bild
Arkiv

Gotlands regemente


Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0139
Omfång
179 Hyllmeter 
Datering
18841982(Tidsomfång)
ArkivinstitutionKrigsarkivet (depå: Frihamnen)
Arkivbildare/upphov
Gotlands regemente (1887 – 1982)
Alternativa namn: Gotlands infanteriregemente. I 27  (1887 – 1927)
Alternativa namn: Gotlands infanterikår. I 18  (1928 – 1937)
Alternativa namn: Gotlands infanteriregemente. I 18  (1937 – 1963)
Alternativa namn: Gotlands regemente. P 18  (1963 – 1982)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Inledning (äldre form)Kungl Gotlands infanteriregemente 1887 - 1927

En kort kronologi

1886 Riksdagsbeslut. Gotlands Nationalbeväring omvandlas till ett infanteriregemente och en artillerikår (I 27 och
A 4). En överste som regementschef tillika chef för Gotlands trupper. Överstelöjtnanten på regementet kom i
realiteten att fungera som regementschef till 1937.

1887 Fr.o.m. i januari är regementets benämning Kungl Gotlands infanteriregemente med nr 27.
Regementet fick en med övriga infanteriregementen likartad organisation. Nationalbeväringens
Kompaniområdesindelning kvarstod t.o.m. 1900 som inskrivningsmyndighet.

1892 Upphävdes överenskommelsen att Gotlands trupper ej fick tagas i anspråk för krigstjänst utan-
för Gotland. Samtidigt föll också benämningen Gotlands Nationalbeväring bort.

1915 Regementet får Visborgs Kungsladugårds mark som övningsområde jämte alla byggnader som förråd.

1925 Riksdagsbeslut om ny försvarsordning, vilket för I 27 innebar dess upphörande. Regementet skars
ned till en kår vilken fick övertaga Kungl Västmanlands regemente nr 18. Befälskåren nedskars
med 2/3. Fastlandskontingenten värnpliktiga reducerades också kraftigt.

1936 Kungl Gotlands infanterikår utökas till regemente med benämningen Kungl Gotlands infanteri-
regemente I 18.

1963 Benämningen ändras till Kungl Gotlands regemente P 18.

1982 Försvarsenheterna inom Visby garnison omorganiseras 1982-07-01 till en myndighet, Militär-
kommando Gotlands (MKG). Regementena P 18, A 7 och Lv 2 ingår, med bibehållna förbands-
benämningar, som utbildningsenheter i nya myndigheten. Utlokalisering sker till Visborgsslätt.
Förbandens främsta uppgifter blir grund-, repetitions- samt befälsutbildningsansvar.
Förbandscheferna blir dessutom personalkårschefer.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad1998-04-02 00:00:00
Senast ändrad2008-09-11 11:11:45