Visar träff 1-20 av 1795

Arkiv
Referenskod
År
Allmän anmärkning
(Minimera texten)
Bild

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1620/1
1620
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1620/1
År: 1620
Allmän anmärkning:
Uppland. Kavalleri. Aug. Mönsterrulla på Upplandsryttare.

Norrland. Infanteri.
Kort förslag på soldaterna i Norra prosteriet-Hälsingland.

Värfvadt infanteri. Öfverste Filip von Mansfelds regemente.
Mars. Ö.löjtn. Jost Clodts kompani
Öfversternas kompani; Drabanter, löjtanant Johan Baner.
Kapten Erik Hands kompani
" Adam Richard de la Chapelles kompani
" James Setons kompani
" Jakob Mac Duwalls kompani

Juli. Kungl. Maj:ts drabanter
Ö.löjtn. Jost Clodts kompani
Kapten Erik Hands kompani
" Adam Richard de la Chapelles kompani
" James Setons kompani
" Jakob Mac Duwalls kompani
Kort extrakt

Aug. Kungl. Maj:ts drabanter, löjtnant Johan Baner
Ö.löjtn. Jost Clodts kompani
Kapten James Setons kompani

Sept. Ö.löjtn. Jost Clodts kompani

-------------------

April. Kort mantal på krigsfolket

Aug. Mantal på Hans Nilssons nyantagna knektar.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1621/1
1621
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1621/1
År: 1621
Allmän anmärkning:
1621
Mösterrullor på knektar utskrifna i Uppland
år 1621 och mönstrade i :
Uppsala den 28 och 29 maj. . . .
och
Stockholm den 1 och 2 juni. . . .
(Ingen inledning i kompanier.)

N:o 1. KCA 6890.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1621/2
1621
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1621/2
År: 1621
Allmän anmärkning:
Västmanland - Dalarna
Infanteri. Öfverste Åke Oxenstierna.
Fol.
Öfv. Åke Oxenstiernas komp............. 2
Kapt. Bengt Bagges komp................. 13
" Pierre De la Courts komp................ 26 v
Öfv. Åke Oxenstiernas komp............. 37
Kapt. Per Larssons komp................... 40
" Bengt Bagges komp................ 44
" Sven Antonssons komp.................. 48
" Pierre De la Courts komp............... 52
" Jakob Crafords komp.............. 56
Öfv. Åke Oxenstiernas komp. (hemma)................ 60
Kapt. Bengt Bagges komp. (hemma)............. 65
" Pierre De la Courts komp.(hemma).............. 71

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1621/3
1621
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1621/3
År: 1621
Allmän anmärkning:
Mönsterrulla på hemmvarande folk af Öfversten Bengt Kafles regemente i Östergötland, Jönköpings län och Kåkinds härad hösten 1621.

Fol.
Öv.Löjtn. Arvid Hands kompani............ 1
Kapt. David Drummonds " ............ 5 v
" Erik Slattes " ............ 10 v
" Johan Hands " ............. 15
Öfv. Bengt Kafles " ............. 19
Kapt. Mårten Hemmimgssons kompani............... 23 v
" Jochim Blicherts kompani............. 29
" Per Börjessons kompani............... 37


Knekter, vilka erhållit order att vara redo till uppbrott.

Öv.löjtn. Arvid Hands kompani........... 45
Kapt. David Drommunds " ........... 47
" Erik Slattes " ........... 49

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1621/4
1621
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1621/4
År: 1621
Allmän anmärkning:
Översten Greve Filip von Mansfelds regemente.

Febr. Kapt. Erik Hands komp................Fol. 1

Mars. Öv. Filip von Mansfelds komp............ 6
Kapt. Erik Hands komp................. 13
Kapt. Jakob Mac Duwalls komp............... 19
Kapt. Adam Richard de Lachapelles komp.......... 24
Kapt. Jakob Setons komp........... 31

April Öv. Filip von Mansfelds komp............ 38
Öv.löjtn. Jost Clodts komp........... 44
Kapt. Jakob Mac Duwalls komp............... 52
Kapt.Adam Richards de Lachapelles komp........ 58
Kapt. Johan de Margallis komp........ 61

Odat. Öv. Filip von Mansfelds komp........... 64

Maj Kapt.Johan Baners komp............ 68
" Erik Hands komp................ 73
" Adam Richard de Lachapelles komp......... 77
Löjtn. Hans Jacob Richards komp.......... 82
Kapt. Jakob Mac Duwalls........... 86
Löjtn. Meinhard Bröyers komp.......... 90
Kapt. Johan Boiet de Margallis komp............ 93

Juni Öv. Filip von Mansfelds komp........... 97
Öv.löjtn. Hans Wrangels komp......... 101
Kapt. Johan Baners komp......... 105
" Erik Hands komp.............. 109
" Adam Rickard de Lachapelles komp........ 114
" Johan Boit de Margallis komp.............. 119
" Georg Günter Crail von Bambergs komp.......... 123
" Thomas Karrs komp......... 127


Överste James Seton regemente.

April Kapt. Robert Wallas komp.............. 131

Maj Regementsofficerare................ 135
Öv. James Setons komp................. 136
Kapt. Jakob Fernis komp................ 140
" Tomas Muschamps komp.......... 144

Öv. James Setons komp............... 148
Kapt. Tomas Muschamps komp......... 151
" Jakob Setons komp............. 155
" Tomas Muschamps komp......... 162
" Robert Wallas´ komp........... 166

Rulla på döda............... 170

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1621/5
1621
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1621/5
År: 1621
Allmän anmärkning:
Diverse rullor.

Uppland, Västmanland, Dalarna. Överste Åke Oxenstiernas reg.
Kort mantal.

Västergötland. Kapten Olof Stakes kompani (Defekt)

Norrland. Överste Gustaf Horns regemente.
Förslag och rulla på stupade och sårade.

Finland. Kort förslag på finskt rytteri.
Överste Samuel Cobrons ryttar kompani.
Densammes inf. regemente.

Balticum. Mantal på garnisonen i Ivan- och Jamagprod, 1620-1621
Mantal på soldater vid treiden.
Överste Filip von Mansfelds reg.: Jost Clodts kompani.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1622/1
1621 – 1622
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1622/1
År: 1621 – 1622
Allmän anmärkning:
Svenskt och värfvadt rytteri 1621-1622.

Värfvadt rytteri.
Fol.
1622 Ryttmäst. Berndt Taubes kompani, Landsåtare. ......... 1
" Jörgen Aderkas´ kompani, Kyrassiärer ...... 7
F
" Jörgen Aderkas´ kompani, Kyrassiärer ............ 7
Fältherrens kompani, ryttmäst. Klas Wachtmeister..... 11
Fältmarskalkens kompani, löjtn. Reinhold Anrep........ 12
Ryttmäst. Magnus von der Pahlens kompani...... 13
" Berndt Taubes kompani......... 14


Finskt rytteri.

1622 Öfverste Henrik Flemings kompani......... 17
Ryttmäst. Olof Dufvas kompani............... 21
" Anders Larsson Pauls kompani.......... 25
" Jakob Bengtssons kompani........ 29
" Klas Bertilssons kompani.............. 33
" Henrik Kristerssons kompani....... 37
" Reinhold Vinsts (Wunsh) kompani............. 40
" Nils Månssons kompani........ 44
" Åke Svantesson Stålarms kompani.......... 47
" Gerdt Skyttes kompani.......... 52

Svenskt rytteri.

1622 Ryttmäst. Bernhard Rehbinders kompani (Vgl)...... 56
" Göran Jakobsson (Silfverpatrons) kompani......... 57
" Åke Svantesson Stålarms kompani ...... 61
" Nils Assarssons (Mannersköld) komp.(Ögl)........ 64
Löjtnant Johan Posses Kompani(Vgl.)............. 66
" Lars Håkansson Dufvas kompani (Smål.)........... 71
Ryttmäst. Per Månsson Loods kompani (Smål.).......... 75
" Konrad Yxkulls kompani............ 78
Löjtnant Lars Håkanssons Dufvas komp. (Vgl.)........ 82
Ryttmäst. Nils Assarsson Mannerskölds komp........... 84
" kompani (Vgl.)....... 86
" Karl Jönssons kompani (Smål.)...... 90
1621 " Otto Grothusens kompani (Finl.)............. 96
" Axel Matsson Cruus´ komp............. 98
" Jöns Kurcks kompani (Finl.)............ 100

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1622/2
1622
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1622/2
År: 1622
Allmän anmärkning:
1622

Munster rullor opå fremmad Soldaten, Ryttare och Knechtar, som uthj Lifland ähre behåldne Anno 1622 (Jan. - april)

Hovregementet. Överste Filip von Mansfeld Fol.

Kort förslag på regementet.....................1
Överste Filip von Mansfelds kompani................5
Öv.löjtn. Hans Wrangels kompani...............9
Öv.vaktm. Erik Hands kompani...................10
Kapten Johan Baners kompani...................16
" Adam Richard de la Chapelles kompani.................20
" Tomas Karrs kompani....................23
" Jan De Margallis kompani....................27
" Georg Günter Crail von Bambergs kompani...........31


Svenskt rytteri.

Ryttm. Per Månsson Loods kompani (Smål.)................33
" Göran Jakobsson Silfverpatrons kompani................35
" Isak Axelsson Silfersparres kompani..................37
" Konrad Yxkulls kompani...................39
" Gerdt Skyttes kompani (Finl.)..................41
" Åke Svantesson Stålarms kompani (Västerg.).................45
" Jakob Bengtssons kompani (Finl.)...............47
" Nils Assarsson Mannerskölds kompani (Österg.)...........51


Rulla för garnisionen i Riga (ur 3 reg:ten)................54


Överste Vilhelm De Labarres kompani....................56


Överste Johan Baners regemente. Östergötland

Kapten Mårten Hemmingssons kompani.................59
" Anders Koskulls kompani......................62
" David Drummonds kompani.................64
" Lars Kaggs kompani................68Överste Partik Ruthwens regemente. Småland.

Överste Patrik Ruthwens kompani...............73
Kapten Bengt Björns kompani.......................76 v
Överstelöjtnantens kompani (kort förslag).................81
Kapten Henrik Nieroths kompani..................82
" Paul von Essens kompani...............85
" Johan Klingspors.................91
" Johan von Nieroths kompani..................98
" Jakob Kings kompani......................100


Sal. Överstelöjtnanten Konrad Teckelborgs regemente.
Södermanland, Närke, Värmland

Kapten Lorentz Erikssons kompani.....................104
" Joakim Fredrik Helldorfs kompani................106
" Otto Kristoffer Metzgeroths kompani.............108
Sal.öv.löjtn. Konrad Teckelborgs kompani..............110
Öv.vaktm. Mattias Kaggs kompani......................112
Kapten Tomas Thomsons kompani...................114
" Konrad Falkenbergs kompani...............116

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1622/3
1622
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1622/3
År: 1622
Allmän anmärkning:
1622

Maj månads rullor

Uppland, Västmanland, Dalarna. Öfverste Åke Oxenstiernas regemente. Ny fol.

Kapten Alexander Gadds kompani......................1
" Baltzar Lambs kompani.....................5
" Johan Yxkulls kompani......................9
" Baltzar Lambs kompani...................12
" Honora Verdelets kompani....................15
" Erik Jönsson Lünows kompani..............17
" Bengt Bagges kompani...................19


Östergötland och Jönköpings län. Öfverste Johan Baners regemente.

Öfverste Johan Baners kompani................22
Kapten David Drummonds kompani.................26
" Mårten Talmans kompani.....................30
" Anders Watz` kompani..................35
" Joakim Blicherts kompani.....................40
" Per Börjessons kompani......................45


Norrland. Öfverste Gustaf Horns regemente.

Öfverste Gustaf Horns kompani..............50
Kapten Hans Horns kompani...................50
" Jakob Vallenstens kompani.............54
" Hans Nilssons kompani.....................54
" Anders Körnings kompani..................58
" Adam de Fries` kompani...................58

Regementsofficerare...................62

Kapten Johan Wernstedts kompani...............63
" Alexander Essens kompani..............63


Västergötland. Öfverste Johan Henriksson Reuters regemente.

Kapten Åke Hansson Ulfsparres kompani..................66
Norra och Södra Vadsbo härads kompani.................69
Kapten Erik Anderssons Oxes kompani...............72
" Jakob Davidssons kompani..............75
Löjtnant Jost Walters Kompani.................79
Kapten Anders Olofssons kompani................82
" Daniel Köhne von Jeskos kompani................84


Kronobergs och Kalmar län. Öfverste Patrik Ruthwens regemente

Kapten Olof Pederssons kompani................87
" Herman Rutenskogs kompani...............90
" Hugh Kendriks kompani...................94
" Jean Roen de Beaumonts dragonkompani...............97

Kapten.........kompani.................104

Drabanter under löjtnant Melchior von Falkenberg................106

Kort mantal på: Åke Oxenstiernas regemente
Johan Baners "
Gustaf af Horns "
Johan Henrikssons "
Patrik Ruthwens "..................110
"

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1622/4
1622
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1622/4
År: 1622
Allmän anmärkning:
Juni månads rullor

Hofregementet. Öfverste Filip von Mansfeld
Fol.
Kapten Tomas Karrs kompani....................1
Major Erik Hands kompani..................4
Öfverste Filip von Mansfelds kompani.............7
Ö.löjtn. Hans Wrangels kompani..............10
Kapten Jakob Setons kompani................13
" Fritz Rosladins kompani.....................17
" Kasper Otto Sperlings kompani...............21
" Otto Taubes kompani.................25
" Jean de Margallis kompani..............29

Kapten Antoine de Mouriers kompani ....................30

Kapten Guillaume (Vilhelm) de la Barres kompani..............31


Öfverste Kristoffer Assarsson Mannerskölds regemente.
Västergötland

Öfverste Krist. Assarsson Mannersköld komp.............32
Ö.löjtn. Georg Cunninghams kompani....................35
Major John Kinninmoths.......................37
Kapten Salomon Adams kompani...................39
Löjtnant Didrik Busselbergs kompani.............42
Kapten Meinhard Bröyers kompani.................44
" Georg Otto von Termos kompani................. ...47
" Hugh Kendricks kompani................ ...50


Öfverste Johan Henriksson Reuters regemente.
Västergötland

Öfverste Johan Henriksson Reuters kompani................52
Ö.löjtn. Vilhelm von Saltzburgs kompani...................54
Major Barthold Theves´ kompani................56
Kapten Baltzar von Neumans kompani.............58
" Nils Posses kompani...............60
" Olof Stakes kompani................62
" Anders Olofssons kompani....................64


Sal. Öfversten Arvid Hands regemente.
Östergötland

Kapten David Drummonds kompani...............67
" Lars Kaggs kompani.....................69
" Mårten Hemmingssons kompani..............73
" Andreas Koskulls kompani.................75


Öfverste Åke Eriksson Oxenstiernas regemente.
Uppland, Västmanland, Dalarna.

Öfverste Åke Oxenstierns kompani..................77
Ö.löjtn. Bengt Bagges kompani.................79
Öfv.kv.mäst. Peter Leckorts kompani...............81
Kapten Sven Antonissons kompani..................83
" William Greys kompani.................85
" Johan Yxkulls kompani..................87
" Erik Jönsson Lünows kompani...................90
" Honora Verdelets kompani.................92


Öfverste Gustaf Horns regemente. Norrland

Öfverste Gustaf Horns kompani. Norrland

Öfverste Gustaf Horns kompani...............94
Ö.löjtn. Petter Bröms` kompani.................95
Kapten Hans Horns kompani....................96
Fänrik Tomas Scotts kompani..................97
Kapten Jakob Velamssons kompani.............98
" Johan Warnstens (Warnstedts) kompani..............99
" Hans Nilssons kompani....................100
" Anders Körnings kompani.................101


Finland.

Kapten Jakob Scotts kompani...............104
" Hans Ekholts kompani..............106


Öfverste Patrik Ruthwens regemente. Småland.

Öfverste Patrik Ruthwens kompani................110
Regementsofficerare..................113
Ö.löjtn. Alexanders Leslies kompani.............114
Kapten Johan Klingspors kompani................116
" Jakob Kings kompani.................117
" Paul von Essens kompani................120
" Bengt Björns kompani................124
" Johan Nieroths kompani, förslag............126
" Erik Ulfsparres kompani, förslag.............126


Södermanland, Närke, Värmland.

Kapten Mattias Kaggs kompani.....................127
" Nils Kaggs kompani....................129
" Lorentz Erikssons kompani...............131
" Konrad Falkenbergs kompani..................135
" Tomas Thomssons kompani....................138


Personal ur åtskilliga kompanier, kommen från Hapsal.........141


Patrik Ruthwens regemente, sjuka.................143

Kristoffer Assarsson Mannerskölds reg., sjuka..................145


Diverse rullor öfver:
Kapten Baltzar Lambs kompani...............148
" Simon Svenssons kompani................150
" Herman Butenskogs kompani...................151
" Jakob Crafords kompani..............152
" William Mans kompani.................153
" Ingel Hanssons kompani.....................154

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1622/5
1622
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1622/5
År: 1622
Allmän anmärkning:
Öfverste Filip von Manfelds regemente.
Februari - Maj.

Fol.
Febr. Öfverste Filip von Mansfelds kompani...................1
Mars Samma kompani...................6
April Samma kompani.................13
Maj Samma kompani.................25

Febr. Ö.löjtn. Hans Wrangels kompani....................31
Mars Samma kompani..................35
April Samma kompani..................39
Maj Samma Kompani.................46

Febr. Öfv.vaktmäst. Erik Hands kompani................55
Mars Samma kompani..................58
April Samma kompani...................61
Maj Samma kompani...................67

Febr. Kapten Johan Baners kompani...............76
Mars Samma kompani.................84
April Samma kompani.................87
Maj Samma kompani.................95

Febr. Kapten Adam Richard Lachapelles kompani...........102 v

Mars " Otto Taubes kompani...............104
April Samma kompani................107
Maj Samma kompani................115

Febr. Kapten Tomas Karrs kompani................122
Maj Samma kompani.................131

Febr. Kapten Jan de Magallis ...................138
Mars Samma kompani.................144
Maj Samma kompani....................147

Febr. Kapten Georg Günter Krails kompani...................150
Mars. Samma kompani.................156
April Samma kompani...................160
Maj Samma kompani.....................167
.kompani

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1622/6
1622
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1622/6
År: 1622
Allmän anmärkning:
1622
Diverse Rullor.

Sverige. Överbefäl vid fotfolket i regementen.

Arkli- och Rustkammar personal.

Kyrassiärer. Fänrik Axel Ryning.

Uppland. Rytteri.

Södermanland. Kapten Konrad von Falkenbergs komp.

Östergötland-Småland. Joham Banérs regemente.

Småland-Västergötland. Krist. Assarsson Mannerskölds reg.

Norrland. Gustaf Horns regemente.

Åbo-Björneborgs läns ryttare

Finland. Fotfolk.

Filip von Mansfelds värvade inf. regemente.

Balticum. Mantal på fästningar.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1623/1
1623
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1623/1
År: 1623
Allmän anmärkning:
Rytteri i Uppland, Västmanland, Närke, Värmland, Södermanland, Västergötland och Småland 1622 och 1623.

Fol.
Ryttmäst. Per Johanssons kompani..............1
" Isak Axelssons Silfversparres kompani...........1
Löjtnant Erland Uddessons kompani...................3 v

Kort extrakt på Upplands och Västmanlands ryttare................7

Ryttmäst.Göran Jakobssons Silfverpatrons kompani
(Söderm., Närke, Värml. Västergötland).............10

Kort extrakt på Södermanlands, Närkes och Värmlands ryttare........16

Ryttmäst. Karl Jönssons kompani (Småland)...................18

Kort extrakt på Smålands ryttare....................22

Ryttmäst. Per Månsson Loods kompani (Småland)...............23

Kort extrakt på Smålands ryttare....................26

Ryttmäst. Erik Soops kompani (Västergötland)...............27
(Ofullständigt, endast en sida)

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1623/2
1623
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1623/2
År: 1623
Allmän anmärkning:
Munster Rulla 1623 oppå Uplandh, Vässmannelandh, Dalarna.

Öfverste Åke Oxenstiernas regemente
Fol.
Öfverste Åke Oxenstiernas kompani..............1
Kapten Bengt Bagges kompani...............5
" Johan Yxkulls kompani................9
" Sven Antonissons kompani.............14
" Jakob Crafords kompani..................18
" Joen Larssons kompani....................21
" Honora Verdelets kompani.............24
" Erik Jönsson Lünows kompani...............28
" William Greys kompani.............32
" Baltzar Lambs kompani....................36
" Sander Gadds kompani...................42
" Daniel Tomasson Kempes kompani...........47
Otilldelt kompani af Uppland...................52
Otilldelt kompani af Uppland...................57
Rulla på knektar, utskrivna 1623 i Upplands lagsaga............63

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1623/3
1623
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1623/3
År: 1623
Allmän anmärkning:
Alexander Letzletz Regemente uthi Södermanlandh, Närke och Värmelandh åhr 1623.

Fol.
Regementsofficerare....................0
Öfverste Alexander Leslies kompani...............1
Ett kompani utan prima plana.............7
Kapten Tomas Thomasons kompani............13
" Gerdt Weissmeyers kompani...........19
Öfverloppsfolk i Närke.................25
Öfv.vaktmäst. Mattias Kaggs kompani...........31
Kapten Otto Kristoffer Metzgeroths kompani................36
" Nils Kaggs kompani..............40
" Hans Albert von reilebens kompani.........45
" Jakob Stuarts kompani.................51
Löjtnant Mårten Hübners kompani...........56
Kapten Melker von Falkenbergs kompani............60
Öfverloppsfolk i Värmland..................63
Kapten Konrad von Falkenbergs kompani...........70
" Gustaf Krabbes kompani.............75
" Lars Erikssons kompani..............80

Obs. Från Södermanland finns inga knektar.
De 3 sistnämnda kompanier äro från Vadsbo och Valle härader af Västergötland.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1623/4
1623
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1623/4
År: 1623
Allmän anmärkning:
Småland och Öland. Infanteri.

Kalmar län. Öfverste Patrik Ruthwens regemente.

Öfverste Patrik Ruthwens kompani.................1
ö.löjtn. David Drummonds kompani...............6
Kapten Paul von Essens kompani..................9
" Jakob Kings kompani.................14
" Bengt Björns kompani................18
" Erik Ulfsparres kompani....................23
" Herman Butenskogs kompani.................28
" Claude Gebhardt de Lavals kompani...........33


Kronobergs län. Fältmarskalken Herman Wrangels regemente.

Fältmarsk. Herman Wrangels kompani..............33
Ö.löjtn. Tomas Muschamps kompani..................42
Major Johan Nieroths kompani..............46
Kapten Göran Pålmans kompani...................52
" William Mans kompani...............58
" Karl Cambells kompani..............63
" Johan Patkulls kompani.............69

Kort förslag på krigsfolket i Kronobergs l..............74

Regementsofficerare...................82

Kort förslag på krigsfolket i Kalmar län...................83

Regementsofficerare under Patrik Ruthwen.................89 v

Kort förslag på krigsfolket på Öland................90

Kapten Elias Korres kompani....................90
" Hans von Lockens kompani................91 v


Jönköpings län. Öfverste Bengt Kafles regemente.

Öfverste Bengt Kafles kompani...................94
Ö. Löjtn. Lars Kaggs kompani...............98
Kapten Mårten Talmans kompani.............102 v
" Per Börjessons kompani..............107
" Joakim Blicherts kompani....................112
" Karl de Wijks kompani..................116

2 kompanier från Jönköpngs län, hvilka sedemera fördelades på de sex närmaste
förestående, nämligen:
Kapten Joakim Blicherts kompani..............121
" Per Börjessons kompani...............132

Mantal på allmogen i Jönköpings län, efter
hvilklket utskrifning hölls år 1623..................140

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1623/5
1623
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1623/5
År: 1623
Allmän anmärkning:
Johan Henriksson Reuters
regemente i Västergötland och på Dal.
Fol.
Öfverstwe Johan Henriksson Reuters kompani..............1
Ö.löjtn. Vilhelm von Saltzburgs kompani..................16
Kapten Berthold Teves´ kompani..............45
" Volmar Steckelbergs kompani.............62
" Olof Stakes kompani................76
" Nils Posses kompani...............92
" Anders Olssons kompani.............108
" Baltzar Nymans (Neuman)...................120
" Anders Larssons kompani...................134
" Hans Drakes kompani ..................146
" Jakob Davissons kompani (endast befälet).........152

Dessutom nämns i registret kapten Daniel Köhne
von Jeskos kompani med fol. 172. Folieringen upphör
dock med fol. 152, och volymen synes icke hava in-
nehållit mera.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1623/6
1623
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1623/6
År: 1623
Allmän anmärkning:
Gustaf Horns regemente
i Norrland
Fol.
Öfverste Gustaf Horns kompani.....................1
Ö.löjtn. Petter Bröms´ kompani.....................17
Öfv.vaktmäst. Johan von Wernstedts kompani..............33
Kapten Daniel Boms kompani..............50
" Jakob Velamssons kompani.................69
" Hans Horns kompani................85
" Alexander von Essens kompani................103
" Anders Körnings kompani....................119

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1623/7
1623
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1623/7
År: 1623
Allmän anmärkning:
"Munster Rullor opå alt Finlandz Rytterij för 1623."

Kort extrakt på finska rytteriet:

Åbo län.
Överste Henrik Flemmings kompani
Ryttm. Olof Dufvas kompani
" Gerdt Skyttes kompani

Tavastehus län.
Ryttm. Anders Pauls kompani
" Åke Svantesson Stålarms kompani

Viborgs län.
Ryttm. Henrik Kristerssons kompani
" Nils Månssons kompani
" Jakob Bengtssons kompani

Borgå län.
Ryttm. Reinhold Vinsts kompani...............1

*

Överste Henrik Flemmings kompani.............2
Ryttm. Olof Dufvas kompani.....................6
" Gerdt Skyttes kompani...............10
" Anders Pauls kompani................13
" Åke Svantesson Stålarms kompani................16
" Henrik Kristerssons kompani....................20
" Nils Månssons kompani..............23
" Jakob Bengtssons kompani..............25
" Reinhold Vinsts kompani....................28
" Klas Bertilssons kompani...................31
" Anders Pauls kompani................34
" Gerdt Skyttes kompani................37
Överste Flemmings kompani...................41
Ryttm. Reinhold Vinsts kompani....................46
" Åke Svantesson Stålarms kompani...............49
" Henrik Kristerssons kompani....................52
" Nils Månssons kompani.....................55
" Klas Bertilssons kompani...................60
" Jakob Bengtssons kompani.............63

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1623/8
1623
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1623/8
År: 1623
Allmän anmärkning:
Finskt fotfolk

Öfverste Henrik Flemings regemente. Karelen. Fol.

Kort förteckning på Henrik Flemings regemente............1

Kort förslag på Karelska regementets gamla
och 1623 utskrifna knektar............1 v

Öfverste Henrik Flemings kompani..............4
Kapten Alexander Karrs kompani..................8
" Tönnes Matssons kompani............16
" Robert Richardsons kompani...............24
" Johan Samuelssons kompani..............30
" Jöns Erikssons kompani................36
Komplettering till kapten Hans Strålmans kompani........42
Kapten Simon Langes kompani............52


Öfverste Nils Ribbings regemente. Österbotten.

Kort extrakt på regementet..............56

Kapten Per Hanssons kompani............58
" Mats Enevaldssons kompani.................66
Komplettering till kaptenerna Jakob Scotts och Johan Lilliehööks kompanier....70
Kapten Mikael Jordans kompani.................73
" Reinhold Metstakes kompani................75
" Daniel Hanssons kompani.............80
Öfverste Nils Ribbings kompani...................85
Kapten Andreas Arbutnots kompani............88
" Hans Ekholts kompani............95

Öfverste Ernst Creutz´ regemente. Nyland.

Kort företeckning på regementet..................107
Kort förslag på gamla och nyskrifna knektar............107 v

Öfverste Ernst Creutz´ kompani............109
Ö.löjtn. Arvid Horns kompani.................115
Kapten Nils Boyes kompani..................119
" Vilken Johnstones kompani...........123
" Hans Bergs kompani................128
" Erik Jönssons kompani............131
" Torsten Stålhandskes kompani............135
" Erik Anderssons kompani ..............141
" Lars Markussons kompani..............146
" Simon Larssons kompani................151
" Olof Matssons kompani............159
" Rasmus Hares kompani..................166
" Mats Larssons kompani...................174
" Lars Urbanssons kompani..............180
" William Gibbs kompani............184
" Mårten Erikssons kompani.............190