bild
Arkiv

Grängesbergs kyrkoarkiv


 Serier (52 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
H I bBilagor till församlingsboken, diverse handlingarSerien ännu ej ordnad och förtecknad. 
A IHusförhörslängderKyrkobokföringen i församlingen började 1893-07-01.
 
A IIFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien består av den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren i bokstavsordning efter fastigheter och inom varje fastighet i bokstavsordning efter huvudmännen. 
A IV bObefintligregister1947 – 1991 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis. 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister
 
A VI bAvgångslängder 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BFlyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1893 – 1991
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1894 – 1971 
D XKonfirmationsböcker med ADB1992 – 1999Förs fr o m 1991-07-01 som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
GAndra längder1926 – 1999 
H I aBilagor till församlingsboken, böcker över utfärdade äktenskapsbetygSerien ännu ej ordnad och förtecknad. 
H IIBilagor till in- och utflyttningsböckernaSerien ännu ej ordnad och förtecknad. 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien ännu ej ordnad och förtecknad. 
H IVBilagor till konfirmationsbokenSerien ännu ej ordnad och förtecknad. 
H V aBilagor till lysnings- och vigselboken, kungörelseböckerSerien ännu ej ordnad och förtecknad. 
H V bBilagor till lysnings- och vigselboken, handlingarSerien ännu ej ordnad och förtecknad. 
H VI aBilagor till död- och begravningsboken, tacksägelseböckerSerien ännu ej ordnad och förtecknad. 
H VI bBilagor till död- och begravningsboken, handlingarSerien ännu ej ordnad och förtecknad. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara1991 – 1997Serien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra trossamfund än Svenska kyrkan.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
JSkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda1900 – 1934 
K IIKyrkostämmans/kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar1904 – 1997 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar1900 – 1999 
L IVKollektböcker1898 – 2000 
MHandlingar angående prästval1921 – 1968 
N IVisitationsprotokoll1944 – 1996 
N IIÄmbetsberättelser1900 – 1980 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1923 – 1998 
O I aHandlingar angående kyrka1927 – 1992 
O I bHandlingar angående kyrkogård1921 – 1999Se även Grangärde församlings O I b - serie. 
O I cGravböcker1895 – 1999Volymerna 2 - 6 består av gravböcker upplagda på 1960-talet och förda t o m 1990-talet. Inom varje kvarter är uppgifterna arkivlagda i bokstavsordning efter gravrättsinnehavarna. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1915 – 1954 
O IVHandlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1892 – 1979 
P IPålysningsböcker1893 – 1992 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1904 – 1992 
P IVÖvriga handlingar1896, 1898 
RKartor och ritningar