Hawerman, Johan Adolf (arkitekt, professor)  (1812 – 1885)

Person

KategoriPerson (släkt, samlare)
ReferenskodSE/ULA/12324
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/RUotKiQsgagN5qxMn05dS2
ExtraID12324


Arkivbeskrivning
Ritning till ny kyrkobyggnad för Folkärna församling i Stora Kopparbergs län.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Västra fasaden. Med uppmätning.]
Ingår i: Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hessensteinska Huset, Gråmunkeholmen 3, Nikolai
Ingår i: Gamla ritningssamlingen, GS
(Stockholms stadsarkiv)
 
Förslags ritning för utvidgning jemte nytt torn till Näsby kyrka i Örebro län.
Ingår i: Näsby kyrkoarkiv, Örebro län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Upsala domkyrkas södra port. Förändrad terasstrapp med afseende å beslutad lägre terassmur jämte att alternatif på trappa utan hviloplan. [Fasad. Plan. Sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hessensteinska Huset, Gråmunkeholmen 3, Nikolai
Ingår i: Gamla ritningssamlingen, GS
(Stockholms stadsarkiv)
 
Förslagsritning för inredande af aisancer i mellanbyggnaden vid Consistorie och Domtrapphusen. [Fasad. Plan. Profil.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Orgel byggnad uti Gryta Kyrka i Upsala Län
Ingår i: Gryta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hessensteinska Huset, Gråmunkeholmen 3, Nikolai
Ingår i: Gamla ritningssamlingen, GS
(Stockholms stadsarkiv)
 
Ritning för tillbyggnader wid Gefle högre Elementar läroverks hus. Facader mot Kopparslagare-gatan. [Fasad, sektion och planer.]
Ingår i: Uppsala domkapitel
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Project no. 13. Till yttertrappa af granit framom södra porten af Upsala domkyrka. Profil. Utseende framifrån. Plan af porten.
Ingår i: Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Croqui för inredande för latriner i norra ändan af Consistorie huset. Ifrågavarande latriner kunna med från taket gående cloison-afstängning; ny ports uthuggande och inmurande, trappans förfärdigande och latrinernas inredning med dörrar och tillbehör verkställas för cirka 200 Rdr Bco. Häremot f.d. vice pastorshuset. [Plan. Fasad. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sektion efter röda linjen G-H å plan. [Fasad. Sektion. Domkyrkoplanen.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Plan. Med uppmätning. Lista över Hawermans 6 ritningar.]
Ingår i: Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ungefärliga utseendet af Upsala domkyrkas vestra portal. Concept. Profil. [Fasad. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Conceptritning No. 2. till yttertrappa af granit framom södra porten af Upsala domkyrka. Profil af trappan. Utseende framifrån. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hessensteinska Huset, Gråmunkeholmen 3, Nikolai
Ingår i: Gamla ritningssamlingen, GS
(Stockholms stadsarkiv)
 
[Södra fasaden. Med Uppmätning.]
Ingår i: Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Hessensteinska Huset, Gråmunkeholmen 3, Nikolai
Ingår i: Gamla ritningssamlingen, GS
(Stockholms stadsarkiv)
 
Contrefortarne vid södra porten af [---]. Vestra pelaren. Östra pelaren. [Plansektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritningar till Upsala domyrka utgörande 6 blad numrerade; Bladet 1. Planritning af kyrkan. [Med uppmätningar] Af C. Grundström begagnad till Koncept vid mätningar 1873.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till ny kyrkobyggnad för Folkärna församling i Stora Kopparbergs län.
Ingår i: Folkärna kyrkoarkiv, Dalarnas län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stora spetsbågen å södra transeptet. Stora runda fönstret å norra transeptet. Å norra sidan. 3dje fönstret från chorets midtel. Å norra sidan. 4dje fönstret från chorets midtelfönster. Chorets midtelfönster. 1ste fönster norr om midtfönster. [Fasader. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslagsritning för reglerande af Södra och Östra terass-murarne mm. invid Upsala domkyrka. [Plan. Sektion. Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslagsritning för reglering af terassmurarne mm. invid Upsala domkyrka. Project till inredning af aisancer mellan consistoriehuset och domtrapphuset. Section af öster terass-muren. Elevation af Östra terassmuren. Plan af östra terass muren med underjordisk sap-reservoir. [Planer. Fasader. Sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslags ritning till nya trapplaner af huggen granit vid Upsala domkyrka jämte trottoiranläggning för conserverande och intäckande af de i dagen liggande grundmurarna vid byggnadens fot. [Fasad. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Conceptritning no. 1. till yttertrappa af granit framför södra porten af Upsala domkyrka. Profil af trappan. Utseende framifrån. Plan af södra porten.
Ingår i: Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tranceptets norra gafvel. Tverskärning i tranceptet norra och södra portmidtlen. Tverskärning af kyrkans vestra del. Tverskärning af kyrkans östra del.
Ingår i: Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslagsritning till nya trapplaner af huggen granit vid Upsala domkyrka jemte trottoir anläggning för conserverande och intäckande af de i dagen liggande grundmurarne vid byggnadens fot. Westra porten. Södra porten. Norra porten. [Fasader. Planer.]
Ingår i: Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))