Index


Askersunds landsförsamling

Adolfsberg

Allmänningsboda

Anneberg

Askersundsby

Askmanstorp

Backen

Berglunda

Bergsätter

Björkeberg

Björklund

Blommedal

Brona

Duvnäs

Ekemofallet

Eriksdal

Fattighuset

Gatan

Gruvängen

Gustavslund

Gårdsjölund

Gärdesberg

Hagaberg

Hagalund

Hageberg

Hagelund

Hunnängen

Håkadal

Hökhällen

Igelsjöberg

Karlbygget

Karlslund

Klockarebacken

Klockarebostället

Kolängen

Koppartorp

Kristineberg

Kristinelund

Kroneberg

Kvarnfallet

Kvarnängen

Ladängen

Larsboda

Lilla Kopparberg

Lisabon

Lotorpet

Lyckan

Lyckekärret

Lycksberg

Lysemon

Läggesta

Läggesta gruva

Läggesta skolhus

Läggestaskogen

Lägret

Lövbofallet

Marieberg

Niklasdamm

Nordhammar

Norra Gruvstugan

Nybygget

Nyrödjan

Nysätter

Paradiset

Petersburg

Rasstorp

Rosendal

Sagersta

Sandmon

Segersberg

Sjöholmen

Sjölunda

Sjörödjan

Sjöstorp

Skolhuset

Soldattorpet

Starketorp

Starketorps kvarn

Stegeborg

Stenfallet

Stenporten

Stockshammar

Södra Gruvstugan

Södra Hagaberg

Södra Hunna

Tyrestorp

Ullavi

Venen

Vinna

Vinnadalen

Vinnasjö

Vinnaskogen

Vinnsberg

Våknesta

Våksberg

Vässle

Västra Gårdsjötorp

Vättersvik

Åbylund

Årödjan

Åsen

Ältetorp

Ängafallet

Ängatorp

Ängatorps kvarn

Ängen

Östra Perstorp