Domkyrkoarkitektkontoret i Uppsala  (1963 – 1976)

Organisation (upphörd)

KategoriStatlig myndighet
ReferenskodSE/ULA/12328
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/gGVKl78sjKk7MtSxKRZuF2
ExtraID12328


Arkivbeskrivning
Kor nr 101, fasad mot v.n.ö. Rum nr. 101. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Rumsnummer. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Pelare och kapitäl i mittskeppet. [Fasader. Planer.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stol till modell. [Fasad, framifrån, ovanifrån, från sidan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Foto. [Modellfoto av interiör.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Vy av långhuset mot öster. Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gustavianska gravkoret. [Uppmätning, fönster. Fasad, insida.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Västfasaden mot väster. [Orgelns fasad med uppmätning.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Emblem för flaggstång. Från sidan. [Framifrån. För firandet av ärkestiftets 800-årsjubileum 1964.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fönster. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ansgarskapellet altare, uppmätning. Fasad från sidan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Koromgången, fasad mot väster. Rumsnr. 45. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Orgelläktaren. [Fasader.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Högkor. Placering, gravstenar. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Huvudplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Foto. [Modellfoto av interiör.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra sidoskeppet, delfasad mot norr. [Interiör. Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Orgelläktaren, uppmätning. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Koromgången. Fasad mot öster. Rumsnr. 42. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Kleristoriefönster. Typ A. Fasad inåt.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kormodell. Pelare A. [Pelarsockel. Fasad. Plansektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Västra fasaden. Sektion insida.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gustavianska gravkoret. [Uppmätning, fönster. Fasad, insida.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppsala. Läktarplan. [Elektriska ledningar.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Foto. [Norra tornets norra fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Kor nr 12. Fasad mot söder. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Plan över Uppsala domkyrka.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ändring av textrad på minnestavla]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Monter för brevfynd. Plan. Framifrån. Från sidan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Restaureringsförslag. Tornplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tornen. Plan. Fönsterhöjd.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tornplaner. Plan 2.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Masenbach. [Uppmätning, fönster. Fasad, insida.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tornen. Plan 49,5 m ovan tornen.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Vy av tvärskeppet mot norr med norra rosfönstret och vindfång. Restaureringsförslag.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Foto. [Västra fasaden.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Foto. [Modellfoto av interiör.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tornen. Plan 20 m ovan sockel.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korsarmen, rum 8, sektion av valv. Rum 8. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sektion genom korsarmen mot öster.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gustavianska gravkoret. [Uppmätning, fönster. Fasad, insida.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Oxenstierna. Rum 20, fasad mot väster. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Kor nr 22, fasad mot öster. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kororgel. Uppmätning. Fasader. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bielkes kor, fasad mot ö.s.v. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gustavianska gravkoret. [Fasad fönster.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Koromgången, fasad mot söder. Rumsnr. 43. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Långhuset, sektion mot väster. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Mittskeppet, fasad mot norr. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tornen. Uppmätning 21 m ovan sockel.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Huvudplan. Uppmätning 1963-1964.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Donas kor, fasad mot mot v.n.ö. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ritning till skyltar. Principdetaljer.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av Zettervalls ritn. år 1874-75. Orig. i librariet. Plan vid västra fasaden.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra tornet, västra fasaden, sektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Diverse svartvita fotografier; Perspektiv från olika punkter i Uppsala (samt ett flygfoto) mot domkyrkans torn. Underlag för fotomontage använt vid presentation av 1967 års restaureringsförslag. Negativ medföljer.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Mennanders kor, fasad mot Ö.S.V. [samt sektioner och orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka, Uppsala. Orgelhus och norra tornet. [Planer. Elektriska ledningar]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppmätning av höjder och nivådjup. Södra tornet. Västra fasaden.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gustavianska gravkoret. [Uppmätning, fönster. Fasad, insida.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Horns kor. Fasad mot söder. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tornplaner.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vapenhuset, förslag till nytt stengolv. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Kor nr 22. Plan. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domkyrkan, norra rosfönstret. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stol till modell. [Fasad, framifrån, ovanifrån, från sidan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Foto. [Norra tornet. Norra fasaden.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Armatur till modell. Kapell för förbön. [Plan. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppsala. Övre plan (valv). [Elektriska ledningar.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vasa koret, fasad mot öster. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Utföres ljusare. [Modellfoto av interiören, mot öster.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korsarmen. Fasad mot öster. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Kor nr 12, fasad mot öster. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korsarmen. Rum 21, sektion mot söder. Orienterinsplan. Plan vid port. Fasad.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korsarmen mot söder. Modellfoto.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[129 stycken textmallar till en minnestavla över Uppsalas ärkebiskopar från år 1164 till 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Modellfoto av interiören.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ändr. altare mått 1.2.67. golvparti högaltare möblering sturekoret. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ansgarskapellet altare. Uppmätning. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Modellfoto av interiören. Tvärskeppet från söder.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ritning till klädskåp på muskläktaren [sic!] för gosskören. Fasad. Plan. Sektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Koromgången, fasad mot söder. Rum nr. 44. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skyttes kor, fasad mot ö.s.v. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ritning till ändring av disk i vestibulen. Uppställningsritning. Sektion. Fasad. Plan. Gavel.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Svenssons kor, fasad mot ö.s.v. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppmätning av höjder och nivådjup. Norra tornet. Norra fasaden.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tornen. Plan fönsterhöjd.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till bänk och stolplasering. [sic!][Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sturekoret, fasad mot norr. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Kor nr 12, fasad mot väster. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ändr. hissar, trappa vapenhus o. kapell. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Pelare mm. Litterering. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra sidoskeppet, fasad mot väster. Rum nr. 47. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fasad och plan av kragsten.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra tornet, norra fasaden, sektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skrudkammaren. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslag till bänk och stol plasering.[sic!] [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gosskörläktare. [Planskiss.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Östra sidoskeppet, fasad mot öster. Rum nr. 44. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Vy av långskeppet mot väster. Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domkyrkan. Norra och södra tornen. Uppmätning av höjder, nivådjup och lister. Uppmätning från brandkårens Magirusstege. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gyllenborgs kor, fasad mot v.n.ö. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Mitra. Skänkt av Gustav III. Uppmätning.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skyttes gravkor. [Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Vy av tvärskeppet mot norr. Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra sidoskeppet, sektion mot söder. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Kor nr 22, fasad mot väster.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
De Geers kor. Fasad mot öster. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Modellfoto. [Västra fasaden. Troligen domkyrkan i befintligt skick 1960-talet.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domkyrkan. Ritning till skyddstak vid norra torningången.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korsarmen, rum 21. Sektion av valv. Plan. Rum 21. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Komplettering av rum nr. 9 nuvarande silverkammare med befintlig inredning. [Plan. Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra sidoskeppet, fasad mot söder. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra sidoskeppet, fasad mot öster. Rum nr. 47. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Oxenstiernas. Sektion mot söder. Orienteringsplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kapell, möblering. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skyttes gravkor, uppm. [Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka, rumsnummer. [Plan av domkyrkan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kororgel, uppm. [Fasader. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Predikstol. Fasader. Plan ovan ljudtak. Plan. Ljudtak nedre del. Korgens insida vid 1.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Längdsektion mot norr. [Med bänkinredning, orgelläktare i norra tvärskeppet, högkor och korskrank.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Utkast till anslagstavla.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppsala. Nedre valv. [Elektriska ledningar.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra sidoskeppet, sektion mot söder. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sköld vid västra portalen. [Fasad]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Koret. Sektion mot väster. Orienteringsplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skyttes gravkor. [Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Skiss till kapell i norra tvärskeppsarmen. Fasad.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Puts och murundersökning. År 1963. År 1964. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra fasaden, höjder. Höjder enl. B.S. och modellen. Rätta höjder. Taket neddraget.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skrudkammaren. Tvärsektion. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra tornet. Uppmätning. Planer och sektion ovan valv.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fönster 103. [Uppmätning. Fasad, insida.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vasa koret. Fasad mot söder. [Samt Orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra fasaden, norra tornet, sektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Sektion, uppmätning.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Foto klockan "Massan".
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kormodell. Kapitäl över alla. Pelare C. [Pelarsockel. Fasad. Plansektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka, Uppsala. Läktarplan. [Elektriska ritningar]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Uppsala domkyrka. Kort beskrivning och historik över Skytteska gravkoret. Troligen till informationsskylt.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Modellfoto. [Östra fasaden. Troligen domkyrkan i befintligt skick 1960-talet.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Banér. Linnés kor. Fasad mot v.n.ö. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Modell, korskrank, uppställningsritning.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Färgfotografier av akvareller föreställande kyrkans interiör enligt restaureringsförslaget 1967; tvärskeppets norra och södra väggar samt långhuset mot öster. Negativ medföljer.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Vy av långskeppet mot öster. Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skyttes gravkor. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Norra tvärskeppet, uppmätning av stengolv. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korsarmen. Rum 08. Sektion mot norr. Orienteringsplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra tornet, norra fasaden, sektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra sidoskeppet, delfasad mot söder. [samt sektioner och orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra tornet. Invändiga fasader. Uppmätning.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Diverse skisser till domkyrkans interiör. Olika gravkor med bänkinredning, troligen tillfällig. Planskisser.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tornen, uppmätning 21 m ovan sockel. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra tornet. Plan 7. Museum.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra tornet, västra fasaden, sektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Utställningsplansch om Johan Way (1792-1873) och glasmålningarna i Gustavianska gravkoret i Uppsala domkyrka].
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korsarmen mot söder. Modellfoto. Foto.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Huvudplan. Uppmätning 1963-1964. [Valven markerade.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kompl. orgel, orgelläktare. Norra tvärskeppet. Sektion läktare. Fasad läktare o vindfång. Plan läktare. Plan vindfång.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Modellfoto av interiören. S. tvärskeppet mot väster med "den kristna enhetens kapell".
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vasa koret, fasad mot norr. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppsala. Stigarschema. [Elektriska ledningar.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Foto. [Västra fasaden.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra tornet. Plan 8. Museum.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra sidoskeppet, fasad mot norr. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ritning till skyltar. Plan. [Placeringen av skyltar i domkyrkan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra tornet, södra fasaden, sektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Koromgången, fasad mot norr. Rumsnr. 45. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skyttes gravkor. [Plan, uppmätning.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Emblem för flaggstång. Framifrån. Från sidan. [För firandet av ärkestiftets 800-årsjubileum 1964.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Modellfoto av interiören. Norra tvärskeppet mot öster och "Joh. Döparens kapell".
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Långhuset mot öster med takutsmyckning. Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korsarmen mot norr. Modellfoto. Foto.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kormodell. Pelare B. [Pelarsockel. Fasad. Plansektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sturekoret, fasad mot norr. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sektion genom högkoret. Plan. Uppmätning.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Modellfotografier, exteriört. Åke Pornes förslag av 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka, Uppsala. Bottenvåning. Orig. Uppsala Elverk. [Elledningsritning]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ordnandet av kyrkans närmaste omgivning. Situationsplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Predikstol 162. [Fasader.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tornen, uppmätning 30 m. ovan sockel. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Västra fasadens insida.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Svartvita negativ till stadsbilder med domkyrkan i bakgrunden. Svartvit negativ till fotografier föreställande övermålning av putsavknackning i samband med restaurering.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tornplaner. Plan 3.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra tornet. Invändiga fasader. Uppmätning. Förhandskopia 9.11.71.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra sidoskeppet, fasad mot öster. Rum nr. 41. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ritning till rampbelysning i inre skrudkammaren. Plan. Fasad. Sektion. Detaljer.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra tornet. Planer vid förmodad kavitet. Ovan valv. Läktarplan. Vestibulplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Bänk till modell. [Fasad, framifrån, ovanifrån, från sidan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Mittskeppet, fasad mot öster. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Västportalen, skärning mot norr. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra sidoskeppet, fasad mot söder. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra sidoskeppet, fasad mot öster. Rumsnr. 48. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Koromgången, fasad mot väster. Rumsnr. 46. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra sidoskeppet, fasad mot väster. Rum nr. 41. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Högaltare. Uppmätning. [Fasader. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Orgelläktare, vindfång, plan norra tvärskeppet.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kor nr. 28, fasad mot ö.s.v. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Oxenstiernas [gravkor. Fasad, uppmätning.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra sidoskeppet, fasad mot norr. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra fasaden, höjder. Höjder enl. B.S. och modellen. Rätta höjder. Taket neddraget.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra tornet, södra fasaden, sektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra sidoskeppet nr 29. Fasad mot söder. Uppmätning av glugg.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Podie för S. Eriks skrin, uppmätning. Rumsnr 167. Fasad. Från sidan. Plan A-A.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Kor nr 51, fasad mot söder. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fönster 122. [Fasad, insida.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korskrank, uppm. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra sidoskeppet fasad mot söder. [Interiör. Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Modellfoto. [Södra fasaden. Troligen domkyrkan i befintligt skick 1960-talet.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Foto. [Norra tornet. Norra fasaden.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Donas gravkor. Fönster. [Uppmätning. Fasad, insida.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Orgelläktare. Norra tvärskeppet. Sektion läktare. Fasad läktare o vindfång. Plan läktare. Plan vindfång.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skyttes gravkor, uppm. [Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Vy av långhuset mot nordost (från predikstolen och österut). Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skyttes gravkor, uppm. Källarplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till ny prov. bänkuppställing. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korsarmen mot norr. Modellfoto.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stol till modell. [Fasad, framifrån, ovanifrån, från sidan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra sidoskeppet, delfasad mot söder.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Oxenstiernas gravkor. [Fönster, fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Västra fasaden. Hylanders underlag efter fotogram, uppm. [Hör troligen till Åke Pornes restaureringsförslag från 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skyttes gravkor. Uppm. [Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Koromgången. Fasad mot väster. [Med plansektion av pelarna samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Koromgången, fasad mot norr. Rumsnr. 45. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Kor nr 22. Fasad mot norr. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Pelare och kapitäl. Pelartyp A. Höjder. Fasad mot V. Fasad mot S. [Plansektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tornen, plan 31 m ovan sockel.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör, tvärskeppet mot söder. Restaureringsförslag 1967:. skiss till utformning av stora södra tvärskeppsfönstret. Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Västfasaden mot väster. [Orgelns fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Foto. [Södra Tornet. Södra fasaden. Uppmätning av höjder.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra tornet. Planer vid förmodad kavitet.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka, Uppsala. Källarvåning. Orig. Uppsala Elverk. [Elledningsritning]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra sidoskeppet, fasad mot söder. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Orgelläktare. Fasad norra tvärskeppet.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skåp till orgel. Uppmätning. Plan. Fasad. Fläkt till orgel. Plan. Fasad.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domkyrkan. Ritning till skyddstak vid norra ingången. Plan. Fasad. [Sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Valvprofil. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra tornet, norra fasaden, sektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Finsta koret, fasad mot norr. [Orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Mittskeppet mot norr. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Mennanders kor, fasad mot ö.s.v. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tornförbindning. Uppmätning. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra tornet, östra fasaden, sektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Foto. [Modellfoto av interiör.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka, Uppsala. Nedre valv. Orig. Uppsala Elverk. [Elledningsritning]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Mittskeppet, korsarmen mot norr. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
De Geers kor. Fasad mot söder. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra fasaden, Hylanders underlag efter fotogram uppmätning. [Troligen del av Åke Pornes restaureringsförslag från 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till dekorering vid jubiléet. [Västra portalens skyddstak.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Jagellonska, fasad mot söder. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kompl. gravstenar. Kompl. gravstenar. Korsmitt, altare, korskrank, bänkar. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppmätning av glugg, södra sidoskeppet, fasad mot söder.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Försäljningsdisk i vestibulen. Sektion. Fasad. Plan. Gavel.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Murklack på vinden. Uppm. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Oxenstiernas. Sektion mot norr. Orienteringsplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Tvärsektion genom långhuset mot öster.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Takryttaren. Uppmätning.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Oxenstiernska gravkoret, mittfönstret. Uppmätning.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Västportalen. Skärning mot norr. [Sektion. Orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Kor nr 12. Fasad mot s. öst. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domkyrkan. Grindar vid södra ingången. Fasad utifrån.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tornen. Uppmätning 40 m. ovan sockel.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tornen, plan genom sockel.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppsala. Källarvåning. [Elektriska ledningar.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Koromgången, fasad mot väster. Rum nr. 42. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Tvärsektion genom långhuset mot väster.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Uppmätning, fönster.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Västfasaden mot väster. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra sidoskeppet, fasad mot norr. [Interiör. Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ansgarskapellet altare. Uppmätning. Fasad framifrån.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra tornet, västra fasaden, sektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra tornet. Invändiga fasader. Uppmätning.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Plan över Uppsala domkyrka. [Litterering av pelare.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Fönster.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korsarmen, fasad mot öster. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka, Uppsala. Stigarschema. Orig. Uppsala Elverk. [Elledningsritning]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Kleristoriefönster. Typ C. Fasad inåt.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skyttes gravkor, uppm. Huvudplan. Sektion B-B.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppsala. Bottenvåning. [Elektriska ledningar.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Västra portalens insida. Uppmätning. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra tornet, uppmätning. Planer och sektion ovan valv.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra tornet, östra fasaden, sektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Vy mot norra tvärskeppsarmens norra vägg med lös bänkinredning.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till dekorering vid jubiléet. [Perspektiv från sydväst.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra tornet, södra fasaden, sektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Grille de tombaux de Gustave a Upsalle. Cronstedts saml. Nat. Mus. 3223. [Uppmätning av gallergrinden till Vasakoret.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bänkar Zettervall. [Fasader. Sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppsala. Orgelhus och norra tornet. [Elektriska ledningar.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Kräkla. Uppmätning.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppställning av gravstenar i högkoret, dopkapell och ekumeniska kapellet.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Rum 1 o. 31. Grundundersökn.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Vasa koret, fasad mot öster. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka, Uppsala. Läktarplan. [Elektriska ledningar.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Bänkuppställning. Uppmätning. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Jagellonska, fasad mot väster. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fönster. [Uppmätning. Fasad, insida.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S. Andreas kor. Fönster. [Uppmätning. Fasad, insida.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Sköldar.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra tornet. Plan ovan valv.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Koromgången, fasad mot väster. Rum nr. 43. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Tornplaner.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Västra portalens insida. Uppmätning. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Kor nr 22, fasad mot söder. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Predikstol sedd från väster. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra sidoskeppet, fasad mot söder. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Restaureringsförslag. Tornplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Predikstol, korgen. [Fasader. Planer. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. [Tvärsektion. Tillhör Åke Pornes restaureringsförslag från 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
S. Andreas. Wernstedts kor. Fasad mot v.n.ö. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Orgelläktare, vindfång, sektion, norra tvärskeppet.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Pelare H. [Sockel. Fasad. Plansektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gustavianska gravkoret. [Fönster, uppmätningar.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[--]utförd från Brandkårens Magirusstege. Södra tornet. Södra fasaden. [Uppmätning av höjder nivådjup och lister.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Pelare. Profiler. [Plansektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Orgel, fasad.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Fönster i gamla skrudkammaren. [Fasad. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sakristia. Ändring för upphängning av skrudar mm. Plan. [Sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Jagellonska, fasad mot norr. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Pelare mm. Litterering. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Vy av tvärskeppet mot söder. Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka, Uppsala. Övre plan. (valv). Orig. Uppsala Elverk. [Elledningsritning]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra tornet, västra fasaden, sektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Horns kor, fasad mot öster. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Rum 50, valv. [Plan. Sektion. Orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
De Geers kor, fasad mot väster. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Restaureringsförslag. Plan vid bokkammare.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Modellfoto. [Nordvästra fasaden. Troligen domkyrkan i befintligt skick 1960-talet.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Högkor, placering gravstenar. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra fasaden. [Restaureringsförslag, troligen del av Åke Pornes material från 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gosskörläktare. [Plan. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korsarmen, sektion. [Plan. Orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skyttes gravkor. [Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Bänklitt. Uppm. [Fasader och sektioner av bänkar.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Kleristoriefönster. Typ B. Fasad inåt.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra tornet, östra fasaden, sektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Orgelläktare, plan, norra tvärskeppet.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korsarmen mot söder. Modellfoto.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Bänklitt. Uppm. [Fasader och sektioner av bänkar.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Restaureringsförslag. Tornplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Orgelfasad, skiss]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Södra tornet, östra fasaden, sektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Uppmätningsritning, fönster. Fasad, insida.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Koromgången, fasad mot söder. Rumsnr. 43. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kor 123. [Uppmätningsskiss. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Norra sidoskeppet, fasad mot öster. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Orgelläktaren, uppmätning. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Gustavianska gravkoret. [Fönster, fasad, insida.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Modell. Korskrank. Plan. [Bänkuppställning i högkoret.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Orgelläktare. Plan. Norra tvärskeppet.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fönster mot väster. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till iordningställande av omgivande mark. [Situationsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Rum 101 ö 131. Grundundersökning. Plan. Orienteringsplan. [Sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Kor nr. 12 fasad mot s. väst. [Samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Masenbach kor, fasad mot v.n.ö. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Koromgången, fasad mot norr. Rumsnr. 44. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Koromgången, fasad mot öster. Rum nr. 46. [samt orienteringsplan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))