Anders Diös AB

Organisation (upphörd)

KategoriFöretag. Byggindustri
Hänvisningar till orter
Uppsala kommun (Odefinierat värde)
ReferenskodSE/ULA/2206
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/uVvvrXnArH6xpG3GjpvwY3
Arkivbeskrivning
Uppsala domkyrka. Ritningsförteckning. [Förteckning över nr. 94-135 av 135 stycken tidigare ihopfästa ritningar; uppmätningsritningar och ritningar för ändringsarbeten m.fl. ritningar å Uppsala domkyrka utförda under åren 1935-1944.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ritningsförteckning. [Förteckning över nr. 1-40 av 135 stycken tidigare ihopfästa ritningar; uppmätningsritningar och ritningar för ändringsarbeten m.fl. ritningar å Uppsala domkyrka utförda under åren 1935-1944.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Prosten, tomt No 1. Erkebiskopsgården. Luftskyddsrum för 20 pers. Situationsplan. Källarplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till provisorisk täckning med galv. plåt på tvärskeppens norra- och södra fialtorn. [Sektioner. Planer.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sektion av gesims (övre). Uppmätt vid rivning på korpartiet, 1941
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kostnadskalkyl. Betr. vissa byggnadsarbeten för uppsättning av vimplar och banderoller på södra och norra tornen, samt inklädnad av vissa delar å skyddstak. [För firandet av ärkestiftets 800-årsjubileum 1964.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. beteckn. för utvändiga arbetsutföranden.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till provisorisk täckning med galv. plåt på tvärskeppets södra fialtorn. [Fasad. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till skyddstak vid norra ingången.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Beteckning för utvändiga arbeten som utförts eller skola utföras. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domtrapphuset. Förslag till av toalett samt ändring av vägg. Vån. 1 tr. Sektion A-A.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domtrapphuset. Dörr- och fönstersnickeri.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätn.ritn. Sturekoret. [Plan. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kostnadskalkyl. Betr. vissa byggnadsarbeten för uppsättning av vimplar och banderoller på södra och norra tornen, samt inklädnad av vissa delar å skyddstak. [För firandet av ärkestiftets 800-årsjubileum 1964.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Telve spiraltrappa med stegplan av trä med 2,5 mm linoleumbeläggning. Stora Tuna kyrka.
Ingår i: Stora Tuna kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Takplan över sidoskepp och korpartier. Uppsala domkyrka. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Grundströms uppmätning. [Grundplan av domkyrkan med bänkindelning. Tillägg i blyerts.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Komministerbostaden kv. Granen nr. 1, Enköping. Förslag till ändring av badrum i övre våningen.
Ingår i: Enköpings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till provisorisk täckning med galv. plåt på tvärskeppets södra fialtorn. [Fasad. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ritningsförteckning. Nr 94-135.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sektion med Zettervalls strävbåge.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Prosten, tomt No 1. Erkebiskopsgården. Luftskyddsrum för 20 pers. Situationsplan. Källarplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppmätning av takfall över sidoskepp och korpartier. Uppsala domkyrka. [Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrkoförsamling. Beträffande vaktm. Anderssons lägenhet. Förslag till ny köksinredning. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Skärning av strävbåge. Uppmätning gjord under rivningen anno 1941.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Komministerbostaden kv. Granen nr 1, Enköping. Förslag till insättning av entrédörr till källaren.
Ingår i: Enköpings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Plank mellan Västgöta nations - och Fackskolans fastigheter.
Ingår i: Fackskolan för huslig ekonomi
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Plan enl. Grundström. Kop. och först. 1934. Blåa linjer betecknar bef. rörledningskulvertar i golv. Inritades den 21 sept 1949.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domtrapphusen. Uppmätningsritning. Bottenvåning. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätningsritningar och ritningar för ändringsarbeten m.fl. ritningar å Uppsala domkyrka utförda under åren 1935-1944. ["Försättsblad" till 135 stycken tidigare ihopfästa ritningar.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till skyddstak vid norra ingången. [Sektion. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kostnadskalkyl beträffande restaurering av Uppsala Domkyrka med bibehållande stommarna till torn, takryttare och tak. [Medföljer Nils G:son Fribergs och Ernst Hawermans restaureringsförslag av den 28 januari 1949.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Beteckn. för utvändiga arbeten som utförs eller skola utföras. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Situationsplan för skyddsrumsanläggning.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Situationsplan å Domkyrkoområdet.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Situationsplan för skyddsrumsanläggn.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till skyddstak vid södra ingången. Plan. Fasad mot söder. Sektion. Detalj av dropplist.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Beteckn. för utvändiga arbeten, som utförts eller skola utföras. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätningsritning för norra tornet. Höjdsektion.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skyddsrum i Domtrapphuset. Vaktm. Anderssons källare. För ca 10 personer. Plan. Sektioner.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skiss, utvisande inredning av vindskontor, Domkyrkoplan 4. Upsala. [Plan. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sektion med Zettervalls strävbåge.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrkoförsamling. Beträffande vaktm. Anderssons lägenhet. Förslag till ny köksinredning. Vägg.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domtrapphuset. Ändringar i fasad. Fasad mot S:t Eriksfränd. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skyddsrum i Domtrapphuset. Vaktm. Anderssons källare. För ca 10 personer. [Plan]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till provisorisk täckning med galv. plåt på tvärskeppens norra- och södra fialtorn. [Sektioner. Planer.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ritningsförteckning. [Förteckning över nr. 41-93 av 135 stycken tidigare ihopfästa ritningar; uppmätningsritningar och ritningar för ändringsarbeten m.fl. ritningar å Uppsala domkyrka utförda under åren 1935-1944.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skyddsrum i Domtrapphuset. Vaktm. Anderssons källare. [Sektion. Plan]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till provisorisk täckning med galv. plåt på tvärskeppets norra fialtorn. [Fasad. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kv. Prosten, tomt no. 1. Erkebiskopsgården. Luftskyddsrum för 20 pers. Situationsplan. Källarplan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till provisorisk täckning med galv. plåt på tvärskeppets norra fialtorn. [Fasad. Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till skyddstak vid södra ingången. [Fasad. Plan. Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fasadritning å Pastorsexpedition, Uppsala. Uppmätningsritning.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Strävmur enl. Peringskiöld och Atlantika. [Sektion.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Förslag till port vid norra ingången. [Fasad. Sektioner. Detaljer.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Tvärsektion genom pinakel.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Prästgården Enköping. Förslag till staket.
Ingår i: Enköpings kyrkoarkiv
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Ritningsförteckning. Nr. 41-93.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Skärning av strävbåge. Uppmätning gjord under rivningen anno 1941.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Sektion med baltiska strävsystem.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domtrapphuset. Förslag till inredning av personalrum och toaletter. Bottenvåning. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Fasadritning å Pastorsexpedition, Uppsala. Förslag till uppbyggnad för expansionskärl samt utökning av skorsten. [Fasad samt sektioner.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Domtrapphuset. Förslag till inredning av personalrum och toaletter. Bottenvåning. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Kostnadsuppgifter för utförda och påbörjade byggnadsarbeten vid [domkyrkan] som ännu ej fått sitt anslag an[visat].
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Brev från Byggnadsfirman Anders Diös till ärkebiskop Eidem med lista på medföljande ritningar.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Skyddsrum under Pastorsexpeditionen. [Plan. Sektion]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Tvärsektion av pinakel. Anno 1941.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Uppmätning av pelare No. C2 i vertikalplan enl. prof. Kreugers önskemål. Fasad. Plan.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Ritningsförteckning. [nr. 1-40]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrka. Beteckn för utvändiga arbetsutföranden. [Plan.]
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Uppsala domkyrkoförsamling. Beträffande vaktm. Anderssons lägenhet. Förslag till ny köksinredning. Sektion. Vägg.
Ingår i: Uppsala domkyrka
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))