Visar träff 1621-1640 av 1795

Arkiv
Referenskod
År
Allmän anmärkning
(Visa hela texten)
Bild

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1708/1
1708
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1708/1
År: 1708
Allmän anmärkning:
1708.

Västgöta kavalleriregemente. Öv. Lars Hier...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1708/2
1708
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1708/2
År: 1708
Allmän anmärkning:
1708.

AnnotationsRulla på de förändringar, som ä...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1708/3
1708
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1708/3
År: 1708
Allmän anmärkning:
1708.

Smålands femmänningsregemente till fot. Öf...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1708/4
1708
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1708/4
År: 1708
Allmän anmärkning:
1708.

Smålands femmänningsregemente tillfot. Öfv...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1708/5
1708
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1708/5
År: 1708
Allmän anmärkning:
1708.

Smålands femmänningsregemente till fot. Öf...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1708/6
1708
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1708/6
År: 1708
Allmän anmärkning:
1708.

Mars månad.
Elbingska infanteriregementet....Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1708/7
1708
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1708/7
År: 1708
Allmän anmärkning:
1708.

September månad.

Elbingska infanteriregem...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1708/8
1708
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1708/8
År: 1708
Allmän anmärkning:
1708.

Pommerska dragonregementet. Öfverste Vilhe...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1708/9
1708
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1708/9
År: 1708
Allmän anmärkning:
1708.

Diverse rullor.

Svenska adelsfanan.
Lifre...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1709/1
1709
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1709/1
År: 1709
Allmän anmärkning:
1709.

Finskt kavalleri.

Åbo och Björneborgs län...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1709/2
1709
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1709/2
År: 1709
Allmän anmärkning:
1709.

Trupper i Viborg.

Tavastehus läns regemen...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1709/3
1709
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1709/3
År: 1709
Allmän anmärkning:
1709.

Öfverste Berendt Johan Mellins värfvade in...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1709/4
1709
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1709/4
År: 1709
Allmän anmärkning:
1709.

Öfverste Klas Ekeblads värfvade inf. regem...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1709/5
1709
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1709/5
År: 1709
Allmän anmärkning:
1709.

Öfverste Klas Ekeblads värfvade inf. regem...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1709/6
1709
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1709/6
År: 1709
Allmän anmärkning:
1709.

Öfverste Klas Ekeblads värfvade inf. regem...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1709/7
1709
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1709/7
År: 1709
Allmän anmärkning:
1709.

Generallöjtnant Hans Isak Ridderhielms vär...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1709/8
1709
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1709/8
År: 1709
Allmän anmärkning:
1709.

Diverse regementen.

Lifgardet.
Artilleri...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1710/1
1710
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1710/1
År: 1710
Allmän anmärkning:
1710.

Dalregementet. Öfverste Magnus Julius De l...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1710/2
1710
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1710/2
År: 1710
Allmän anmärkning:
1710.

Södermanlands regemente. Öfverste Jakob Gr...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1710/3
1710
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1710/3
År: 1710
Allmän anmärkning:
1710.

Kalmar regemente. Öfverste Karl Björnberg....Info