Index


Glanshammar

Asplund

Biverud

Björka

Björklund

Björksätter

Björktorp

Björnfallet

Brunkeberg

Fallet

Fiskartorpet

Folkmängdsuppgift

Glugge

Haga

Hagaby

Hagaby gästgivaregård

Hagalund

Halvarshag

Halvarshag utjord

Halvarstorp

Harsta

Hult

Husarer

Husförhörsrotar

Hälla

Hälla tegelbruk

Karltorp

Katrinenäs

Konfirmation

Krogesta

Kullen

Kumla

Löre

Lövsäter

Manilla

Nedre Stenharn

Norlund

Norra Skolhuset

Norrsäter

Nylund

Nysätter

Nyttinge

Nyttorp

Obefintliga

Prästgården

Prästtorp

På socknen skrivna

Register By/Gård

Rosenhagen

Sandtorp

Skala

Skogsberg

Skogstorp

Skäcklinge

Skävesund

Skävesund säteri

Smedstorp

Soldater

Sticksjö

Strupmossen

Sågbäcken

Söderängen

Södra Norrsäter

Södra Västertorp

Tidesta

Torphälla

Trondheim

Tåsta

Tåstatorp

Valsta

Via

Västersätter

Västertorp

Åshuvud

Åtorp

Ängtorp

Östanberg

Övre Stenharn