Källa
Nedan visas källan för den bild som visas i webbläsaren just nu.

Arkiv, serie och volym:
Roterings- och utskrivningslängder, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0025/0/1 (1653-1657)

Bildid:
A0054849_01026

Länk:
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054849_01026

Kopiera bildens källa från textrutan nedan: