Index


Savolax och Nyslotts läns infanteriregemente

Hästrulla

Idensalmi kompani

Jokkas kompani

Kapten Cräutleins kompani

Kapten Fieanetz kompani

Kapten Hestskoos kompani

Kapten Meurmans kompani

Kapten Saxbecks kompani

Kapten Schmitfäldts kompani

Kuopio kompani

Livkompaniet

Livmajorens kompani

Majorens kompani

Piexämäki kompani

Pumala kompani

Regementsstaben

Överstelöjtnantens kompani