bild
Arkiv

Kolsva kyrkoarkiv


 Serier (68 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie Norra kyrkobokföringsdistriktet 1943-1961(1963)
 
A II bFörsamlingsböcker. Bunden serie Södra kyrkobokföringsdistriktet 1943-1961(1963) 
A II cFörsamlingsböcker. Bunden serie Kolsva församlingOrtregister i samtliga volymer 
A II dFörteckningar till församlingsböckerna 
A II eFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som är lagd i kartonger och som omfattar perioden 1969 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastigheter och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.

I volym 27 finns odaterade korslistor 1-2, som hänvisar från gammal till ny fastighetsbeteckning och vice versa.
 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som är lagd i kartonger, består av den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren i alfabetisk ordning. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregisterI personnummerordning årsvis. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis. 
A VFörsamlingsliggare 
A VI aAvgångsregister 
A VI bAvgångslängder 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
B IFlyttningslängder. Norra kyrkobokföringsdistriktet 1943-1961
 
B IIFlyttningslängder. Södra kyrkobokföringsdistriktet 1943-1961
 
B IIIFlyttningslängder. Kolsva församling 1962 - 1991-06-30 
C IFödelse- och dopböcker. Norra kyrkobokföringsdistriktet 1943-1961
 
C IIFödelse- och dopböcker. Södra kyrkobokföringsdistriktet 1943-1961 
C IIIFödelse- och dopböcker. Kolsva församling 1962 - 1991-06-30 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1918 – 1990 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1896 – 1975 
D XKonfirmationsböcker med ADB1991 – 1999Förs fr o m 1991-07-01 med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
E I aLysnings- och vigselböcker. Norra kyrkobokföringsdidtriktet 1943-1961 
E I bLysnings- och vigselböcker. Södra kyrkobokföringsdistriktet 1943-1961 
E I cLysnings- och vigselböcker. Kolsva församling 1962 - 1991-06-30 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
F IDöd- och begravningsböcker. Norra kyrkobokföringsdistriktet 1943-1961 
F IIDöd- och begravningsböcker. Södra kyrkobokföringsdistriktet 1943-1961 
F IIIDöd- och begravningsböcker. Kolsva församling 1962 - 1991-06-30 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
GAndra befintliga längder1943 – 1998 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 19671943 – 1966Vissa bilagor fr o m 1943 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 1967Bilagorna fr o m 1943 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.


Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671943 – 1967Vissa bilagor fr o m 1943 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 1967Bilagorna fr o m 1943 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.


Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 1967Bilagorna fr o m 1943 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.


Fortsättning i serierna H VII a-b.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1943 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Serien ännu ej förtecknad.
 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Ej gallringsbara.1968 – 1991Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.

I Kolsva kyrkoarkiv har sådana handlingar inte påträffats.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J IInkomna skrivelser1943 – 1960 
K IIKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar1938 – 1950 
K III aKyrkorådets protokoll1942 – 1999 
K III bKyrkorådets handlingar1960 – 1999 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1952 – 1999 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1943 – 1970 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer.Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m.m. 
L IVRäkenskaper för kollekt1941 – 1999 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1939 – 1971 
MHandlingar angående prästval1943 – 1985 
N IVisitationsprotokoll1945 – 1986 
N IIÄmbetsberättelser1926 – 1986 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1945 – 1999 
O I aHandlingar angående kyrkan1944 – 1990 
O I bHandlingar angående kyrkogården1947 – 1968 
O I cGravböcker1902 – 1960 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1939 – 1981 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1943 – 1984 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1896 – 1971 
P IÖvriga handlingar1933 – 1945 
P IIPålysningsböcker1941 – 1976 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1951 – 1984 
RKartor och ritningar