Leps, Eugen  (1919 – 1966)

Person

KategoriPerson (släkt, samlare)
ReferenskodSE/ULA/12349
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/oybpnJcLM2RTusL9TjqW74
ExtraID12349


Arkivbeskrivning
Uppsala domkyrka. Uppmätningsritn. för sa. tornet. Plan VI sekt B-B.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sektion av gesims (övre). Uppmätt vid rivning på korpartiet, 1941
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sektion vid strävmur.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätning av fågelskulptur "Grip". Denna fågelskulptur "Grip" har krönt tornens vimpergel på en höjd över mark av c:a 74 m. Av dem finnes en kvar som minne från den Zettervallska restaureringen av år 1883-1893. Den förvaras i Ärkebiskopens stall i Ärkebiskopsgården, Uppsala.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätningsritn. för sa. tornet. Plan V sekt. C-C.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Principritning för strävmurar C10 D10. Sektion. A-A.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Vattenutkastare "Drake". Av dessa vattenutkastare finnas 6 kvar (2 lika) som minne från den Zettervallska restaureringen av år 1883-1893. De förvaras i Ärkebiskopens stallutrymme i Ärkebiskopsgården, Uppsala.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Skarv Typ nr. 4. Ovan. Sida.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Detalj 3. Tryckplatta för tornkonstruktionen. [Sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätningsritn. för sa. tornet. Plan IV, sekt D-D.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Strävmur enl. Peringskiöld och Atlantika. [Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätn. -ritn. av Ansgarskapellet. [Plan. Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätning av pinakel. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Vattenavrinningsplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätningsritn. för sa. tornet. Plan VII sekt. A-A.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätningsritn. för sa. tornet. Plan I, sekt. C-C.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sektion med Zettervalls strävbåge.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Detalj nr.6. Ovan. Sida.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätning av pinakel. Fasad mot söder.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätningsritning för sa. tornet. Höjdsektion visande västra tornväggen. [Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Pinakeltak. Fasad mot söder.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till provisorisk täckning med galv plåt på tvärskeppets södra fialtorn. [Fasad. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sekt. övre gesims. [Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätningsritn. för sa. tornet. Plan II sekt. F-F.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätningsritn. för sa. tornet. Plan III, sekt. E-E.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Resutat av lodningar i södra tornet.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till ventilation av Vasagraven. Sektion A-A.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätning av korsblomma hörande till norra och södra tornens toureller.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sektion med Zettervalls strävbåge.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Vattenutkastare "Drake". [Fasader, vattenledningan utmärkt.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till provisorisk täckning med galv. plåt på tvärskeppets norra- och södra fialtorn. [Sektion. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka, Uppmätning av fågelskulptur "Grip". [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Detalj nr.5. Sida. [Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Strävmur enl. Peringskiöld och Atlantika. [Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätningsritn. för sa. tornet. Höjdsektion visande norra tornväggen. [Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Skärning av strävbåge. Uppmätning gjord under rivningen anno 1941.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sektion med baltiska strävsystem.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Tvärsektion av pinakel. Anno 1941.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätning av pinakel. Fasad mot öster.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Murade lister. [Fasad.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätning av pinakel. Fasad mot norr.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))