Peterson, Adrian Crispin (Arkitekt)  (1835 – 1912)

Person

KategoriPerson (släkt, samlare)
ReferenskodSE/ULA/12343
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/z1CPlrwl9g3V5O18V9Fm53
ExtraID12343


Arkivbeskrivning
Ritning till kandelaber af zink ämnad för Upsala domkyrka. [Plansektioner. Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till skrank vid norra och södra ingångarne i Upsala domkyrka. [Fasad. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Förslags-ritning till restaurering af Sturarnas grafchor i Upsala domkyrka. Hvalfvets dekorationer.
Ingår i: Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till skärmväggar vid vestra ingången, Upsala domkyrka. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Project till gjutna fönsterkarmar till Uppsala domkyrka. [Fasader.]
Ingår i: Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till torn-öfverbyggnad å Svärtuna kyrka i Nyköpings län.
Ingår i: Svärta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till ny kyrko-byggnad för Balingsta församling i Uplands län. [Fasad- och tvärsektionsritningar].
Ingår i: Balingsta kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till skrank vid norra och södra ingångarna i Upsala domkyrka. Plan. Tvärsektion. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till Boställhus för Pastor vid Forsmark. Upsala i Mars 1869. A C Peterson e.o. arkitekt i Kong: Öfv: Intendents Embetet
Ingår i: Forsmarks kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Detaljritning till Orgelläktare-Facade i Upsala domkyrka i enlighet med af Kongl Maj:t i nåder fasställd [sic!] ritning. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Project till Gjutna Fönsterkarmar till Upsala Domkyrka. 18 stycken. [Fasad] Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Orgelläktaren i Upsala domkyrka. Obs! Midtelpartiet utföres i enlighet med detta project. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till orgelfacade i Strömsholms kongl. slotskapel.
Ingår i: Strömsholms hingstdepå
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Esquisse till ny Orgel- och Läktare-Facade i Uppsala domkyrka.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Esquisse till provisionella liuskronor i Upsala domkyrka. Elevation. Profil. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Eskiss till ny orgelläktare i Upsala Domkyrka. Plan under läktaren. Plan af läktaren.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Detaljritning i verkliga storleken till pelare kapitälerna för orgelläktaren i Upsala domkyrka.
Ingår i: Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Detaljritning till gjutna fönsterkarmar för Upsala domkyrka. Section af sidokarmsstycket. Section af midtelpost.
Ingår i: Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Ritning till väggarm för ljus afsedd för Uppsala domkyrka. Elevation från sidan. Elevation framifrån sedd.
Ingår i: Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))