Visar träff 121-140 av 1795

Arkiv
Referenskod
År
Allmän anmärkning
(Visa hela texten)
Bild

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/19
1629
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1629/19
År: 1629
Allmän anmärkning:
November månads preussiska rullor.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/20
1629
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1629/20
År: 1629
Allmän anmärkning:
December månads preussiska rullor.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/21
1629
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1629/21
År: 1629
Allmän anmärkning:
Munster Rullor opå det Krigzfolk som hafva varit...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/22
1629
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1629/22
År: 1629
Allmän anmärkning:
Munster Rullor opå de Soldater som liggia i Garni...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/23
1629
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1629/23
År: 1629
Allmän anmärkning:
Mönsterrullor på garnisonen i Stralsund april-sep...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/24
1629
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1629/24
År: 1629
Allmän anmärkning:
Mönsterrullor på garnisonen i Stralsund oktober-d...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1629/25
1629
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1629/25
År: 1629
Allmän anmärkning:
Diverse rullor.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/1
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/1
År: 1630
Allmän anmärkning:
Rullor över kavalleri och infanteri i Sverige och...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/2
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/2
År: 1630
Allmän anmärkning:
Rullor på svenskt och värvat kavalleri och svensk...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/3
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/3
År: 1630
Allmän anmärkning:
Uplandz 1630 Åhrs Ruller. / Infanteri /

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/4
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/4
År: 1630
Allmän anmärkning:
Wäszmanlandz 1630 Åhrs Ruller på Infanteriet.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/5
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/5
År: 1630
Allmän anmärkning:
Södermanlandz 1630 Åhrs Munsterrulle.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/6
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/6
År: 1630
Allmän anmärkning:
Södermanlandz 1630 Åhrs Munster Ruller.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/7
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/7
År: 1630
Allmän anmärkning:
Östergötlanz 1630 Åhrs Munster Rullar.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/8
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/8
År: 1630
Allmän anmärkning:
Östergötlandz 1630 Åhrs Munster Rulla.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/9
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/9
År: 1630
Allmän anmärkning:
Rullor på infanteriet i Småland 1630.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/10
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/10
År: 1630
Allmän anmärkning:
Smålandz 1630 Åhrs Munster Rulla.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/11
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/11
År: 1630
Allmän anmärkning:
Smålandz 1630: Åhrs Munster Rullar.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/12
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/12
År: 1630
Allmän anmärkning:
Smålandz 1630 Åhrs Munster Rulla. Jöneköpingz Läh...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/13
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/13
År: 1630
Allmän anmärkning:
Smålandz och Cronebergs Lähns Infanteriedtz Munst...Info