Leitz, Johan (Lantmätare)  ( – 1738)

Person

KategoriPerson (släkt, samlare)
ReferenskodSE/ULA/12357
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/dq4KW7gbb4Ijz5C804EIK6
HuvudkällaTryckt litteratur
SpråkSvenska
ExtraID12357


Arkivbeskrivning
Kv. Lindormen. Erich Ludvigs enkias gård no 2 uti quarteret Lindormen och Svartbecksroten.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Lindormen
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Klostret
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Utdrag af den charta som framledne ordinarie landtmätaren Johan Leits år 1717 öfver Tierps södra allmännings slåttor uprättadt hafver, hvarefter Landshöfdingen högvälborne Baron Herr Peter Ribbing, them år 1718 til underdånigst följe af högtsalig konung Carl den XI bref af den 10 aug 1696 fördelt hafver.
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Bäfvern = Munin. Kopia av koncept å Upps. lantm.kontor.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kopia av koncept jämte beskrivning (av Johan Leitz d 8.9. 1732 å Uppsala lantmäterikontor. Kv. Klostret.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prof. Scheffers gård. Quarteret Disa.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Hästen. Ectrakt utaf Upsala stads tomte chartor öfver nedanstående gårdar uti quarteret Hästen afmätte ao 1702 för den olycklige stora branden.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Bryggaren.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Karta år 1723 ell. senare. Se särskild beskrivn. an Johan Leitz ang. gården no. 7. Ectract öfver quarteret Pistolen.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Quarteret Draken. No 7 o 8 en gård tillhopa.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Extract af Upsala stads tomte chartor öfver nedanstående gårdar uti quarteret Kaniken afmette ao 1702 för den stora branden
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kvarteret Leoparden Geometrish delineation öfr. hr. rådman Petter Krögers gård uti quarteret Leoparden afmätte d 10 julii 1725.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Extract af Upsala Stads Tomte Chartor öfver Quarteret Rundelen uti Sanct Lars Rota. Upmätt 1702. [Situationsplan. Visar området sydväst om domkyrkan med Gustavianum och de då kvarvarande delarna av Uppsala gamla slott, dåvarande kungliga stallet, där Universitetshuset nu ligger.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Utdrag af karta öfver Nybyholm och Nederby med afgärdabyn Gålsända uti Nääs sochn, Åsunda härad och Upsala lähn. Afmätt år 1718 af Johan Leitz. Rätt utdraget från en i Kungl. Landtmäteri styrelsens arkiv förvarad karta betygar Stockholm den 28 maj 1909. Å tjänstens vägnar A.G. Lundberg.
Ingår i: Uppsala läns södra domsagas häradsrätt
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Näktergalen No 1. (1702). Geometrisk delineation öfvr doctor Olau Rudbekii arfvingars tompts egen grund belägen uti quarteret Nechtergalen.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Oxen. Karta fr. 1726-1727. Camner mestr. Frank Roschiers och remsnidaren mestare Lars Streens gårdstomt no 5 [---].
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Extract af Upsala stads tomte kartor afmätte ao 1702 för branden öfver Jern qvarteret och Holmen
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta Öfwer Åkerby Bys Ägor, Uti Upsala Höfdingedöme, Rasbo Härad och Fundbo Socken; Skogen afmätt och delad År 1723 af Johan Leitz, Åker och Äng i Storskifte lagad År 1766 af Olof Lindberg igenom Gustaf Sätterborg, Samt Förrättningen slutligen afgjord År 1779, Af Carl Henr. Bäck
Ingår i: Funbo kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Geometrisk delieation af professor Carl Lundii hummelgard belägen uti quarteret Befvern, hvilken efter begäran är fördelat efter beskaffenheten uti några delar. Quarteret Befvern med der uti liggande kåhl och hummelgardar och några strandbodar.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Geometrisch Del[ineation] öfwer Rågången emellan Höckhufwud PrästeGård och Wedicka By uti Upland Frösåkers Härad och Hökhufwud Sochn aftagen År 1700 af Johan Leitz
Ingår i: Hökhuvuds kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Dufvan. Lanträntmästar Gustaf Rinmans gårdstomt år 1717.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfwer Ullunda by. Belägen uti Upsala höfdingadöme, Åsunda härad samt Wårfrukyrcka och Tillinge socknar. Sådana som den är worden författad ock beskrifven år 1726 af framlidne landtmätaren Johan Leitz.
Ingår i: Kamrer John Jakob Magnus Hiort af Ornäs samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Bryggaren. Geometrisk delineation på nedanstående gårdar uti quarteret Bryggaren afsatt af Johan Leitz.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Quarteret Oxen karta från 1726-1727. No 5 Per Anders Enkias.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Rådhuset. Afmetning på sahl. hr. rådman Erich Hanssons gård uti Rådhus quarteret [---].
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Allmunge Prästegård i Närdinghundra Härad och Upland afmatt Anno 1702 af Gustaf Swebell Men renoverad af Johan Leitz
Ingår i: Almunge kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Lindormen. Delineation af Erich tomströms gård uti quarteret Lindormen och Swartbäck roten afmett af undertecknad.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfver den platts hvarpå Kongl. Maijts. Uplands Indelta Regemente til fot af ålder camperadt. Belägen uti Ulleråkers härad och Bondkyrke socken. Författad den 18. november 1728 af landtmätaren Johan Leitz. Afritad i Kongl. gen.l. landtm. cont. år 1803 af N.G. Nerming ingenieur.
Ingår i: Uppsala rådhusrätt och magistrat
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Geometrisk karta över Spörtslinge i Alunda socken, Uppland 1703.]
Ingår i: Svea Hovrätt
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Geometrisk delineation ofr. P: Krögers enkias gårds tomt uti quarteret Leoparden afmette den 10 juli 1725.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Bäfvern år 1733. Ectrakt af upsala stads tomte chartors öfr. nedan stående gårdar uti quarteret bäfvern afmätte ao. 1702 för den olyckl. stora branden skedde.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Hörnet. Kopia av koncept i uppsala lantmäteri kontor.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Pistolen
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Dufvan. Ectract utaf den gl tomteboken upprättad åhr 1671 af Stephan Burman [---].
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Quarteret Ubbo.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Rosenberg. Geometrisk delineation öfr. nedanstående gårdar uti quarteret Rosenberg och Sanct Lars rota [---].
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Kamphaf. Kopia av koncept i Uppsala lantmäterikontor.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Utdrag utaf Tadinge bys geometriske charta uti Upland, Wardinghundra härad och Almunge sochn såsom den finnes wara författad af framledne Landtmätaren Johan Leitz år 1710.
Ingår i: Lydinge gård
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta Öfver Danmora Prästgård uti Upland, Örbyhus Län och Danmora Sokn. Afmätt år 1717. Af Joh: Leitz
Ingår i: Dannemora kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
kv. Klostret. Extract af Upsala stads tomte chartor öfwer Rådman Flurs arfvingars tomt uti quarteret Klostret afmätte ao 1702 för den den olyckl stora branden.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Rådhuset nr 2 (1702). Afmätning på rådman Erich Hanssons tomt [---].
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Kartan består av två kartbilder.] Geometrisk Charta öfwer Wallby, belägen uti Upland Waxala Härad och Sochn, såsom den affattad finnes af framledne Landtmätaren Petter Arosander Åhr 1690. Utdrag af Chartan öfver Skiäfwi i samma Lähn, Härad och Sochn som närstående och af framledne Landtmätaren. Johan Leitz uprättadt, Åhr 1716.
Ingår i: Vaksala kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Kransen. Extract af Upsala stadz tomte chartor öfwer nedanstående gårdar uti quarteret Krantzen, afmätte anno 1702, [---].
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Goemetrisch delineation öfwer en dehl af rå lineen emellan Wässlanda prästbord och Stierplinge by uti Löfsta sochn hwilken är, efter högwälborne hr Baron och Landshöfdingens ordres af d 18 augusti 1715, at tings rätten wid denne ägo twists afgiörande måtte hafwa all åstundad efterrättelse. Afmätt in septembri Ao. 1715 af Johan Leitz.
Ingår i: Länsstyrelsen i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Svanen karta o. beskrivning av Joh. Leitz.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Kopia av karta över Måsestens skär, Häverö socken, Stockholms län, 1802.]
Ingår i: Svea Hovrätt
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kv. Hjorten. (Å baksidan av särskild beskrivning.) av Joh Leitz år 1732.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Extract af Upsala stads tomte chartor öfwer qvarteret Rundelen uti Sanct Lars rota.
Ingår i: Uppsala domkapitel
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
g.la. Kv. Rundelen eller Biskopen. Delineation på rådman Wäl. Erich Säfströms gård och egen grund belägen i S:t Lars rota och quarteret Rundelen.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Bryggaren.
Ingår i: Herdins samling
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))