Källa
Nedan visas källan för den bild som visas i webbläsaren just nu.

Arkiv, serie och volym:
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1039 (1712-1719)

Bildid:
A0029078_00390

Länk:
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029078_00390

Kopiera bildens källa från textrutan nedan: