Laurell, Gösta (stadsingenjör)  (1855 – 1928)

Person

KategoriPerson (släkt, samlare)
Alternativa namn
Laurell, Gustaf Axel
ReferenskodSE/ULA/11947
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/l7hTkszlx279FnFrKz1X43
HuvudkällaTryckt litteratur
Källår1995
SpråkSvenska
ExtraID11947


Arkivbeskrivning
Förslag till Jernväg Upsala - Grillby. Spårvidd 1,435 meter. Copieradt af Gösta Laurell Stadsingeniör Upsala.
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ny stadsplan för del af Upsala stad.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrkoplan. [Situationsplan, utvisande ny plantering.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domkyrkoplan. [östra delen med omgivning. Situationsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skiftet litt CXLV Kålbogärdet. [Kopia av tomtkarta med husbyggnadsplaner i Uppsala på 1880-1910-talen. Stadsdelen öster om stambanan.]
Ingår i: Fastighetshandlingar för Uppsala stad
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domkyrkosysslomannens lönejord. Bilaga till arrende kontrakt af den 25 april 1913 mellan Uppsala Domkapitel och C.S. Lind ang. vissa delar af domkyrkosysslomannen till domkyrkan indragen lönejord.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domkyrkoplan. [Situationsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till ny stadsplan för del af Upsala stad. [Med tillägg i rött från år 1941.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Utdrag ur 1860-61 års skifteskartor för Upsala stad.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Karta över kvarteret Gudmund med omgivande kvarter.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta öfver Upsala.
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till byggnadsplan för del af Kåbogärdet Uppsala
Ingår i: Richard och Signe Brings arkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrkoplan. [Situationsplan. Ritning över ny plantering och avloppsledning och brunn.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Kvarteret Edda]
Ingår i: Richard och Signe Brings arkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Karta över Seminarieområdet; Kv. Riddaren, Kv. Snorre, Kv. Saxe, Kv. Windsval, Kv. Gudmund och deras arealer.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Qvarteret Bryggaren. [Tomtkarta.]
Ingår i: Fastighetshandlingar för Uppsala stad
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av karta tillhörande handlingarna till Kungl. Maj:ts beslut den 4 april 1924 angående utbyte av mark tillhörande Uppsala stad och kyrkoherdebostället i Vaksala socken.
Ingår i: Vaksala kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Karta angående utbyte av mark tillhörande Uppsala stad och kyrkoherdebostället i Vaksala socken]
Ingår i: Vaksala kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))