Källa
Nedan visas källan för den bild som visas i webbläsaren just nu.

Arkiv, serie och volym:
Roterings- och utskrivningslängder, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0025/0/192 (1653-1656)

Bildid:
A0055041_00043

Länk:
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055041_00043

Kopiera bildens källa från textrutan nedan: