Källa
Nedan visas källan för den bild som visas i webbläsaren just nu.

Arkiv, serie och volym:
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1043 (1782-1785)

Bildid:
A0029084_00510

Länk:
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029084_00510

Kopiera bildens källa från textrutan nedan: