationsplan.1967-03 
0014:00012[Takplan. Tillhör Åke Pornes restaureringsförslag från 1967.]196- 
0014:00013Norra tornet, västra fasaden, sektion.1964-12-01 
0014:00014Norra tornet, östra fasaden, sektion.1964-12-01 
0014:00015Södra tornet, östra fasaden, sektion.1964-12-02 
0015:00001Uppsala domkyrka. Besiktning av norra tvärskeppets ytterfasad. Skiss av kontreforternas insidor. [Fasad.]1971-09-30 
0015:00002Uppsala domkyrka. Besiktning, mittskeppsvinden anslutn. mellan mur och valv, fack 60, norra sidan. [Sektion.]1968-10-27 
0015:00003Uppsala domkyrka. Besiktning. Mittskeppsvinden, anslutn. mellan mur och valv, fack 59, norra sidan. [Sektion.]1968-10-27 
0015:00004Uppsala domkyrka. Besiktning. Mittskeppsvinden, anslutn. mellan mur och valv fack 65, norra sidan. [Sektion.]1968-10-27 
0015:00005Uppsala domkyrka. Besiktning. Mittskeppsvinden anslutn. mellan mur och valv fack 66-67, norra sidan. [Sektion.]1968-10-27 
0015:00006Uppsala domkyrka. Besiktning. Mittskeppsvinden anslutn. mellan mur och valv. Fack 59, södra sidan. [Sektion.]1968-10-27 
0015:00007Uppsala domkyrka. Besiktning. Mittskeppsvinden, anslutn. mellan mur och valv. Fack 59, södra sidan. [Sektion.]1968-10-27 
0015:00008Uppsala domkyrka. Besiktning. Mittskeppsvinden anslutn. mellan mur och valv. Fack 60, södra sidan. [Sektion.]1968-19-27 
0015:00009Uppsala domkyrka. Besiktning. Mittskeppsvinden anslutn. mellan mur och valv. Fack 65, södra sidan. [Sektion.]1968-10-27 
0015:00010[Grundplan. De olika koren och kapellen. Gravhällar. Bänkindelning.]196- 
0015:00011Uppsala domkyrka. Besiktning av norra tvärskeppets ytterfasad.1971-09-30 
0015:00012Uppsala domkyrka. Norra tornet, avvägningar. [Plan. Sektioner.]1971-10-15 
0015:00013Uppsala domkyrka. Gravkammare under Sturekoret. Plan. Sektion.1972-05-15 
0015:00014Uppsala domkyrka. Gravkammare under Sturekoret, längdsektion.1972-05-15 
0015:00015Uppsala domkyrka. Gravkammare under vasakoret, kontrollräkning under valv. Plan. [Sektioner.]1972-05-15 
0015:00016Uppsala domkyrka. Gravkammare under vasakoret. Längdsektion.1972-05-15 
0015:00017Södra tornet, norra fasaden, sektion.1964-12-02 
0015:00018Norra tornet, södra fasaden, sektion.1964-11-27 
0016:00001Uppmätning av norra och södra tornens planer på höjder c:a 28 m och 42 m.195- 
0016:00002Kompletterande PM angående Peringskiöldska stickets skala och västpartiets tornhöjd. [Består av små skisser av Celsing visande framförallt domkyrkans tornhöjd enligt olika källor med vidhängande diskussion.]1952-11-12 
0016:00003Uppsala domkyrka. Plan av vindar. Bilaga 1.195- 
0016:00004Uppsala domkyrka. Plan med sektionering av vindar.1952-01-26 
0016:00005Uppsala domkyrka. Södra tornet. Plan +41,00 Ö.K. sockel.1952-02-04 
0016:00006Uppsala domkyrka. Södra tornet. Plan +49,50 Ö.K. sockel.1952-02-20 
0016:00007Uppsala domkyrka. Södra tornet. Plan +54,00 Ö.K. sockel.1952-02-20 
0016:00008Uppsala domkyrka. Södra tornet. Plan +31 ö.k. sockel.1952-02-06 
0016:00009Uppsala domkyrka. Södra tornet. Plan +25.00 ö.k. sockel.1952-02-06 
0016:00010Uppsala domkyrka. Norra tornet. + 40,0 ö.k. sockel. Plan av nuv. torn jämf. med plan av medeltida torn.1952-11-05 
0016:00011Uppsala domkyrka. Norra tornet. Plan +49 ö.k. sockel.1952-11-03 
0016:00012Uppsala domkyrka. Norra tornet. Plan +38 ö.k. sockel.1952-11-03 
0016:00013Uppsala domkyrka. Norra tornet. Plan +31 ö.k. sockel.1952-11-03 
0016:00014Uppsala domkyrka. Södra tornet -bottenplanet förhallens södra kammare uppmätning av västra väggen. Medeltida muryta. [Fasad.]1953-08-07 
0016:00015Uppsala domkyrka. Norra tornet. Plan +24,90 ö.k. sockel.1952-11-03 
0016:00016Uppsala domkyrka. Norra tornet +270 ö.k. sockel. Plan av nuv. torn jämmfört med plan av medeltida torn.1952-11-05 
0016:00017Uppsala domkyrka. Norra tornet, södra fasaden, frambilade blinderingar. Ritn. nr 202. [Fasad.]195- 
0016:00018Uppsala domkyrka. Östfasad av restaureringsutkast belysande synpunkter som framkommit inom de restaureringssakkunniga.1953-06-03 
0016:00019Uppsala domkyrka. Uppmätningsritn. av blindering. Norra tornet.195- 
0017:00001Uppsala domkyrka, södra tornet, n:a fasaden.1952-03-05 
0017:00002[Västra fasaden med tornplaner. Utformningen före Zettervalls restaurering skuggad ovanpå.]195- 
0017:00003Uppsala domkyrka. Norra tornet, bilningsplan. [Tornfasaderna enl. Grundström och befintliga.]1952-05-02 
0017:00004Uppsala domkyrka. Norra tornet, norra fasaden. Frambilade blinderingar.195- 
0017:00005Uppsala domkyrka. Norra tornet, västra fasaden. Frambilade blinderingar.195- 
0017:00006Uppsala domkyrka. Södra tornet, södra fasaden. Uppmätning nov. -51.1952-01-21 
0017:00007Uppsala domkyrka. Norra tornet, södra fasaden. Frambilade blinderingar.195- 
0017:00008Uppsala domkyrka. Norra tornet, östra fasaden. Frambilade blinderingar.195- 
0017:00009Uppsala domkyrka. Norra tornet, västra fasaden. Frambilade blinderingar.195- 
0017:00010Uppsala domkyrka. Norra tornet, norra fasaden. Frambilade blinderingar.195- 
0018:00001Uppsala domkyrka. Södra tornet, västra fasaden.195- 
0018:00002Uppsala domkyrka. Norra tornet, södra fasaden. Uppmätning frambil. blinderingar.1952-10-27 
0018:00003-00004[Södra tornet, södra fasaden.]195- 
0018:00005Uppsala domkyrka. Norra tornet, östra fasaden.195- 
0018:00006Uppsala domkyrka. Norra tornet, norra fasaden.195- 
0018:00007Uppsala domkyrka. Norra tornet, västra fasaden.195- 
0018:00008Angående restaurering av Uppsala domkyrka. Fasad mot öster.1957-08 
0018:00009Angående restaurering av Uppsala domkyrka. Fasad mot väster.1957-08 
0018:00010Angående restaurering av Uppsala domkyrka. Takplan.1957-08 
0018:00011[Västra fasaden.]195- 
0018:00012[Oidentifierat förslag till västra fasadens utseende efter restaurering.]195- 
0018:00013[Oidentifierat förslag till södra fasadens utseende efter restaurering.]195- 
0018:00014Original. [Oidentifierat förslag till östra fasadens utseende efter restaurering.]195- 
0018:00015-00018[Oidentifierat förslag till västra fasadens utseende efter restaurering.]195- 
0018:00019[Oidentifierat förslag till västra fasadens utseende efter restaurering.]195- 
0018:00020Original. [Oidentifierat förslag till södra fasaden efter restaurering.]195- 
0018:00021Original. [Oidentifierat förslag till västra fasaden efter restaurering.]195- 
0018:00022Original. [Oidentifierat förslag till västra fasadens utseende efter restaurering.]195- 
0019:00001Uppsala domkyrka. Södra tornet, västra fasaden. Uppmätning nov -51.1951-12-16 
0019:00002Uppsala domkyrka. Södra tornet, ö:a fasaden. Uppmätning nov -51.1952-01-14 
0019:00003Uppsala domkyrka. Södra tornet, v:a fasaden.1952-03-05 
0019:00004Uppsala domkyrka. Södra tornet, s:a fasaden.1952-03-05 
0019:00005[Södra fasaden.]195- 
0019:00006Angående restaurering av Uppsala domkyrka. Fasad mot norr.1957-08 
0019:00007Angående restaurering av Uppsala domkyrka. Fasad mot söder.1957-08 
0019:00008[Oidentifierat förslag till södra fasaden efter restaurering.]195- 
0019:00009[Oidentifierat förslag till östra fasaden efter restaurering.]195- 
0020:00001Uppsala domkyrka. Plan med sektionering av vindar enl prof Kreuger.1952-02-04Låg i mapp märkt "Celsing". 
0020:00002Uppmätningsritning av blindering norra tornet. Uppsala domkyrka.195-Låg i mapp märkt "Celsing". 
0020:00003-00016Uppmätningsritning av blindering norra tornet, Uppsala domkyrka.195-Låg i mapp märkt "Celsing". 
0020:00017-00033Uppmätningsritn. av blindering södra tornet, Uppsala domkyrka.195-Låg i mapp märkt "Celsing". 
0021:00001-00017Uppmätningsritn. av blindering södra tornet, Uppsala domkyrka.195-Låg i mapp märkt "Celsing". 
0021:00018Uppsala domkyrka. Fasad mot väster. Original.[Planer, västpartiet. Jämförande studie före och efter Zettervalls restaurering.]195- 
0021:00019Uppsala domkyrka. Södra tornet, plan, +41,00 ö.k. sockel.1952-02-04 
0021:00020Uppsala domkyrka. Södra tornet, plan, +49,50 ö.k. sockel.1952-02-20 
0021:00021Uppsala domkyrka. Södra tornet, plan, +10,00 ö.k. sockel.1952-02-06 
0021:00022[Västra fasaden. Restaureringsförslag, "senmedeltida" rekonstruktion med spiror av Vaksalatyp av Nils P. Tidmark.]195-? 
0021:00023Uppsala domkyrka. Västfasad av restaureringsutkast belysande de antikvariska synpunkter som framkommit inom restaureringssakkunniga.1953-04-28 
0021:00024[Perspektiv av domkyrkan med omgivningar från östnordöst. Restaureringsförslag. "Restaureringssakkunningas huvudförslag".]1955?Låg i mapp märkt "Celsing perspektivskisser." 
0021:00025[Perspektiv av domkyrkan med omgivningar från nordöst. Restaureringsförslag. "Restaureringssakkunningas huvudförslag".]1955?Låg i mapp märkt "Celsing perspektivskisser." 
0021:00026[Perspektiv av domkyrkan med omgivningar från väst. Restaureringsförslag. "Restaureringssakkunningas huvudförslag".]1955?Låg i mapp märkt "Celsing perspektivskisser." 
0021:00027[Perspektiv av domkyrkan med omgivningar från nordväst. Restaureringsförslag. "Restaureringssakkunningas huvudförslag".]1955?Låg i mapp märkt "Celsing perspektivskisser." 
0021:00028[Perspektiv av domkyrkan med omgivningar från sydväst. Restaureringsförslag. "Restaureringssakkunningas huvudförslag".]1955?Låg i mapp märkt "Celsing perspektivskisser." 
0021:00029[Perspektiv av domkyrkan med omgivningar från nordväst. Oidentifierat restaureringsförslag.]195-Låg i mapp märkt "Celsing perspektivskisser." 
0021:00030[Perspektiv av domkyrkan med omgivningar från östnordöst. Oidentifierat restaureringsförslag.]195-Låg i mapp märkt "Celsing perspektivskisser." 
0021:00031[Perspektiv av domkyrkan med omgivningar från sydväst. Oidentifierat restaureringsförslag.]195-Låg i mapp märkt "Celsing perspektivskisser." 
0021:00032[Perspektiv av domkyrkan med omgivningar från väst. Oidentifierat restaureringsförslag.]195-Låg i mapp märkt "Celsing perspektivskisser." 
0021:00033[Perspektiv av domkyrkan med omgivningar från väst. Oidentifierat restaureringsförslag.]195-Låg i mapp märkt "Celsing perspektivskisser." 
0022:00001Uppmätningsritn. av blindering södra tornet, Uppsala domkyrka.195- 
0022:00002Uppsala domkyrka. Norra tornet, östra fasaden, frambilade blinderingar.195- 
0022:00003Ritningsplan till södra tornet, Uppsala domkyrka. [Fasaderna enligt Grundström 1873 och befintliga.]1951-10-09 
0022:00004-00005Uppsala domkyrka, norra tornet, bilningsplan. [Fasaderna enligt Grundström 1873 och befintliga.]1952-05-02 
0022:00006Upsala domkyrka. [Västra fasaden. Utseende enligt Grundström 1873 och efter Zettervalls restaurering.]195- 
0022:00007Efter Peringskjöld. [Södra fasaden. Rekonstruktion efter det sk. "Peringskiöldska sticket".]195- 
0022:00008Upsala Domkyrka, längdgenomskärning. Detaljritning öfver de inre förbindelserna. [Åskledaren]1908-12-31 
0022:00009Restauration av Upsala Domkyrka:Vestra Fasaden. Ändringsförslag. Nuvarande åskledareanläggning.1908-12-31 
0022:00010Uppsala domkyrka. Skärning vid takfoten utvisande de inre förbindelserna till åskledaren.1908-12-31 
0022:00011Alternativt förslag till uppställning af predikstolen i Uppsala domkyrka. Sektioner i A-B C-D E-F G-H.1909? 
0023:00001Uppsala domkyrka. Tillhör plan af Oxenstiernas grafkor.18-- 
0023:00002Strålprofiler.193- 
0023:00003Rekonstruktion. [Koret. Fasad från söder.]193- 
0023:00004Bottenplan. Wahlmans ritning, orig. i librariet.19--Kopia klistrad på papper. 
0023:00005Ny sångläktare. Wahlmans ritn. orig. i librariet.19--Kopia. 
0023:00006Ny sångläktare. [Plan.]19--Kopia klistrad på papper. 
0023:00007Rekonstruktion av västfasaden.193- 
0023:00008Stenhuggarmärken på västra portalen. Uppsala domkyrka.193- 
0023:00009Rekonstruktion av norra transeptfasaden.193- 
0023:00010Rekonstruktion av 1300-tals tornen.193- 
0023:00011avstånd här något ojämnt. [Oidentifierad detalj.]193-Oidentifierad urklippt del av ritning. 
0023:00012Fig. 4. "Troll" inuti södra porthvalfvet.19-- 
0023:00013Fig. 225 [Vapensköldar på slutstenar.]193-Ritningar uppklistrade på papper. 
0023:00014Uppsala domkyrka, pelarbaser. [Sektioner. Uppmätning.]1935 
0023:00015Uppsala domkyrka. Södra portalen. [Sektioner. Uppmätning.]1934 
0023:00016Uppsala domkyrka. Västra portalen. [Sektioner. Uppmätning.]1934 
0023:00017Uppsala domkyrka. Norra portalen. [Sektioner. Uppmätning.]1934 
0023:00018[Restaureringsförslag, vy.]1949 
0023:00019[Restaureringsförslag. Vy.]1949 
0023:00020Restaurering av Uppsala domkyrka. Södra fasaden.1949 
0023:00021Restaurering av Uppsala domkyrka. Östra fasaden.1949 
0023:00022Restaureringsförslag till Uppsala domkyrka. Västra fasaden.1949-01-28 
0023:00023Upsala domkyrka. Silfverkammaren. Plan.1909-05-08 
0023:00024Upsala domkyrka. Silfverkammaren. Sektion A-B.1909-05-11 
0023:00025Upsala domkyrka. Silfverkammaren. Sektion D-C.1909-05-11 
0023:00026Upsala domkyrka. Silfverkammaren. Sektion B-A.1909-05-11 
0023:00027[Skiss till vapensköld.]19-- 
0023:00028[Skiss till vapensköld.]19-- 
0023:00029Mennanders gravkor. [Uppmätningsskiss fönster.]19-- 
0023:00030[Uppmätningsskiss, bänkrader mittskeppets västra del.]19-- 
0023:00031[Planritning av norra tornet, plan 4 med handikapptoalett, vilrum mm.]196- 
0023:00032[Gallergrind i Vasakoret.]19-- 
0024:00001Friedrich. [Odefinierbar byggnad. Fasad.]17--Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet. 
0024:00002[Gamla Konsistoriehuset. Fasad.]17--Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet. 
0024:00003Praest. den 12 martii, 1746. Tidiga schola huset i Upsala. [Domkapitelhuset i Uppsala. Fasad.]17--Fotostatkopia av ritning från 1700-talet. 
0024:00004Friedrich. Tidigare schola huset i Uppsala. 2. [Domkapitelhuset i Uppsala, plan bottenvåning.]17--Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet. 
0024:00005Praest. den 12 martii, 1746. Tidigare schola huset i Upsala. 4. [Domkapitelhuset i Uppsala. Plan, övervåning.]17--Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet. 
0024:00006De så kallade Hospit. Bodarna uti wästra flygeln af domtrapphuset. 2029. [Domtrapphuset i Uppsala. Plan och sektion.]17--Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet. 
0024:00007De så kallade Hospit. Bodarna uti wästra flygeln af domtrapphuset. 2029. [Domtrapphuset i Uppsala. Plan och sektion.]17--Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet. 
0024:00008Wästra flygeln af Domkyrkans trapphus. [Domtrapphuset i Uppsala. plan och fasad.]17--Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet. 
0024:00009Wästra flygeln af Domkyrkans trapphus. [Domtrapphuset i Uppsala. plan och fasad.]17--Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet. 
0024:00010[Domtrapphuset i Uppsala. Plan.]17--Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet. 
0024:00011[Domtrapphuset i Uppsala. Plan.]17--Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet. 
0024:00012[Domtrapphuset i Uppsala. Plan.]17--Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet. 
0024:00013[Domtrapphuset i Uppsala. Plan.]17--Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet. 
0024:00014Gamla Domcapitels Huset, som ändrades och reparerades 1754 och 1755. [Plan.]17--Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet. 
0024:00015Gamla Klåckare Huset. Gamla vice Pastors Huset som raserades 1751. [Plan.]17--Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet. 
0024:00016Project till Öfversta Wåningen På Archibiskops Husets Reparation ock Tillbyggnad. [Plan.]1761-02-11Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet. 
0024:00017[Ärkebiskopsgården. Plan.]17--Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet. 
0024:00018Extract af Upsala Stads Tomte Chartor öfver Quarteret Rundelen uti Sanct Lars Rota. Upmätt 1702. [Situationsplan. Visar området sydväst om domkyrkan med Gustavianum och de då kvarvarande delarna av Uppsala gamla slott, dåvarande kungliga stallet, där Univ1702Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet. Tidigare felaktigt registrerad som 11631/0024:00018. 
0024:00019Domkyrkiones tompters afmätning, wärdering. [Karta över kvarteren väster om domkyrkan.]1667-04-30Fotostatkopia av äldre karta. 
0024:00020Specialis explicatio. Upsala stads åkrar [---]16--?Fotostatkopia av äldre karta. 
0024:00021Detaljritning utvisande de inre förbindelserna till åskledaren uti Uppsala domkyrka. No. 501 LT F. Skärning G-B.1908-12-31 
0024:00022Detaljritning utvisande de inre förbindelserna till åskledaren uti Uppsala domkyrka. No. 501 LT D. Skärning D-E.1908-12-31 
0024:00023Detaljritning utvisande de inre förbindelserna till åskledaren uti Uppsala domkyrka. No. 501 LT G. Skärning A-B.1908-12-31 
0024:00024Detaljritning utvisande de inre förbindelserna till åskledaren uti Uppsala domkyrka. No. 501 LT C. Skärning G-D.1908-12-31 
0025:00001Uppmätningsritning öfver predikstolen i Upsala domkyrka. [Fasader.]1909 
0025:00002Förslag till Uppställning af predikstolen i Upsala domkyrka. [Planer, Fasader.]1909 
0025:00003Förslag till uppställning af predikstolen i Upsala domkyrka. [Fasader. Sektion.]1909 
0025:00004Restauration af Upsala domkyrka. Södra facaden. Nuvarande åskledareanläggning. No. 501. LT K.1908-12-31 
0025:00005Uppsala domkyrka, nuvarande åskledare. No. 501. LT B. [Takplan.]1908-12-31 
0025:00006Alternativt förslag till uppställande af predikstolen i Upsala domkyrka. [Fasader.]1909 
0025:00007Alternativt förslag till uppställning av predikstolen i Upsala domkyrka. [Sektioner.]1909 
0025:00008Alternativt förslag till uppställning av predikstolen i Upsala domkyrka. [Fasader.]1909 
0026:00001Förslagsritning för inredande af aisancer i mellanbyggnaden vid Consistorie och Domtrapphusen. [Fasad. Plan. Profil.]1851-10-13 
0026:00002Förslagsritning för reglering af terassmurarne mm. invid Upsala domkyrka. Project till inredning af aisancer mellan consistoriehuset och domtrapphuset. Section af öster terass-muren. Elevation af Östra terassmuren. Plan af östra terass muren med underjord185- 
0026:00003Förslagsritning för reglerande af Södra och Östra terass-murarne mm. invid Upsala domkyrka. [Plan. Sektion. Fasad.]1851 
0026:00004Sektion efter röda linjen G-H å plan. [Fasad. Sektion. Domkyrkoplanen.]185- 
0027:00001Förslag till korbänkar och altare i Upsala domkyrka. [Fasad.]1916-09 
0027:00002Förslag till korbänkar i Upsala domkyrka. [Plan. Fasad.]1916? 
0027:00003Ups. Domkyrka, dopfunt af silfver.1896 
0027:00004Förslag till takkrona för Upsala domkyrka. 24-låg takkrona.19-- 
0027:00005Ritning till skåp i Upsala domkyrka. [Fasad.]1909 
0027:00006Domkyrkoplan. [Skissförslag till anordnande.]1900-11-10 
0027:00007Domkyrkoplan. [Situationsplan.]1902-03-04 
0027:00008Upsala domkyrkoplan. [Situationsplan. Ritning över ny plantering och avloppsledning och brunn.]1913-04-11Fastställd av Uppsala domkapitel 
0027:00009Upsala domkyrkoplan. [Situationsplan, utvisande ny plantering.]1913-01-11 
0027:00010Domkyrkoplan. [östra delen med omgivning. Situationsplan.]1902-10-24 
0027:00011Förslag till Domkyrkoplanens ordnande. [Situationsplan.]189-? 
0027:00012Förslag till nyanläggning omkring Upsala domkyrka. [Situationsplan.]1901-04-15 
0027:00013Förslag till inredning av domkapitlets i Upsala lokaler. Plan.1917-07-01 
0027:00014Förslag till inredning av domkapitlets i Upsala lokaler. Specialritning till skåp i inre arkiv. sektion. Fasad. plan.1917-07-01 
0027:00015Förslag till inredning av domkapitlets i Upsala lokaler. Inre arkiv. Väggar.1917-07-01 
0027:00016Förslag till inredning av domkapitlets i Upsala lokaler. Specialritning till skåp i arkiv. Sektion. Fasad. Plan.1917-07-01 
0027:00017Förslag till inredning av domkapitlets i Upsala lokaler. Arkiv. Väggar.1917-07-01 
0027:00018Förslag till inredning av domkapitlets i Upsala lokaler. Sessionsrum. Väggar.1917-07-01 
0027:00019Utkast till ny sångläktare och orgelfasad i Upsala domkyrka.1925 
0028:00001Förslag till ordnande av sittplatser i främre delen av Uppsala domkyrka. Högkoret. Plan.191-? 
0028:00002Ritning öfver Domkyrkoplanen med förslag till dess ordnande. Plan.18-- 
0028:00003[Södra fasaden.]19-- 
0028:00004[Plan över domkyrkans närmaste omgivningar.]19-- 
0028:00005Förslag till uppställning af S:t Eriks skrin i Uppsala domkyrka. Till vännen N.J. Söderberg vänskapsfullt af G. Lindgren. [Fasad.]192- 
0028:00006Förslag till uppställning af S:t Eriks skrin i Upsala domkyrka. Inre järngaller. Plan. [Fasad.]192- 
0028:00007Upsala domkyrka. Förslag till sammanbindningsgång. Längdsektion. Plan.1907-01 
0028:00008Uppsala domkyrka. Plan enl. Grundström. Kop och först 1934. Blåa linjer betecknar bef. rörledningskulvertar i golv, inritades den 21 sept 1949.1934 
0028:00009Uppsala. Planritning A-A. [Förslag till ombyggnad av den stora orgeln.]19-- 
0028:00010Uppsala. Planritning b-b. [Förslag till ombyggnad av den stora orgeln.]19-- 
0028:00011Uppsala. Planritning B-B. [Förslag år till ombyggnad av den stora orgeln.]19-- 
0028:00012Uppsala. Väderlådornas placering. [Förslag år till ombyggnad av den stora orgeln.]19-- 
0028:00013Uppsala. Registratur för I och II, III och IV manualen samt ped. [Förslag år till ombyggnad av den stora orgeln.]19-- 
0028:00014Uppsala domkyrka. Uppmätningsritning. Sektion A-B. Skärning genom kapell, sido- och mittskepp mellan A2-A3 enl. Grundströmska planen.1873 
0028:00015Uppsala domkyrka. Sektion av södra tornet.193- 
0028:00016Uppsala domkyrka. Uppmätningsritning för Gustav Vasakoret med underliggande gravkamrar. [Sektioner. Plan.]19-- 
0028:00017Uppsala domkyrka. Plan enl. Grundström.1873 
0029:00001[Förslag till korinredning. Fasad.]191- 
0029:00002[Förslag till korinredning. Fasad.]191- 
0029:00003[Förslag till korinredning. Fasad.]191- 
0029:00004[Förslag till korinredning. Fasad.]191- 
0029:00005[Förslag till korinredning. Fasad.]191- 
0029:00006Uppsala domkyrka. Korinredning. Alternativ A. Alternativ B. [Fasad.]1917 
0029:00007Uppsala domkyrka. Korinredning. [Fasad.]1917 
0029:00008Uppsala domkyrka. Korinredning. [Plan.]1917 
0029:00009Upsala domkyrka. Kap II. fig 11. Uppsala domkyrkas kor och tvärskepp. Rekonstruerad plan.1935 
0029:00010Upsala domkyrka. 16,5 cm hög. Planritning utförd för kort vägledning april 1936 hos Almquist & Wiksell.1936-04 
0029:00011Upsala domkyrka. Fröken Källmark. Domkyrkan på 1300-talet, konstruerad perspektivbild. Fig. 33.1935 
0029:00012Förslag till planteringar vid Upsala domkyrka.1883-09 
0029:00013Projekt för Upsala domkyrka. [Förslag till nya takkronor.]191-? 
0029:00014Förslag till 60-Låg takkrona för Upsala Domkyrka.191-? 
0029:00015Förslags ritning till nya trapplaner af huggen granit vid Upsala domkyrka jämte trottoiranläggning för conserverande och intäckande af de i dagen liggande grundmurarna vid byggnadens fot. [Fasad. Plan.]185- 
0030:00001Uppsala domkyrka. Förslag till utbyggnad av huvudorgelläktaren. [Plan.]1932-11-23 
0030:00002Uppsala domkyrka förslag till utbyggnad av huvudorgelläktaren. Alt 1. [Fasad. Plan.]1933-01-16 
0030:00003Uppsala domkyrka förslag till utbyggnad av huvudorgelläktaren. Alt 2. [Fasad. Plan.]1933-01-16 
0030:00004[---]ritning till ny [---]cade i Upsala [---]kyrka i enlighet med af Kongl. Maj:t i nåder godkänd ritning. [Fasad.]1869-04-09Fastställd av Kungl. Maj:t. 
0030:00005Uppsala domkyrka. Förslag till utbyggande av huvudorgelläktaren samt till ny orgelfasad. Läktarplan.1925-01 
0030:00006Uppsala domkyrka. Förslag till utbyggande av huvudorgelläktaren samt till ny orgelfasad. Bottenplan.1925-01 
0030:00007Uppsala domkyrka. Förslag till utbyggande av huvudorgelläktaren samt till ny orgelfasad. Fasad mot kyrkan.1925-01 
0030:00008Uppsala domkyrka. Ritning med numrering av fialer. [Plan.]1935-10-01 
0030:00009Uppsala domkyrka. Förslag till provisorisk täckning med galv. plåt på tvärskeppets norra fialtorn. [Fasad. Plan.]1938-09-06 
0030:00010Uppsala domkyrka. Förslag till provisorisk täckning med galv. plåt på tvärskeppets södra fialtorn. [Fasad. Plan.]1938-09-05 
0030:00011Ritning till fönsterspråssverk i Catarina Jagellonicas gravkor i Upsala domkyrka. Skärning i a-b. [Sektion.]188-? 
0030:00012Upsala domkyrka. Ritning till vägg för ny sakristian. Uppsättning av orgelmotor å Uppsala domkyrkas södra läktare. [Fasad. Sektioner.]1923-04 
0030:00013Upsala Domkyrka. Förslag till Restaurering av Sakristian. [Väggar. Plan.]1922 
0030:00014Upsala domkyrka. Östra nedre salen. Läktaren. Plan. [Fasad.]1907-12-19 
0030:00015Upsala domkyrka. Vestra nedre salen. [Fasader. Plan.]1907-12-19 
0030:00016Domtrapphusen, Uppsala. Plan av runda rummet.19-- 
0030:00017Uppsala domkyrka. Korinredning. [Plan.]191-? 
0031:00001Uppsala domkyrka. Trampanordning. [Förslag till ombyggnad av den stora orgeln.]19-- 
0031:00002Uppsala domkyrka. Förslag till skyddstak vid norra tvärskeppet. [Sektion.]1947-02-21 
0031:00003Uppsala domkyrka. Förslag till skyddstak vid södra tvärskeppet. [Sektioner. Plan.]1947-02-21 
0031:00004Uppsala domkyrka. Förslag till skyddstak vid norra torningången. [Fasad. Plan.]1947-02-21 
0031:00005Uppsala domkyrka. Förslag till skyddstak vid norra ingången. [Sektion. Plan.]1949-01-12 
0031:00006Uppsala domkyrka. Förslag till prov. betäckning med galv plåt. Pinakler resp. fialer avjämnas med murbruk och tegelskärv så fall erhålles. Sektioner. Planer.1938-05-28 
0031:00007Uppsala domkyrka. Detaljer till dragstag för strävmurar. Kopia av ritning.1939-07-13 
0031:00008Uppsala domkyrka. Principritning för strävmurar. Kopia av ritning.1939-09-05 
0031:00009Uppsala domkyrka. 128. R. 3. koppartäckning å pinakel. [Fasad. Plan.]1938-05-18 
0031:00010Uppsala domkyrka. 128. R. 1. koppartäckning å fial över strävpelare. [Fasader.]1936-11-27 
0031:00011Uppsala domkyrka. 128. R.2. koppartäckning å fial emellan strävbågar. [Fasad.]1936-11-27 
0031:00012Uppsala domkyrka. 128. R.4. plåttäckning å fial emellan strävbågar. [Fasader. Sektioner.]1938-05-18 
0031:00013Förslag till Stenbocksmonument i Oxenstiernska grafkoret Upsala domkyrka. [Fasad.]1926 
0031:00014Uppsala domkyrka. Förslag till tekniska kompletteringsarbeten. Fasad mot väster.1949-06-04 
0031:00015Uppsala domkyrka. Jagellonska gravkorets översida. [Plan. Sektion.]19-- 
0031:00016Uppsala domkyrka. Uppmätn. -ritn. av Ansgarskapellet. [Plan. Fasad.]19-- 
0031:00017Ritning till skåp i Uppsala domkyrka. [Fasad.]1909 
0031:00018Uppmätningsritning över Domkapitlet i Uppsala. Sektion A-A.19-- 
0031:00019Uppsala domkyrka. Ritning till värmeanordning i vestibulen. [Fasad. Sektion.]19-- 
0031:00020Domkapitlets hus i Upsala. [Fasad]1893 
0031:00021Förslag till Stenbocksmonument i Oxenstiernska grafkoret Upsala domkyrka. [Plan.]1926 
0031:00022Domkyrkotrappan i Upsala. [Fasad.]191-? 
0031:00023Uppsala domkyrka. Ritning till värmeanordning i Stenbocks kor. [Fasad.]191-? 
0032:00001Uppsala domkyrka. sektion genom A13 B13. Ritning av provmurning av stödmur mot sidoskeppet. [Sektion.]1939-10-02 
0032:00002Uppsala domkyrka. Plan av nya strävmurar på korpartiet.1939-09-22 
0032:00003Uppsala domkyrka. Förslag till port vid norra ingången. [Fasad. Sektioner. Detaljer.]1949-01-08 
0032:00004Uppsala domkyrka. Förslag till skyddstak vid södra ingången. [Fasad. Plan. Sektion.]1949-01-12 
0032:00005Uppsala. Förslag till tramp och kombinationsanordning. [Förslag till ombyggnad av den stora orgeln.]19-- 
0032:00006Upsala domkyrka. Grundplaner til Beskrivelse og Tilbud paa Om- og Tilbygning af det store orgel.1933-08-04 
0032:00007Upsala domkyrka. Betraktning og Genemsmitt til Beskrivelse og Tilbud paa Om- og Tilbygning af det store Orgel.1933-08-15 
0032:00008Uppsala. Registratur. [Förslag till ombyggnad av den stora orgeln.]193- 
0033:00001Vestibulen. [Skiss.]18-- 
0033:00002Gamla. Nya, antingen enl: röda konturer eller efter blyertskonturer. [Orgelfasaden.]18-- 
0033:00003Plan af orgeln i Upsala domkyrka.18-- 
0033:00004Eskiss till ny orgelläktare i Upsala Domkyrka. Plan under läktaren. Plan af läktaren.186-? 
0033:00005Ritning till skärmväggar vid vestra ingången, Upsala domkyrka. [Fasad.]1869 
0033:00006Detaljritningar till orgelfasaden i Upsala domkyrka. [Fasad. Plan.]186-? 
0033:00007Ritning till skrank vid norra och södra ingångarne i Upsala domkyrka. [Fasad. Sektion.]186-? 
0033:00008Esquisse till ny Orgel- och Läktare-Facade i Uppsala domkyrka.186-? 
0033:00009Detaljritning till Orgelläktare-Facade i Upsala domkyrka i enlighet med af Kongl Maj:t i nåder fasställd [sic!] ritning. [Fasad.]1869 
0033:00010Detaljritning till Orgelfacaden i Upsala domkyrka. [Fasad. Profiler.]186-? 
0033:00011Upsala Dk:a. Nya profiler. Taklister. Sidoskeppets hufvudlist. [Profiler.]18-- 
0033:00012[Västra portalen, detalj, fasad.]18-- 
0034:00001Uppsala domkyrka. Påsalning mittskeppstaket. [Fasad.]19-- 
0034:00002Uppsala domkyrka. Sekt. övre gesims. [Sektion.]1942-08-07 
0034:00003Uppsala domkyrka. Förslag till förstärkning av betongtäckning å nedre pinakel före täckning med kopparplåt.1935-10-25 
0034:00004Uppsala domkyrka. Detalj nr.5. Sida. [Sektion.]194- 
0034:00005Uppsala domkyrka. Heldraget visar travé av mittskeppet enl. "Grundström". Sträckade visar travé av mittskeppet enl. uppmätn. av Diös. [Fasad.]194- 
0034:00006Uppsala domkyrka. Pinakeltak. Fasad mot söder.194- 
0034:00007Uppsala domkyrka. Uppmätningsritn. för sa. tornet. Plan IV, sekt D-D.194- 
0034:00008Uppsala domkyrka. Uppmätningsritn. för sa. tornet. Plan VI sekt B-B.194- 
0034:00009Uppsala domkyrka. Uppmätningsritn. för sa. tornet. Plan VII sekt. A-A.194- 
0034:00010Uppsala domkyrka. Uppmätningsritn. för sa. tornet. Plan II sekt. F-F.194- 
0034:00011Uppsala domkyrka. Uppmätningsritn. för sa. tornet. Plan V sekt. C-C.194- 
0034:00012Uppsala domkyrka. Uppmätningsritn. för sa. tornet. Plan III, sekt. E-E.194- 
0034:00013Uppsala domkyrka. Uppmätningsritn. för sa. tornet. Plan I, sekt. C-C.194- 
0034:00014Uppsala domkyrka. Högmurens taklist. Skissunderlag för bärjärn etc. [Fasad.]1940-09-02 
0034:00015Uppsala domkyrka. Uppmätning av korsblomma hörande till norra och södra tornens toureller.1947-09-24 
0035:00001Uppsala domkyrka. Uppmätning av pinakel. Fasad mot öster.1935-08 
0035:00002Uppsala domkyrka. Uppmätning av pinakel. Plan.1935-08 
0035:00003Uppsala domkyrka. Uppmätning av pinakel. Fasad mot norr.1935-08 
0035:00004Uppsala domkyrka. Uppmätning av pinakel. Fasad mot söder.1935-08 
0035:00005Uppsala domkyrka. Uppmätning av pinakel. Fasad mot söder.1949-05-17 
0035:00006Uppsala domkyrka. Skiss utvisande mått mellan tornen. [Plan.]194- 
0035:00007Uppsala domkyrka. Förslag till ventilation av Vasagraven. Sektion A-A.194- 
0035:00008Uppsala domkyrka. Skärning genom fönster i långhusets mittparti. Skärning genom fönster i korets mittparti.194- 
0035:00009Uppsala domkyrka. Detalj nr.6. Ovan. Sida.194- 
0035:00010Uppsala domkyrka. Sektion med Östbergs strävbåge.194- 
0035:00011Uppsala domkyrka. Värmecentralen, uppmätningsritning. Planritning.194- 
0035:00012Uppsala domkyrka. Värmecentralen, uppmätningsritning. Sektioner.194- 
0035:00013Uppsala domkyrka. Sektion med Zettervalls strävbåge.1946-06-10 
0035:00014Uppsala domkyrka. Strävmur enl. Peringskiöld och Atlantika. [Sektion.]1946-06-12 
0035:00015Uppsala domkyrka. Sektion A-A.194- 
0035:00016Uppsala domkyrka. Ritning utvisande borrhålens placering i fial och spännbågar. [Sektion.]1935-08 
0035:00017Uppsala domkyrka. Plan av södra tornet.194- 
0035:00018Uppsala domkyrka. Sektion A-A.194- 
0035:00019Uppsala domkyrka. Uppmätningsritning genom murverk A14-B14. Se orienteringsplan.194- 
0035:00020Uppsala domkyrka. Uppmätningsritning. Sektion genom pelare A13-B13.194- 
0035:00021Uppsala domkyrka. Uppmätningsritning. Sektion genom murverk A14-B14. Se orienteringsplan.194- 
0036:00001Uppsala domkyrka. Förslag till provisorisk täckning med galv. plåt på tvärskeppets norra- och södra fialtorn. [Sektion. Plan.]194- 
0036:00002Uppsala domkyrka. Värmecentralen. Uppmätningsritning. Sektioner.194- 
0036:00003Uppsala domkyrka. Skiss till tourellaltanernas provisoriska intäckning. [Fasad. Plan.]1940-02-14 
0036:00004Uppsala domkyrka. Uppmätningsritning. Sektion genom D13-C13.194- 
0036:00005Uppsala domkyrka. Sektion D10-C10. Uppmätningsritning.194- 
0036:00006Uppsala domkyrka. Uppmätningsritning. Sektion genom pelare D14-C14.194- 
0036:00007Uppsala domkyrka. Uppmätningsritning för sa. tornet. Höjdsektion visande västra tornväggen. [Sektion.]194- 
0036:00008Uppsala domkyrka. Takfot för mittskeppets östra gavel. [Sektioner.]1949-05-28 
0036:00009Uppsala domkyrka. Takfot för mittskeppet. [Sektioner.]1949-05-28 
0036:00010Uppsala domkyrka. Förslag till provisorisk täckning med galv plåt på tvärskeppets södra fialtorn. [Fasad. Plan.]194- 
0036:00011Uppsala domkyrka. Vattenutkastare "Drake". Av dessa vattenutkastare finnas 6 kvar (2 lika) som minne från den Zettervallska restaureringen av år 1883-1893. De förvaras i Ärkebiskopens stallutrymme i Ärkebiskopsgården, Uppsala.1947-09 
0036:00012Uppsala domkyrka. plan [högkoret] enl. Grundström kop. och först 1934. Blåa linjer betecknar bef. rörledningskulvertar i golv.1934 
0036:00013Uppsala domkyrka. Ritning utvisande klockbockskonstruktionens läge i plan i golv.194- 
0036:00014Uppsala domkyrka. Sektion D12-C12. Uppmätningsritning. Plan under takstolar.194- 
0036:00015Uppsala domkyrka. Uppmätning av fågelskulptur "Grip". Denna fågelskulptur "Grip" har krönt tornens vimpergel på en höjd över mark av c:a 74 m. Av dem finnes en kvar som minne från den Zettervallska restaureringen av år 1883-1893. Den förvaras i Ärkebiskop1947-09-29 
0036:00016Uppsala domkyrka. Valvformer. [Plan.]194- 
0036:00017Uppsala domkyrka. Sektion vid strävmur.1940-09 
0036:00018Uppsala domkyrka. Situationsplan för skyddsrumsanläggn.194- 
0036:00019Uppsala domkyrka. Principritning för strävmurar C10 D10. Sektion. A-A.194- 
0036:00020Uppsala domkyrka. Uppmätningsritn. för sa. tornet. Höjdsektion visande norra tornväggen. [Sektion.]194- 
0036:00021Uppsala domkyrka. [Uppmätning av "Ängel"]194- 
0037:00001Uppsala domkyrka. Detalj 3. Tryckplatta för tornkonstruktionen. [Sektioner.]194- 
0037:00002Uppsala domkyrka. Detalj 3. Uppmätning av norra tornets förankringsanordningar, detaljer 1-2 dragplatta (tryckplatta) vid tornkonstruktionens förankring i murverk. [Sektioner.]194- 
0037:00003Uppsala domkyrka. Uppmätning av klockbockarna i norra tornet. [Sektion.]194- 
0037:00004Uppsala domkyrka. Vattenavrinningsplan.194- 
0037:00005Uppsala domkyrka. Beteckn för utvändiga arbetsutföranden. [Plan.]1939-09-23 
0037:00006Uppsala domkyrka. Resutat av lodningar i södra tornet.1937-12-28 
0037:00007Uppsala domkyrka. Plan över 3dje Bjälklaget i södra tornet.194- 
0037:00008Uppsala domkyrka. Plan över och pinakeltorn.1938-06-07 
0037:00009Uppsala domkyrka. [Plan över ankarjärnens placering, deras grovlek mm.]194- 
0037:00010Uppsala domkyrka. Skarv Typ nr. 4. Ovan. Sida.194- 
0037:00011Uppsala domkyrka. Beteckn. för utvändiga arbeten som utförs eller skola utföras. [Plan.]1939-09-26 
0037:00012[Plan av Grundström. Plan, del av mittskepp.]1934 
0037:00013Uppsala domkyrka. Ritning med numrering av fialer.1935-10-01 
0037:00014Uppsala domkyrka. Murade lister. [Fasad.]1939-09-22 
0037:00015Uppsala domkyrka. Uppmätning av klockbockarna i norra tornet. Sektioner.194- 
0037:00016Uppsala domkyrka. Uppmätning av norra tornets förankringsanordningar. Plan. Sektion. 
0037:00017Uppsala domkyrka. Förslag till kopparplåtbeklädnad av fialer mm.1935-10-25 
0037:00018Uppsala domkyrka. Detalj för tornkonstruktionen.194- 
0037:00019Uppsala domkyrka. Detalj 3. Tryckplatta för tornkonstruktionen. [Sektioner.]194- 
0037:00020Uppsala domkyrka. Ritningsförteckning. [nr. 1-40]194- 
0037:00021[Ritningsförteckning. Nr. 41-93.]194- 
0037:00022[Ritningsförteckning. Nr 94-135.]194- 
0037:00023[Vapenhusets västra vägg.]19-- 
0037:00024Mall till ritning A334. [Skiss till stickbåge.]19-- 
0038:00001Grenverkens placering. Kontrollera att det är rätt! Motsvarande numrering finnes å grenverkens nedre översida.19--Låg i mapp märkt "portfölj 19". 
0038:00002Uppsala domkyrka. Bok-kammaren. Norra väggen. Södra väggen. Sektion A-A.1913-12-11Låg i mapp märkt "portfölj 19" 
0038:00003Uppsala domkyrka. Plan å bok-kammaren.1913-12-11Låg i mapp märkt "portfölj 19" 
0038:00004Uppsala domkyrka. Bok-kammaren. Östra väggen. Sektion C-C.1913-12-11Låg i mapp märkt "portfölj 19" 
0038:00005Uppsala domkyrka. Bok-kammaren. Västra väggen. Sektion C-C.1913-12-11Låg i mapp märkt "portfölj 19" 
0038:00006Uppsala domkyrka. Bok-kammaren. Östra väggen. Sektion C-C.1913-12-11 
0038:00007Uppsala domkyrka. Bok-kammaren. Västra väggen. Sektion C-C.1913-12-11 
0038:00008Uppsala domkyrka. Plan å bok-kammaren.1913-12-11 
0038:00009Uppsala domkyrka. Bok-kammaren. Södra väggen. Sektion A-A.1913-12-11 
0038:00010Uppsala domkyrka. Bok-kammaren. Norra väggen. Sektion A-A.1913-12-11 
0038:00011Uppsala domkyrka. Altaret i norra tvärskeppet. Dess placering enligt domkapitlets beslut.1926-08-02 
0038:00012Uppsala domkyrka. Tvärskeppet och tvärskeppsgaflarna. [Mindre del av oidentifierad ritning.]19--Ritningen består endast av ett litet fragment av den ursprungliga. 
0038:00013Genomskärning af sakristian och rummen öfver.18-- 
0038:00014Upsala domkyrka. Sakristiornas facader. Mätningar af Langlet.18-- 
0038:00015Upsala domkyrka. Gamla sakristian. Plan no. 2.18-- 
0038:00016Upsala domkyrka. Läktarväggen inåt. [Fasad.]188-? 
0038:00017[Uppmätningsritning av rosfönster i norra tvärskeppet.]196- 
0038:00018[Uppmätningsskiss, torntrappor. Plan.]19-- 
0039:00001Sakristian. [Uppmätningsskiss. Plan.]196- 
0039:00002[Uppmätningsskiss. Plan.]196- 
0039:00003[Uppmätningsskiss. Plan.]196- 
0039:00004[Uppmätningsskiss, fönster. Fasad.]1964-02 
0039:00005Provskärm. Plan. [Uppmätningsskiss.]196- 
0039:00006Mennanders. [Uppmätningsskiss.]196- 
0039:00007Mennanders gravkor. [Uppmätningsskiss, plan sektion.]196- 
0039:00008Mennanders. [Uppmätningsskiss.]196- 
0039:00009Mennanders. Stenbockska. [Uppmätningsskiss, takprofil.]196- 
0039:00010Mennanders. [Uppmätningsskiss, kapitälprofil.]196- 
0039:00011Lycka och olycka liif och döhd kommer af herran. Anno 1638 hafver Engelbrekt Swenson[---]. [Uppmätningsskiss. Engelbreckt Swensons epitafium.]196- 
0039:00012Oxenstiernas gravkor. 20. [Uppmätningsskiss, fönster.]196- 
0039:00013Mennanders. 1)kapitäl 2)Ribbprof. [Uppmätningsskiss.]196- 
0039:00014Mennanders gravkor. [Uppmätningsskiss, epitafium.]196- 
0039:00015Skrudkammaren. [Plan.]196- 
0039:00016Skrudkamm. 1.m. på glasmontrar [Uppmätningsskiss, plan.]196- 
0039:00017Oxenstiernas gravkor mittfönster. [Uppmätningsskiss.]1963-10-07 
0039:00018Oxenstiernas gravkor. Mittfönster [Uppmätningsskiss.]1963-10-07 
0039:00019Oxenstiernas gravkor. Fönster 20. [Uppmätningsskiss.]196- 
0039:00020Oxenstiernska. [Uppmätningsskiss.]196- 
0039:00021Kor 128. [Uppmätningsskiss, fönster.]196- 
0039:00022Bielkes sydöstra. Mennanders sydöstra. Mennanders ovan valv. [Uppmätningsskiss, pelare och vägg.]196- 
0039:00023[Uppmätningsskiss, predikstol.]196- 
0039:00024[Uppmätningsskiss.]196- 
0039:00025[Uppmätningsskiss. Fasad.]196- 
0039:00026[Uppmätningsskiss, profiler.]196- 
0039:00027Predikstol. Ljudtakets profil. [Uppmätningsskiss.]196- 
0039:00028Predikstolens stödpelare. [Uppmätningsskiss.]1969-07-14 
0039:00029-00031[Uppmätningsskiss.]196- 
0039:00032Lampa. [Uppmätningsskiss.]196- 
0039:00033Donas gravkor. [Uppmätningsskiss, fönster.]1963-08-07 
0039:00034Uppm. av mur på vinden. [Skiss.]1964-02-20 
0039:00035dörr vid skrudk. [Uppmätningsskiss.]196- 
0039:00036Västra portalens insida. Uppm. [Skiss.]1965-02-02 
0039:00037[Beställning av ljusramp i skrudkammaren ställd till byggnadsfirman Anders Diös, beslut av domkapitlet i Uppsala att låta arkitekten Åke Porne utföra ljusrampen, kostnadskalkyl utförd av Anders Diös AB. samt offert på ljusrampen utförd av AB. Vanadis Elek1967-10-24 
0040:00001Ritning 1:100 till 1:200. [Högkoret, plan.]196- 
0040:000021:200 till 1:400. [Högkoret, plan]196- 
0040:000031:a Kapell väster om korsarmen. Skåp för glödlampor. [Uppmätningsskiss.]196- 
0040:00004Plan. [Uppmätningsritning, predikstolen. Fasad.]196- 
0040:00005Vindfång. [Plan, västra entrén.]196- 
0040:00006Kororgel [Uppmätningsskiss.]1963-12-09 
0040:00007Norra sidosk. mot norr. till sidoskeppet. [Uppmätningsskiss.]196- 
0040:00008[Uppmätningsskiss. Fönster.]196- 
0040:00009Avlopp för piscina. Vattenhål. Orgelläktaren. [Uppmätningsskiss.]196- 
0040:00010Grille de tombaux de Gustave a Upsalle. Cronstedts saml. Nat. Mus. 3223. [Uppmätning av gallergrinden till Vasakoret.]17--Kopia med uppmätningsanteckningar i blyerts av äldre ritning. 
0040:00011Vasa. Höger fönster. [Uppmätningsskiss, fönster.]196- 
0040:00012Vasa. [Uppmätningsskiss, fönster.]196- 
0040:00013Vasa. [Uppmätningsskiss, fönster.]196- 
0040:00014Vasa. [Uppmätningsskiss, fönster.]196- 
0040:00015[Uppmätningsskiss, fönster.]196- 
0040:00016Kor 148. Oxenstiernas gravkor. [Uppmätningsskiss.]196- 
0040:00017Kor 123. [Uppmätningsskiss. Plan.]196- 
0040:00018[Uppmätningsskiss. Plan.]196- 
0040:00019[Uppmätningsskiss.]196- 
0040:00020Herr S. Edman Sturegatan 21 5 kopior. [Skåp, skiss.]196- 
0040:00021[Uppmätningsskiss.]196- 
0040:00022[Uppmätningsskiss, profiler.]196- 
0040:00023Norra rosfönstret. Uppmätning från ställning.1964-10-21 
0040:00024Vindfång. [Uppmätningsritning, norra ingången, brudkammaren.]196- 
0040:00025Predikstol i Ansgarskap. [Uppmätningsskiss.]196- 
0040:00026[Uppmätningsskiss.]196- 
0040:00027[Uppmätningsskiss, fönster.]1964-02 
0040:00028[Uppmätningsskiss, fönster.]196- 
0040:00029Sakristia. [Uppmätningsskiss.]196- 
0040:00030[Uppmätningsritning.]196- 
0040:00031[Uppmätningsskiss.]196- 
0040:0003215 st papplåda. [Uppmätningsskiss.]196- 
0040:00033Dopfunt. [Uppmätningsskiss.]196- 
0040:00034Norra rosettfönstret. [Uppmätningsskiss.]196- 
0040:00035Kor 101. [Uppmätningsskiss, fönster.]196- 
0040:00036Norra rosettfönstret. [Uppmätningsskiss.]196- 
0040:00037Bokkammaren. [Uppmätningsskiss.]1965-11-04 
0040:00038S. Andreas kor. Fönster. [Uppmätningsskiss.]1963-08-14 
0041:00001Ritningsbeteckningar. S9.