bild
Arkiv

Librariet 1864-1976

Uppsala domkyrka

Grunddata

ReferenskodSE/ULA/11631/2
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/mzjfkjLyC5FWEXfifR44m0
ExtraID2
Omfång
16,5 Hyllmeter 
Datering
16531976(Tidsomfång)
18641976(Huvudsaklig tid)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)
Arkivbildare/upphov
Uppsala domkyrka
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Syfte & innehållLibrariet utgör den yngre delen av Uppsala domkyrkas arkiv. Delarkivet har fått namn efter den bokkammare i domkyrkan där det ursprungligen förvarades.

Librariet omfattar huvudsakligen handlingar från och med 1864. Materialet från före 1864 utgörs främst av kungörelser och efterlysningar, ämnesordnade handlingar rörande domkyrkan och månadsräkenskaper.

En viktig del av handlingarna i Librariet gäller domkyrkans underhåll och restaureringar, bland annat Helgo Zettervalls restaurering 1885–1894 och renoveringsarbeten och arkitekttävlingar under 1900-talet. Arkivet är också rikt på räkenskaper, fotografier samt kartor och ritningar.

Till den äldre delen av Librariet finns detaljerade register där i stort sett varje handling har sin egen beteckning. Dessa register finns bevarade i serie D 2 och kopior av registren finns tillgängliga i forskarexpeditionen.

I den nya arkivförteckningen finns registrets beteckningar angivna och den gamla sökvägen är på så sätt bevarad. Detta gäller i första hand serierna F 1 Handlingar rörande domkyrkan m.m. (äldre beteckning C), F 3 Fotostatkopior av medeltida handlingar i Riksarkivet (äldre beteckning H), K 1 Fotografier (äldre beteckning F) och Ö 1 Tidningsurklipp (äldre beteckning G) men också de första volymerna i serie F 2 Handlingar rörande domkyrkans renovering (äldre beteckning C).

Uppsala domkyrkas kartor och ritningar förvaras i Librariets arkiv. Till de äldre ritningarna finns också upprättat ett register med den äldre beteckningen E i volym D 2:1. I samma volym finns även ett "Sakregister över i UDA (Uppsala domkapitels arkiv), ULA (Landsarkivet i Uppsala) och UUB (Uppsala Universitetsbibliotek) befintliga handlingar om Uppsala domkyrka".
Ordning & strukturArkivet är ordnat efter allmänna arkivschemat.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad2010-01-20 10:40:15
Senast ändrad2020-11-17 10:51:02