Källa
Nedan visas källan för den bild som visas i webbläsaren just nu.

Arkiv, serie och volym:
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Register till kronotaxeringslängder, SE/SSA/0031/06/G 1 AF/30 (1805)

Bildid:
A0060940_00001

Länk:
http://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0060940_00001

Kopiera bildens källa från textrutan nedan: