Öström, Ella (Arkitekt)  (1930 – )

Person

KategoriPerson (släkt, samlare)
Alternativa namn
Öström, Ella Marie Elizabeth
ReferenskodSE/ULA/12335
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/6gWfQ2yZGgLR72Mts5AHd5
ExtraID12335


Arkivbeskrivning
Stol till modell. [Fasad, framifrån, ovanifrån, från sidan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Vy av långhuset mot öster. Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Högkor. Placering, gravstenar. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Vy av långhuset mot öster. Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Korskrank sedd från kor mot norr. Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kompletteringsdetaljer till negativ o cronaflex. av huvudplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Lös stolsinredning i långhuset, vy.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Restaureringsförslag 1967: skiss till utformning av stora södra tvärskeppsfönstret. Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Diverse skisser till domkyrkans interiör. Bänkar. Stolar.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stol till modell. [Fasad, framifrån, ovanifrån, från sidan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Tvärskeppet mot norr. Restaureringsförslag 1967: skiss till utformning av stora norra rosfönstret. Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Vy genom kyrkan mot högkoret, med lös stolsinredning.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ändr. altare mått 1.2.67. golvparti högaltare möblering sturekoret. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korskrank sedd från kor mot norr. [Fasad. Plansektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Diverse skisser till domkyrkans interiör. Akvarellskisser till glasmålningarna i tvärskeppets norra och södra fönster.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Långhuset mot öster med takutsmyckning. Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ändr. hissar, trappa vapenhus o. kapell. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Vasakoret. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korskrank. [Fasad. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Vy av norra sidoskeppet mot öster. Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Vy av långskeppet mot väster. Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Norra tvärskeppsarmens norra fasad med vindfång och fönster.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Tvärskeppet mot norr. Restaureringsförslag 1967: skiss till utformning av stora norra rosfönstret. Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Vy av långhuset mot öster. Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Vy av tvärskeppet mot norr. Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Diverse skisser till domkyrkans interiör. Stenläggning, troligen i gravkor: planskisser. Orgelläktare i norra tvärskeppet: fasadskisser.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Diverse skisser till domkyrkans interiör. Olika gravkor med bänkinredning, troligen tillfällig. Planskisser.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kapell, möblering. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Vy av tvärskeppet mot norr. Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korskrank. [Fasad. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Längdsektion mot norr. [Med bänkinredning, orgelläktare i norra tvärskeppet, högkor och korskrank.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Diverse skisser till domkyrkans interiör. Norra tvärskeppet med orgelläktare, vindfång mm. Fasader, planer, sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Långhuset mot öster med takutsmyckning. Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Diverse skisser till domkyrkans interiör. Olika gravkor med bänkinredning, troligen tillfällig. Planskisser.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Norra tvärskeppsarmens stora fönster. Skiss till glasmålningen. Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Vy av långskeppet mot öster. Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Diverse skisser till domkyrkans interiör. Olika gravkor med bänkinredning, troligen tillfällig. Planskisser.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korskrank. [Fasad. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kompl. orgel, orgelläktare. Norra tvärskeppet. Sektion läktare. Fasad läktare o vindfång. Plan läktare. Plan vindfång.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Tvärskeppet mot söder. Restaureringsförslag 1967: skiss till utformning av stora södra tvärskeppsfönstret. Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Norra tvärskeppsarmens norra vägg med vindång och fönster. Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Orgelläktare. Uppsala domkyrka. Gäller ej. [I norra tvärskeppet. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Vasakoret. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Långhuset mot öster med takutsmyckning. Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Diverse skisser till domkyrkans interiör. Korskrank och gallergrindar. Fasader. Plansektioner. Detaljer.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Restaureringsförslag 1967: skiss till utformning av stora södra tvärskeppsfönstret. Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korskrank. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Bänk till modell. [Fasad, framifrån, ovanifrån, från sidan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Orgelläktare, vindfång, plan norra tvärskeppet.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Diverse skisser till domkyrkans interiör. Olika gravkor med bänkinredning, troligen tillfällig. Planskisser.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Diverse skisser till domkyrkans interiör. Bänkinredning: perspektivskisser. Stolar. Oidentifierade sektionsskisser. Trappan upp till domkyrkoplan framför västportalen: planskisser.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Perspektiv mot öster. [Interiör långhuset.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Orgelläktare. Norra tvärskeppet. Sektion läktare. Fasad läktare o vindfång. Plan läktare. Plan vindfång.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Vy av långhuset mot nordost (från predikstolen och österut). Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Stol till modell. [Fasad, framifrån, ovanifrån, från sidan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Diverse skisser till domkyrkans interiör. Predikstol: fasader, planskiss. Altaruppsats: fasader. Oidentifierade fasadskisser.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Diverse skisser till domkyrkans interiör. Gallergrindar och korskrank. Fasader. Vyer. Plansektioner. Detaljer.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör, tvärskeppet mot söder. Restaureringsförslag 1967:. skiss till utformning av stora södra tvärskeppsfönstret. Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Orgelläktare. Fasad norra tvärskeppet.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Restaureringsförslag 1967: skiss till utformning av stora södra tvärskeppsfönstret. Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Långhuset mot öster med takutsmyckning. Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Dörrkarm. [Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kompl. gravstenar. Kompl. gravstenar. Korsmitt, altare, korskrank, bänkar. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Diverse skisser till domkyrkans interiör. Orgelläktare och vindfång i norra tvärskeppsarmen. Predikstol. Högaltare. Bänkindelning. Korskrank. Oidentifierade detaljer. Fasader. Planer. Sektioner. Plansektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Diverse skisser till domkyrkans interiör. Bänkinredning i gravkor, troligen tillfällig: planskisser. Oidentifierade detaljer. Långhustaket: vy. Väggar: fasader, sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korskrank. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Vasakoret. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korparti. [Fasad. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Långhuset mot öster med takutsmyckning. Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Norra tvärskeppets norra exteriörfasad. Del av utredningsmaterial för 1967 års restaureringsförslag.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korskrank. [Fasad. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korskrank. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korskrank. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Diverse skisser till domkyrkans interiör. Korskrank och gallergrindar. Fasader.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Orgelläktare. Uppsala domkyrka. [Norra tvärskeppets norra vägg. Fasad. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Vy mot norra tvärskeppsarmens norra vägg med lös bänkinredning.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Norra tvärskeppets norra exteriörfasad. Del av utredningsmaterial för 1967 års restaureringsförslag.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Vy genom kyrkan mot högkoret, med lös stolsinredning.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Bänkar Zettervall. [Fasader. Sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Diverse skisser till domkyrkans interiör. Korskrank och gallergrindar. Fasader.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korskrank. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Vasakoret. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Korskrank. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Orgelläktare, vindfång, sektion, norra tvärskeppet.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Orgel, fasad.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Diverse skisser till domkyrkans interiör. Predikstolen. Olika altare. Fasader. Vyer. Planer. Sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Vy av tvärskeppet mot söder. Restaureringsförslag 1967.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Diverse skisser till domkyrkans interiör. Norra tvärskeppet med vindfång mm. Fasader, planer, sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Diverse skisser till domkyrkans interiör. Korskrank och gallergrindar. Fasader. Vyer snett från sidan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Diverse skisser till domkyrkans interiör. Trappor. Planer. Sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Högkor, placering gravstenar. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Orgelläktare, plan, norra tvärskeppet.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Orgelläktare. Plan. Norra tvärskeppet.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Interiör. Restaureringsförslag 1967: skiss till utformning av stora södra tvärskeppsfönstret. Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))