Visar träff 21-40 av 1795

Arkiv
Referenskod
År
Allmän anmärkning
(Minimera texten)
Bild

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1623/9
1623
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1623/9
År: 1623
Allmän anmärkning:
Diverse rullor.

Arklipersonal. Rullor.

Södermanland-Närke-Värmland.
Öfverste Alexander Leslies reg. Förslag.

Östergötland. Kavalleri. Jöns HHanssons (Svärd) kompani.
" Infanteri. Göran Soops Kompani.

Norrland. Öfverste Gustaf Horns reg. Förslag.

Finland. Kavalleri. Rullor på 10 kompanier.

Krigsfolk på skeppsflottan. Fördelning.

Värvat Kavalleri: Jakob De la Gardies Komp. Fol. 100-101
K.Maj:ts Livfana " 102-107
Fältmarskalkens Lifkomp. " 108-111

(Söder)Tälje borgare. Mönsterulla.

Förslag: Krigsfolk i Riga
Garnisioner i Ivangorod och Jama.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1624/1
1624
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1624/1
År: 1624
Allmän anmärkning:
1624
Uppland, Västmanland och Dalarna

Öfverste Åke Oxenstierns regemente.

Fol.
Öfverste Åke Oxenstiernas kompani (Dalarna)...........1
Ö.Löjtn. Bengt Bagges kompani " ...........4
Kapten Johan Yxkulls kompani " ...........7
" Sven Antonissons kompani " .................10
" Ture Lilliesparres kompani " ..................13
" Anton Idrons kompani " .................16
" Per Johanssons Sabels k. " ..................19
" Per Larssons kompani " .................22
" Jakob Crafords kompani " ..................25
" Jon Larssons kompani " ..................29
" Honora Verdelets kompani (Västmanl.)...............33
" Erik Jönssons Lünows komp. " ................37
" Nils Anderssons kompani "
(Uppland)..................40
" Baltzar Lambs kompani (Uppland)..................44
" William Greys kompani " .................48
" Andreas Dyns kompani " ..................53
" Hans Formers kompani " ..................58
" William Forrats kompani " ...........62
" Daniel Kempes kompani " ...........65

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1624/2
1624
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1624/2
År: 1624
Allmän anmärkning:
1624

Östergötland och Jönköpings län. Infanteri.

Överste Johan Banér regemente.
Ny fol.
Öfverste Johan Banér kompani..................2
Ö.löjtn. Lars Kaggs kompani................5
Kapten Anders Watz´ kompani...................8
" Mårten Hemmingssons kompani.............10
Major Göran Frosts kompani.....................13
Kapten Göran Soops kompani.................15
" Karl de Wijks kompani.................18
Major John Kinnemunds kompani....................21
Kapten Per Börjessons kompani.....................24
" Joakim Blicherts kompani...................27
" David Dachts kompani................30
" Antoni Brakels kompani...............33
" Karl Franklins kompani.................37
Vakant kompani.....................40
Kapten Salomon Adams kompani...................42
Rulla påknektar, utskrifna 1623..................46

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1624/3
1624
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1624/3
År: 1624
Allmän anmärkning:
1624.

Västergötland

Öfverste Johan Henriksson Reuters regemente.
Fol.
Öfverste Johan Henriksson Reuters kompani...............1
Kapten Volmar Stackelbergs kompani....................5
Major Berthold Teves´ kompani.................9
Kapten Adolf Hårds kompani.....................13
" Erik Andersson Oxes kompani...................17
" Meinhard Bröyers kompani................20
" Jakob Davidssons kompani...............24
" Baltzar Nymans (Neuman) kompani.................28

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1624/4
1624
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1624/4
År: 1624
Allmän anmärkning:
1624

Norrland

"Rulla opå Gustaf Horns regemente"
Fol.
Kapten Jakob Pickerts kompani.....................1
" Simon Simonssons kompani....................5
" Per Svenssons kompani..................10
" Anders Körnings kompani................17
" Ingel Hanssons kompani..................23
" Alexanders von Essens kompani..................26
" Johan Forbes´ kompani.....................29
" Axel Duvalls kompani................34
" Lars Perssons kompani.....................41
" Göran Horns kompani............... 47
" Olof Svenssons kompani..................53
" Jakob Velamssons kompani...................61
" Paul Filipssons kompani..................66
" Jakob Holsts kompani...............73
" Johan Lifländers kompani.................79
Ö.löjtn. Petter Bröms´ Kompani...............85
Kapten Magnus Rutencrantz´kompani..................89
" Gustaf Sabels kompani..............94
Öfverste Gustaf Horns kompani.....................101
Kapten Hans Kelocks kompani..............108
" Johan Wernstedts kompani....................115
" Daniel Boms kompani..............122
" Antoni Reins kompani..............129
" Tomas Scotts kompani...................136

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1624/5
1624
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1624/5
År: 1624
Allmän anmärkning:
1624

Finske krigzfolket.
Rytter och Knechter 1624.

Finska rytteriet.
Fol.
Öfverste Henrik Flemings kompani.....................1
Ryttmäst. Olof Dufvas kompani.....................5
" Andreas Paulis kompani....................9
" Åke Svantesson Stålarms kompani.............13
" Gerdt Skyttes kompani..............18
" Klas Bertilssons kompani.................22
" Reinhold Winschs kompani.............26
" Jakob Bengtssons kompani...................30
" Nils Månssons kompani...................34
" Henrik Kristersson Horns kompani................38


Finskt Fotfolk.

Öfverste Kristoffer Assarsson Mannerskölds regemente.

Öfverste Kristoffer Assarsson Mannerskölds k.............49
Ö.löjtn. Antoni Jörgen Reichs kompani....................50
Kapten Kristoffer Gynterbergs kompani...................51
" Johan Lilliehööks kompani..................52
" Reinholds Metstakes kompani...................53
" Norman Suthers kompani....................54
" Anders Perssons kompani..................55
" Hans Hanssons kompani....................56
Ö.löjtn. Antoni Jörgen Reichs kompani....................58
Kapten Daniel Hanssons kompani....................65
" Anders Arbutnots kompani....................72
" William Leys kompani.....................78
" Per Hansssons kompani................82
" Göran Axelssons kompani....................86
" Reinhold Metstakes kompani.............. 90
" Mikael Jordans kompani................94
" Kapten von Falkenbergs kompani............102
" Kristoffer Gynterbergs kompani................. 109
" Anders Perssons kompani..................114
" Johan Lilliehööks kompani...................118


Öfverste Henrik Flemings regemente.............123

Öfverste Henrik Flemings kompani..................123
Kapten Henrik Burdts kompani..................124
Ö.löjtn. Jakob Duvalls kompani.................126
Kapten Henrik Horns kompani...................128
" Vilhelms Moniers kompani...................129
" Johan Wudds kompani..................141
" Evert Taubes kompani..................142
Öfverste Henrik Flemings kompani..................147
Kapten George Campbells kompani................... ...154
" Johan Samuelssons kompani.............158
" Hans Strålmans kompani.....................162
" Albrekt Duvalls kompani...............167
" William Karrs kompani...................172
" Mårten Erikssons kompani...................178
" Lars Urbanssons kompani.................. 186
" Erik Jönssons kompani.................190
" Jöns Erikssons kompani...............193


Öfverste Ernst Creutz´ regemente.

Öfverste Ernst Creutz´kompani...............197
Ö.löjtn. Arvid Horns kompani...................199
Kapten Nils Boijes kompani....................201
" Vilhelm Jönssons kompani...............203
" Hans Bergs kompani.................205
" Erik Jonssons kompani.....................207
" Torsten Stålhandskes kompani.............209
" Erik Anderssons kompani................211
" Ditmar Möllers kompani....................213
" Lars Markussons (Per Smitts) komp.............217
" Lars Markussons kompani...............224
" Abraham Isakssons kompani.................227
" Olof Matssons kompani....................236
" Erik Eskilssons kompani..................242
" Kasper Ermes´kompani....................249
" Vilhelm Gibbs kompani.....................252


Öfverste Hans Wrangels regemente.

Kapten Hans Ekholts kompani...............259
" Göran Wrangels kompani.................265
" Rasmus Hares kompani....................270
" Paul Bosins kompani..................276
" Mats Larssons kompani.....................284
" Tönnes Matssons kompani..............290
" Simon Långs kompani................297
" Alexander Karrs kompani.................303

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1624/6
1624
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1624/6
År: 1624
Allmän anmärkning:
1624 Januari - Juni månaders rullor. Del 1

Jan. Hovregementet. Fd. överste James Setons regemente.
Kapten Kristoffer von Vogelsdorfs kompani. 1
Kapten Hans Brockmans kompani 10
Febr. Kapten Karl Körnings kompani.14
Kapten Hans Brockmans kompani...............18
" Karl Körnings kompani...............20
K.löjtn. Kasper Otto Sperlings kompani............25
Ö.löjtn. Adam Richard de la Chapelles komp.................31
Kapten Kristoffer von Vogelsdorfs kompani............35
" Hans Brockmans kompani............43
Ö.löjtn. Adam Richard de la Chapelles komp.................45
Kapten Karl Körnings kompani.............48
K.löjtn. Kasper Otto Sperlings kompani.............51

Mars Hovregementet. Överste Frans Bernhard von Thurn.
Kapten Hans Brockmans kompani............57
" Karl Körnings kompani....................61
K.löjtn. Kasper Otto Sperlings kompani.............64
" Kristoffer von Vogelsdorfs kompani.............69
Ö.löjtn. Adam Richard de la Chapelles komp................76
Kapten Karl Körnings kompani.............79
" Hans Brockmans kompani..............81
" Kristoffer von Vogelsdorf..................85
K.löjtn. Kasper Otto Sperlings kompani.............93
Öv.löjtn. Adam Richard de la Chapelles komp..............99
Kapten Karl Körnings kompani...................103
" Hans Brockmans kompani...................105
" Kristoffer von Vogelsdorfs kompani...........109
Öv.löjtn. Adam Richard de la Chapelles kompani..............117
K.löjtn. Kasper Otto Sperlings kompani...........122
April Kapten Hans Brockmans kompani..................129
" Karl Körnings kompani..................131
Öv.löjtn. Adam Richard de la Chapelles komp............133
Kapten Kristoffer von Vogelsdorfs kompani..........137
K.löjtn. Kaspar Otto Sperlings kompani...........147
Kapten Hans Brockmans kompani..................153
Öv.löjtn. Adam Richard de la Chapelles komp............157
Kapten Karl Körnings kompani...................161
" Kristoffer von Vogeldorfs kompani.............164
K.löjtn. Jost Brinck kompani.................171


Norrland. Överste Gustaf Horns regemente.

Kapten Göran Horns kompani..................177
Öv.löjtn. Peter Bröm´s kompani................181


Hovregementet. Överste Frans Bernhard von Turn.

K.löjtn. Jost Brincks kompani..................185
Kapten Kristoffer von Vogeldorfs kompani ................191
" Hans Brockmans kompani...............199
Öv. löjtn. Adam Richard de la Chapelles komp................203

Norrland. Överste Gustaf Horns regemente.

Kapten Göran Horns kompani................207
" Axel Duwalls kompani...............209

Rulla på gamla drabanter....................211
K-löjtn. Kasper Otto Sperlings kompani..................147
Kapten Hans Brockmans kompani..................153
Öv.löjtn. Adam Richard de la Chapelles komp.............157
Kapten Karl Körnings kompani...................161
" Kristoffer von Vogelsdorfs kompani..........164
K.löjtn. Jost Brincks kompani.............171

Norrland. Överste Gustaf Horns regemente.

Kapten Göran Horns kompani....................181
Öv.löjtn. Peter Bröms´ kompani..................191

Hovregementet. Överste Frans Bernhard von Thurn.

K.löjtn. Jost Bricks kompani.................185
Kapten Kristoffer von Vogelsdorfs kompani...........191
" Hans Brockmans kompani...................199
Öv.löjtn. Adam Richard de la Chapelles komp.............203

Norrland. Överste Gustaf Horns tegement.

Kapten Göran Horns kompani..............207
" Axel Duwalls kompani..............209

Rulla på gamla drabanter......................211

Kronobergs och Kalmar län. Överste Patrik Ruthwens regemente.

Överste Patrik Ruthwens kompani...............212
Öv. Löjtn. Tomas Muschamps kompani.............216
Major Jakob Kings kompani..................218
Kapten Herman Butenskogs kompani................222
" Erik Hanssons Ulfsparres kompani.............228
" Bengt Björns kompani...............232
" Hans von Lockens kompani...................236
Regementsofficerare................243

Norrland. Överste Gustaf Horns regemente

Rulla på efterblivna..................245

Älvsborgs län. Överste Nils Ribbings regemente.

Överste Nils Ribbings kompani...................246
Öv.löjtn. Hans Drakes kompani...................250
Kapten William Setons kompani................254
April " Daniel Köhne von Jeskos kompani..........258
" Göran Simonsson Falk kompani...............263
" Anders Matssons kompani..................266
" Börje Svenssons kompani..................270
" kompani.................274
Regementsbefäl......................278

Maj Hovregementet. Överste F .B. von Turn.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1624/7
1624
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1624/7
År: 1624
Allmän anmärkning:
Rullor på svenskt och värvat fotfolk januari-juni 1624 del 2.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1624/8
1624
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1624/8
År: 1624
Allmän anmärkning:
Rullor på svenskt och värvat fotfolk januari-juni 1624 del 3.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1624/9
1624
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1624/9
År: 1624
Allmän anmärkning:
Mönsterrullor på överste Frans Bernhard von Thurns och överste Hans Georg von Arnims regementen 1624.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1624/10
1624
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1624/10
År: 1624
Allmän anmärkning:
Munster Rulle opå Arnheimz 9: compagnie soldater, som ähre munstrade uthj Stocholm af cammeråd
Åke Axelsson/Natt och Dag/den 15 junij åhr 1624.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1624/11
1624
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1624/11
År: 1624
Allmän anmärkning:
Rulle opå Jacob Sittons 5 compagnie, som ähr af Jören Königen införde och munstrade uthi Tällie aff cammeråd Måns Mårtensson/ Palm/ 3 comp: och 2 comp i Stocholm. Actum den 19 junij 1624.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1624/12
1624
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1624/12
År: 1624
Allmän anmärkning:
Diverse rullor.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1625/1
1625
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1625/1
År: 1625
Allmän anmärkning:
Mantalslengdh oppå behållet Krigzfolk uthi Dallerne och Wässmannelandh sampt med tu compagnier af Uppland under Öfuersten Åke Oxenstiernas regimente, huilcke blefue munstrade och öfuersadhe af wellbemälte Åke Oxenstierna Anno 1625.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1625/2
1625
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1625/2
År: 1625
Allmän anmärkning:
Januari - maj månaders rullor 1625.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1625/3
1625
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1625/3
År: 1625
Allmän anmärkning:
Maj - December månaders rullor 1625. D. 1.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1625/4
1625
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1625/4
År: 1625
Allmän anmärkning:
Maj - December månaders rullor 1625. D. 2.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1625/5
1625
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1625/5
År: 1625
Allmän anmärkning:
Maj - December månaders rullor 1625. D. 3.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1625/6
1625
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1625/6
År: 1625
Allmän anmärkning:
Maj - December månaders rullor 1625. D. 4.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1625/7
1625
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1625/7
År: 1625
Allmän anmärkning:
Diverse rullor.