Källa
Nedan visas källan för den bild som visas i webbläsaren just nu.

Arkiv, serie och volym:
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, År 1892, SE/SSA/0031/06/G 1 BA/G 1 BA:91/10 (1892)

Bildid:
A0058328_00001

Länk:
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0058328_00001

Kopiera bildens källa från textrutan nedan: