bild
Serie

Kartor och ritningar

Grängesbergs kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (222 st)

ReferenskodTitelTid 
0001:00001Grängesbergs Gem Förvaltning. Förslag till tillbyggnad av Grängesbergs Kyrka.1916-04-10 
0001:00002Möbler för Kyrkan.1917-02-06 
0001:00003Förslag till ombyggnad av Kapellet i Grängesberg Kopparbergs län.1928-03 
0001:00004Grängesbergs kyrka. Detalj till avslutning upptill å ljudtak och baldakin, ävenså detalj till duva under ljudtaket.1928? 
0001:00005Grängesbergs Kyrka. Altaretavla.1928? 
0001:00006Förslag till ändring av altaret i Grängesb. kyrka.1928? 
0002:00001-00003Grängesberg k:a [Sektion A - A, sektion B - B, plan av ny sakristia, plan].1944-11-21 – 1952-11-24 
0002:00004-00005Grängesbergs k:a [Plan av ny sakristia i tornrum, sektion C - C, sektion B - B, sektion C - C, sektion E - E, bef. bänkar, ändring av bänkar, dopfunt av målat trä, fat av mässing, bef. altarring, ändr. av altarring].1944-11-21 
0002:00006-00007Ändring av altaruppställning. Grängesbergs kapell.1948-01-04 
0002:00008Dopfunt. Grängesberg kapell.1948-01-04 – 1952-11-24 
0002:00009Grängesberg. Dopfunt. Detalj av kuppa.1952-11-24 
0002:00010Grängesberg. dopfunt. Detalj av fot.1952-11-24 
0002:00011Grängesberg kapell. Dopfat av mattslipad mässing.1952-11-24 
0002:00012Armatur. 2. Grängesbergs k:a.1953-12-01 
0002:00013Ytterdörrar. Grängesbergs k:a.1953-01-12 
0002:00014Dörrtrycke ytterdörrar.1953-01-12 
0002:00015Yttertrappa Grängesbergs k:a.1953-01-17 
0002:00016Altarkrucifix Grängesbergs k:a.1953-02-09 
0002:00017Ljusstake Grängesbergs k:a.1953-02-09 
0002:00018Fot till krucifix. Grängesbergs k:a.1953-03-11 
0002:00019-00020Grängesbergs k:a. Ljusstake av tenn.1953-03-24 – 1953-04-20 
0002:00021Dörrtrycke innerdörrar.1953-05-13 
0002:00022-00023Grängesbergs k:a [Sektion A - A, sektion B - B, plan av ny sakristia, plan; Plan av ny sakristia i tornrum, sektion D - D, sektion B - B, sektion C - C, sektion E - E, bef. bänkar, ändring av bänkar, dopfunt av målat trä, fat av mässing, bef. altarring, ä1944-11-21 
0003:00001Grängesbergs Kyrka. Kopplingsschema för elektr. fördelningscentral.1950-tal 
0003:00002Grängesbergs kyrka. Förslag till ytterbelysning.1959-09-21 
0003:00003Grängesbergs kyrka. Förslag till kandelaberstolpe.1959-09-22 
0003:00004Grängesberg kyrkan. Inredande av arkiv i torn.1961-01-10 
0003:00005Förslag kyrka i Grängesberg. Av[v]ägn. tomt vid Östra skolan. Alt. 1.1969-11-20 
0003:00006Förslag kyrka i Grängesberg. Avvägn. tomt öster Folkets Hus. Alt. 2.1969-11-20 
0003:00007Förslag kyrka i Grbg. Av[v]ägn. tomt vid södra infarten till kyrkogården. Alt 3.1969-11-20 
0003:00008[Skissförslag till ny kyrka i Grängesberg].1970-tal 
0003:00009[Skissförslag till ny kyrka i Grängesberg].1970-tal 
0003:00010[Skissförslag till ny kyrka i Grängesberg].1970-tal 
0003:00011[Skissförslag till ny kyrka i Grängesberg].1970-tal 
0003:00012[Skissförslag till ny kyrka i Grängesberg].1970-tal 
0003:00013[Skissförslag till ny kyrka i Grängesberg].1970-tal 
0003:00014[Skissförslag till ny kyrka i Grängesberg].1970-tal 
0003:00015[Skissförslag till ny kyrka i Grängesberg].1970-tal 
0003:00016[Skissförslag till ny kyrka i Grängesberg].1970-tal 
0003:00017[Skissförslag till ny kyrka i Grängesberg].1970-tal 
0003:00018[Skissförslag till ny kyrka i Grängesberg].1970-tal 
0003:00019[Skissförslag till ny kyrka i Grängesberg].1970-tal 
0003:00020[Skissförslag till ny kyrka i Grängesberg].1970-tal 
0003:00021[Skissförslag till ny kyrka i Grängesberg].1970-tal 
0004:00001Grängesbergs kyrka. Situationsplan.1973-03-14 
0004:00002-00004Grängesbergs kyrka [Fasader; Fasader väster, öster; Sektioner].1973-03-14 
0004:00005-00006Grängesbergs kyrka [Bottenplan; Källarplan].1973-06-20 – 1973-11-26 
0004:00007Grängesbergs kyrka. Klockstapel. Planer, fasader, sektioner. Förhandskopia.1973-08-17 
0004:00008Grängesbergs kyrka. kyrka. Klockstapel alt. A.1973-09-03 
0004:00009-00010Grängesbergs kyrka. Klockstapel.1974-01-21 
0004:00011-00015Grängesbergs kyrka [Bottenplan; Källarplan; Fasader; Fasader väster, öster; Sektioner].1973-03-14 
0004:00016Grängesbergs kyrka. Fasader. Anbudshandlingar.1973-06-20 – 1973-09-03 
0004:00017-00018Grängesbergs kyrka [Bottenplan; Källarplan].1973-06-20 
0004:00019-00020Grängesbergs kyrka [Bottenplan; Källarplan]. Möbleringsplan.1973-06-20 – 1973-11-26 
0004:00021-00022Grängesbergs kyrka [Bottenplan; Källarplan] Gardiner.1973-06-20 – 1974-04-25 
0004:00023Grängesbergs kyrka. Klockstapel alt. A.1973-09-03 
0005:00001-00003Grängesbergs kyrka [Knäfallsbänk; Altarbord; Predikstol].1974? 
0005:00004Grängesbergs kyrka. Fasadsymbol.1974-05-15 
0005:00005-00008Grängesbergs kyrka [Blankettskåp o. disk i expedition; Skåp för el o. psalmbokhylla i kyrkorum; Kyrkbänk; Kyrkbänk. Detaljer gavlar].1974-05-15 
0005:00009Grängesbergs kyrka. Kyrkbänk. Sektion.1974-05-15 
0005:00010Grängesbergs kyrka. Knäfallsbänk.1974-05-15 
0005:00011Grängesbergs kyrka. Knäfallsbänk, detaljer 1-4.1974-05-15 
0005:00012Grängesbergs kyrka. Altarbord.1974-05-15 
0005:00013-00014Grängesbergs kyrka. Predikstol.1974-05-15 – 1974-06-13 
0005:00015-00016Grängesbergs kyrka. Detaljer predikstol.1974-05-15 – 1974-06-13 
0005:00017-00022Grängesbergs kyrka [Skrudskåp. Sakristia 16; Detaljer skrudskåp; Bord i sakristia 16; Knäfallspall vid altare].1974-05-15 – 1974-06-06 
0006:00001Grängesbergs kyrka. Bottenplan.1973-06-20 
0006:00002-00004Grängesbergs kyrka [Skåp för el o. psalmbokhylla i kyrkorum; Kyrkbänk; Kyrkbänk. Detaljer gavlar].1974-05-15 
0006:00005Grängesbergs kyrka. Kyrkbänk. Sektion.1974-05-15 
0006:00006Grängesbergs kyrka. Knäfallsbänk.1974-05-15 
0006:00007Grängesbergs kyrka. Knäfallsbänk, detaljer.1974-05-15 
0006:00008Grängesbergs kyrka. Altarbord.1974-05-15 
0006:00009Grängesbergs kyrka. Predikstol.1974-05-15 – 1974-06-13 
0006:00010Grängesbergs kyrka. Detaljer predikstol.1974-05-15 – 1974-06-13 
0006:00011-00013Grängesbergs kyrka [Skrudskåp. Sakristia 16; Detaljer skrudskåp; Bord i sakristia 16].1974-05-15 – 1974-06-06 
0006:00014Tidplan kyrka Grängesberg.1973-12-10 
0006:00015Grangärde Pastorat. Kyrka. Grängesberg [hissritning].1973-11-29 – 1974-02-18 
0006:00016Grängesbergs kyrka. Klockstapel. Anbudsritning.1973-09-10 
0006:00017[Plan- och sektionsritning över pannrum]. Förhandskopia.1973? 
0006:00018Kyrka, Grängesberg Gruvallm. 1:1. Situationsplan, hussektioner. VS-anläggning. Förhandskopia.1973 
0007:00001Kyrka Grängesberg, Gruvallm. 1:1. Ventilationsanläggning. Ritningsförteckning.1973 
0007:00002-00006Kyrka, Grängesberg Gruvallm. 1:1 [Situationsplan, hussektioner; Källarplan; Bottenplan; Takplan; Sektioner och detalj]. VE-anläggning.1973-06-20 – 1973-08-31 
0007:00007Kyrka Grängesberg, Gruvallm. 1:1. VS-anläggning. Ritningsförteckning.1973 
0007:00008Kyrka, Grängesberg Gruvallm. 1:1. Källarplan. VS-anläggning.1973-06-20 – 1973-06-29 
0007:00009-00010Kyrka, Grängesberg Gruvallm. 1:1. Ursparingsritning [Källarplan; Bottenplan]. VVS-anläggning.1973-06-20 – 1973-08-31 
0007:00011Kyrak, Grängesberg Gruvallm. 1:1. Sektioner och detalj. VE-anläggning.1973-06-20 
0007:00012-00017Kyrka, Grängesberg Gruvallm. 1:1 [Situationsplan, hussektioner; Grundplan; Källarplan; Bottenplan; Takplan; Sektioner och detalj]. VS-anläggning.1973-06-20 – 1973-06-29 
0007:00018-00023Kyrka, Grängesberg Gruvallm. 1:1 [Situationsplan, hussektioner; Grundplan; Källarplan; Bottenplan; Takplan; Sektioner och detalj]. VS-anläggning.1973-06-20 – 1973-06-29 
0007:00024Kyrka Grängesberg, Gruvallm. 1:1. Ventilationsanläggning. Ritningsförteckning.1974 
0007:00025Kyrka, Grängesberg Gruvallm. 1:1. Källarplan. VE-anläggning.1973-06-20 – 1974-04-17 
0007:00026-00028Kyrka, Grängesberg Gruvallm. 1:1. Källarplan. VS-anläggning.1973-06-20 – 1974-06-27 
0008:00001Ritningsförteckning [reglerscheman].1974-03-12 
0008:00002-00005Reglerschema. Kyrka, Grängesberg.1974-03-12 
0008:00006-00008Grängesbergs kyrka [Källarplan; Bottenplan; Fasader och sektioner. Situationsplan]. Elanläggning. Anbudsritning.1973-06-20 
0008:00009Grängesbergs kyrka. Källarplan. Elanläggning.1973-06-20 – 1974-12-16 
0008:00010Grängesbergs kyrka. Klockstapel. Elanläggning.1973-10-01 – 1974-12-16 
0008:00011-00014Grängesbergs kyrka [Fasader norr, söder; Fasader väster, öster; Sektioner].1973-06-20 – 1988-05-05 
0008:00015-00017Grängesbergs kyrka [Takplan. Stuprörsplacering; Principdetalj takfot].1988-05-05 
0008:00018-00019Grängesbergs kyrka. Sektioner A-A B-B.1973-06-20 – 1988-05-05 
0008:00020Grängesbergs kyrka. Tornbyggnad (lanternin).1988-05-05 
0008:00021Grängesbergs kyrka. Tornbyggnad.1989-03-07 
0008:00022Grängesbergs kyrka. Ombyggnad tak. Takplan. Dagvatteninstallation.1989-03-07 
0008:00023-00024[Ritningar över brandlarmsplacering].1974? 
0009:00001Karta öfver Begrafningsplatsen i Grängesberg efter af E. Krantz år 1904 upprättadt förslag till utvidgning.1904 
0009:00002Västra Entreen Grängesbergs Kyrkogård.1922-10 
0009:00003-00004Grängesbergs Kyrkogård. Grinden [två alternativ].1923-02-20 
0009:00005Ritning till begravningskapell för Grängesberg. Plan.1930-04-07 
0009:00006Ritning till begravningskapell för Grängesberg. Längdsektion.1930-04-07 
0009:00007-00008Ritning till begravningskapell för Grängesberg [Sektion A-A, sektion D-D, sektion B-B, sektion C-C; Entréfasad, fasad mot norr].1930-04-07 
0009:00009Ritning till begravningskapell för Grängesberg. Fasad mot väster.1930-04-07 
0009:00010Ritning till begravningskapell för Grängesberg. Takstolsplan.1930-04-07 
0009:00011Ritning till Begravningskapell för Grängesberg. Fasad mot väster. Kopierat efter Arkitekt Wahlmans ritning.1930? 
0009:00012-00014Ritning till Begravningskapell för Grängesberg [Entréfasad, Fasad mot norr; Sektion A-A, Sektion B-B, Sektion C-C; Längdsektion, Sektion genom kapellet, Fasad visande ingången till Bisättningsrummet]. Kopierat efter Arkitekt Wahlmans ritning.1930? 
0009:00015-00016Ritning till Begravningskapell för Grängesberg [Takstolsplan; Plan]. Kopierat efter Arkitekt Wahlmans ritning.1930? 
0009:00017-00018Ritning till Begravningskapell för Grängesberg [Plan; Längdsektion]. Kop. från Prof. L. I. Wahlman.1930? 
0009:00019Ritning till Begravningskapell för Grängesberg. Sektion A-A, Sektion D-D, Sektion B-B, Sektion C-C. Kop. från Prof. L. I. Wahlman.1930? 
0009:00020-00021Ritning till Begravningskapell för Grängesberg [Fasad mot väster; Fasad mot söder, Fasad mot norr]. Kop. från Prof. L. I. Wahlman.1930? 
0010:00001Ny Kyrkogård i Grängesberg.1921-12-09 
0010:00002Plan av del av nya begravningsplatsen i Grbg. Ensamgravar.1920-tal 
0010:00003Plankarta över Nya Kyrkogården i Grängesberg.1947 
0010:00004Plankarta över kyrkogården. Grängesberg.1954-09-15 
0010:00005[Karta över nya kyrkogården].1970 c:a 
0010:00006Förslag till Solur på urnlunden vid Grängesbergs Kyrkogård.1971-11-23 
0010:00007[Fastighetskarta över del av Grängesberg].1970-tal 
0011:00001Förslag till infartsväg, grusplan och inhägnad vid Grängesbergs kapell.1932-07 
0011:00002[Karta över nya kyrkogården].1930-tal 
0011:00003Område b. Utvidgning mot öster. Begravningsplatsen Grängesberg.1947-04-15 
0011:00004Område b. Utvidgning mot öster. Begravningsplatsen Grängesberg.1947-04-15 
0011:00005Område för utvidgning. Begravningsplatsen Grängesberg.1947-04-15 – 1949-08-26 
0011:00006Entréanläggning vid kyrkogården i Grängesberg.1949-03-08 
0011:00007Blomrabatt för entréanläggning vid Grängesbergs Kyrkogård.1949-05-24 
0011:00008Parkeringsplats södra sidan av begravningsplatsen Grängesberg.1951-05-28 
0011:00009Kyrkogården i Grängesberg. Dränering. Tvärsek. ov. rörgrav.1952-08-25 
0011:00010Kyrkogården i Grängesberg. Vattenledn. Rund vattenho.1952-08-25 
0011:00011Område för flyttade gravar. Begravningsplatsen.1954-06-18 
0011:00012Område för flyttade gravar. Begravningsplatsen.1954-06-18 
0011:00013Förslag till plank. Kyrkogården, Grängesberg.1954-07-22 
0011:00014Klockstapel på kyrkogården. Grängesberg.1954-07-22 
0011:00015Klockstapel. Grängesbergs begravningsplats [perspektivskiss].1954 
0011:00016Kyrkogården, Grängesberg. Lunchrum och garage i bef. uthusbyggnad.1957-02-22 
0011:00017Kyrkogården, Grängesberg. Lunchrum och garage i bef. uthusbyggnad. Alt. 2.1957-05-04 
0011:00018Kyrkogården Grängesberg. Personalrum m.m. och garagebyggn.1957-10-07 
0011:00019Kyrkogården Grängesberg. Personalrum m.m. och garagebyggn.1957-10-07 
0011:00020Kyrkogården, Grängesberg. Personalrum m.m. o. garagebyggn.1957-10-07 
0011:00021-00022Grängesbergs kyrkogård. Omläggning av grusgångar till plattgångar.1957-10-28 
0012:00001Begravningsplatsen Grängesberg. Plan för röjning.1959-08-04 
0012:00002-00017Tvärsektioner över nytt område vid kyrkogården i Grängesberg.1959-12 
0012:00018Avtäckningshällar av skiffer till fontänler [sic!]. Grängesbergs kyrkogård.1950-tal 
0012:00019Grängesbergs kyrkogård. Förslag kylda bisättn-rum.1960-11-21 
0012:00020Grängesbergs kyrkogård. Förslag parkeringsplats vid västra infarten.1960-11-21 – 1960-12-15 
0012:00021Begravningsplats i Grängesberg. Skiss.1960 c:a 
0012:00022Begravningsplats, Grängesberg [höjdmätning av bäck].1961-08 
0013:00001Begravningsplats i Grängesberg.1960-07 
0013:00002Begravningsplats i Grängesberg.1960-07 
0013:00003Begravningsplats i Grängesberg.1960-07 
0013:00004[Detaljförstoring av utbyggnadskarta över nya kyrkogården i Grängesberg Etapp I].1960-07 
0013:00005[Detaljförstoring av utbyggnadskarta över nya kyrkogården i Grängesberg Etapp II].1960-07 
0014:00001Kyrkogården, Grängesberg. Ändring av toaletterna i bef. personalbyggnad. Plan.1961-10-30 
0014:00002Kyrkogården, Grängesberg. Dricksfontän vid gravkapellet.1961-11-10 
0014:00003Grängesbergs kyrkogård. Dräneringsledningar. Plan.1961-11-10 
0014:00004Begravningsplats Grängesberg, ceremoniplats.1965-11 
0014:00005Begravningsplats Grängesberg. Altarbord.1965-01 
0014:00006-00007Begravningsplats Grängesberg. Katafalk.1965-09 
0014:00008-00009Begravningsplats Grängesberg. Bänkar.1965-11 
0014:00010-00011Begravningsplats, Grängesberg. Kranshållare.1966-01 
0014:00012Begravningsplats, Grängesberg, ceremoniplats.1966-01 
0014:00013Kors av järn på Grängesbergs Kyrkogård.1965-03-18 
0014:00014Förslag till Urnlund i Grängesberg.1970-05-27 
0014:00015Förslag till Urnlund i Grängesberg.1970-05-27 
0014:00016Gravkapell i Grängesberg. Förslag till tillbyggnad. Bottenplan och situationsplan.1969-04-24 – 1971-01-12 
0014:00017Gravkapell i Grängesberg. Förslag till tillbyggnad. Sektion A-A och B-B.1969-04-24 – 1971-01-12 
0014:00018-00022Gravkapell i Grängesberg. Förslag till tillbyggnad [Sektion D-D; Fasad mot söder; Fasad mot norr; Fasad mot öster; Fasad mot väster].1969-04-24 – 1971-01-12 
0014:00023Grangärde kommun. Dränering av tomt 4:86. VVS-anläggningar. Samlingsbrunnar, genomloppsbrunnar samt gårdsbrunnar. Förhandskopia.1970-08-31 
0015:00001Lär oss betänka huru få våra dagar äro [inskriptionstext].1970 c:a 
0015:00002[Skiss över dränering av del av kyrkogården].1970 c:a 
0015:00003[Skiss över förslag till urnlund].1970-tal 
0015:00004[Skiss över förslag till urnlund].1970-tal 
0015:00005[Skiss över förslag till urnlund].1970-tal 
0015:00006[Skiss över förslag till urnlund].1975 
0015:00007Kyrkogården Grängesberg. Skyddsplantering och utbyggnad av urnområde.1977-02-21 
0015:00008Kyrkogården Grängesberg. Skyddsplantering och utbyggnad av urnområde.1977-02-21 
0015:00009Förslag till förvaringsrum för askurnor i Grängesbergs gravkapell.1982-02-18 
0015:00010Förslag till förvaringsrum för askurnor i Grängesbergs gravkapell.1982-02-18 
0015:00011Vägtrumma.1980-tal 
0015:00012Grängesberg. Inmätningsritning.1984-03-23 
0015:00013Grängesbergs kyrkogård. Förslag till utvidgning.1984-03-23 
0015:00014Förslag. Spegeldammar och bäck.1984-03-23 
0015:00015-00016Ludvika kommun. Grängesbergs kyrkogård. Skakelbacken 1:2 och Grängesb. Gruvallm. 1:14. Utvidgning av kyrkogården [översikt, fastigheter; inmätning, avvägning].1984-12-07 
0015:00017Kyrkogård Grängesberg. Utvidgning. Markundersökning.1984-01-26 – 1986-02-17 
0016:00001Grängesbergs kyrkogård. Utvidgning. Situationsplan.1986-02-17 
0016:00002Grängesbergs kyrkogård. Utvidgning. Överbyggnader, höjder.1986-02-17 
0016:00003Grängesbergs kyrkogård. Utvidgning. Måttplan.1986-02-17 
0016:00004Grängesbergs kyrkogård. Skakelbacken 1:2 och Grängesbergs gruvallmänning 1:14. Plantering och utrustning.1986-02-17 
0016:00005Grängesbergs kyrkogård. Utvidgning. Inmätning - avvägning.1986-02-17 
0016:00006-00008Grängesbergs kyrkogård. Utvidgning [Skärmtak, plank; Detaljer: typsnitt vägar, bäck, trappa, mur; Skräp och vattenplats, bro].1986-02-17 
0016:00009Grängesbergs kyrkogård. Utvidgning. Ledningsplan.1986-02-17 
0016:00010Grängesbergs kyrkogård. Utvidgning. Elanläggning situationsplan.1986-02-17 
0016:00011Kyrkogård Grängesberg. Utvidgning. Markundersökning. Arbetsritning.1984-01-26 – 1986-11-12 
0016:00012Grängesbergs kyrkogård. Utvidgning. Situationsplan. Arbetsritning.1986-02-17 – 1986-11-12 
0016:00013Grängesbergs kyrkogård. Utvidgning. Överbyggnader, höjder. Arbetsritning.1986-02-17 – 1986-11-12 
0016:00014Grängesbergs kyrkogård. Utvidgning. Måttplan. Arbetsritning.1986-02-17 – 1986-11-12 
0016:00015Grängesbergs kyrkogård. Utvidgning. Plantering och utrustning. Arbetsritning.1986-02-17 – 1986-11-12 
0016:00016Grängesbergs kyrkogård. Utvidgning. Inmätning - avvägning. Arbetsritning.1986-02-17 – 1986-11-12 
0016:00017-00019Grängesbergs kyrkogård. Utvidgning [Skärmtak, plank; Detaljer: typsnitt vägar, bäck, trappa, mur; Skräp och vattenplats, bro]. Arbetsritning.1986-02-17 – 1986-11-12 
0016:00020Grängesbergs kyrkogård. Utvidgning. Ledningsplan. Arbetsritning.1986-02-17 – 1986-11-12 
0016:00021Grängesbergs kyrkogård. Utvidgning. Elanläggning situationsplan. Arbetsritning.1986-02-17 – 1986-11-12 
0016:00022Grängesbergs kyrkogård. Utvidgning. Skärmtak, plank. Arbetsritning.1986-02-17 – 1987-01-16 
0016:00023-00024Grängesbergs kyrkogård. Gravkarta [kvarter G och H; kvarter UC, UD och UE].1986-12-12 
0017:00001Grängesbergskyrkogård. Automatiskbevattningssystem.1999-03-31 
0017:00002[Grundkarta över del av Grängesberg].1960 
0018:00001Grängesbergs Gem Förvaltning. Ritning till pastorsbostad.1922-12-01 
0018:00002Kyrkogårdsföreståndarebostaden, Grängesberg. Förslag till trädgård.1949-03-03 
0019:00001Kopia av Karta över områden för kyrka och pastorsboställe samt begravningsplats avsöndrade från Hans Ingels 1/8 mantal litt. B inom Grängesbergs grufskog uti Grangärde socken och Kopparbergs län. Från karta av åren 1892-94 kopierad år 1901 av Alfred Lejds1892 – 1894 
0019:00002Karta över en genom avhandling den 20 juli 1923 från kronoskattelägenheten Skackelbacksmossen avsöndrad lägenhet å Grängesbergs gruvskog i Grangärde socken av Kopparbergs län; upprättad år 1923 av Rob. Dalberg e. lantmätare.1923 
0019:00003Karta över en genom avhandling den 20 juli 1923 fr. kronoskatteläg. Skackelbacken avsöndrad lägenhet å Grängesbergs gruvskog, Grangärde s:n, Kopparb. Län; upprättad år 1923 av Rob. Dalberg e. lantm.1923 
0019:00004Kopia av: "Karta över en genom avhandling den 20 juli 1923 från Kronoskatteläg. Skackelbacksmossen avsöndrad lägenhet å Grängesbergs Gruvskog i Grangärde socken av Kopparbergs län; upprättad år 1923 av Rob. Dalberg e. lantmätare".1923 
0019:00005Kopia av: "Karta över en genom avhandling den 20 juli 1923 från kronoskattelägenheten Skackelbacken avsöndr. lägenhet å Grängesbergs Gruvskog, Grangärde socken, Kopparbergs län; upprättad år 1923 av Robert Dalberg e. lantm."1923 
0019:00006Kopia av Karta över ett område å Grängesbergs grufallmänning 1:1 i Grängesbergs socken, Kopparbergs län upprättad vid avstyckning och gränsbestämning åren 1949-51 av Tom Westman distriktslantmätare.1949 – 1951 
0019:00007Grängesberg. Blånsområdet m.m. Illustrationskarta alternativ.1965-12 
0019:00008Karta över ett område å Grängesbergs grufallmänning 1:1 i Grangärde socken, Kopparbergs län upprättad vid avstyckning och gränsbestämning åren 1949-51 av Tom Westman distriktslantmätare.1949 – 1951 
0019:00009Fastighetsreglering berörande Grängesberg 1:3 och 1:70 samt avstyckning från Grängesbergs Gruvallmänning 1:1.1975 
0019:00010[Kopia av del av ekonomiska kartan över Grängesberg].1970-tal