Index


Askersunds landsförsamling

Adolfsberg

Algrena

Algrena bruk

Allmänna nattvardsgångar

Allmänningsboda

Almsberg

Anneberg

Askersundsby

Askersundsby soldattorp

Askmanstorp

Aspa gård

Aspafallet

Backa

Backen

Barnhusbarn

Bengtstorp

Berglunda

Bergsätter

Björkfallet

Björkhult

Björklund

Björnstorp

Blommedal

Boda

Boda soldattorp

Bodabacken

Brona

Brostugan

Bråten

Bålängstugan

Bäckadalen

Bäckafallet

Bäckastugan

Bäckatorp

Djupsjö

Djupviken

Duvnäs

Edö

Edöfallet

Ekeberg

Ekemobygget

Ekemofallet

Ekemon

Ekenäs

Ekerna

Ensligheten

Evelund

Fallakärret

Fallamodal

Fatburen

Fattighuset

Fiskartorp

Fiskvik

Flodsjöberg

Gammalrödjan

Gatan

Gransjötorp

Grindtorpet

Gruvängen

Grönlid

Gustavslund

Gustavstorp

Gäddviken

Gärdesberg

Göranstorp

Hagaberg

Hageberg

Hagelund

Hemmingstorp

Hemmingsön

Herrgården

Holmen

Holmstorp

Hunnängen

Huvud

Håkadal

Hällen

Hällstugan

Hökhällen

Igelsjöberg

Ingelsbyle

Janstorp

Johanstorp

Jonahagen

Jonstorp

Karlbygget

Karlslund

Karlstorp

Karstorp

Kasperstorp

Kerstinstorp

Klockarebacken

Klockarebostället

Klockaregården

Kohagen

Kolängen

Konfirmation

Koppartorp

Kristineberg

Kristinelund

Kroneberg

Kroppsjörödjan

Kvarnfallet

Kvarnkärret

Kvarnsjömon

Kvarnängen

Ködjan

Ködjetorp

Ladängen

Larsboda

Lilla Aspön

Lilla Ekemofallet

Lilla Gårdsjöängen

Lilla Isåsen

Lilla Kopparberg

Lilla Persberg

Lilla Smedstorp

Lisabon

Lotorpet

Lyckan

Lyckekärret

Lycksberg

Lysemon

Läggesta

Läggesta gruva

Läggesta skolhus

Läggestaskogen

Lägret

Mofallet

Mossfallet

Mosshem

Mosshållet

Mötet

Nordhammar

Norra Algrena

Norra Gruvstugan

Norra Hagaberg

Norra Lyckekärret

Norra Lövbofallet

Nybygget

Nynäs

Nynäs soldattorp

Nysätter

Obefintliga

Oskarstorp

Paradiset

Persien

Petersburg

På socknen skrivna

Rasstorp

Register By/Gård

Rude

Rudfallet

Rödjan

Sagersta

Sagersta soldattorp

Sandmon

Segersberg

Sinsberg

Sjöholmen

Sjölunda

Sjörödjan

Sjöstorp

Skirboholm

Skogen

Skogsbrynet

Skolhuset

Skoporten

Sköttagården

Solbacken

Soldattorpet

Starketorp

Starketorps kvarn

Starketorps soldattorp

Stenfallet

Stenporten

Stenstorp

Stensäng

Stjärnsund

Stockshammar

Stora Isåsen

Stortorp

Straffade personer

Svartsjöfallet

Sånntorp

Säterängen

Södra Gruvstugan

Södra Gårdsjötorp

Södra Hagaberg

Södra Hagelund

Södra Hunna

Södra Rosendal

Tasstorp

Tikanäs

Timsrödjan

Torsborg

Torstorp

Torstorps soldattorp

Torsäng

Trasstorp

Trädgårdstorp

Tyrestorp

Tärnstugan

Udden

Uddersberg

Ullavi

Uvaberget

Venen

Vinna

Vinna soldattorp

Vinnadalen

Vinnasjö

Vinnaskogen

Vinnsberg

Våknesta

Våknesta soldattorp

Våksberg

Vässle

Västra Gårdsjötorp

Västra Hagalund

Västra Segersberg

Vättersvik

Zakristorp

Åbo

Årödjan

Åsen

Åskillnan

Åstmarken

Åstnäs

Åstnäs soldattorp

Åvikamon

Åviken

Ältetorp

Ängafallet

Ängaskog

Ängatorp

Ängatorp soldattorp

Ängatorps kvarn

Ängen

Ängvaktartorp

Ävje

Östra Perstorp