Källa
Nedan visas källan för den bild som visas i webbläsaren just nu.

Arkiv, serie och volym:
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Upplands handlingar, SE/RA/5121/5121.01/1568: 20 (1568)

Bildid:
A0045130_00001

Länk:
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0045130_00001

Kopiera bildens källa från textrutan nedan: