Index


Åbo läns regemente

Andre majorens kompani

Bjärnå kompani

Fjärde kompaniet

Första kompaniet

Förste majorens kompani

Gratialister

Hästrulla

Kommenderade

Letala kompani

Livkompaniet

Loimijoki kompani

Nykyrko kompani

Regementsstaben

Tredje kompaniet

Trossdrängar

Överstelöjtnantens kompani