Källa
Nedan visas källan för den bild som visas i webbläsaren just nu.

Arkiv, serie och volym:
Roterings- och utskrivningslängder, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0025/0/29 (1674)

Bildid:
A0054877_01641

Länk:
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054877_01641

Kopiera bildens källa från textrutan nedan: